РІШЕННЯ № 1291

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Весняній,4 Б у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Богдану Городиському

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 березня  2023 року Борислав №1291
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Весняній,4 Б у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Богдану Городиському
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Богдана Городиського про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 13.03.2023 року №55/16,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0135 га на вул.Весняній,4 Б  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер  4610300000:03:020:0299).
  
   2.Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0135 га на вул.Весняній,4 Б у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:020:0299) у сумі 36 686,00 гривень (тридцять шість  тисяч шістсот вісімдесят шість гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 271,75 гривню (двісті сімдесят  одну гривню 75 копійок).
 
     3. Продати Городиському Богдану Миколайовичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0135 га на вул.Весняній,4 Б у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:020:0299) для будівництва та обслуговування  будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) 03.10 (землі житлової та громадської забудови)  за 36 686 гривень 00 копійок (тридцять шість  тисяч шістсот вісімдесят  шість гривень 00 копійок).
 
   4. Зобов’язати Богдана Городиського укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5.Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Юрія  Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Дмитро Герман).
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ