РІШЕННЯ № 1302

Про внесення змін до пп.1 та пп.2 п.1 рішення міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік» за загальним та спеціальним  фондом та в додатки 1,2,3,4,6 до нього.

РІШЕННЯ
 

 27 квітня  2023 року Борислав                                №1302     
 
Про внесення змін до пп.1 та пп.2 п.1 рішення міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік» за загальним та спеціальним  фондом та в додатки 1,2,3,4,6 до нього.
 
 13544000000
 (код бюджету)
Відповідно до п.23 ч.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 10 березня  2023 року №121/0/5-23ВА «Про внесення змін до Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки», рішення Львівської міської ради від 28 березня 2023 року №282 «Про надання субвенцій місцевим бюджетам», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26  квітня  2023 року №18/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва, від 06 квітня 2023 року №01-35/221, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести  зміни до пп.1 та пп. 2 п.1  рішення міської ради від 28 листопада  2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:
    1. у підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 684704 гривень, у тому числі:
обсяг доходів за загальним фондом збільшити на суму 64000 гривень;
обсяг доходів за спеціальним фондом на суму 620704 гривні згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 384815796 гривень, в тому числі обсяг  доходів :
загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 340008197 гривень;
спеціального фонду бюджету в сумі 44807599 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 36887407 гривень»;
 
  1. у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний  обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 684704 гривень, у тому числі:
за загальним фондом зменшити обсяг видатків на суму  136000 гривень;
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків  на суму 820704 гривні, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 396145903 гривень 50 копійок, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 347300297  гривень 50 копійок;
спеціального фонду бюджету в сумі 48845606 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 40566667 гривень.
  1. Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5, а саме :
«збільшити дефіцит бюджету Бориславської міської територіальної громади за загальним фондом бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 200000 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти, які передається із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 200000 гривень, згідно з додатком 2.»
 
  1. Внести зміни до:
обсягу міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з додатком 4;
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році, згідно з додатком 5.
 
  1. Взяти до уваги, що кошти :
в сумі 200000 гривень спрямувати на проведення робіт по благоустрою території комунального некомерційного підприємства «Бориславський міський парк культури і відпочинку»;
в сумі 250000 гривень спрямувати на внесок до статутного капіталу комунальному підприємству «Вододар» у відповідності до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2023 рік»;
в сумі 370704 гривень спрямувати на внесок до статутного капіталу комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» у відповідності до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2023 рік»;
в сумі 64000 гривень, спрямувати на реалізацію Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки».
 
  1. Внести зміни до кошторису управління правління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради за кодом програмної класифікації видатків 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» за загальним  фондом, а саме:
зменшити обсяг видатків за кодом економічної класифікації 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 550000 гривень;
збільшити обсяг видатків за кодом економічної класифікації 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 550000 гривень.
 
  1. Вважати додатки 1-5 до цього рішення невід'ємною його частиною.

 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  секретаря міської ради Юрія Химина, першого заступника міського голови Романа Садлівського, заступників міського голови Світлану Солоненко, Роксоляну Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків     та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
 
 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Додаток 3
до рішення міської ради
27 квітня 2023 року № 1302
Уточнений розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  64000,00 64000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64000,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0218000 8000 Інша діяльність 64000,00 64000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64000,00
0218100 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій  64000,00 64000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64000,00
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 64000,00 64000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради -200000,00 -200000,00 0,00 -550000,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1014000 4000 Культура і мистецтво -200000,00 -200000,00 0,00 -550000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200000,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 0,00 0,00 0,00 -550000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -200000,00 -200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200000,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва -200000,00 -200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200000,00
1016000 6000 Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00
1016030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620704,00 620704,00 0,00 0,00 0,00 620704,00 620704,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217000 7000 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620704,00 620704,00 0,00 0,00 0,00 620704,00 620704,00
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620704,00 620704,00 0,00 0,00 0,00 620704,00 620704,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620704,00 620704,00 0,00 0,00 0,00 620704,00 620704,00
х х х Усього -136000,00 -136000,00 0,00 -550000,00 0,00 820704,00 820704,00 0,00 0,00 0,00 820704,00 684704,00
Секртар міської ради Юрій ХИМИН

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ