РІШЕННЯ № 1304

Про затвердження Програми реалізації проєкту «Історія, приправлена сіллю» в новій редакції

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
27  квітня 2023 року Борислав №1304
 
Про затвердження Програми реалізації проєкту «Історія, приправлена сіллю» в новій редакції
 
Відповідно до п.22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету й фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  26.04.2023 р. №38/6 та доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Попеля Лева від  21 квітня 2023 року, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму реалізації проєкту «Історія, приправлена сіллю» в новій редакції, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 25 листопада 2021 року № 700 «Про затвердження Програми реалізації проєкту «Історія, приправлена сіллю» та від 28 листопада 2022 року № 1138 «Про внесення змін до Програми реалізації проєкту «Історія, приправлена сіллю».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря, згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету й фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан)
 
Міський голова                                                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ

 
                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                     рішення міської ради
                                                                                                    від 27.04.2023 р. №1304
Програма реалізації проєкту   «Історія, приправлена сіллю»
 
        Головним Бенефіціаром проєкту є гміна Сянок, іншим партнером - Бориславська міська рада. Партнерів пов’язує спільна культурно-історична спадщина, що пов’язана з видобутком солі ще з часів раннього середньовіччя.
         Метою програми є    покращення культурних зв’язків та співпраці між громадами з метою підвищення привабливості польсько-українського прикордонного регіону та використання його історичного потенціалу.
            Це партнерський проєкт, заснований на спільній історичній спадщині, пов’язаній із видобутком солі в Бориславі та громаді Сянок. Без скоординованих дій ця спадщина буде втрачена. Усвідомлюючи цей факт, партнери налаштовані на збереження все ще існуючих слідів загальної історії. Використання такого потенціалу - це також можливість розвитку. Інтерес мешканців та туристів до історії солеваріння продовжує зростати.
            Проєкт забезпечує збереження та популяризацію культурно-історичної спадщини транскордонного регіону, зміцнення культурних зв’язків та співпрацю, покращення іміджу та привабливості регіону. Наявність об’єктів історичної спадщини тісно пов’язана з розвитком транскордонного туризму. Проект зосереджений на розвитку транскордонного культурно-історичного потенціалу, а також на розвитку транскордонного туризму.
            Цілі проєкту:
- охорона спільної культурної спадщини, пов'язаної з історією солеваріння.
- розробка туристичних пропозицій, основаних на історії видобутку солі.
- збільшення кількості відвідувачів регіону, охопленого проєктом, та розвиток дружнього транскордонного співробітництва.
 
 
Основні заходи проєкту:
 
Скоординоване історичне дослідження історії видобутку солі в українських та польських регіонах.
 
Інфраструктура для промоції культурно-історичної спадщини - Борислав
Інфраструктура для промоції культурно-історичної спадщини – гміна Сянок
Промоція проекту
Менеджмент проекту
 
Промоція історичних пам’яток, пов’язаних із солеварінням на українсько-польській прикордонній території
 
Транскордонні заходи, спрямовані на промоцію спільної українсько-польської історії видобутку солі.
Початок реалізації проєкту – 01.09.2021 року.
Тривалість реалізації проєкту – 2 календарні роки
                             
             Загальна вартість проєкту –66386 Євро, середній курс НБУ за 1 Євро на 2023 рік - 39,5грн.
             Вартість частини проєкту, що буде реалізована в Бориславі - 23177 Євро.
            Співфінасування проєкту Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 –59747,40 Євро.
Співфінасування частини проєкту, що буде реалізована в Бориславі, Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 –20859,30 Євро.
 Співфінасування проєкту Бориславською міською радою –2317,7 Євро.
             Бориславська міська рада забезпечує остаточний платіж в розмірі 15 % суми гранту (3128,90 Євро), який буде в подальшому оплачений Органом Управління протягом 60 днів з дати затвердження Спільним Технічним Секретаріатом Програми остаточного звіту та свідоцтва про перевірку витрат.
             Вартість проєкту може змінюватися в залежності від офіційного курсу гривні відносно євро.
 
Захід Грн Євро
1 Публікації 46101 1420
2 Вартість зовнішнього аудиту 28243 715
3 Переклад 7110 180
4 Промоція 212538 5599
5 Кошти подій 204452 5176
6 Інфраструктурна частина (об'єкт  туристичної інфраструктури – відпочинково-інформаційний   майданчик) 219225 5550
7 Зарплата технічного персоналу 21330 540
8 Витрати на персонал 103621 3000
9 Витрати на поїздки 34423 872
10 Адміністративні кошти 4938 125
11 Виготовлення проєктно-кошторисної документації 48060 -
12 Покриття витрат на інфраструктурну частину (об'єкт  туристичної інфраструктури – відпочинково-інформаційний   майданчик) за рахунок коштів міського бюджету 130676 -
       
  РАЗОМ 1060717 23177
 
 
Секретар міської ради                                                      Ю.Химин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Додаток
до Програми реалізації проєкту           
                                                                                          «Історія, приправлена сіллю»
 
 
ПАСПОРТ
Програми реалізації проєкту «Історія, приправлена сіллю»
1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради
2 Дата, номер і назва документу про затвердження програми Рішення Бориславської міської ради  від 27.04.2023 р  1304             «Про затвердження Програми реалізації проєкту «Історія, приправлена сіллю» в новій редакції»
3 Розробник Програми Відділ економіки та торгівлі міської ради
4 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради, відділ економіки та торгівлі міської ради
5 Учасники Програми Бориславська міська територіальна громада, виконавчий комітет міської ради, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, фінансове управління міської ради
6 Етапи та терміни реалізації Програми 2021 - 2023 роки
 
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Залучені кошти, кошти Бориславської міської територіальної громади
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього грн 1059637
 
 
Секретар міської ради                                                      Ю.Химин