РІШЕННЯ № 1306

Про здійснення повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та уповноваження старост надавати адміністративні послуги

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
27 квітня  2023 року Борислав №1306
 
 
Про здійснення повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та уповноваження старост надавати адміністративні послуги
 
Відповідно до статті 26, підпункту 5 пункту б частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4, частини 2 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,  статтей 12, 13 Закону України «Про адміністративні послуги», пунктів 3.2, 3.3, 3.6, 4.2.3, 4.3, 5.4, 5.5, 5.6 Наказу Міністерства юстиції України від 29.10.2012р. № 1578/5 «Про затвердження Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання», беручи до уваги доповідну записку Ігоря Кобилецького 13 квітня 2023 року та   рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26.04.2023 р. №38/4, міська рада
 
ВИРІШИЛА:                                                                               
  1. Виконавчому комітету Бориславської міської ради прийняти та здійснювати повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану про народження фізичної особи та її походження, шлюбу та смерті з дотриманням єдиної нумерації по видах актових записів цивільного стану у Бориславській міській територіальній громаді.
  2. Виконавчому комітету Бориславської міської ради визначити відповідальних осіб за проведення державної реєстрації актів цивільного стану про народження фізичної особи та її походження, шлюбу та смерті, за зберігання, ведення належного обліку використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, подання у встановлені законодавством порядку та строки звітів та відповідної інформації про державну реєстрацію актів цивільного стану та використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, щодо підключення відповідальних осіб до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та укладання відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру.
  3. Внести зміни у додаток 2 до рішення міської ради від 29.09.2022 року       № 1085 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 510 «Про затвердження структури і штату апарату Бориславської міської ради та її виконавчих органів»», а саме, пункт 2.7 розділу 2 Положення про відділ надання адміністративних послуг Бориславської міської ради доповнити абзацом такого змісту «реалізація повноважень у сфері державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті».
  4. Уповноважити старост Бориславської міської територіальної громади надавати адміністративні послуги та/або виконувати окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг.
 
  1. Внести зміни до Положення про старосту Бориславської міської територіальної громади, затверджене  рішенням міської ради від 24.02.2022 року   № 922 «Про затвердження Положення про старосту Бориславської міської територіальної громади», а саме:
  1. підпункт 1.4 пункту 1 розділу 3 викласти у такій редакції:
«1.4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів. За рішенням міської ради надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг (у разі утворення такого центру)»;
  1. підпункт 2.5 пункту 1 розділу 3 доповнити абзацами такого змісту:
«проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та призначити відповідальною особою за облік, збереження та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;
здійснювати реєстрацію місця проживання (перебування), зняття з реєстрації місця проживання громадян;
здійснювати окремі функції  адміністратора відділу надання адміністративних послуг міської ради, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отримання заяв та документів, здійснювати видачу результатів надання надання адміністративних послуг».
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).

 
Міський голова                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ