РІШЕННЯ № 1357

Про затвердження Програми формування податкової культури у Бориславській міській територіальній громаді на 2023 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 травня 2023  року Борислав                                  №1357                    
 
Про затвердження Програми формування
податкової культури у Бориславській міській
територіальній громаді на 2023 рік
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, п.п.2 п.а ч.1 ст.38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 18.05.2023 року № 120 «Про схвалення Програми формування податкової культури у Бориславській міській територіальній громаді на 2023 рік»,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29.05.2023 р. №40/12, лист Головного управління ДПС у Львівській області від 28.04.2023 року № 4901/5/13-01-24-17-11, міська рада
ВИРІШИЛА:  
 
1. Затвердити Програму формування податкової культури у Бориславській міській територіальній громаді на 2023 рік, що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Солоненко Світлану та керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, державної регуляторної політики  (Зелінський Руслан).
 
 
 
                   Міський голова                                                                                  Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
            ЗАТВЕРДЖЕНО
            рішення міської ради
            від 30.05.2023 року №1357   
 
 
 
ПРОГРАМА
формування податкової культури у Бориславській міській територіальній громаді на 2023 рік
                                                               
  1. Загальні положення
 
Сьогодні актуальною є проблема забезпечення відповідного рівня доходів місцевих бюджетів, необхідного для належного виконання органами місцевого самоврядування їхніх функцій. Основою доходів місцевих бюджетів повинні бути місцеві податки та збори. При цьому органам місцевого самоврядування необхідно надати весь спектр повноважень щодо встановлення та забезпечення справляння місцевих податків та зборів. Загалом система місцевих податків і зборів в Україні еволюціонує. Нині вона є значним фінансовим ресурсом для місцевого самоврядування. Але інститут місцевих податків і зборів в Україні, порівняно із західними країнами, фактично перебуває на початку шляху свого становлення. У місцевих бюджетах українських міст місцеві податки та збори на сьогодні не відіграють ключову роль. Вони не здатні забезпечити такі ж обсяги надходжень, як окремі загальнодержавні податки, які надходять до місцевих бюджетів у обсягах, передбачених Бюджетним кодексом України. На сучасному етапі місцеві податки та збори не є ключовим інструментом для забезпечення незалежності територіальних громад та спроможності виконання ними своїх обов’язків. Тому вітчизняна система місцевого оподаткування потребує подальшого реформування.
 
 
  1. Аналіз стану, проблем та обґрунтування необхідності реалізації Програми формування податкової культури у Бориславській міській територіальній громаді на 2023 рік
 
2.1. Податковий кодекс України є базовим документом, який регулює правовідносини у сфері оподаткування. Його нормами було визначено принципи оподаткування в Україні, а також затверджено загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі). Цим кодексом визначено зокрема елементи, порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
2.2. Основним повноваженням органів місцевого самоврядування щодо цих місцевих податків та зборів є затвердження їх ставок у граничних межах, передбачених Податковим кодексом України. Подальше обчислення сум податку здійснюється податковими органами, безпосередньо платником податків або відповідним податковим агентом.
2.3. Податки на сьогодні сприймаються населенням як додатковий фінансовий тягар Платники податків хочуть, щоб податки не створювали для них додаткового фінансового навантаження, а їх кількість і розміри були якомога меншими. Натомість для якісного виконання своїх функцій держава та органи місцевого самоврядування зацікавлені у максимальному наповненні відповідних бюджетів за рахунок сплати податків
2.4. Актуальною є проблема нелегальної зайнятості працівників та зарплата “у конвертах“. Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Основа соціальної захищеності працівника – офіційне укладання трудових відносин, виплата належної суми заробітної плати відповідно до чинного законодавства. Ухиляючись від офіційного оформлення трудових відносин, виплачуючи заробітну плату “у конвертах“, роботодавець фактично позбавляє працівника захисту трудових прав та соціальних гарантій. Ці процеси негативно впливають на рівень надходжень до бюджету та призводять до зменшення ресурсної бази для здійснення видатків, необхідних для розвитку міської інфраструктури.
 
3. Мета, цілі та інструменти реалізації Програми формування податкової культури у Бориславській міській територіальній громаді на 2023 рік
 
3.1. Програма формування податкової культури у Бориславській міській  територіальній громаді на 2023 рік (надалі – Програма) розроблена з метою формування у суспільстві податкових знань та свідомості, збільшення рівня добровільних надходжень від сплати податку з доходів фізичних осіб, місцевих податків та зборів, розширення бази оподаткування окремих податків та зборів, покращення фінансово-матеріальної бази органів державної податкової служби для забезпечення більш ефективної роботи.
3.2. Розробка та затвердження цієї програми дозволять забезпечити у подальшому планомірне та широкомасштабне проведення кампанії, спрямованої на формування податкової культури та підвищення рівня переконання населення у необхідності сплати податків.
3.3. Податок на майно є потенційним джерелом збільшення надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади, тому основним завданням міської влади та фіскальних органів є проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед фізичних та юридичних осіб у частині адміністрування цього податку з метою створення реальної бази для оподаткування.
3.4. Основні завдання програми:
3.4.1. Ознайомлення платників податків із нормативно-правовими актами з питань оподаткування, у тому числі змін до Податкового кодексу України, профільних законів, постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, ухвал Бориславської міської ради, та відповідних нововведень у частині адміністрування податків та зборів.
3.4.2. Системне інформування населення про роботу фіскальних органів, популяризація їх діяльності.
3.4.3. Акцентування на індивідуальних вигодах від добросовісного ставлення до сплати податків.
 
4. Заходи та механізм реалізації Програми
 
4.1. Реалізація Програми формування податкової культури сприятиме розповсюдженню податкових знань та зосередженню уваги на тому, що сплата податків – громадянський обов'язок перед державою і суспільством, та позитивно вплине на свідомість платників податків щодо добровільної сплати податків та зборів, що у свою чергу збільшить обсяги надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади.
4.2. Досягнення цілей та мети цієї Програми планується способом реалізації таких заходів:
- забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області для відправлення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
4.3. Спільні заходи Головного управління ДПС у Львівській області та профільних підрозділів міської ради, які передбачені Програмою, - ефективний механізм співпраці, який сприятиме підвищенню рівня обізнаності платників (у першу чергу фізичних осіб) у частині адміністрування та сплати податків та формуванню суспільної свідомості щодо необхідності добровільної сплати податків до бюджету.
4.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. Цей напрямок планується реалізувати зокрема через взаємодію представників Бориславської міської ради, органів Державної податкової служби у Львівській області, Головного управління Держпраці у Львівській області, інших служб.
Забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області для відправлення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Головним управлінням Державної податкової служби у Львівській області щорічно надсилають фізичним особам – платникам податку не нерухоме майно податкові повідомлення-рішення про сплату.
 
5. Фінансове забезпечення Програми
 
5.1. Реалізація заходів, передбачених цією Програмою, здійснюється за рахунок коштів бюджету Бориславської міської  територіальної громади.
5.2. Обсяг коштів на виконання зазначеної Програми на 2023 рік складає 67, 21 тис. грн. відповідно до додатків 1, 2, 3 цієї Програми.
 
6. Очікувані результати
 
6.1. Очікуваними результатами від виконання Програми є:
6.1.1. Підвищення рівня податкової культури у суспільстві та формування відповідального ставлення до сплати податків.
6.1.2. Налагодження якісної комунікації між міською радою, органами державної податкової служби та платниками податків.
6.1.3. Своєчасне та зрозуміле інформування платників щодо розміру нарахованих сум податків, порядку нарахування та сплати, норм та вимог податкового законодавства.
6.1.4. Розширення бази оподаткування місцевими податками і зборами та, як наслідок, збільшення доходів бюджету Бориславської  міської територіальної громади.
6.1.5. Налагодження обліку нарахувань податків та залучення до оподаткування окремих категорій платників, які здають майно в оренду та використовують його у підприємницькій діяльності.
 
 
Секретар міської ради                                                                             Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до Програми формування податкової культури у Бориславській  міській територіальній громаді
 
 
ПАСПОРТ
Програми формування податкової культури у Бориславській міській територіальній громаді на 2023 рік
 
 
1. Ініціатор розроблення програми Бориславська міська рада Львівської області
 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу місцевого самоврядування про розроблення Програми Рішення Бориславської міської ради Львівської області
 від 30.05.2023 р. №1357  
«Про затвердження Програми формування податкової культури у Бориславській міській територіальній громаді на 2023 рік»
 
3. Розробник програми Відділ правового забезпечення  Бориславської міської ради
 
4. Співрозробники Програми
 
-
5. Відповідальний виконавець Головне управління Державної податкової служби у Львівській області
 
6. Учасники Програми Головне управління Державної податкової служби у Львівській області, Виконавчий комітет Бориславської міської ради, депутати міської ради
 
7. Термін реалізації програми
 
2023 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми бюджет Бориславської міської територіальної громади
 
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього
 
67, 21 тис. грн.
 

Додаток 2
до Програми формування податкової культури у Бориславській міській  територіальній громаді
 
 
 
Ресурсне забезпечення
Програми формування податкової культури у Бориславській  міській територіальній громаді
на 2023 рік
 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2023 рік,
тис. грн.
Усього витрат на виконання Програми,
тис. грн.
Усього, 67,21 67,21
у тому числі бюджет Бориславської міської  територіальної громади 67,21 67,21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 3
до Програми формування податкової культури у Бориславській  міській територіальній громаді
 
Перелік завдань, заходів та показників Програми формування податкової культури у Бориславській  міській територіальній громаді на 2023 рік
 
Назва завдання Перелік заходів завдання Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
джерела обсяги, тис. грн.
Відправлення фізичним особам – платникам майнових податків Бориславської міської територіальної громади  податкових повідомлень-рішень. Укладання угоди з Укрпоштою на придбання марок для відправлення 1430 податкових повідомлень-рішень протягом 2023 року ГУ ДПС у Львівській області Бюджет Бориславської міської  територіальної громади  
67,21
1.Забезпечення надсилання податкових повідомлень-рішень фізичним особам
2. Збільшення надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади
 
 
                                        
 Секретар міської  ради                                                                                                                                              Юрій ХИМИН