РІШЕННЯ № 1360

Про затвердження Програми виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади   із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у 2023-2025 роках

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 травня  2023  року Борислав №1360
 
Про затвердження Програми виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади   із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у 2023-2025 роках
 
           Відповідно до п.12 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.7 ст.8, ст.39-9  Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  ,рішення виконавчого комітету міської ради від 04 травня 2023 року №103 «Про схвалення Програми виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади   із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у 2023-2025 роках»,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29.05.2023 р. №40/13, з гуманітарних питань депутатської етики та законності від 29.05.2025 р. №42/2 та доповідну записку начальника відділу освіти Елли Качмарчик від 08.05.2023 року № 01-18/169,   міська рада
 
ВИРІШИЛА:
  1. Затвердити   Програму  виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади   із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у 2023-2025 роках , що додається.
 
         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів та постійну комісію з гуманітарних питань депутатської етики та законності (Андрій Спас).
 
  
 
Міський голова                                                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 30.05.2023 р.  №1360
 
 
Програма
виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади   із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у 2023-2025 роках 
 
І. Загальні положення
З метою надання державної соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування,
Нормативно–правовою базою надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, є Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
 
ІІ. Мета і завдання Програми
 
Програму виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади   із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у 2023-2025 роках  (далі-Програма) розроблено з метою соціально-правового захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Завдання Програми-забезпечення виплати випускникам закладів загальної середньої освіти із числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування одноразової грошової допомоги в розмірі  шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку.
 
ІІІ. Реалізація Програми
 
Програма  передбачає реалізацію першочергових заходів, спрямованих на забезпечення виплати випускникам закладів загальної середньої освіти.
3.1. Керівники закладів загальної середньої освіти у вересні подають у відділ освіти списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році будуть випускниками даного закладу. У списках зазначається прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження, постійне місце проживання.
  3.2. Керівник закладу загальної середньої освіти повідомляє дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування про призначення виплати та період отримання.
  3.3. Виплата  одноразової грошової допомоги здійснюється до кінця фінансового року, в якому випускник закінчив навчання, на підставі копії паспорта, реквізитів особового рахунку в банку.
3.4.  виплата одноразової грошової допомоги  дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування може здійснюватися і в наступні роки після закінчення закладу освіти, відповідно до поданої заяви, паспорта та реквізитів особового рахунку в банку.
IV. Очікувані результати виконання програми
 
Виконання Програми дасть змогу  провести  виплати випускникам закладів загальної середньої освіти із числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування одноразової грошової допомоги.
 
V. Фінансове забезпечення Програми
 
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  Бориславської теритріальної громади. Виплата одноразової допомоги  здійснюється відділом освіти (закладами загальної середньої освіти) на підставі  заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.
             Обсяг коштів на виконання  зазначеної  Програми складає   590292 грн. відповідно до паспорта Програми, що додається.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                 Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАСПОРТ до
Програми
виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади   із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у 2023-2025 роках 
 
1. Назва Програми Програма виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади   із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у 2023-2025 роках
 
2. Ініціатор  розроблення Програми
 
Відділ освіти  Бориславської міської ради
3. Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
 
Закони України «Про охорону дитинства», “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”
4. Розробник Програми
 
Відділ освіти Бориславської міської ради
5. Відповідальний виконавець Програми
 
Відділ освіти Бориславської міської ради
6. Учасники Програми Бориславська міська рада, відділ освіти Бориславської міської ради, служба у справах дітей Бориславської міської ради
 
7. Дія Програми Дія Програми поширюється на території Бориславської територіальної громади
 
8. Термін реалізації Програми І етап   -  2023 рік
ІІ етап  -  2024 рік
                         ІІІ етап - 2025рік
 
9. Перелік бюджетів, задіяних у реалізації програми
 
бюджет територіальної  громади
10. Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 590292 грн
І етап    -  2023 рік  -      388350 грн
ІІ етап   -  2024 рік  -      77670 грн
ІІІ етап  -  2025рік   -    124272 грн
 
11. Джерела фінансування Програми
 
Бюджет  територіальної  громади
 
 
 Секретар міської ради                                                                                Юрій ХИМИН