РІШЕННЯ № 1743

Про затвердження Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2019 році

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
28 лютого  2019 року Борислав №1743
 
 
Про затвердження   Програми організації і проведення   оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян  м.Борислава у 2019 році 

           

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України  «Про зайнятість  населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175 (із змінами), беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26.02.2019  року №70/20, міська рада
 
В И Р І Ш И ЛА  :
 
            1. Затвердити   Програму  організації і проведення   оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян  м.Борислава у 2019 році, що додається.
 
            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський). 
  
 

Міський голова                                                                                                  І.Р.Яворський

 
                                                                                                                                            

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
28.02.2019 року №1743
 

П Р О Г Р А М А

організації і проведення   оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян  м.Борислава у 2019 році 

 

І. Загальні положення Програми
 
     Програма організації і проведення   оплачуваних громадських робіт для
незайнятих громадян  м.Борислава у 2019  році  є складовою частиною та механізмом реалізації Програми зайнятості населення м.Борислава на 2018-2020 роки. 
ІІ. Мета Програми
 
               Залучення  максимально  широкого  кола  незайнятих  мешканців  м.Борислава  до  участі  у  виконанні    громадських  робіт, що  дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми міста у частині благоустрою території,   об’єктів соціальної сфери та кладовищ, зон відпочинку та туризму та   озеленення міста.
               Одним   із  важливих  заходів  підтримки  мешканців міста   у  період   вимушеного   безробіття   та  пошуку  роботи   є  залучення   їх   до  участі  в  громадських  роботах – загальнодоступному виді тимчасової  трудової  діяльності  громадян,  що  виконується  на  договірній основі.
                Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, що затверджений   постановою   Кабінету  Міністрів  України  від  20 березня 2013 року №175(із змінами), передбачено фінансування таких робіт за  рахунок  коштів  місцевого бюджету та Фонду  загальнообов’язкового  державного соціального  страхування України  на  випадок  безробіття (далі – Фонд) на паритетних засадах, а також  окремими  підприємствами,  організаціями  і  установами.
       Для виконання громадських  робіт у 2019 році планується залучити безробітних громадян і організувати їхню працю на підприємствах комунальної форми власності, установах, організаціях, що підпорядковані органам місцевої влади,  а також за договорами з іншими роботодавцями (у разі надходження відповідних звернень щодо потреби у виконанні таких робіт) (додаток 1).
     Організація громадських робіт здійснюватиметься за напрямками:
     -  благоустрій  та  озеленення  міста, зон  відпочинку  і  туризму;
     - відбудова історико - архітектурних пам’яток, упорядкування кладовищ;
     -  виконання  підсобних  робіт  при  ремонті  об’єктів  соціальної  сфери.
 
      Реалізація Програми організації і проведення   оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян  м.Борислава у 2019 році    (далі – Програма) дасть змогу населенню заробляти кошти на прожиття у скрутний для себе час і, разом з тим, внести певний вклад у вирішення соціально важливих проблем міста. Крім того, участь у таких роботах активізує інтерес до пошуку  відповідної роботи, прискорить вирішення проблеми працевлаштування  безробітних.
 
                      ІІ. Перелік видів громадських робіт, що організовуються у
м. Бориславі у 2019 році
 
Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів громадські роботи повинні відповідати таким основним критеріям:
 
а) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця і вакансії;
б) можуть виконуватися в умовах неповного робочого дня;
в) мають економічну, соціальну та екологічну користь для міста;
г) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.
До громадських робіт не відносяться роботи, що пов’язані з ризиком для життя та здоров’я, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року №15(із змінами від 16.11.2007р.).
                   Програмою визначається такий перелік видів робіт, що мають суспільно- корисну спрямованість, вирішують  проблеми громади міста та сприяють його соціальному розвитку у 2019 році  (додаток 2).
 
                              ІІІ. Організаційне забезпечення виконання Програми
 
       3.1. Підготовка підприємствами, організаціями, установами міста пропозицій щодо потреби у проведенні громадських робіт. 
                 Бориславська міська філія Львівського
обласного   центру   зайнятості.
                                  Термін: березень 2019 року.
 
    3.2. Укладення договорів з підприємствами, організаціями, установами міста щодо  проведення    громадських  робіт у 2019 році.
Бориславська міська філія Львівського
обласного   центру   зайнятості.
                                  Термін: протягом 2019 року.
 
3.3. Забезпечення    оперативного     вирішення першочергових організаційних проблем щодо  проведення  громадських  робіт,  залучення  до  їх  виконання,  перш  за  все, громадян,  які    перебувають  на  обліку  в  міському  центрі зайнятості  і  не  отримують  допомогу  з  безробіття, а також безробітних, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту та інвалідів.                                                                        
Бориславська міська філія Львівського
обласного   центру   зайнятості.
                                  Термін: протягом 2019 року.
 
  
      3.4. Призначення  відповідальних осіб за організацію цих робіт для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з міським центром зайнятості.
Підприємства,установи, організації, які
                          організовують громадські роботи,
Бориславська міська філія Львівського
                      обласного   центру   зайнятості
                 Термін: протягом 2019 року.                                                                                             
 
     3.5. Забезпечення своєчасності виплати заробітної плати учасникам громадських робіт.  
     Підприємства,установи, організації, які
                          організовують громадські роботи,
                                   фінансове управління,
Бориславська міська філія Львівського
                      обласного   центру   зайнятості
                 Термін: протягом 2019 року.
 
    3.6. Постійне проведення роботи щодо роз’яснення соціальної значимості та користі для  міста  громадських   робіт  через місцеві засоби масової інформації, організації семінарів, круглих столів, тощо.
Бориславська міська філія Львівського
                       обласного   центру   зайнятості.
                                  Термін: протягом 2019 року.
 
ІУ. Фінансове   забезпечення виконання Програми
 
4.1. Програмою передбачається фінансування  громадських робіт за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на паритетних засадах, а також коштів підприємств, організацій та установ міста, які організовують у себе  роботи тимчасового характеру або виступають у якості спонсорів таких робіт.
          Обсяг  фінансування Програми  - 120 тис.грн (згідно з додатком 3). Протягом року сума може бути скорегована.
 
          4.2 Коригування, за потреби, протягом року виконавчим комітетом міської ради розмірів фінансування громадських робіт окремих роботодавців за поданням  Бориславської міського філії Львівського обласного центру зайнятості та фінансового управління міської ради в межах загальних сум, що виділяються на ці цілі.
 
          4.3. Використання  коштів з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та міського бюджету, передбачених на організацію та проведення громадських робіт, лише  для:
    - оплати основної та додаткової  заробітної  плати;
    - сплати  єдиного  внеску  на загальнообов'язкове  державне соціальне страхування; зайнятих на громадських роботах.
 
4.4.  Забезпечення замовниками робіт, відповідно до визначених обсягів,
 необхідними матеріально-технічними ресурсами, витратними матеріалами для використання в ході проведення громадських робіт.
 

 
Секретар  міської ради                                                                                                  Ю.Химин 

 

Додаток 1
                                                                                   до Програми організації проведення   оплачуваних
                                                                  громадських робіт для незайнятих громадян
                                                                                                    м.Борислава у 2019 році 

 
Перелік підприємств, установ і організацій м.Борислава,
на яких будуть здійснюватись громадські роботи у 2019 році
 


з/п
Назва підприємства, організації Примітка
1 Бориславська дитяча школа мистецтв  
2 Бориславська централізована бібліотечна система  
3 Бориславський міський Палац культури  
4 КП „ЕКО-МІСТО”  
5 КП „Зелений світ”  
6 КП „СОК „Нафтовик”  
7 Відділ освіти міської ради  
8 Управління праці та соціального захисту населення міської ради  
9 Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  
10 КНП «ЦМЛ міста Борислава»  
11 КП ”Парк культури і відпочинку”  

 
 
 Секретар  міської ради                                                                                Ю.Химин

 
 
 

Додаток 2
                                                                                   до Програми організації проведення   оплачуваних
                                                                  громадських робіт для незайнятих громадян
                                                                                                    м.Борислава у 2019 році 

 
 
Перелік видів громадських робіт на території м.Борислава,
що мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам міста та сприяють його соціальному розвитку у 2019 році

 
1. Благоустрій та озеленення території міста, а також прилеглих до нього територій, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг.
 
2. Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери (клубів, навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони здоров’я, шкіл-інтернатів для дітей інвалідів, дитячих оздоровчих таборів.
 
3. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, криниць, русел річок, укріпленням дамб, мостових споруд.
 
4. Догляд, надання допомоги, супровід, обслуговування осіб  похилого віку, осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних, дітей-сиріт, у т.ч. що здійснюється благодійними фондами та громадськими організаціями, а також догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках, надання допомоги учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО.
 
5. Впорядкування території населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку.
 
6. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території населеного пункту.
 
7. Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури.
 
8. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування;
 
9. Робота в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, робота в архівах з документацією.
 
10. Прибирання та збір (заготівля) вторинної сировини (макулатура, поліетилен, склобій, відходи пінопласту, сміття, ганчір’я) в громадських місцях та зонах відпочинку населеного пункту, придорожніх смугах.
 
11. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією.
12. Роботи з утримання автомобільних доріг загального (загальнодержавного) користування.
 
13. Підсобні та ремонтні роботи, прибирання території та приміщень у дитячих дошкільних закладах та в установах культури, профорієнтаційна робота в загальноосвітніх школах.
 
14. Виконання робіт соціального спрямування за договорами з громадськими організаціями та іншими установами та організаціями, що займаються соціальним захистом населення.
 
15. Інші доступні види трудової діяльності, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам адміністративно-територіальної одиниці та сприяє її соціальному розвитку.

 
 
Секретар  міської ради                                                                                        Ю.Химин
 
 
 

                                                                                                                                            Додаток 3
                                                                                   до Програми організації проведення   оплачуваних
                                                                  громадських робіт для незайнятих громадян
                                                                                                    м.Борислава у 2019 році 

 
 Паспорт  
Програми організації і проведення   оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян  м.Борислава у 2019 році
 

1. Ініціатор розроблення програми
 
Бориславська міська рада та її виконавчий комітет
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
 
 
Рішення Бориславської міської ради
від 28.02.2019 р.  №1743
3. Розробник програми Відділ економіки та торгівлі  міської ради
 
4. Співрозробники програми Бориславська міська філія Львівського обласного  центру  зайнятості
Фінансове управління міської ради
 
5. Відповідальний виконавець програми Бориславська міська філія Львівського обласного  центру  зайнятості
Фінансове управління  міської ради,
Відділ економіки та торгівлі міської ради,
Роботодавці
 
6. Термін реалізації програми
 
2019 рік
7. Джерело фінансування Міський бюджет;
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
 
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн.,
 у тому числі:
120,0
8.1. Кошти міського бюджету, тис.грн.
 
60,0
8.2. Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціаль-ного страхування України на випадок безробіття, тис.грн.
 
60,0

 
 
   Секретар  міської ради                                                                                Ю.Химин