РІШЕННЯ № 1431

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Шевченка,11 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Світлані Свищ

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 червня 2023 року Борислав №1431
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Шевченка,11 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  Світлані Свищ
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128, абз.2 с.2 ст.134 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Світлани Свищ про погодження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 28.06.2023 року №58/22,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0565 га на вул.Шевченка,11  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер  4610300000:01:002:0139).
  
   2.Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0565 га на вул.Шевченка,11 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:01:002:0139) у сумі 138 242,00 гривні (сто тридцять вісім тисяч двісті сорок дві гривні),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 244,68 гривні (двісті сорок чотири гривні 68 копійок).
 
     3. Продати Свищ Світлані Олегівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0565 га на вул.Шевченка,11 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:01:002:0139) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 03.15 (землі житлової та громадської забудови)  за 138 242 гривні 00 копійок (сто тридцять вісім  тисяч двісті сорок дві гривні 00 копійок).
 
   4. Світлані Свищ укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5.Дрогобицькому управлінню  Головного управління Державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Юрія  Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Дмитро Герман).
 
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ