РІШЕННЯ № 1955

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Борислава

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
11 липня 2019 року Борислав № 1955
 
 
 
 Про затвердження технічної документації
З нормативної грошової оцінки земель міста  Борислава  Львівської області
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.18 Закону України „Про оцінку земель”, ст.ст.12, 201 Земельного кодексу України, ст..271 Податкового кодексу України, ст..38 Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про оренду землі”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року №213, якою затверджено Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, “Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів”, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2016 року №489, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м.Борислава Львівської області, розроблену ТзОВ „Центр топографо – геодезичних технологій”, беручи до уваги Висновок державної експертизи землевпорядної документації від 05 липня 2019 року №2338-19, рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 19 червня 2019 року №65/19, міська рада
В И Р І Ш И Л А: 

                        
   1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Борислава Львівської області, що додається.
 
2. Нормативна грошова оцінка земель м.Борислава, затверджена пунктом 1 цього рішення, вводиться у дію з 01 січня 2020 року. 
 
3. Власникам, користувачам та орендарям земельних ділянок:
3.1)  отримати у встановленому порядку витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, затвердженої цим рішенням;
3.2)  забезпечити надання податкових декларацій зі сплати за землю до територіального органу Головного управління державної фіскальної служби у Львівській області.
 
4. Зобов’язати орендарів земельних ділянок у м.Бориславі внести зміни до договорів оренди землі у частині розрахунку орендної плати за землю, шляхом укладання додаткових угод .
 
5. Територіальному органу Головного управління державної фіскальної служби у Львівській області здійснювати контроль за поданням податкових декларацій з плати за землю платниками земельного податку і орендної плати на підставі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, затвердженої цим рішенням.    
 
  6. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури  Бориславської міської ради оприлюднити це рішення через засоби масової інформації та на офіційному сайті міської ради.
 
7. Визнати таким, що з 01 січня 2020 року втратило чинність рішення міської ради від 23 вересня 2011 року №373 „Про затвердження грошової оцінки земель м.Борислава”.
 
   8. Кординацію щодо внесення змін до діючих договорів оренди землі щодо змін розміру орендної плати, шляхом укладання додаткових угод, покласти на управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури  Бориславської міської ради.
 
    9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.М. Химина, заступника міського голови С.Д. Солоненко відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
 
В.о.міського голови,
Секретар міської ради                                                                                       Ю.Химин