РІШЕННЯ № 1974

Про дозвіл громадянам на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо    встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
11 липня 2019 року Борислав №1974
 
 
 
 
Про дозвіл громадянам на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо    встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
 
Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,  40, 118, 123 Земельного кодексу України, статті 55  Закону України „Про землеустрій”, розглянувши  заяви  громадян   Оленяка Я.М., Косівчак Т.В., Філіпової Н.С. про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості),  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  від  19 червня 2019 року № 65/6 ,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
                        
    1. Дозволити виготовити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд, за рахунок земель запасу, не наданих у власність та користування (землі житлової та громадської забудови ), а саме:
                 1.1)  - 831 кв.м.  на вул. Раточинській, 26  у м.Бориславі громадянину  Оленяку Ярославу Миколайовичу, який зареєстрований у м. Кизил, Республіка Тива; 
     1.2) – 600 кв.м.  на вул. Дрогобицькій, 55 у м.Бориславі громадянці Косівчак Тетяні Віталіївні, яка зареєстрована у м. Бориславі;
     1.3) – 853 кв.м.  на вул.Трускавецькій,8 у м.Бориславі громадянці Філіповій Надії Сергіївні, яка зареєстрована у м.Бориславі.
 
      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.М. Химина та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
 
В.о.міського голови,
секретар міської ради                                                                                   Ю.М.Химин