РІШЕННЯ № 1949

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул.Ірини Сеник у м.Бориславі та продаж її на земельних торгах у формі аукціону

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 червня 2019 року Борислав №1949
 
 
Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул.Ірини Сеник у м.Бориславі та продаж її на земельних торгах у формі аукціону
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128, 135-139  Земельного кодексу України, розглянувши доповідну записку в.о. начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 19 червня 2019 року № 01-20/335 щодо розгляду та затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаний ТзОВ НВП “Галгео”, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  19 червня 2019 року №65/8, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:    
 
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону площею 0,3843 га на вул. Ірини Сеник у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:020:0283)  для будівництва та обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури, за рахунок земель запасу, не наданих у власність та користування (землі житлової та громадської забудови).
  
2. Продати на земельних торгах у формі аукціону  земельну ділянку  площею 0,3843 га на вул.Ірини Сеник у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:020:0283)  для будівництва та обслуговування об’єктів  транспортної інфраструктури.
 
 3. Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки у власність площею 0,3843 га на вул.Ірини Сеник у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:020:0283)  для будівництва та обслуговування об’єктів  транспортної інфраструктури  в розмірі  755 129 гривень  (сімсот п’ятдесят п’ять тисяч сто двадцять дев’ять  гривень) без ПДВ, що становить 196, 49 гривень за 1 кв.м.
 
4. Встановити значення кроку у розмірі 5% від стартової ціни продажу земельної ділянки.
 
5. Торги провести в порядку визначеному ст.137-139 Земельного Кодексу України.
 
6. Місцем проведення земельних торгів у формі аукціону визначити приміщення  сесійного залу міської ради за адресою: вул.Шевченка,42, м.Борислав, Львівська обл., 82300.
 
7. Дату та час проведення земельних торгів у формі аукціону визначити Виконавцю земельних торгів у межах термінів, визначених ст.137 Земельного кодексу України з урахуванням робочого часу міської  ради.
 
8. Уповноважити міського голову І.Р. Яворського підписати протокол земельних торгів, укласти договір-купівлі продажу земельної ділянки із Переможцем  за результатами земельних торгів та інші документи з питань проведення земельних торгів.
 
9. Відповідно до п.5 ст.135,  п.5.ст.136 Земельного кодексу України,  на виконання п.31 ст.137 Земельного кодексу України зобов'язати Переможця земельних торгів:
9.1) відшкодувати виконавцю витрати, пов’язані із організацією та проведенням земельних торгів (аукціону) відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.2)  відшкодування витрат на підготовку лоту до торгів та на організацію і проведення торгів здійснюється Учасником, що став Переможцем торгів на підставі окремого договору між Виконавцем торгів та Учасником.
 
10. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної фіскальної служби у Львівській області  провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів.  
 
 11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.М.Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
 
Міський голова   І.Р.Яворський