РІШЕННЯ № 1545

Про затвердження Програми управління комунальним майном Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 р.р.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 26 жовтня 2023 року   м.  Борислав                       №1545
 
 
 
Про затвердження Програми
управління комунальним майном
Бориславської міської територіальної
громади на 2024-2026 р.р.
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 та статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Бюджетного, Цивільного та Господарського кодексів України, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 25.10.2023 р.  №45/8, рішення постійної комісії з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 24.10.2023 р. №41/3, рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 19.10.2023 року №261 "Про схвалення проекту Програми управління комунальним майном Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 р.р." та лист управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 28.09.2023 р. №01-20/255, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
           1. Затвердити Програму управління комунальним майном Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 рр., що додається.
 
2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради (Бреньо Любомир) здійснювати загальну координацію та забезпечити виконання заходів Програми.
 
           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина, постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андрій Андросов)  та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
 
 
Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ    

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                            рішення міської ради                                                                                                                           
                                                                                            від 26.10.2023 р. №1545
 
Програма
управління комунальним майном
Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 р.р.
     
Ця програма розроблена  відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України,  Закону України  «Про приватизацію державного та комунального майна», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», Цивільного та Господарського кодексів України.
 
 МЕТА ПРОГРАМИ
 Раціональне та ефективне управління майном, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету громади, забезпечення виготовлення технічної документації та правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, що належать Бориславській міській територіальній громаді, їх утримання.
 
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ
Виконання функцій, пов’язаних з управлінням комунальним майном:
  1. Облік майна комунальної власності територіальної громади.
  2. Утримання в належному стані та використання майна комунальної власності Бориславської міської  територіальної громади.
  3. Передача майна в оренду, концесію, з балансу на баланс підприємств та установ комунальної форми власності (здійснення необхідних дій, пов’язаних з підготовкою необхідних документів, виготовлення технічної та правовстановлюючої документації, проведення оцінки майна, тощо).
4. Приватизація комунального майна, продаж, передача в дар, обмін, передача до державної та іншої форми власності (визначення об’єктів для приватизації, підготовка необхідного пакету документів, проведення конкурсів, аукціонів, укладання договорів, друк оголошень, реклама, тощо).
5. Приймання - передача майна, а саме: набуття права власності шляхом приймання в комунальну власність майна з інших форм власності, придбання, набуття права власності на безхазяйне майно (нововиявлене, відумерла спадщина, безхазяйне майно, тощо), (підготовка необхідного пакету документів – технічної та правовстановлюючої документації, тощо).
6. Ліквідація комунальних підприємств за рішенням власника, в т.ч. шляхом визнання їх банкрутами.
ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями програми є: проведення поточної технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, що належать Бориславській міській територіальній громаді, оренда та приватизація комунального майна, набуття права власності на об'єкти безхазяйного майна,  державна реєстрація прав власності на нерухоме майно, завершення процесів  реорганізації, приєднання та ліквідації комунальних підприємств.
      
1. Облік майна комунальної власності територіальної громади 
здійснення оперативного обліку майна комунальної власності Бориславської міської територіальної громади на основі матеріалів інвентаризації майна, забезпечення контролю за його використанням, збереженням;
відслідковування руху майна;
проведення або надання дозволу на списання, продаж, обмін та передачу майна, яке знаходиться у комунальних підприємств, організацій та установ Бориславської міської територіальної громади на правах господарського відання або оперативного управління, в установленому міською радою порядку;
забезпечення страхування об’єктів комунальної власності, які не передані в оренду;
послуги організацій та осіб, залучених до процесу оренди та приватизації (інформаційні та консалтингові послуги, проведення аукціонів, конкурсів, тощо);
оплата робіт щодо обстеження та паспортизації будівель і споруд комунальної власності, з метою їх технічного стану та забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації;
оплати витрат пов’язаних із зверненням до суду та інших витрат, пов’язаних з управлінням комунальним майном;
укладення договорів з підприємствами, установами, організаціями про закріплення майна комунальної власності (крім об’єктів житлового фонду) на правах господарського відання або оперативного управління на підставі рішення Бориславської міської ради та відповідно до встановленого міською радою порядку.
2. Утримання в належному стані та використання майна комунальної власності Бориславської міської територіальної громади
виготовлення технічної документації (проведення  поточної  технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, довідок, характеристик, внесення відомостей до державних  реєстрів, тощо) на об’єкти нерухомого майна комунальної форми власності.
оплата витрат по утриманню в належному стані комунального майна (страхування, охорона, оплата комунальних послуг, оплата послуг за приєднання до мереж електропостачання, водопостачання об’єктів комунальної власності, проведення капітального ремонту, реконструкції об’єктів комунальної власності( в т.ч. з метою переведення житлового приміщення в нежитлове та навпаки) відшкодування експлуатаційних витрат балансоутримувача(ОСББ), тощо).
 3. Передача майна в оренду, концесію, з балансу на баланс підприємств та установ комунальної форми власності
виготовлення технічної документації майна, що передається в оренду, концесію та з балансу на баланс комунальних підприємств та установ;
замовлення оцінки майна комунальної власності, що передається в оренду(у випадках, коли балансоутримувач майна – Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради);
підготовка проектів рішень виконавчого комітету та міської ради;
нотаріальні  витрати  (у разі необхідності);
контроль надходження орендної плати;
організація аукціонів, конкурсів;
у разі, якщо орендар приватизує орендоване майно, шляхом викупу, вартість невід’ємних поліпшень такого майна, здійснених ним у відповідності до чиннного законодавства, компенсується шляхом зменшення суми викупу на вартість таких поліпшень.
4. Приватизація комунального  майна, продаж, передача в дар, обмін, передача до державної та іншої форми власності
формування необхідного пакету правовстановлюючих документів щодо об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок на яких вони розміщені, які будуть відчужуватися;
оплата послуг по землеустрою;
забезпечення систематичного інформування населення щодо приватизації комунального майна ( інформаційні повідомлення про проведення електронних аукціонів,  оголошення щодо конкурсів по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки, інформація про аукціон, підсумки проведення аукціону,  тощо) на офіційному сайті Бориславської міської ради;
замовлення та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки майна;
оплата послуг по оформленню відчуження майна (оформлення документів у державного реєстратора, сплата державного мита та інших обов’язкових платежів, оплата послуг нотаріуса (у разі необхідності), оплата рекламних послуг щодо приватизації комунального майна, тощо). 
          5. Приймання - передача  майна
приймання у комунальну власність Бориславської міської територіальної громади  об’єктів нерухомого майна, в тому числі, які віднесені до категорії «безхазяйного» майна, відумерлої спадщини, зовнішніх інженерних мереж, об’єктів (елементів) благоустрою;
приймання об’єктів, у тому числі об’єктів соціально-побутового призначення, зовнішніх мереж електро-, тепло-, водо-, газопостачання, водовідведення та телефонізації, а також будівель (споруд, приміщень), рухомого майна і іншого окремого індивідуально визначеного майна;
виявлення безхазяйного майна, відумерлої спадщини;
опублікування в медіа про взяття безхазяйної речі на облік;
замовлення оцінки на об’єкти, що приймаються до комунальної власності  територіальної громади;
отримання  інформаційних  довідок  щодо  власників майна для віднесення нерухомого майна до категорії «безхазяйного», відумерлої спадщини та прийняття майна у комунальну власність територіальної громади. Проведення поточної технічної інвентаризаціїї. Замовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, що приймаються, тощо;
замовлення та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки майна, що приймається;
здійснення   реєстрації   права   власності  на  нерухоме майно комунальної власності за Бориславською міською територіальною громадою, набуте шляхом приймання в комунальну власність майна з інших форм власності, придбання, набуття права власності на безхазяйне майно, нововиявлене майно, відумерлу спадщину, тощо;
оплата судових витрат за подання заяв до суду про передачу безхазяйного майна у комунальну власність територіальної громади.
6. Ліквідація комунальних підприємств за рішенням власника, в т.ч. шляхом визнання їх банкрутами
завершення процедури ліквідації комунальних підприємств, за рішенням Бориславської міської ради;
оплата за зняття з обліку в сервісному центрі МВС України транспортних засобів при ліквідації комунальних підприємств;
оплата за розміщення повідомлень в друкованих медіа про ліквідацію комунальних підприємств;
оплата послуг щодо упорядкування справ комунальних підприємств при ліквідації для  передавання на постійне зберігання у Бориславський міський державний архів;
оплата інших послуг необхідних для завершення ліквідації комунальних підприємств.
 
     ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дозволить виконувати завдання та функції управління майном комунальної власності Бориславської міської територіальної громади, покладені на управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради.
Виконання заходів Програми дозволить:
забезпечити функціонування об’єктів, що є комунальною власністю Бориславської міської територіальної громади;
забезпечити надходження коштів до бюджету Бориславської міської територіальної громади(оренда, приватизація комунального майна);
створити умови для збереження об’єктів комунальної власності та утримання їх в належному стані;
підвищити ефективність використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, чи закріплення на праві оперативного управління/господарського відання фізичним та юридичним особам, з метою задоволення їх прав та інтересів, а також прав та інтересів Бориславської міської територіальної громади;
виготовити технічну документації та оформлення правовстановлюючих документів на об’єкти комунальної власності;
 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ
Джерело фінансування програми – кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми вказано в Паспорті Програми управління комунальним майном Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026рр, що додається.
Протягом терміну дії  обсяг фінансування Програми може змінюватись, відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету Бориславської міської територіальної громади, виходячи з конкретних завдань та наявного фінансового ресурсу.
Контроль за виконанням даної програми здійснює постійна комісія з питань  комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності.
 
Секретар міської ради                                                                            Юрій ХИМИН

                                 Додаток
                                                                                    до Програми управління комунальним
                                                                                    майном Бориславської міської
                                                                                  територіальної громади на 2024-2026 р.р.
    
 
ПАСПОРТ
Програми управління комунальним майном Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026рр.
           
1. Ініціатор розроблення програми Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
 
2. Підстава для прийняття рішення про розроблення Програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Зако України "Про оренду державного та комунального майна", Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна", Цивільний та Господарський кодекси України
 
3. Розробник програми Начальник відділу комунального майна управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
 
4. Головний розпорядник бюджетних коштів Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
 
5 Відповідальний виконавець Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
 
6 Термін реалізації програми 2024-2026 рік
 
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконання програми Бюджет Бориславської міської територіальної громади
 
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми;
- у 2024 році
- у 2025 році
- у 2026 році
 
Всього:
 
 
200000,00 грн.
200000,00 грн.
200000,00 грн.
 
600000 (шістсот тисяч) грн.00 коп.
 
 
Секретар міської ради                                                                                           Юрій ХИМИН