РІШЕННЯ № 1928

Про критерії обов’язковості утворення наглядової ради в комунальних підприємствах

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 червня 2019 року       Борислав                       №1928
 
 
Про критерії обов’язковості утворення наглядової ради  в комунальних підприємствах
 
           Відповідно до ч.301 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ч.7 ст.78 Господарського кодексу України, беручи до уваги депутатське звернення Зелінського Р.О. від 28.05.2019 року,  рішення постійної  комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку,  оборонної роботи від 25.06.2019 року №41/1 та з метою здійснення контролю щодо ефективності фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, міська рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Встановити, що наглядова рада обов'язково утворюється в комунальних унітарних підприємствах за наявності сукупності таких критеріїв:
  • загальна сума поповнення статутного капіталу та інших трансфертів з місцевого бюджету за попередній фінансовий рік сукупно перевищує 1 млн. грн.;
  • розмір статутного капіталу підприємства становить більше 30 млн. грн.

 
2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження, управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури, управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту, протягом десяти днів з часу виникнення підстав, передбачених пунктом 1 цього рішення, підготувати рішення міської ради про утворення Наглядових рад відповідних комунальних підприємств Бориславської міської ради.
 
3. Зобов’язати комунальні підприємства Бориславської міської ради, в яких утворення наглядових рад є обов’язковим, привести у відповідність Статути підприємств.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського, заступника міського голови С.Д.Солоненко відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійні  комісії: з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (І.Тарновецький) та з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Р.Зелінський).
 
 
Міський голова                                                                                        І.Р. Яворський