РІШЕННЯ № 1933

Про закріплення нежитлової будівлі (громадського будинку) на вул. Дрогобицька, 439 на праві оперативного управління за органом самоорганізації населення - квартальний комітет « Губичі»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 червня 2019 року       Борислав                       №1933
 
Про закріплення нежитлової будівлі - будинку просвіти на вул. Дрогобицька, 439 на праві оперативного управління за органом самоорганізації населення квартальний комітет «Губичі»
 
    Відповідно до статтей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статті 136, 137 Господарського кодексу України,  Програми сприяння створенню і діяльності органів самоорганізації населення м. Борислава на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Бориславської міської ради     від 24.05.2018 року  № 1295 , беручи до уваги рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 25.06.2019 р.  №45/1, звернення квартального комітету «Губичі» від 17.12.2018 року №9, з метою сприяння виконанню повноважень, покладених на органи самоорганізації населення у м. Бориславі, та створення належних умов для участі мешканців міста у вирішенні питань місцевого значення, міська рада:
 
В И Р І Ш И Л А: 

 
                1.  Закріпити нежитлову будівлю - будинок  просвіти загальною площею   246, 0   кв.м. на вул. Дрогобицька, 439 у м. Бориславі на праві оперативного управління за органом самоорганізації населення квартальний комітет «Губичі», для здійснення статутної діяльності.
 
                  2. ДКП «ЖЕК №1» (В. Антонич) передати за актом приймання-передачі майно відповідно до  пункту 1 цього рішення та чинного законодавства України.
 
                3. Органу самоорганізації населення - квартальному комітету «Губичі»  вжити заходів  для реєстрації у встановленому порядку  права оперативного управління, забезпечити належне обслуговування та утримання  нежитлової будівлі та її використання за цільовим призначенням, а також укласти додаткові угоди до діючих договорів оренди нерухомого майна-нежитлових приміщень на вул. Дрогобицька, 439 в частині заміни особи - Орендодавця.
 
     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю. Химина та  постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Р. Зелінський).
 
Міський голова                                                                                        І.Р. Яворський