РІШЕННЯ № 1920

Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 27 червня  2019 року Борислав                               № 1920
 
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно до п.1 ст.71, п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України,  пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 27 червня 2019 року №74/3 та офіційний висновок фінансового управління міської ради від 25 червня  2019 року  №01-35/499, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
            1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 6340000 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 6340000 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі                      386512783 гривень , в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 354701167 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 31811616 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 27057353 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 8132770 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 3188620 гривень, спеціальним фондом збільшити на суму 4944150 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 388584012 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 347170732 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 41413280  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   35317480 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити дефіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава  на суму 1792770 гривень  джерелом покриття якого є вільний залишок на 01 січня 2019 року, спрямувавши  його на забезпечення в асигнуваннях розпорядників коштів міського бюджету міста Борислава, а саме :
  • по розпоряднику коштів відділ освіти міської ради за  кодом програмної класифікації видатків  1010 «Надання дошкільної  освіти» в сумі 1000000 гривень ( за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 800000 гривень, за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 200000 гривень);
  • по розпоряднику коштів управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради за  кодом програмної класифікації видатків 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» в сумі 262270 гривень ( за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 262270 гривень);

- по розпоряднику коштів фінансове управління міської ради за  кодом  програмної класифікації видатків   2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню » ( за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 530500 гривень).
Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 4944150 гривень за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду)  в сумі 4944150 гривень.
 Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 4944150 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4944150 гривень »
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4.
 
3. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 5.
 
4. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 6.
 
5. Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського , заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський 
Додаток 1
до рішення міської ради
27 червня 2019 року №1920
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   6019300,00 6019300,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   98000,00 98000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   98000,00 98000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  98000,00 98000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 261000,00 261000,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 261000,00 261000,00 0,00 0,00
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 133000,00 133000,00 0,00 0,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 128000,00 128000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   550000,00 550000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 85000,00 85000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 85000,00 85000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  269000,00 269000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 269000,00 269000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 196000,00 196000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 5110300,00 5110300,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 3610300,00 3610300,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 63750,00 63750,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 128000,00 128000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2938550,00 2938550,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   430000,00 430000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   50000,00 50000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1500000,00 1500000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1500000,00 1500000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   320700,00 320700,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   153000,00 153000,00 0,00 0,00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 153000,00 153000,00 0,00 0,00
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 153000,00 153000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  125000,00 125000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 125000,00 125000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 125000,00 125000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   42700,00 42700,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   42700,00 42700,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   42700,00 42700,00 0,00 0,00
УСЬОГО ДОХОДІВ (без врахування міжбюджетних трансфертів) 6340000,00 6340000,00 0,00 0,00
Разом доходів 6340000,00 6340000,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                      Ю.М.Химин

Додаток 2
до рішення міської ради
    27 червня 2019 року №1920
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 1792770,00 -3151380,00 4944150,00 4944150,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 1792770,00 -3151380,00 4944150,00 4944150,00
208100 На початок періоду 1792770,00 1792770,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -4 944 150,00 4 944 150,00 4 944 150,00
600000 Фінансування за активними операціями  1792770,00 -3151380,00 4944150,00 4944150,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1792770,00 -3151380,00 4944150,00 4944150,00
602100 На початок періоду 1792770,00 1792770,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -4 944 150,00 4 944 150,00 4 944 150,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин

Додаток 3
до рішення міської ради
  27 червня  2019 року №1920
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  254000,00 55000,00 0,00 0,00 199000,00 445000,00 445000,00 0,00 0,00 0,00 445000,00 699000,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210100 0100 Державне управління 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00
0217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00
0217330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00
0217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 415000,00
0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00
0219000 Міжбюджетні трансферти 199000,00 0,00 0,00 0,00 199000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199000,00
0219800 9800 180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 199000,00 0,00 0,00 0,00 199000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199000,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 1170980,00 1170980,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1170980,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 1170980,00 1170980,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1170980,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної  освіти 1050000,00 1050000,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1050000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) 70980,00 70980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70980,00
0611060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках  50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 399120,00 399120,00 269770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399120,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1010000 1000 Освіта 329120,00 329120,00 269770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329120,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 329120,00 329120,00 269770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329120,00
1014000 4000 Культура і мистецтво 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 800000,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 4438400,00 4438400,00 0,00 0,00 0,00 4438400,00 5238400,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 847372,00 847372,00 0,00 0,00 0,00 847372,00 1147372,00
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154000,00 154000,00 0,00 0,00 0,00 154000,00 154000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 693372,00 693372,00 0,00 0,00 0,00 693372,00 993372,00
1216070 6070 Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром  ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги , що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно  обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429128,00 429128,00 0,00 0,00 0,00 429128,00 429128,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368100,00 368100,00 0,00 0,00 0,00 368100,00 368100,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61028,00 61028,00 0,00 0,00 0,00 61028,00 61028,00
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2255000,00 2255000,00 0,00 0,00 0,00 2255000,00 2255000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2255000,00 2255000,00 0,00 0,00 0,00 2255000,00 2255000,00
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 500000,00
1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00
1219700 9700 Субвенція з місцевого іншим місцевим бюджетам  на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506900,00 506900,00 0,00 0,00 0,00 506900,00 506900,00
1219750 97500 0180 Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506900,00 506900,00 0,00 0,00 0,00 506900,00 506900,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
3117693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 504520,00 580500,00 0,00 0,00 0,00 60750,00 60750,00 0,00 0,00 0,00 60750,00 565270,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 2000 Охорона здоров`я 530500,00 530500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530500,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  530500,00 530500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530500,00
3712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
3712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
3717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60750,00 60750,00 0,00 0,00 0,00 60750,00 60750,00
3717322 7330 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60750,00 60750,00 0,00 0,00 0,00 60750,00 60750,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд -75980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75980,00
Всього видатків 3188620,00 3065600,00 1069770,00 0,00 199000,00 4944150,00 4944150,00 0,00 0,00 0,00 4944150,00 8132770,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин                                  

Додаток 4
до рішення міської ради 
27 червня  2019  року №1920
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2019 рік
грн
Торансферти з інших бюджетів
Код Найменування бюджету
субвенції Усього
Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту
Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 0,00 0,00 0,00 0,00 506 900,00 0,00 0,00 506 900,00
Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 506900,00 0,00 0,00 506 900,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин


 

Додаток 5
до рішення міської ради                                                                                                                  27 червня 2019 року №1920
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
0200000 Головний розпорядник :Виконавчий комітет Бориславської міської ради  445000,00
0210000 Відповідальний виконавець :Виконавчий комітет Бориславської міської ради  
0217330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної власності Реконструкція інтер"єру  виконавчого комітету міської ради 45000,00
0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Внески до статутного капіталу КП "Радіоредакція "Слово" на придбання основних засобів 400000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 4438400,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів Капітальний ремонт пасажирського ліфта на вулиці В.Великого,177 (1 підїзд) в місті Бориславі 39000,00
1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів Капітальний ремонт пасажирського ліфта    на вулиці Коваліва, 39 (1 підїзд) в місті Бориславі  115000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт тротуару на вулиці В.Великого  від будинку №31 до костелу польскої громади в місті Бориславі Львівської області 693372,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу на вулицях В.Великого та 600-річчя м.Борислава Львівської області виготовлення проектно-кошторисної документації  138100,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція ділянки водопроводу на вулиці Коваліва від перехрестя з вулицею Зеленою до перехрестя з вулицею В.Великого у місті Бориславі Львівської області 230000,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Виготовлення містобудівної документації "Схема санітарної очистки м.Борислава" 61028,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці В.Великого  від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вулиці  Трускавецька в частині відновлення проїзною частини дороги  в місті Бориславі Львівської області 1800000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці В.Великого  від перехрестя із дорогою на  вулиці Коваліва до кладовища на вулиці В.Великого   в частині відновлення проїзною частини дороги  в місті Бориславі Львівської області 500000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вулицею Короленка у місті Бориславі Львівської області -45000,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Внески до статутного капіталу КП "Бориславтеплоенерго" 400000,00
1219750 97500 0180 Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів Субвенція з міського бюджету міста Борислава обласному бюджету Львівської області на співфінансування інвестиційних проектів ( Реконструкція водопроводу на вулицях В.Великого та 600-річчя Борислава в  м.Борислава Львівської області) 506900,00
3700000  Головний розпорядник:Фінансове управління Бориславської міської ради  60750,00
3710000 Відповідальний виконавець :Фінансове управління Бориславської міської ради 
3717322 7330 0443 Будівництво медичних установ та закладів Реконструкція преміщення поліклініки комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня " по вулиці Куліша, 41а під стаціонарне відділення на 50 ліжок 60750,00
Всього 4944150,00
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.М.Химин

Додаток 6
до рішення міської ради
27 червня  2019 року  №1920
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році.
грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідально-го виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/ регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  450000,00 50000,00 400000,00 400000,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0219800 9800 180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Про нову редакцію додатку до програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в місті Борислав та смт.Східниці на 2016-2020 роки затвердженого рішенням міської ради від 31.01.2019 року №1693 12.04.2019 року №1834 149000,00 149000,00 0,00 0,00
0219800 9800 180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма протидії злочинності забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019-2021 роки 50000,00 50000,00 0,00 0,00
0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства "Радіоредакція "Слово" на 2019-2019 роки 400000,00 0,00 400000,00 400000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 4227725,00 800000,00 3427725,00 3427725,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 154000,00 0,00 154000,00 154000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 993372,00 300000,00 693372,00 693372,00
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром  ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги , що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно  обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 400000,00 400000,00 0,00 0,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт повязаних з капітальним та поточним ремонт доріг міста Борислава на 2019 рік 31.01.2019 року №1691 2255000,00 0,00 2255000,00 2255000,00
1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження Програма термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у місті Борислав на 2019-2023 роки 28.02.2019 року №1744 50000,00 50000,00 0,00 0,00
1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження Програма енергозбереження для населення міста Борислава на 2018-2020 роки  28.02.2018 року №1165 50000,00 50000,00 0,00 0,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Борислава на 2019 рік 31.01.2019 року №1690 325353,00 0,00 325353,00 325353,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 50000,00 50000,00 0,00 0,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я Про за твердження міської Програми допомоги хворим на фенілкетонурію на 2019 рік 30.05.2019 року №1869 50000,00 50000,00 0,00 0,00
Всього 4727725,00 900000,00 3827725,00 3827725,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин