РІШЕННЯ № 1951

Про внесення змін в додатки  1,2,3,5 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
  11 липня  2019 року Борислав                               № 1951
 
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,5 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 27.06.2019 року №698/0/5-19  «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами на 2019 рік», від 02 липня 2019 року №712/0/5-19 «Про уточнення видатків на ремонт доріг»,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 09 липня 2019 року №75/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 08 липня  2019 року  №01-35/550 міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 зменшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 28615300 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 28615300 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі                      357897483 гривень , в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 326085867 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 31811616 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 25715816 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 зменшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 28615300 гривень, у тому числі: за загальним фондом зменшити на суму 29115300 гривень, за спеціальним фондом збільшити на суму 500000 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 360468712 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 318555432 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 41913280  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   35817480 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 500000 гривень за рахунок передачі коштів (субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах) із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду)  в сумі 500000 гривень.
 Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 500000 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 500000 гривень »
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 4.
 
3. Вважати додатки 1-4  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського  та  заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
 
 
В.о.міського голови, секретар міської ради                                     Ю.М.Химин
 
Додаток 1
до рішення міської ради
                     11 липня  2019 року №1951
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти -28615300,00 -28615300,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління -28615300,00 -28615300,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  -28615300,00 -28615300,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -28615300,00 -28615300,00 0,00 0,00
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -29115300,00 -29115300,00 0,00 0,00
41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 500000,00 500000,00 0,00 0,00
Разом доходів -28615300,00 -28615300,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
   11 липня 2019 року №1951
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -500000,00 500000,00 500000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -500000,00 500000,00 500000,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -500 000,00 500 000,00 500 000,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -500000,00 500000,00 500000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -500000,00 500000,00 500000,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -500 000,00 500 000,00 500 000,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин
 
Додаток 3
до рішення міської ради
   11 липня  2019 року №1951
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -29115300,00 -29115300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29115300,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -29115300,00 -29115300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29115300,00
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот -29115300,00 -29115300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29115300,00
0813011 3011 1030 Надання пільг  на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства -2496840,00 -2496840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2496840,00
0813012 3012 1060 Надання  субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -26618460,00 -26618460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26618460,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00
1217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00
Всього видатків -29115300,00 -29115300,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 -28615300,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин                                  
 
Додаток 4
до рішення міської ради                                                                                                                11 липня   2019 року №1951
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 500000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок трансфертів з інших місцевих бюджетів Капітальний ремонт вулиці В.Великого ( від перехрестя із вулицею Коваліва до кладовища на вулиці В.Великого ) в місті Бориславі Львівської області. 500000,00
Всього 500000,00
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.М.Химин