РІШЕННЯ № 1977

Про виконання бюджету міста Борислава за січень-червень 2019 року

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ
 
 22 серпня 2019 року Борислав                               №1977   
 
Про виконання бюджету міста Борислава
за січень-червень  2019  року.
 
Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , заслухавши звіт виконавчого комітету міської ради про підсумки виконання бюджету міста Борислава за січень-червень 2019 року, беручи до уваги листа начальника фінансового управління міської ради від   26 липня  2019 року №01-35/610 ,  міська рада
        
ВИРІШИЛА :
 
1) Затвердити звіт начальника фінансового управління  Бориславської міської ради Ю.І.Петріва про підсумки виконання бюджету міста Борислав за січень-червень 2019 року за доходами  в сумі 204082,8 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 188377,6 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 15705,2 тис.грн., за видатками в сумі 190469,5 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі  176292,0 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі  14177,5 тис.грн. затвердити згідно з додатком.
 
2) Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (І.Д.Клонцак) :
2.1) Вжити заходів  щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету міста Борислава орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком.
2.2) Забезпечити виконання планових показників за надходженнями від відчуження майна  , що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати.
2.3) Забезпечити виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.
2.4) Забезпечити  контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області  договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
2.5) Покращити  виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки , що перебувають у комунальній власності , не допускаючи при цьому зменшення надходжень  у порівнянні з минулим роком
2.6) Покращити адміністрування плати за землю протягом року.
2.7) Забезпечити приведення всіх договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення до нової нормативно-грошової оцінки земель міста Борислава, затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 11.07.2019 року №1955
 
3) Комісії з питань   забезпечення  і повноти своєчасності  сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати , пенсій і стипендій та інших соціальних виплат  (С.Д.Солоненко):
3.1)  Проводити  роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та   сплати платежів до бюджетів усіх рівнів.
3.2) Спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області  проводити заслуховування керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до місцевих бюджетів в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня.
3.3) Активізувати роботу комісії в частині збільшення кількості обстежень суб”єктів підприємницької діяльності , що здійснюють діяльність на території міста Борислава.
3.4) Проводити заслуховування платників акцизного податку, єдиного податку, податку на майно відмінного від земельної ділянки, податку на майно в частині плати за землю, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
3.5) Проводити постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Борислава з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів.
 
4) Головному управлінню Державної фіскальної служби у Львівській області вжити заходів щодо :
4.1) Погашення наявної та недопущення винекнення поточної заборгованості з платежів до бюджету міста Борислава.
4.2) Повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міста Борислава та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету.
4.3) Виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення.
4.4) Забезпечення щомісячного моніторингу нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж .
4.6) Забезпечення виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок.
4.7) Забезпечення виконання планових показників , затверджених у бюджеті міста Борислава.
 
5) Фінансовому управлінню міської ради (Ю.І.Петрів) :
5.1) Спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області  посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету.
5.2) Запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міста Борислава і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету.
5.3) Здійснювати:
-  аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно  в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міста Борислава у розрізі платників;
- аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- аналіз власних надходжень бюджетних установ;
- постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах , що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Борислава;
- щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава;
- щомісячно здійснювати прогнозний розрахунок  балансу фінансових ресурсів  для  оперативного контролю за станом виконання бюджету міста Борислава;
- щомісячний контроль за виконанням плану заходів щодо збалансування бюджету міста Борислава;
- щомісячний моніторинг виконання Плану заходів щодо виконання видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 07 лютого 2019 року №33-р зі змінами та доповненнями.
 
6. Відділу освіти міської ради (Е.З.Качмарчик):
6.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
6.2) Домогтися до кінця 2019 року  збільшення обсягу власних надходжень.
6.3) Провести комплектацію шкільної мережі на 2019/2020 навчальний рік з урахуванням наявного фінансового ресурсу, не допускати необґрунтованого збільшення класів та зменшення учнів у них.
6.4) Забезпечити виконання Плану заходів щодо виконання видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 07 лютого 2019 року №33-р зі змінами та доповненнями.
6.5) В термін до 01 вересня 2019 року вжити заходів , щодо погашення дебіторської заборгованості по установах освіти за спожиті енергоносії.
6.6) В термін до 01 вересня 2019 року провести аналіз штатної чисельності працівників , які працюють на умовах  неповної зайнятості та вжити заходів щодо зменшення витрат на сплату єдиного внеску.
6.7) Забезпечити цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої осіти «Нова українська школа».
6.8) Забезпечити цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами .
6.9) Забезпечити цільове та ефективне використання коштів субвенції з обласного бюджету на  фінансування Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області.
6.10) Звернутися до адміністративно-територіальних одиниць району з проханням відшкодування витрат з утримання дітей в дошкільних закладах міста 
 
7)   Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради (О.Л.Левицький):
7.1) Забезпечити контроль за використанням коштів бюджету міста Борислава, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень.
7.2) Забезпечити цільове та ефективне використання коштів субвенції з обласного бюджету на  фінансування Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області.
 
8) Комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради  (В.С.Головчак):
8.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
8.2) Забезпечети дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2016 року №51 «Про затвердження методики щодо забезпеченнями стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення».
8.3) З метою ефективного використання бюджетних коштів в частині доплати до мінімального соціального внеску в термін до 01 вересня 2019 року проаналізувати кількість працівників , які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходи щодо їх зменшення.
8.4) Забезпечити виконання Плану заходів щодо виконання видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 07 лютого 2019 року №33-р зі змінами та доповненнями.
8.5) Забезпечити цільове та ефективне використання коштів субвенції з обласного бюджету на  фінансування Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області.
8.6) Не допускати виникнення простроченої заборгованості із оплати праці і нарахувань на заробітну плату працівникам .
 
9) Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Р.В.Тарнавському) :
9.1) Забезпечити виконання Плану заходів щодо виконання видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 07 лютого 2019 року №33-р зі змінами та доповненнями
9.2) В термін до 01 червня 2019 року провести аналіз штатної чисельності працівників , які працюють на умовах  неповної зайнятості та вжити заходів щодо зменшення витрат на сплату єдиного внеску.
9.3) Домогтися до кінця 2019 року  збільшення обсягу власних надходжень
 
10) Зазначено вище розпорядникам бюджетних коштів   (І.М.Цапів ,  Н.Й.Штереб, В.Й.Плоскодняк, Т.Б.Баумкетнер) :
10.1) Здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості.
10.2) Не допускати взяття на облік зобов'язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями.
10.3) Встановити ефективний контроль за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм бюджетними установами міста .
10.4) виконання Плану заходів щодо виконання видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 07 лютого 2019 року №33-р зі змінами та доповненнями.
10.5) Домогтися до кінця 2019 року  збільшення обсягу власних надходжень .
10.6) Забезпечити цільове та ефективне використання коштів субвенції з обласного бюджету на  фінансування Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області.
 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського,  заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарсимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків     та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                            І.Р.Яворський.
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішенням міської ради
                                                                                        22  серпня 2019 року №1977
ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ  2019 РОКУ.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ .
За січень-червень 2019 року  до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло надходжень  в сумі 204082,8 тис. грн. , що складає  100,2  відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 50,9 відсотка до уточненого  плану на 2019 рік.
Зокрема :
- до загального фонду надійшло надходжень в сумі   188377,6 тис.грн. , що складає 102,5  відсотка до уточненого плану на січень-червень  2019 року та 51,8 відсотка до уточненого плану на 2019 рік ;
- до спеціального фонду надійшло надходжень 15705,2  тис.грн., що складає 78,3 відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 42,0 відсотка до уточненого плану на 2019 рік .
В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження  до  бюджету міста Борислава ( за загальним та спеціальним фондом) за січень-червень 2019 року  скоротилися   на 30599,3   тис. грн. або на 13,0  відсотка , а видатки за загальним та спеціальним фондом зменшилися  у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 37337,5 тис.грн. або  16,4 відсотка.      

Податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста Борислава за січень-червень  2019 року по загальному фонду  надійшло в сумі 84793,1 тис. грн., що складає 108,1 відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 58,5 відсотка уточненого плану на 2019 рік.
 Показники Перше півріччя Перше півріччя Перше півріччя
  2017 року 2018 року 2019 року
       
Податкові та неподаткові надходження  
55833,0
 
64005,7 84793,1
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли 28960,1 тис.грн. або 51,9 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросли на 20787,4 ти.грн. або 32,5 відсотка при середньообласній динаміці росту 20,1 відсотка .
15,3%
Выгнутая вверх стрелка: 15,3%
32,5%
Выгнутая вверх стрелка: 32,5%Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України  встановлено, що за січень-червень  2019 року мобілізовано надходжень в сумі 55543,8 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися  на 18758,5 тис.грн., або у 3  раза.
            За переш півріччя 2019 року бюджет міста одержав з державного бюджету та інших бюджетів офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 103584,4 тис.грн., що складає 98,4 відсотків до плану на січень-черевень 2019 року та 47,3 відсотка до уточненого плану на 2019 рік , зокрема :
           - базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  838,8  тис.грн.  або 100,0  відсотків до плану на перше півріччя 2019 року та 50,0 відсотка до плану на  2019 рік ;
            - дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 2486,2 що складає 100,0 відсотків до плану на перше півріччя 2019 року та 50,0 відсотка до плану на 2019 рік;
           - субвенцій  в сумі 100259,4 тис.грн., що складає  98,4  відсотка до уточненого плану на січень-червень  2019 року та 47,2 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів зменшився на суму 59542,3 тис.грн. або на 36,5 відсотка.
--30,8%
 
Выгнутая вверх стрелка: --30,8%

 
            Основною причино зменшення обсягу офіційних трансфертів є зменшення обсягу  базової дотації та обсягу дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету та обсягу субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та медичної субвенції.
            Причиною зменшення обсягу базової дотації та додаткової дотації на передані повноваження з утримання закладів освіти та охорони здоров»я пояснюється ростом індексу податкової спроможності території.
            А що стосується зменшення обсягу субвенцій -  пояснюється внесенням змін до чинного законодавства в частині надання пільг та субсидій та здійсненням фінансування первинної ланки надання медичної допомоги за рахунок фінансування з Національної агенції охорони здоровя.
            Основним джерелом формування бюджету міста Борислава є податок на доходи фізичних осіб , якого за звітний період надійшло до бюджету міста 44231,1 тис.грн., що складає 102,3 відсотка до плану на перше півріччя 2019 року та 54,3 відсотка до  плану на 2019  рік.
 В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає  52,1 відсотків .
           За звітний період бюджет міста перевиконав план по надходженнях податку з доходів фізичних осіб в сумі 986,4 тис.грн. або 2,3 відсотка.
 В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року  надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на суму 9071,6 тис.грн. або 25,8 відсотка при середньо обласному показнику росту  22,3 відсотка.
31,3%
Выгнутая вверх стрелка: 31,3% Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період  складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 96,2 відсотка .
Всього за січень-червень 2019 року до бюджету м.Борислава надійшло 42552,0 тис.грн. вищезазначеного податку, що на 8669,0 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на  25,5 відсотка.
Проведеним аналізом податку на доходи фізичних осіб встановлено, що 171 платник забезпечив зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  на суму 9816,0 тис.грн.
  Найбільше зменшення надходжень  за підсумками виконання бюджету міста за  січень-червень 2019 року  допустили наступні платники податку :
 
грн.
 
ЄДРПОУ Назва За січень-червень 60%
2019 2018 Відхилення
26112972 "Магістральні нафтопроводи "Дружба"" 0,00 287385,71 -287385,71
136863 ТДВ "Бориславський експериментальний завод" 578714,21 843999,14 -265284,94
992390 ДП"Дрогобицьке лісове господарство" 260970,70 426512,98 -165542,28
41015652 ТзОВ "Гранд містобуд" 85683,59 236388,19 -150704,60
3348531 КП "Бориславводоканал" 0,00 108282,59 -108282,59
33583465 ТзОВ "Український центр Енергоремонт" 52009,10 156840,32 -104831,22
22401389 Бориславському МЦЗ 7335,41 93986,80 -86651,39
30419479 МПП "Транспортник" 0,00 78900,48 -78900,48
22379129 ТзОВ "Геліос" 0,00 63709,13 -63709,13
38682096 ТзОВ Львів-Вест 3532,68 50096,72 -46564,04
39507175 Дрогобицька ОДПI ГУ ДФС у Л/О 0,00 39882,40 -39882,40
37011772 ТзОВ "Ком-еко Борислав 2010" 2614,20 34552,98 -31938,78
38740702 ТОВ "ВОГ Ритейл" 0,00 27614,52 -27614,52
38502485 ТоВ "Пілмар" 940,80 24840,00 -23899,20
2910031 Прокуратура Львівської області 47290,55 70756,04 -23465,48
41212812 ТОВ "Мотто-євро" 0,00 17320,40 -17320,40
2467498 КП "Бориславська міська друкарня" 6,00 16983,61 -16977,61
22372682  ПВКП "Універсал- сервіс" 0,00 16433,10 -16433,10
26306742 ТУ ДСА України в Львівській області(суд) 156466,40 170493,00 -14026,60
22401917 ДКП "Мрія" 0,00 8763,00 -8763,00
34478742 ПТ "Ломбард "Заставно-кредитний дім" 13717,01 22208,41 -8491,39
40422226 Сафо-сервіс ПП 1294,58 9583,45 -8288,87
25253379 Львівський обласний фонд благод доп "Х 7661,63 15929,65 -8268,02
38324133  ТОВ "Пост Фінанс" 0,00 7605,80 -7605,80
30293024 МПП "Прадобуд" 0,00 7367,92 -7367,92
22400651 МКП "Соломія" 15135,45 21929,58 -6794,13
38225025 ТОВ "Вест сервіс груп" 0,00 5719,62 -5719,62
40034234 ТзОВ "Вудкрафт трейдінг" 56377,82 62068,36 -5690,54
40214599 "Бориславнафтопродукт" ТОВ 12,98 5298,48 -5285,50
38682075 ТзОВ "Буковиця" 22693,30 27876,66 -5183,36
39272144 Поліссяпромгаз ТОВ 2909,66 7983,39 -5073,73
30419484 ПВТЛ "Калина" ТОВ 0,00 4991,93 -4991,93
34119409 ТзОВ "Борислав-комфорт 71061,08 75920,45 -4859,37
38926278 ТОВ "Квартал 5" 0,00 4747,30 -4747,30
40312609 ТзОВ "Філія  "Ком-Еко-Борислав" 0,00 4482,00 -4482,00
40246600 ТОВ "Будівельна компанія Райт Сіті " 0,00 4254,07 -4254,07
30257966 ТзОВ фірма "Медфарм" 10554,13 14799,74 -4245,61
40531557 ТОВ "Віста холдинг" 965,02 5004,95 -4039,94
34926798 ЛФ концерту РРТ 22547,06 26291,94 -3744,88
30615174 ТЗОВ "Телерадіокомпанія "БТБ" 20772,09 24109,97 -3337,88
40399255 ТОВ "Грінс лайт" 0,00 2621,78 -2621,78
22868348 ПАТ "СК "Євроінс Україна" 0,00 2556,84 -2556,84
31832660 ПТ "Ваш Ломбард" 0,00 2553,65 -2553,65
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 36262,92 38807,22 -2544,30
26268763 Центр соц.служб для молоді м.Борислава 13322,05 15780,55 -2458,50
5468021 ВАТ" Швейна фабрика Спецодяг" 0,00 2312,03 -2312,03
30684164 ДП "Бориславозокерит" 48405,79 50699,39 -2293,60
19165821 ТзОВ "ГРТВ фірма Емілія" 20515,96 22499,25 -1983,29
19140525 ТзОВ "Будівельник М" 0,00 1608,34 -1608,34
34368879 РГЦХВЄ через Олексієвич М.Р. 1235,17 2814,59 -1579,42
22401030  РГУПЦППБ через Флюнт Н.А. 3553,96 5085,65 -1531,69
22400881 Архітектурно планувальна група 5364,20 6807,78 -1443,58
41570246 Техноспецнагляд ТОВ 1263,70 2312,29 -1048,59
30082391 ТзОВ `ЛРЦ `Здоров`я` 11568,00 12555,60 -987,60
2128268 ДКП ЖЕК №3 18632,40 19536,46 -904,06
40490432 ОСББ "Затишна оселя 55" 1553,58 2394,36 -840,78
40399585 ТзОВ `Белуко` 468040,85 468847,64 -806,80
36739166 ПТ "Ломбард копійка" 9754,70 10560,77 -806,07
13839684 МПП "Русич" 450,68 1206,77 -756,08
1287831 ДКП"Кінотеатр "Каменяр" 5,40 616,14 -610,74
22401121 Релігійна громада церкви ЄХБ 5782,43 6218,97 -436,54
36696822 ПП "Ахібуд 1" 4020,00 4455,00 -435,00
30084747 ТзОВ "Преса - "Високий Замок" 2224,80 2656,80 -432,00
13824398 ТIДО, ТОВ 0,00 402,08 -402,08
22401047 БМО Профспілки ПОЗ 2253,42 2638,03 -384,61
36211597 ТзОВ "АБСолют МЕД" 39961,18 40298,20 -337,01
1553681 ТзОВ ТВК "Львівхолод" 123520,79 123824,84 -304,06
41329477 ОСББ "Смайлик" 1760,40 2052,00 -291,60
19364029 ДП "Галінвест" 0,00 129,60 -129,60
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 0,00 76,80 -76,80
25242626 УПЦ КП Св.Анни 0,00 64,26 -64,26
2607806 Львівська обл.профспілкапрацівників 0,00 0,00 0,00
22401337 Укр.т-во охорони пам.істор.та культури 0,00 0,00 0,00
31547320 Підприємство "Стожари" ГОІ "Велес" 0,00 0,00 0,00
33914886 ПП "Фенікс Пак" 0,00 0,00 0,00
99991570246 Перекрытие внутр. с 6 класом 0,00 0,00 0,00
14360570 Приватбанк 43168,17 43161,40 6,77
31718639 МПП "Ерідан" 679,20 669,60 9,60
37942964 Історико-краєзнавчий музей 15442,07 15412,61 29,47
22401159 ПФ "Інконт" 2424,00 2382,00 42,00
33964104 ТзОВ "Екопласт-Борислав" 2679,79 2617,09 62,69
30980411 ТзОВ "Нові технології" 2519,40 2416,20 103,20
35442539 ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" 107,29 0,00 107,29
22401403 МРПП "Житло" ч/з Дадацьку Л.В 732,29 615,87 116,42
5452244 ДКП ЖЕК №1 2704,10 2585,52 118,58
37904651 УКу Бродiв. р/м. Броди/11010100 121,66 0,00 121,66
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 8641,84 8509,32 132,52
20785552 Приватне підприємство "Дукач" 10448,81 10276,24 172,58
25253021 Профспілка працівників освіти і науки 1789,27 1591,20 198,07
36562584 ПП Тустань ч-з Городиський Л.Л 247,80 0,00 247,80
19176291 ТОВ "Вікторія" 2702,40 2431,80 270,60
35472280 ТзОВ "Заграва Заходу" 2689,20 2409,48 279,72
34519846 ТзОВ "Борислав-Тепло" 17405,16 17110,56 294,60
26484001 Релігійна громада церкви ЄХБ 2655,50 2356,02 299,48
37059767 ТзОВ "Нафтова компанія "Кребекс" 4893,36 4551,12 342,24
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 2743,20 2398,68 344,52
39633956  ТОВ "Юна екстра груп" 2451,60 2095,20 356,40
40104971 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ФІНАНС" 367,75 0,00 367,75
136768 ПАТ "Бориславський озокерит" 2947,45 2551,67 395,77
20782179 ПП "Еконафтогаз" Ч/З Тука А.І. 402,30 0,00 402,30
32320160 ТЗОВ "Арарта" 5310,90 4812,00 498,90
21626809 АСК"Омега" 2933,36 2432,09 501,26
32730992 ТОВ "Вікторія плюс" 5664,53 5132,13 532,40
40610298 ОСББ "Гукова гора" 1805,76 1208,52 597,24
34186 НАСК "Оранта" 4137,68 3538,67 599,01
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 1334,14 598,98 735,16
40542684 ТОВ "Магіммо" 8557,01 7816,69 740,32
42120513 ОСББ "Коваліва-27" 774,90 0,00 774,90
26360279 ПК Бориславського ВАТ "БЕЛМЗ" 3676,10 2884,79 791,32
25553929 Колективне підприємство "Мрія" 5621,38 4828,80 792,58
13841289 ТзОВ "Роксолана" 3504,60 2670,04 834,56
41674483 Коваліва-31 ОСББ 846,72 0,00 846,72
25254977 ТзОВ "НТЦ "Нафтогазбудпроект" 5518,28 4615,70 902,58
42122898 Коваліва-18А ОСББ 907,20 0,00 907,20
22380546 ПП "Екологія" 7431,67 6375,02 1056,64
23955635 Кредитна спілка `Бойківщина` 8251,96 7194,00 1057,96
21736857 ТОВ "Волиньтабак" 11304,28 10104,35 1199,92
37059767 ТОВ "НК "КРЕБЕКС" 1200,00 0,00 1200,00
42536284 МОТТО РЕНТАЛ ТОВ 1202,20 0,00 1202,20
22401165 ф-ма "Адоніс" 8335,40 7082,59 1252,81
42854126 ТзОВ"Сафо-сервіс-плюс" через Сафонову М.О. 1378,84 0,00 1378,84
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод" 3399,79 2003,62 1396,16
37612599 ПП"Древексім" 11938,10 10454,18 1483,92
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 12493,14 11008,39 1484,75
40358821 ТОВ "ТД"Боровик" 5369,40 3787,20 1582,20
30906542 Соломон ПП 2921,43 1123,01 1798,42
36211618 ПП "Борислававтосервіс" ЧЗ Семйоник Б. І. 5035,20 3222,60 1812,60
31442745  ТзОВ "Ваша Аптека" 15210,00 13260,00 1950,00
37511059 ПП Аква-Світ 9079,98 7113,00 1966,98
41128904 Упр.К.Вл.Зем.Відн. та Арх. м.Борислава 49874,80 47734,76 2140,04
40794207 ОСБББ "КОВАЛІВА 41" 2205,00 0,00 2205,00
40507566 ОСББ "ОСЕЛЯ 44" 2663,31 440,21 2223,10
40665001 ОСББ "Буква - П" 7084,80 4849,20 2235,60
30163496 ПП "Соломія сервіс" 17240,76 14999,36 2241,40
42051576 КБI-777 ПП 2259,90 0,00 2259,90
41093573 ТОВ "Юніверсал Трейд ЛТД" 6723,11 4390,88 2332,24
31443696 КП"Аптека №126" 21782,04 19189,44 2592,60
40543190 ОСББ"Центр-12" 2655,50 0,00 2655,50
40805669 Об'єднання співвласниників багатоквартирних 2692,25 0,00 2692,25
40146519 ПП "Перша приватна експедиція" 5042,40 2343,00 2699,40
42525744 ТОВ "Роял гейт" 2709,22 0,00 2709,22
37942974 УДКСУ у м.Бориславі 53418,72 50582,22 2836,50
32941369 ТзОВ "Фокус" 5425,70 2558,90 2866,80
40108833 ГУНП у Львівській області 12894,45 9938,32 2956,13
30441504 ДП "Темп"ТзОВ"Цеглинка-М" 5090,92 2011,50 3079,42
33065892 МБФ" Карітас Борислав" 88462,16 85219,65 3242,51
37697337 Бориславський міський терцентр 70628,05 67303,79 3324,25
5468245 ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" 17765,00 14081,30 3683,71
40324085 Приватне підприємство "Олік-Буд" 5049,00 1365,12 3683,88
23971189 Бориславська дитяча школа мистецтв 281591,11 277344,11 4247,00
40982703 КП "Муніципальна варта" 44205,21 39906,92 4298,29
36211602 БМОІ "Оберіг" ЛОАІВОІСОІУ 9623,29 5304,47 4318,82
35775774 ТзОВ "Ремонттехсервiс" 11158,16 6826,50 4331,66
20762338 ДП "БМВПД" 21560,26 17156,88 4403,38
23967242 ТзОВ "Хельтекс" 45903,08 40406,76 5496,32
22336769 Львівська дирекція УДППЗ "Укрпошта" 80215,54 74639,13 5576,41
37943004 В-л гуманітарної політики м. Борислава 27568,61 21719,02 5849,59
35010080 ТзОВ "РСІ" 13501,20 7561,20 5940,00
31154241 "ПТ Ломбард" 15117,40 9062,68 6054,73
39843507 ТОВ"Поділлянафтозбут" 32184,91 26054,08 6130,83
25261121 Бориславський міський Палац культури 55043,62 48887,17 6156,45
2474009 РНЧ "Нафтовик Борислава" 26325,43 20119,28 6206,15
22401277 Профком Бориславського ЦБВО 10403,35 3872,41 6530,94
19333425 Мале приватне підприємство "КРІС" 9047,51 2372,70 6674,81
41189254 ТОВ "Бордрук" 6775,20 0,00 6775,20
42021122 РУФУС Україна ТОВ 7699,96 918,60 6781,36
3337711 МКП "Ринок" 31954,04 25077,89 6876,14
35500911 ПП"Дрогобич-Автотранс" 11360,69 4416,41 6944,28
22403164 КП "Радіоредакція "Слово" 33152,26 26106,82 7045,44
31299420 ТОВ "Агро-Р" 48716,71 41433,70 7283,00
2314760 Фінансове управління м. Борислава 56403,19 49043,58 7359,61
22393448 Бориславська централіз. бібліот. сист. 110370,40 102995,77 7374,63
37780697 ТзОВ "Крутогір" 12811,13 4891,21 7919,92
41338612 Каньйон 2017 ТОВ 14551,64 6313,30 8238,34
41891832 Мотто євро плюс ТОВ 8255,60 0,00 8255,60
991309 Бориславський завод "Спецлісмаш" ПАТ 20576,85 12154,45 8422,40
23697280 ПП Сарахман Володимир Михайлович 8558,32 0,00 8558,32
36410162 ТОВ "РСІ 2" 16207,20 7561,20 8646,00
26412705 Управління ЖКГ та Е м.Борислава 58734,50 49983,30 8751,20
39755730 ЛПГ ТОВ 8887,73 0,00 8887,73
30567372 ТзОВ "Ера" 29786,12 20828,17 8957,96
39196410 Аптека "Доброго дня" ТОВ 26074,06 16735,25 9338,80
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 78432,31 68925,55 9506,77
32469516 ТОВ "Карпат-Еко" 9539,37 0,00 9539,37
22400734  МКП "Мажор" 44188,79 34604,52 9584,27
32424255 ДЦ Україна 24212,29 14565,36 9646,93
22400935  МПП "Бескид" 126234,38 116152,86 10081,52
2219665 КП "Парк культури і відпочинку" 29213,74 19053,48 10160,26
32678330 КП Аптека №123 35257,96 24944,33 10313,63
25554372 КП СОК "Нафтовик" 36603,91 25734,08 10869,83
39633762 ДЮСШ "Атлант" 41188,93 30123,26 11065,67
22401751 КЗ ЛОР Бориславська спецшкола-інтернат 529591,20 517294,91 12296,29
33914891 ДП "Бетон Центр" ТзОВ "ТКС Бетон" 71713,58 58693,00 13020,58
40897880  КНП "Стоматполіклініка" 130497,54 116925,50 13572,04
42128788 ТОВ "Спорт-платформа" 13740,49 0,00 13740,49
42663493 ТОВ "Вест Петрол Маркет" 14053,69 0,00 14053,69
13822382 КМНВП "Оріон-2" 69456,00 54918,00 14538,00
34942940 ГТУ юстиції  у Львівській області 81271,72 66613,25 14658,47
37197537 ПП "СЧН Житло-Буд" 19397,67 4190,40 15207,27
20813604 ДКП "Бориславсвітло" 40715,15 23662,60 17052,55
42294189 ТзОВ "Гаманець" 19598,47 0,00 19598,47
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 27307,78 6458,54 20849,23
14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 54234,56 33117,19 21117,38
41048714 ТОВ "Центуріон-дістрибюшин" 21195,71 0,00 21195,71
35065538 ТзОВ "Стельмах" 75407,14 53372,12 22035,02
22400869 Профспілка НГВУ "Бориславнафтогаз" 45416,88 22811,40 22605,48
25258857 УПСЗН Бориславської МР 154329,13 129072,95 25256,18
100227 ДП "НЕК "Укренерго" 131070,00 105390,00 25680,00
39462700 ГУ ДФС у Львівській області 26864,00 0,00 26864,00
30906521 НВПП "Дезо" 80535,86 51080,62 29455,24
42467143 Абсолют МРТ ТОВ 32503,03 0,00 32503,03
41375523 ТМ "Гудок" ТЗОВ 42079,56 8318,60 33760,96
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 209824,82 172903,75 36921,07
38132126 ДПРЧ-6 ГУ ДСНС України у Львів. обл. 191222,25 152796,31 38425,94
26256688 РО "УБТС ВСО ЭХБ" 110852,48 72038,90 38813,58
39973452 ТОВ "Синтез Солар" 43182,36 3374,16 39808,20
32216565 ПП "Галич-авто" 42291,73 0,00 42291,73
22401656 Бориславська державна гімназія 364320,96 321790,33 42530,63
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 162514,95 118084,42 44430,53
42092130 ТОВ "Львівенергозбут" 45619,69 0,00 45619,69
13814885 Гол.Управління пенсійного фонду України у Львівській обл. 152490,00 104655,00 47835,00
42129275 ТЗОВ "Спарта Борислав" 48588,59 66,85 48521,74
9325703 Філія-Львів.облуправління АТ"Ощадбанк" 158802,22 110100,36 48701,86
30293061 КП "Зелений світ" 101013,77 50000,31 51013,46
32482249 ПП "Боровик" 143881,39 92671,99 51209,40
41649855 ТОВ "Бориславська сонячна станція" 56144,54 1231,20 54913,34
135415 Полтавська військова частина Укрнафта ПАТ 180685,37 122507,15 58178,22
34167494 КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК 255049,42 194693,77 60355,65
22401745 Бориславська санаторна школа-інтернат 623763,53 558005,49 65758,04
22376409 Бориславський професiйний лiцей 446394,86 379243,87 67150,99
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 316852,93 247938,53 68914,40
1989094 Бориславський медичний коледж 624909,47 552381,16 72528,31
22400792 Виконком Бориславської міськради 423603,61 330866,81 92736,79
3349039 ПАТ "Львівгаз" 578193,60 481510,20 96683,40
22402928 СП "Бориславська нафтова компанія" 446457,99 348126,21 98331,78
3491180 Львiвський обласний центр зайнятостi 138865,32 35121,81 103743,51
5398533 НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 131102,25 0,00 131102,25
32731027 КП "Еко-місто" 399365,72 254234,59 145131,13
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 551093,89 383592,57 167501,32
131587 ПАТ "Львівобленерго" 884979,20 682837,72 202141,48
31570412 АТ"Укртранснафта" 267752,98 0,00 267752,98
20763591 ЦМЛ м.Борислава 1678339,33 1285877,95 392461,39
37650131 КП "Вододар" 612526,68 143893,57 468633,11
2144714 Відділ освіти Бориславської міськради 4052619,34 3440571,46 612047,89
14310460 ПАТ "Бориславський завод "РЕМА" 1962545,24 1311225,50 651319,73
136538 Бориславська ЦБВО Укрнафта ПАТ 3091826,75 2254145,26 837681,49
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 11761019,47 8072004,07 3689015,41
  Фізичні особи 2698652,81 2460410,02 238242,79
Всього 40186017,07 31857940,85 8328076,22
Аналізом  фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників встановлено, що найбільші зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб відбулися по платниках:
< >"Магістральні нафтопроводи "Дружба", за яких на даний час сплачує АТ"Укртранснафта";ТДВ "Бориславський експериментальний завод", ДП «Дрогобицьке лісове господарство», ТзОВ "Український центр Енергоремонт" та ТзОВ «Гранд Містобуд»-погіршився фінансовий стан  підприємств;КП «Бориславводоканал» -порушено справу про банкрутство, створено КП Вододар»;Бориславський МЦЗ - в стані припинення, сплачує Львiвський обласний центр зайнятостi ;МПП «Транспортник»- здійснили перереєстрацію в м.Дрогобич.залучення до оподаткування 31 нових платників, які почали сплачувати податок на доходи фізичних осіб у поточному році та сплатили до бюджету за січень-червень 2019 року 676,8 тис.грн податку на доходи фізичних осіб, в тому числі найбільші :  ЄДРПОУ
Назва платника
Січень-червень 2019р
Січень-червень 2018р
Відхилення
35442539
ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"
107,29
0
107,29
37904651
УКу Бродiв. р/м. Броди/11010100
121,66
0
121,66
36562584
ПП Тустань ч-з Городиський Л.Л
247,80
0
247,80
40104971
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ФІНАНС"
367,75
0
367,75
20782179
ПП "Еконафтогаз" Ч/З Тука А.І.
402,3
0
402,30
42120513
ОСББ "Коваліва-27"
774,90
0
774,90
41674483
Коваліва-31 ОСББ
846,72
0
846,72
42122898
Коваліва-18А ОСББ
907,20
0
907,20
37059767
ТОВ "НК "КРЕБЕКС"
1200,00
0
1200,00
42536284
МОТТО РЕНТАЛ ТОВ
1202,20
0
1202,20
42854126
ТзОВ"Сафо-сервіс-плюс" через Сафонову М.О.
1378,84
0
1378,84
40794207
ОСБББ "КОВАЛІВА 41"
2205,00
0
2205,00
42051576
КБI-777 ПП
2259,90
0
2259,90
40543190
ОСББ"Центр-12"
2655,50
0
2655,50
40805669
Об'єднання співвласниників багатоквартирних
2692,25
0
2692,25
42525744
ТОВ "Роял гейт"
2709,22
0
2709,22
41189254
ТОВ "Бордрук"
6775,20
0
6775,20
41891832
Мотто євро плюс ТОВ
8255,60
0
8255,60
23697280
ПП Сарахман Володимир Михайлович
8558,32
0
8558,32
39755730
ЛПГ ТОВ
8887,73
0
8887,73
32469516
ТОВ "Карпат-Еко"
9539,37
0
9539,37
42128788
ТОВ "Спорт-платформа"
13740,49
0
13740,49
42663493
ТОВ "Вест Петрол Маркет"
14053,69
0
14053,69
42294189
ТзОВ "Гаманець"
19598,47
0
19598,47
41048714
ТОВ "Центуріон-дістрибюшин"
21195,71
0
21195,71
39462700
ГУ ДФС у Львівській області
26864,00
0
26864,00
42467143
Абсолют МРТ ТОВ
32503,03
0
32503,03
32216565
ПП "Галич-авто"
42291,73
0
42291,73
42092130
ТОВ "Львівенергозбут"
45619,69
0
45619,69
5398533
НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта"
131102,3
0
131102,30
31570412
АТ"Укртранснафта"
267753,00
0
267753,00
Негативним фактором , який впливає на надходження податку на доходи фізичних осіб є значна заборгованість по сплаті по даному податку. Так станом на 01 липня 2019 року вона складає 2501,260 тис.грн., в тому числі в розрізі платників , а саме :
< >КП «Бориславводоканал» - 1734,050 тис.грн.;По фізичних особах платниках податку – 705,398 тис.грн.№ п/п
ЄДРПОУ
Назва
Всього з початку року
2019
2018
Відхилення
1
2474009
Редакція НЧ"Нафтовик Борислава"
5023,00
19551,00
-14528,00
2
30293061
 КП "Зелений світ"
0,00
9390,00
-9390,00
3
13809128
КП "Бориславтеплоенерго"
0,00
0,00
0,00
4
32731027
КП "Еко-місто"
33344,76
36217,30
-2872,54
5
22403164
КП Радіоредакція "Слово"
2159,00
2516,00
-357,00
6
25554372
КП СОК "Нафтовик"
0,00
0,00
0,00
7
22401917
ДКП "Мрія "
0,00
570,00
-570,00
8
20813604
ДКП"Бориславсвітло"
3111,00
4125,00
-1014,00
9
40912703
КП "Надра Борислава"
5545,00
0,00
5545,00
10
5452244
ДКП ЖЕК №1
29740,01
0,00
29740,01
11
40982703
КП "Муніципальна варта"
0,00
699,00
-699,00
12
4089780
КНП "Стоматологічна поліклініка"
170,00
170,00
0,00
13
2219665
Комунальне підприємство" Міський парк культури та відпочинку"
29799,00
39565,00
-9766,00
14
 
Повернення коштів УДКСУ
49116,00
-4389,09
53505,09
 
 
Всього
158007,77
108414,21
49593,56
   Негативно на надходження вищевказаного податку впливає податкова заборгованість  комунальних підприємств міста перед бюджетом в сумі 367,6 тис.грн., в тому числі :
< >КП «Бориславводоканал» - 308,5 тис.грн.;КП «Благоустрій» - 13,1 тис.грн.;ДКП ЖЕК № 2 -39,8 тис.грн.;ДКП ЖЕК № 3 -6,2 тис.грн.;
68,2%
 
Выгнутая вверх стрелка: 68,2%

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень-червень 2019 року надійшло  в сумі 3787,4 тис.грн., що складає 109,8 відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 51,1 відсотка до плану на 2019 рік, зокрема :
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукці) пального 381,7 тис.грн., що складає 141,2 відсотка до плану на перше півріччя 2019 року та 55,1 відсотка до плану на 2019 рік;
- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пального 1487,4 тис.грн., що складає 121,8 відсотка до плану на перше півріччя 2019 року та 52,0 відсотка до плану на 2019 рік;
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1918,3 тис.грн., що складає 97,9 відсотка до плану на перше півріччя 2019 року та 49,7 відсотка до плану на 2019 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку зросли  на 397,0 тис.грн. або 11,7 відсотка.
 
 

Основною причиною не виконання плану надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на суму 39,7 тис.грн. є припиненння сплати даного податку платниками Львів-ВЕСТ ТЗОВ, Настенко О.М., ТОВ "ВОГ Рітейл", ТзОВ "Квартал 5",  Ореховська Н.С., Шуст Г.В., Демко І.І. у зв’язку з припинення їх діяльності. Зменшення сплати даного податку по платниках  Весоловський Р.Т., Сафо-сервіс ПП ,  Костів Є.М. відбулося у зв’язку із зменшенням виручки від продажу підакцизних товарів. У платників податку Магац Р.Т., Мотто Євро Плюс ТОВ закінчився термін дії ліцензії.
Детальним аналізом фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів по міському бюджету м.Борислава встановлено наступне :
                                                                                                                            грн
ЄДРПОУ Назва Cічень-червень
2019 2018 Відхилення
38682096 Львів-ВЕСТ ТЗОВ 0,00 60509,00 -60509,00
2296308259 Весоловський Р.Т. 30381,00 84032,00 -53651,00
2353417762 Настенко О.М. 0,00 49648,00 -49648,00
38740702 ТОВ "ВОГ Рітейл" 0,00 38595,19 -38595,19
38926278 ТзОВ "Квартал 5" 0,00 22233,70 -22233,70
2639000149 Ореховська Н.С. 0,00 12184,00 -12184,00
3160519971 Магац Р.Т. 1709,00 11780,00 -10071,00
41891832 Мотто Євро Плюс ТОВ 1104,00 10357,00 -9253,00
3319614028 Шуст Г.В. 0,00 5052,00 -5052,00
40422226 Сафо-сервіс ПП 4270,00 8400,00 -4130,00
2062609914 Демко І.І. 0,00 3190,00 -3190,00
2234814245 Костів Є.М. 6065,12 9206,30 -3141,18
2585807626 Чапля О.В. 8700,00 11800,00 -3100,00
2544600357 Гірчак Я.С. 7383,00 9633,00 -2250,00
2423300139 Мальгівський В.Б. 4608,00 6329,00 -1721,00
3121809091 Чиж О.Р. 0,00 1718,14 -1718,14
2221011401 Бєлоброва Л.А. 4573,00 5982,00 -1409,00
2680418981 Хома Н.В. 0,00 1350,00 -1350,00
2246600033 Малиголовка В.Б. 7021,00 8170,00 -1149,00
2466510347 Ріпель М.М. 1650,00 2765,00 -1115,00
2670117646 Плекан Г.М. 6392,00 7339,91 -947,91
2574421652 Голобутовський Ю.І. 0,00 850,00 -850,00
2777818310 Павелець В.Ю. 2575,00 3400,00 -825,00
1793402257 Андрушко Б.М. 7017,00 7823,89 -806,89
2543713296 Голобутовський О.М. 7073,00 7861,00 -788,00
2032608769 Пішко В.Я. 4830,00 5500,00 -670,00
3133418488 Барщик В.В. 0,00 600,00 -600,00
3073012297 Томко З.В. 5920,00 6462,00 -542,00
3172304725 Мяснянкін Н.Я. 5086,00 5609,00 -523,00
1744705391 Буцяк В.М. 0,00 522,00 -522,00
2928919944 Кахнич Д.Р. 0,00 500,00 -500,00
3156704057 Савчак О.В. 0,00 479,00 -479,00
1647207510 Михаць Р.Ю. 18219,00 18660,00 -441,00
2581912036 Монастирський Ю.З. 4188,00 4602,00 -414,00
2943912920 Федевич Н.О. 15460,00 15817,00 -357,00
2953504222 Дмитрієнко О.О. 3033,00 3358,00 -325,00
3352909395 Хомик I.М. 4787,00 5101,00 -314,00
3302116977 Добрянський О.П. 5979,00 6145,00 -166,00
2904101566 Фещенко О.О. 9661,40 9820,46 -159,06
2664409078 Чарнош Р.Я. 0,00 100,00 -100,00
2569301728 Мазурик Р.І. 7110,00 7208,00 -98,00
2066913866 Шах Г.С. 7450,00 7511,00 -61,00
1352310944 Риботецька С.В. 8706,00 8761,00 -55,00
3352103510 Магац Н.Т. 15542,00 15593,00 -51,00
3159315127 Савчин А.Я. 4062,00 4112,00 -50,00
2710717164 Савчин О.Р. 1947,00 1933,00 14,00
2990717983 Хованець Г.А. 8641,00 8602,00 39,00
2726308152 Кошкін В.А. 20558,00 20449,00 109,00
2094615761 Чарнош В.Б. 1297,00 1134,05 162,95
2661012345 Шопяк Н.І. 3364,00 3163,00 201,00
2049518167 Іванченко О.Т. 4686,00 4456,00 230,00
3088319932 Михайляк Л.І. 8041,00 7798,00 243,00
2951103918 Хованець А.В. 12726,00 12448,00 278,00
2735210956 Кахнич М.Я. 3299,00 3018,00 281,00
2648716260 Лазорчин О.С. 3895,00 3573,00 322,00
3067705366 Оринич Л В 1967,00 1613,15 353,85
32003526 ПСК"Діброва"ДрогобицькоїРСС 373,00 0,00 373,00
2085612228 Штойко Т.П. 5763,14 5352,81 410,33
2657616908 Кекіс Г.І. 11747,00 11214,00 533,00
3011307147 Сидір Л.Б. 5501,00 4901,76 599,24
2647007253 Цебак А.П. 8767,00 7991,00 776,00
2834721031 Волошин А.В. 9008,00 8210,00 798,00
2119618904 Янів О.Р. 11705,08 10833,00 872,08
2714607788 Ліпінська Н.Ю. 6163,00 5050,00 1113,00
3161712530 Тагісов Р. Е. 6654,00 5517,00 1137,00
3007411536 Мяснянкіна Н 1160,00 0,00 1160,00
3222814492 Давидов Б.М. 1257,00 0,00 1257,00
2833617332 Хлопецький Ю.Т. 6899,22 5615,00 1284,22
2928510843 Біньо І.Є. 9864,00 8514,00 1350,00
3284716012 Малиголовка А.В. 15761,00 14393,00 1368,00
2508102442 Рутковська І.Я. 11959,00 10588,00 1371,00
2479301315 Хорошилов  I.М. 3454,00 1896,35 1557,65
2646123329 Мохналь С.Ю 1834,00 0,00 1834,00
2520602121 Конкольняк Г.П. 2119,00 0,00 2119,00
3071009896 Шкелебей О.М. ФОП 2277,00 0,00 2277,00
2283600139 Мальгівський В.Б. 11629,00 9105,00 2524,00
1996012379 Хромик В.С. 13406,00 10231,00 3175,00
3621706175 Малиголовка Б.В. 6043,00 2722,00 3321,00
30841082 ТЗОВ "ОККО-Рітейл" 25612,00 22138,00 3474,00
  Перекр.внутр. с 6 класом -1719,00 -1999,00 -3718,00
2879805148  Явір Ж.Б. 6467,00 2574,00 3893,00
2294008297 Голубінка В.М. 13580,00 9504,55 4075,45
19176291 ТОВ "Вікторія" 14028,00 9740,00 4288,00
3071416801 ФОП Щур М.М. 4305,10 0,00 4305,10
3167921438 Кульчицький О.М. 4514,00 0,00 4514,00
31299420 ТОВ "АРГО-Р" 64582,00 59849,00 4733,00
3273306866 Сафонова М.О. ФОП 10771,00 0,00 10771,00
39843507 ТОВ"Поділлянафтозбут" 41143,00 28927,00 12216,00
42663493 ТОВ "Вест Петрол маркет" 15061,00 0,00 15061,00
1553681 ТзОВ ТВК "Львівхолод" 174436,00 152592,00 21844,00
41048714 ТОВ "Центріон-Дістрібюшин" 26577,00 0,00 26577,00
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 379274,00 340004,00 39270,00
42294189 Гаманець ТОВ 42652,00 0,00 42652,00
2874204766 Грицько Н.Я. 86247,00 39510,00 46737,00
21736857 ТОВ "Волиньтабак" 160879,00 108802,00 52077,00
42129275 ТОВ "СПАР-Борислав" 94857,00 0,00 94857,00
Всього 1606785,06 1478632,26 128152,80
            Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зріс на 128,2 тис.грн або 8,7 відсотка.
Резервами збільшення надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є :
            - проведення роз’яснювальної роботи з платниками податку  щодо недопущення зменшення надходжень акцизного податку;
-    виявлення пунктів несанкціонованої торгівлі підакцизними товарами;
            -    виявлення випадків торгівлі незаконно виробленої підакцизної продукції. 
Місцевих податків і зборів до бюджету міста Борислава за звітний період надійшло в сумі 33238,5 тис.грн., що складає 115,4 відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 66,6 відсотка до уточненого плану на 2019 рік
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження місцевих податків і зборів зросли на 10943,8 тис.грн. або 49,1  відсотка.
 
37,6 %
Круговая стрелка: 37,6 %   За січень-червень 2019 року до бюджету міста Борислава надійшло податку на майно в частині плати за землю в сумі 18994,9 тис.грн, що складає 117,5 відсотка до плану на відповідний період 2019 року та 58,7 відсотка до плану на 2019 рік.
  Зокрема :
 - земельного податку з юридичних осіб 11777,2 тис.грн., що складає 121,0 відсотків до плану на січень-червень 2019 року та 100,0 відсотка до плану на 2019 рік;
- орендної плати з юридичних осіб 6089,3 тис.грн., що складає 121,3 відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 61,4 відсотка до уточненого плану на 2019 рік;
- земельного податку з фізичних осіб 549,7 тис.грн., що складає 53,6 відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 25,7  відсотка до плану на 2019 рік;
- орендної плати з фізичних осіб 578,7 тис.грн., що складає 104,7 відсотка до до плану на січень-червень 2019 року та 52,3 відсотка до плану на 2018 рік.
Порівняно з аналогічним періодом 2018 року надходження  плати за землю у звітному періоді  зросли  на 7237,4 тис.грн. або 61,6 відсотка.
 
46,6%
Круговая стрелка: 46,6% 
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень земельного податку  в розрізі юридичних осіб у звітному періоді 2019 року в порівнянні з 2018 роком до бюджету м.Борислава :    
                                                                                                                                     грн.
ЄДРПОУ Назва Cічень-червень
2019 2018 Відхилення
136538 Бориславська ЦБВО Укрнафта ПАТ 0,00 199436,79 -199436,79
131587 ПАТ "Львівобленерго" 99886,07 170272,76 -70386,69
37304802 Приватне підприємствоУЛьвівнафтопродук 18569,98 60774,33 -42204,35
3337711 МКП"Ринок" 6030,71 36184,26 -30153,55
40542684 ТзОВ Магіммо 121928,16 144281,66 -22353,50
14310460 ПАТ Бориславський завод"РЕМА" 96117,30 115340,76 -19223,46
7638027 КЕВ м.Львова 105,69 17268,84 -17163,15
32129 АТ "Ощадбанк" 5802,08 15823,66 -10021,58
1287831 ДКП"Кінотеатр "Каменяр" 924,00 5544,00 -4620,00
5468245 Бориславська взуттєва фабрика ВАТ 5675,89 9752,34 -4076,45
1989094 Бориславський медичний коледж 282,07 3239,82 -2957,75
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 81252,45 84073,00 -2820,55
992390 ДП "Дрогобицький лісгосп" 78203,54 79506,93 -1303,39
32482249 ПП" Боровик" 1,00 1219,31 -1218,31
22385012 МПП Любава джерела карпат Ч/З Королик 788,66 1895,00 -1106,34
19176291 Вікторія ТОВ 436,00 1309,00 -873,00
25261121 Бориславський міський Палац культури 189,79 865,79 -676,00
21133352 м.Борислав вул.Академіка Богомольця 4/3 174,36 751,20 -576,84
20767175 Калина ПП 150,00 700,00 -550,00
3268406466 Хомин Іванна Миколаївна 0,00 478,00 -478,00
39564815 ТОВ "Елемент нафта" 0,00 434,42 -434,42
2432909574 Затишна оселя ч/з  Ляйс В.М 0,00 408,00 -408,00
22376409 Бориславський професійний ліцей 0,00 365,56 -365,56
2775906652 ТзОВ "Карпати" 62,00 367,00 -305,00
1805016235 ТзОВ ВКФ Люгано ч/з ТагаєвО.О. 756,00 997,00 -241,00
   Централiз.бiблiот.системи 0,00 206,89 -206,89
20829485 ТЗОВ "Інтекс" 815,00 971,64 -156,64
13839052 МПП"Аліса" ч-з Кузик В,Ю 0,00 108,98 -108,98
38132109 ОСББ"Мальви-1 190,00 250,00 -60,00
8596956 Управління Державної служби охорони 0,00 55,55 -55,55
20763591 ЦМЛ м.Борислава 901,00 955,00 -54,00
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 335,00 370,00 -35,00
3375409143 Щербанік Мар'яна Михайлівна 0,00 27,00 -27,00
26144481 РГ УГКЦ Преображення Господнього ч/з Курчик Л М 0,00 20,00 -20,00
  ВЕЛЬГУШ ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ 0,00 18,00 -18,00
30567372 ТзОВ "Ера" 5467,55 5481,06 -13,51
37780660 ОСББ"Лілія" ч/з Максимович 102,00 103,00 -1,00
40382634 ОСББ С Бандери 74 ч/з Паламарчук 246,00 247,00 -1,00
36042250 ОСББ "Нафтовик" 2657,12 2658,00 -0,88
14305909 РБАЗемельний податок,орендна плата за 3559,16 3559,64 -0,48
22400734 МКП "Мажор" 30057,54 30057,95 -0,41
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 17060,68 17060,70 -0,02
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 9563,70 9563,72 -0,02
136863 ТДВ "БЕЛМЗ" 142263,46 142263,46 0,00
142845 "Укрнафта буріння" ПАТ "Укрнафта" 0,00 0,00 0,00
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 3259,63 3259,63 0,00
22359894 СУБП (ЛТД) ТзОВ"Болгарська косметика 596,51 596,51 0,00
22363789 Затишок, ТзОВ 0,00 0,00 0,00
22380546 ПП "Екологія" 630,07 630,07 0,00
22400757 ТЗОВ Кароліна Вест ч/з Щербанік Л А 0,00 0,00 0,00
22401159 Iнконт,Приватна науково-виробнича фірма 1581,45 1581,45 0,00
23967242 ТзОВ "Хельтекс" 3870,00 3870,00 0,00
31334260 Вельгуш Василь Антонович 295,26 295,26 0,00
32678330 КП Аптека №123 749,38 749,38 0,00
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 7706,96 7706,96 0,00
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 3171,17 3171,17 0,00
36006997 ОСББ Полуничка 348,00 348,00 0,00
36211639 СББ Сонечко 500,00 500,00 0,00
36324084 ОСББ "Оптиміст" 483,81 483,81 0,00
36696835 ОСББ "Сучасна оселя" ч/з Дидик С вВ 797,10 797,10 0,00
37697363 ОСББ  Пролісок Щегель Б. Ф 461,53 461,53 0,00
37743079 ОСББ "Дрогобицька 8 Б" 832,28 832,28 0,00
38380560 ОСББ "Лугова 57"Ч/З Поясник Андрій Степанович 250,00 250,00 0,00
38502472 ОСББ "На вулиці Степана Бандери 573,00 573,00 0,00
38578271 ТОВ "Аквілон фінанс" 0,00 0,00 0,00
39171259 ТоВ Карпатський Плай 0,00 0,00 0,00
39559071 ОСББ Бог-дан Вовкiв Богдан Васильович 150,00 150,00 0,00
39758401 ТзОВ "Гал-Ком" 6294,32 6294,32 0,00
1661007094 Волков Сергій Андрійович 176,00 176,00 0,00
2073613218 ОСББ ГЕЛІОС 723,00 723,00 0,00
2882507520 ПП Лесів Н М 200,00 200,00 0,00
2925618055 Нездойминога Андрій Олександрович 229,05 229,05 0,00
39002 ПАТ Промінвестбанк 6304,53 6304,50 0,03
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 26616,10 26616,00 0,10
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 770,00 766,04 3,96
22400792 Виконком Бориславської міськради 133,69 99,99 33,70
13841289 ТзОВ "Роксолана" 220,00 172,00 48,00
40108887 УПО У Львівській області 333,33 277,75 55,58
2144714 Відділ освіти Бориславської міськради 738,23 682,00 56,23
33546549 Приват офіс ТОВ 13775,46 13683,06 92,40
23974615 Сад т-во Нафтовик ч/з Максимів Г М 100,00 0,00 100,00
  Ньорба К.М 352,00 0,00 352,00
3264817573 ОСББ "Весняна 1" 370,02 0,00 370,02
22401121 Релігійна громада церкви ЄХБ 814,96 422,88 392,08
40151890 ОСББ 408,00 0,00 408,00
35935164 ТОВ "ГП Базис" 2606,51 2172,10 434,41
42933857 ТзОВ "Юрсанна 450,00 0,00 450,00
38682060 ОСББ Тернавка 480,00 0,00 480,00
30336068 ПрАТ"Галгазотерм" 4031,64 3455,74 575,90
  Перекрытие внутр. с 6 класом -627,09 -376,18 -250,91
36026552 ПП "Сто-ВП" 2573,52 1516,35 1057,17
35721399 ПП Інтра-Львів 1600,03 0,00 1600,03
35775769 ПАТ Райффайзен Банк Аваль 1618,00 0,00 1618,00
  Каліновський А.І. 2195,00 0,00 2195,00
32060935 ТзОВ "С.ІД." 6312,12 3500,36 2811,76
37213365 ТОВ "Істрейт" 7967,42 4228,06 3739,36
36562563 ТзОВ Бориславська оселя 4605,00 0,00 4605,00
991309 Бориславський завод спецлісмаш ПАТ 12250,00 7050,00 5200,00
20785925 Кліновський А.І. 7150,00 0,00 7150,00
22402928 СП "Бориславська нафтова компанія" 8876,46 0,00 8876,46
34926798 Львівська філія концерну РРТ 27589,13 15326,88 12262,25
21560045 УДППЗ "Укрпошта" 18846,41 4712,49 14133,92
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 34075,47 19153,44 14922,03
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 52499,00 37080,00 15419,00
142800 Долинське ТУ Укрнафта ПАТ 120283,26 84905,91 35377,35
31570412 Укртранснафта, ПАТ 58227,79 5725,75 52502,04
5452244 ДКП ЖЕК №1 118035,77 0,00 118035,77
23970563 ЗУРАБ 209179,87 0,00 209179,87
40075815 ПАТ "Українська залізниця" 282488,43 59125,32 223363,11
100227 ДП "НЕК "Укренерго" 316076,70 42148,38 273928,32
3349039 ПАТ Львівгаз 301882,06 18488,96 283393,10
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 9191604,29 3752377,39 5439226,90
 
Всього
116082245,59 5308760,71 6299484,88
 Орендної плати з юридичних осіб всього за січень-черевень 2019 року  надійшло 6089,3 тис.грн., що складає 121,3 відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 61,3 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
 Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1049,8 тис.грн., або на 20,8 відсотка.
Детальний аналіз в розрізі платників додається.
ЄДРПОУ Назва Січень-червень
2019 2018 Відхилення
30441504 ДП "Темп"ТзОВ"Цеглинка-М" 0,00 66416,17 -66416,17
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 0,00 47040,90 -47040,90
36026552  ПП"Сто-ВП" 920,91 30138,70 -29217,79
38578271 ТзОВ "Аквілон фінанс" 190489,62 212772,60 -22282,98
38682075 ТзОВ "Буковиця" 61200,00 81600,00 -20400,00
136857 Долинський ГПЗ Укрнафта ПАТ 0,00 18116,51 -18116,51
22402928 Бориславська нафтова компанія,СП ТОВ 0,00 14797,17 -14797,17
20775401 ТзОВ "Альфа" 0,00 6902,66 -6902,66
  Перекрытие внутр. с 6 класом -5564,12 0,00 -5564,12
667490054 ПП"Натан" 0,00 1720,00 -1720,00
41189254 ТзОВ "Бордрук " ч/з Наминанік М.І. 11905,14 13527,20 -1622,06
20775105 КТП "Будматеріали" 7874,79 9426,12 -1551,33
22363789 ТзОВ"Затишок" 7125,00 8554,14 -1429,14
3349039 ПАТ "Львівгаз" 18836,20 19766,71 -930,51
13821023 ТДВ "Торгпреса" 0,00 599,36 -599,36
20829686 МПП""Лівач" 0,00 596,61 -596,61
30084747 ТзОВ "Преса - "Високий Замок" 3547,97 3648,66 -100,69
13827340 МКП "Н.О.М." ч/з Бігун О І 0,00 75,00 -75,00
19333448 ТОВ "Фенiкс" через Бєлобров С.С. 3876,00 3941,00 -65,00
13814649 МПТП Каштан ч/з Цибрій 1248,00 1255,00 -7,00
22400651 МКП "Соломія" 9282,00 9288,00 -6,00
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 6106,74 6108,00 -1,26
22400734 МКП "Мажор" 34415,58 34415,65 -0,07
131587 ПАТ "Львівобленерго" 18392,44 18392,44 0,00
20780141 ПП `Будівельник` 1942,87 1942,87 0,00
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 12507,42 12507,42 0,00
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 0,00 0,00 0,00
37780697 ТзОВ "Крутогір" 18300,00 18300,00 0,00
38886492 ТОВ "КОМПАНІЯ МАШСЕРВІС" 1963,00 1963,00 0,00
1986012167 Головей М.М. 0,00 0,00 0,00
  Надходження за 28.12.2018р. 0,00 0,00 0,00
31718623 ТЗОВ"Авторемкомплект" 16441,68 16441,64 0,04
34524327 ТОВ "Вест ойл груп" 141859,92 141859,88 0,04
41649855 ТОВ "Бориславська сонячна станція" 164066,07 164065,92 0,15
35591059 АТ КБ "Глобус" 342,10 0,00 342,10
38853210 ТзОВ "Торгівельно-промисл. комплекс "Л 110681,75 110228,10 453,65
21673832 ПрАТ "Київстар" 1664,34 1051,06 613,28
35487978 ТОВ"Княже селище" 3840,00 3200,00 640,00
21560766 ПАТ"Укртелеком" 126750,82 125697,49 1053,33
19333425 Мале приватне підприємство "КРІС" 5319,43 3782,60 1536,83
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод 45684,26 43388,50 2295,76
32605828 Техмаш, ТЗОВ 28299,93 24158,76 4141,17
37011772 ТзОВ "КОМ-ЕКО-Борислав 2010" 32800,00 27201,84 5598,16
20829671 ЗБРУЧ,.ТВФ 14000,00 7672,00 6328,00
42327030 ТОВ "ЕКО ЕНЕРГІЯ ПЛЮС+" 7243,00 0,00 7243,00
5468021 ВАТ" ШФ Спецодяг" 54260,05 37371,55 16888,50
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 1485942,19 1468333,93 17608,26
20280450 АТ "КБ"Земельний капітал" 26641,46 0,00 26641,46
41267479 ТзОВ Європейська інвест-правова група 34621,54 0,00 34621,54
32469516 ТОВ "Карпат-Еко" 50173,60 0,00 50173,60
  Всього 2755001,70 2818265,16 -63263,46
 Негативно впливає на зростання надходжень значна заборгованість по платі за землю.
 Станом на 01.07.2019 року загальна сума боргу по платі за землю до бюджету м.Борислава склала –3126,9 тис.грн
           Найбільшими боржниками з плати за землю є:
- БУ-43 ВАТ «Прикарпатбуд» – 499.5 тис.грн.;
- ТзОВ «Погар Інтернешнл»-605,6 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 1 – 2,4тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 2 – 145,1тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 3 – 296,0 тис.грн.;
- КП «Бориславводоканал» – 63,6 тис.грн.;
- КП «Благоустрій»-17,9 тис.грн.;
- ТзОВ «Динаміс ЛТД» - 256,3 тис.грн.;
- ПП «Светолюкс»- 223,2 тис.грн.;
- ДП «Темп»ТзОВ «Цеглинка»- 206,5 тис.грн.;
- ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвест.-правова група»-52,9 тис.грн.;
- ТзОВ «Тейлор»- 31,5 тис.грн.;
- ТзОВ «Буковиця» - 18.1 тис.грн.
                    З метою збільшення надходжень плати за землю до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує :
            - проведення інвентаризації землі з метою виявлення землекористувачів, що самовільно займають земельні ділянки комунальної форми власності;
            - забезпечити контроль за виконанням рішень щодо надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме щодо недопущення протермінування   укладання договорів оренди та їх передачі до Бориславського відділення Дрогобицької об’єднаної Державної податкової інспекції у м.Бориславі;
            - посилити претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованих сум з плати за землю до бюджету м.Борислава.
- забезпечити приведення усіх договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення у відповідності до затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 23.09.2011 року №373 нової нормативної грошової оцінки землі м.Борислава.
            Податку на майно відмінне від земельної ділянки  до бюджету міста Борислава надійшло за звітний період 2019 року в сумі 2486,2 тис.грн., що складає 98,3 відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 50,3 відсотка до   плану на 2019 рік. 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету міста Борислава зросли  на 1187,1 тис.грн. або 91,3 відсотка.
          Зокрема :
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 31,0 тис.грн, що  складає 79,9 відсотків до плану на січень-червень 2019 року та 37,75 відсотка до плану на 2019рік;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 1462,0 тис.грн, що  складає 136,6 відсотки до плану на січень-червень 2019 року та 74,31 відсотка до плану на 2019 рік;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 629,4 тис.грн, що  складає 61,93 відсотків до плану на січень-червень 2019 року та 30,72 відсотка до плану на 2019рік;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 363,8 тис.грн, що  складає 90,29 відсотки до плану на січень-червень 2019 року та 43,15 відсотка до плану на 2019 рік.
91,3%
Круговая стрелка: 91,3%Проведено детальний аналіз фактичних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості в розрізі юридичних осіб у звітному періоді 2019 року в порівнянні з 2018 роком до бюджету м.Борислава :      
                                                                                                                                 грн.
ЄДРПОУ Назва Cічень-червень
2019 2018 Відхилення
37213365 ТОВ "Істрейт" 0,00 7162,01 -7162,01
142800 Долинське ТУ ПАТ Укрнафта 0,00 1240,27 -1240,27
3181722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 0,00 744,60 -744,60
335065538  ТзОВ "Стельмах ВГ" 1292,85 1538,20 -245,35
38004195 ТОВ "ФК "Вектор плюс" 547,75 791,52 -243,77
13839052 МПП Аліса 0,00 0,00 0,00
19333425 МПП Кріс 0,00 0,00 0,00
19333448 ТзОВ Фенікс 0,00 0,00 0,00
22400651 МКП "Соломія" 0,00 0,00 0,00
22401709 ТЗОВ"ВІТА" 0,00 0,00 0,00
32320154 ТЗОВ Райдуга 0,00 0,00 0,00
37825968 ТОВ "КЕЙ-колект" 0,00 0,00 0,00
22401121 Перша Бориславська Церква ЄХБ 1074,84 0,00 1074,84
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 2892,12 0,00 2892,12
21133352 ПАТ "Універсал банк" 6523,89 3478,58 3045,31
  Повернення коштів УДКСУ 0,00 -4603,77 4603,77
Всього 12331,45 10351,41 1980,04
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості в розрізі юридичних осіб у звітному періоді 2019 року в порівнянні з 2018 роком до бюджету м.Борислава : 
                                                                                                                                 грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-червень
2019 2018 Відхилення
40034234 ТзОВ "Вудкрафт трейдінг" 0,00 8567,13 -8567,13
136538 Бориславська БЦБВО ПАТ "Укрнафта" 0,00 3422,36 -3422,36
37942974 УДКСУ повернення -3177,93 -40,75 -3137,18
20829686 МПП "Лівач" 0,00 2364,03 -2364,03
19161603  ТзОВ "Карпати" 945,00 2958,64 -2013,64
35065538 ТзОВ Стельмах 384,53 1372,29 -987,76
31334260 Вельгуш В.А. 846,28 1760,10 -913,82
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 349,60 1220,00 -870,40
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 812,73 1452,01 -639,28
34524327 ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" 459,26 952,05 -492,79
20775105 КТП `Будматеріали` 1964,54 2323,72 -359,18
135415 Полтавська воєнізована частина ПАТ "Укрнафта" 0,00 355,00 -355,00
22400757 ТзОВ "Кароліна Вест" 0,00 312,00 -312,00
22400651 МКП "Соломія" 156,38 399,38 -243,00
19333425 Кріс МПП 311,00 520,00 -209,00
22401567 КВФ ТзОВ "Аспект " 1052,20 1254,12 -201,92
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 2832,00 2971,80 -139,80
136857 Долинський ГПЗ  ПАТ "Укрнафта" 0,00 131,20 -131,20
20775401 ТзОВ "Альфа" 0,00 89,40 -89,40
19162544 ТзОВ "Автокоміс" 0,00 0,00 0,00
20770674 МКП Прикарпаття 0,00 0,00 0,00
22354107  ТзОВ Аптека Панацея м Борислав 0,00 0,00 0,00
22363571 МПП "Романтик" 0,00 0,00 0,00
26429551 Прикарпатське УБР ПАТ "Укрнафта" 0,00 0,00 0,00
33851219  ТзОВ Аптека Панацея м Борислав 0,00 0,00 0,00
36410162 ТОВ Р.С.I. 2 0,00 0,00 0,00
14310460 ПАТ Бориславський завод "РЕМА" 3890,00 3859,00 31,00
37780697 ТзОВ "КРУТОГІР" 37,00 0,00 37,00
41189254 БОРДРУК ТОВ 251,34 208,30 43,04
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 510,00 450,20 59,80
22396079 МПП ЦННМЛ `Мольфар` 3351,00 3279,63 71,37
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 786,57 701,79 84,78
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод 2323,98 2382,43 -58,45
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 947,77 830,88 116,89
5761873 ПАТ "ЛХЗ" 1308,24 1146,78 161,46
21560766 ПАТ "Укртелеком" 3829,46 3645,83 183,63
22380546 ПП "Екологія" 2251,88 2009,10 242,78
31718623 ТзОВ Авторемкомплект 244,83 0,00 244,83
30082407 ТзОВ "Гал-сервіс Ф" 1780,00 1534,38 245,62
22400734 МКП "Мажор" 2421,00 2159,34 261,66
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 2521,36 2210,38 310,98
40075815 ПАТ Українська Залізниця 372,49 0,00 372,49
25253379 ЛО ФБД Хевра 390,78 0,00 390,78
13841289 ТзОВ "Роксолана" 1237,85 834,33 403,52
5468245 Бориславська взуттєва фабрика 1992,92 1588,19 404,73
32482249 ПП "Боровик" 4008,84 3576,75 432,09
991309 Бориславський завод  "Спецлісмаш" 810,00 260,00 550,00
23967390  Хомин Iнна Василiвна 1009,87 450,60 559,27
142875 "Укрнафта буріння" ПАТ "Укрнафта" 667,14 104,00 563,14
35721399 ПП  "Інтра-Львів" 756,36 0,00 756,36
22401159 ПНВФ "Інконт" 1480,43 1437,54 42,89
22386833 МКП Конвалія 1470,00 611,00 859,00
33546549 ТОВ "Приватофіс" 3087,24 2140,94 946,30
3881722 ТзОВ"Бориславське автотранспортне підприємтсво 24655 " 1843,45 744,60 1098,85
22363789 ТзОВ "Затишок" 4466,67 3349,92 1116,75
19176291 ТОВ "Вікторія" 1502,28 665,80 836,48
20829485 ТЗОВ "Інтекс" 3030,00 2673,20 356,80
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 3003,92 1696,40 1307,52
31570412 ПАТ "Укртранснафта" 7592,26 6219,00 1373,26
20767175 ПП "Калина" 2585,00 1155,00 1430,00
30567372 ТзОВ "Ера" 20568,86 19110,73 1458,13
32320154 ТзОВ "Райдуга" 4116,68 2626,08 1490,60
23955635 Кредитна спілка `Бойківщина` 1802,88 429,12 1373,76
20784082 ТзОВ Люгано 1620,00 0,00 1620,00
14305909 Райфайзен банк Аваль 5320,94 3689,96 1630,98
13839052 МПП "Аліса" 4536,06 2895,60 1640,46
22401709 ТзОВ "Віта" 3051,51 1361,59 1689,92
22359894 ТзОВ Болгарська косметика 3167,31 1413,26 1754,05
13822382 КМНВП "Оріон-2" 6699,54 8271,06 -1571,52
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 16063,13 14220,23 1842,90
32060935 ТзОВ "С.ІД." 3359,99 1482,07 1877,92
31334297 ТзОВ "КІМ" 4751,00 2710,00 2041,00
30707275 ПП "Солтекс"-СМФ 2579,40 528,00 2051,40
20786867 МПП ВНМ 6825,99 4541,23 2284,76
13823230 МПП"Гарант" 2420,00 0,00 2420,00
36562563  ТЗОВ Бориславська оселя 2423,64 0,00 2423,64
19390819 АТ "Ідея Банк" 2459,08 0,00 2459,08
19333448 ТзОВ "Фенікс" 3150,00 1631,00 1519,00
20817080 МПП Любава 2569,00 0,00 2569,00
3349039 ПАТ "Львівгаз" 7354,54 4756,71 2597,83
21560045 ПАТ "УКРПОШТА" 5762,41 3143,70 2618,71
30906521 НВПП "Дезо" 6204,41 3580,41 2624,00
19165821 ТзОВ "ГРТВ фірма Емілія" 4499,84 2649,86 1849,98
32129 АТ "Ощадбанк" 7332,53 3909,74 3422,79
131587 ПАТ "Львівобленерго" 10979,07 7400,86 3578,21
22402928 ТзОВ Бориславська нафтова компаныя 6477,39 5670,70 806,69
35428928   ТзОВ "Дельта а 6499,00 2480,00 4019,00
20829671 ТВФ "Збруч" 6063,00 1100,00 4963,00
38853210 ТзОВ "Торгівельно-промисл. комплекс 44508,13 39264,50 5243,63
39002 ПАТ Промінвестбанк 13257,11 7054,27 6202,84
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 17872,11 13465,68 4406,43
3337711 МКП"Ринок" 11454,77 3813,13 7641,64
37213365 ТОВ "Істрейт" 13458,05 0,00 13458,05
32605828 ТзОВ Техмаш 14451,45 0,00 14451,45
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 65132,88 50084,86 15048,02
136863 ТДВ "БЕЛМЗ" 56806,37 38292,87 18513,50
136544 Бориславнафтогаз НГВУ ПАТ "Укрнафта" 144775,80 93187,03 51588,77
40542684 ТОВ "МАГIММО" 432821,10 14102,56 418718,54
 
Всього
1047892,49 443176,60 604715,89
            Зменшення сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості відбулося по платниках ТзОВ "Вудкрафт трейдінг", ТзОВ "Карпати", ТзОВ Стельмах, Вельгуш В.А.,ТзОВ "Цеглинка-М", ТзОВ "Теплоенерго плюс" в звязку із переплатою у 2018р.
            Резервами збільшення надходжень податку на майно, відмінного від земельної ділянки  є :
< >збільшення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  ;забезпечення формування повної бази оподаткування податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб. по фізичних особах складає 963,7 тис.грн.;по ПРАТ «УКСП «ПОГАР ІНТЕРНЕШНЛ» складає 96,3 тис.грн.
27,5%
Круговая стрелка: 27,5%За даними Бориславської відділення Дрогобицьким управлінням головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області    станом на 01 липня 2019 року фактично здійснюють діяльність 1057 підприємців фізичних осіб, які є платниками єдиного податку, при цьому на першій групі перебуває 154 чол, на другій -589 чол., на третій 314 чол. фізичних осіб-підприємців.
 В порівнянні з початком року чисельність платників єдиного податку зросла на 46 платників.
За даними  Бориславської відділення Дрогобицьким управлінням головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області  кількість юридичних осіб, які  є платниками єдиного податку станом на 01 липня 2019 року складає 163 платника.
            Проведеним  аналізом надходжень єдиного податку в розрізі платників встановлено :
                                                                                                                                               грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-червень
2019 2018 Відхилення
30419479 МПП "Транспортник" 0,00 65983,00 -65983,00
38225025 ТОВ" Вест сервіс груп" 8003,00 40300,00 -32297,00
13822382 КМНВП "Оріон-2" 91232,32 119979,90 -28747,58
36211597 ТзОВ "АБСолют МЕД" 114920,00 140480,00 -25560,00
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 5500,00 25900,00 -20400,00
34119409 БОРИСЛАВ КОМФОРТ ПП 76515,90 91306,66 -14790,76
20797466 ТзОВ Вектор 622,00 15400,00 -14778,00
40146519 ПП "Перша приватна експедиція"" 19832,00 31438,22 -11606,22
19333425 МПП "Кріс" 0,00 9560,00 -9560,00
5544369  МІП НТЦ "Рух Бізнес" 0,00 9125,00 -9125,00
22401165 ТзОВ "Адоніс" 14285,67 22744,51 -8458,84
34519846 ТзОВ "Борислав-Тепло" 0,00 6732,00 -6732,00
30419463 ТзОВ "Борислававтотранс" 0,00 3516,00 -3516,00
136768 ПАТ "Бориславський озокерит" 4923,00 8367,65 -3444,65
32941369 ТзОВ "Фокус" 5571,10 8175,10 -2604,00
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 1345,00 3900,00 -2555,00
19140525 Товариство з обмеженою відп 0,00 2493,04 -2493,04
19162544 ТзОВ "Автокоміс" 0,00 1992,70 -1992,70
40542684 ТОВ "МАГIММО" 0,00 1876,76 -1876,76
37511059 ПП Аква-Світ 18650,00 19900,00 -1250,00
22400651 МКП "Соломія" 14636,85 15836,51 -1199,66
5468021 ВАТ"БШФ "Спецодяг"" 982,50 2130,48 -1147,98
3419463  ТЗОВ "Борислававтотранс" 0,00 1057,00 -1057,00
2155008606 Фізичні особи 30,00 1063,00 -1033,00
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 13486,82 14323,00 -836,18
36696822 ПП "Ахібуд 1" 2300,00 2945,00 -645,00
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 2650,00 3125,50 -475,50
30293024 МПП "Прадобуд" 0,00 428,76 -428,76
20786867 МПП "ВМН" 179,14 600,00 -420,86
35472254 ТЗОВ Бориславська Тустань 0,00 400,00 -400,00
13825089  ТЗОВ "Литво" 1352,00 1620,00 -268,00
20767175 Калина ПП 180,00 448,00 -268,00
31334297 ТзОВ "КІМ" 10400,00 10580,00 -180,00
31229814 ТзОВ "Бімком" 0,00 172,00 -172,00
30615174 ТЗОВ "Телерадіокомпанія "БТБ" 24164,02 24331,40 -167,38
36562584 ПП "Ту-Стань" 880,00 900,00 -20,00
1805016235 Тагаєв О О 90,00 105,00 -15,00
33689432 ПП "Славян-Будсервіс" 0,00 14,20 -14,20
14360570  ТзОВ "Фенiкс" 30,00 30,00 0,00
31443696 КП "Аптека 126" 0,00 0,00 0,00
36410178  ПП "Продент" 0,00 0,00 0,00
40354722 Яремчук В.Ю. 0,00 0,00 0,00
2451112027 Малиголовка Г.М. 0,00 0,00 0,00
3244817254 Малиголовка С.В. 0,00 0,00 0,00
22401567 КВФ ТОВ АСПЕКТ 25,00 0,00 25,00
13839052 МПП Аліса 55,00 0,00 55,00
22363789 ТзОВ "Затишок" 1282,00 1226,04 55,96
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 140,00 65,00 75,00
22401403 ;МПП "Житло" 426,00 276,00 150,00
32320160 ТЗОВ"Арарта" 250,00 100,00 150,00
22402029 ТзОВ Бориславінвест 170,00 0,00 170,00
2199415039 Петришин Я.Є. 170,00 0,00 170,00
37780681 ТзОВ Бориславська Сніжинка 850,00 625,00 225,00
13841289 ТзОВ "Роксолана" 5700,00 5455,00 245,00
13823230 МПП"Гарант" 1490,00 1150,00 340,00
22401709 ТЗОВ"Віта" 579,00 202,75 376,25
13839684 МПП "Русич" 1180,00 715,00 465,00
31443654 ТзОВ Трускавецький світанок 530,50 0,00 530,50
37780697 ТзОВ Крутогір 2941,00 2359,18 581,82
35472280 ТзОВ "Заграва Заходу" 2905,00 2232,50 672,50
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 2060,00 1245,00 815,00
20785552 Приватне підприємство "Дукач" 7525,00 6692,00 833,00
19161603  ТзОВ Карпати 1690,00 680,00 1010,00
991309 ПАТ "Бориславський завод "Спецлісмаш" 8725,00 7700,00 1025,00
35500911 ПП"Дрогобич-Автотранс" 3949,95 1525,90 2424,05
40358821 ТзОВ "Боровик" 5584,00 2600,00 2984,00
22380546 ПП "Екологія" 8899,38 5685,93 3213,45
36211618 ПП Борислававтосервіс 3710,00 0,00 3710,00
1848111455 Бориславський озокерит 4076,40 0,00 4076,40
5468245 ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" 15401,57 10750,02 4651,55
31718623 ТЗОВ"Авторемкомплект" 7144,70 1658,80 5485,90
37942974 Повернення коштів УДКСУ -338,62 -5983,14 5644,52
32730992 ТзОВ "Вікторія плюс" 11628,50 5425,20 6203,30
37612599 ПП"Древексім" 38424,28 29181,43 9242,85
3337711 Мале колективне підприємство "Ринок" 27133,30 16304,10 10829,20
35065538 ТзОВ "Стельмах ВГ" 170000,00 156300,00 13700,00
22400935 МПП "Бескид" 156800,00 116000,00 40800,00
42467143 ТОВ МРТ Абсолют 122200,00 0,00 122200,00
Всього 1046068,28 1079452,10 -33383,82
 
Слід зазначити, що основними причинами зростання находжень єдиного податку у першому кварталі 2019 року стали збільшення ставок єдиного податку за рахунок зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян
            Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим  комплексом та іншим майном , що перебуває у комунальній власності, до бюджету міста Борислава за січень-червень 2019 року надійшло в сумі 555,2 тис.грн., що складає  87,2  відсотка до плану на перше півріччя 2019 року та 43,7 відсотка до плану на 2019 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати зменшилися  на 133,4 тис.грн. або на 19,4 відсотка.
19,4%
Круговая стрелка: 19,4%Детальним аналізом в розрізі платників встановлено:
 грн.
ЄДРПОУ Назва Всього
2019 2018 Відхилення
38682096 Львів-вест ТЗОВ 133790,84 300945,34 -167154,50
2649210347 СПД ФО Михаць Марія Володимирівна 7555,29 46197,61 -38642,32
2127602388 Луцька Ірина Миронівна 0,00 23789,52 -23789,52
25553929 Колективне підприємство "Мрія" 11146,26 26360,16 -15213,90
  АндросовА.Г. 5636,92 15054,90 -9417,98
22401403 МПП Житло ч/з Дадацьку Л.В 4934,20 12196,15 -7261,95
2842904152 Гобдич А.Й. 3566,94 6112,87 -2545,93
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 5523,26 7851,23 -2327,97
2554108224 ФОП Фірман Ірина Богданівна 16666,19 18905,92 -2239,73
3002314036 ПП Кретчак Юрій Миколайович 12121,91 14147,12 -2025,21
2750500098 Данько В Б 0,00 1800,00 -1800,00
39098593 Група спецтехнологія ТОВ 6557,83 7977,14 -1419,31
32941369 ТзОВ "Фокус" 4637,28 5584,14 -946,86
2750518325 Мінів Н.О. 2416,78 3277,37 -860,59
2213710887 ПП Кушнір М.І 0,00 704,67 -704,67
22400881 Архітектурно планувальна група 0,00 630,43 -630,43
34166485 ПП "МСЛ центр" 0,00 593,53 -593,53
1718407047 ПП Чапранська Л.С. ЗОШ № 7 0,00 557,02 -557,02
2515907771 Копач Павло Павлович 0,00 340,00 -340,00
2682121715 ФОП Тофан Василь Миколайович 224,61 505,07 -280,46
2414208988 Вулько О В ЗОШ №5 235,93 432,24 -196,31
2436700052 Бечкало Р П 389,69 538,59 -148,90
2193203384 ПП Данилко О. О 535,58 617,53 -81,95
13814885 Головне управління пенсійного фонду України у Львівській обл. 0,00 1,00 -1,00
1996734 КЗ ЛОР ЛОЛВЛ 0,00 0,00 0,00
2144714 Відділ освіти Бориславської міськради 0,00 0,00 0,00
2314760 Фінансове управління Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00
22401722 ТЗОВ "ЕСТО" Ч/З Головей М.М. 1800,00 1800,00 0,00
25258857 Управління праці та соціального захисту населення 0,00 0,00 0,00
25261121 Бориславський міський Палац культури 0,00 0,00 0,00
34942940 ГТУ юстиції  у Львівській області 0,00 0,00 0,00
37942974 УДКСУ у м.Бориславі 0,00 0,00 0,00
37943004 В-л гуманітарної політики м. Борислава 0,00 0,00 0,00
1986012167 ТзОВ ЕСКО ч/з Головей М.М. 1000,00 1000,00 0,00
20785925 Церква ХВЄ 0,00 0,00 0,00
25258685 ВО "Батьківщина" 0,00 0,00 0,00
41128904 УКВЗРА 0,00 0,00 0,00
  Орав О.А. 0,00 0,00 0,00
2894902286 Гнатів Н.І. 311,94 311,78 0,16
22393448 Бориславська централіз. бібліот. сист. 1,00 0,00 1,00
  Бориславський терцентр соцобслуг 1,00 0,00 1,00
2136402454 Самокішин Юрій Іванович 2449,18 2439,85 9,33
2565110829 ФОП Копач Алла Анатоліївна 385,00 350,00 35,00
1726620883 ПП Роман А.А. ЗОШ 8 938,01 863,70 74,31
30615174 ТЗОВ "Телерадіокомпанія"БТБ" 5044,82 4948,59 96,23
31443696 КП"Аптека №126" 8684,33 8550,81 133,52
2745520198 ПП Юськів Г.В. 784,22 615,27 168,95
3301804683 Iванишин Ганна Iванiвна 225,00 0,00 225,00
3140911625 Винар Г.Р. 727,88 502,17 225,71
3048106182 Коцаба І. І. 226,77 0,00 226,77
2882507520 Лесів Наталія Миронівна 1750,00 1500,00 250,00
3067504183 ПП Монастирська Анна Миронівна 928,00 607,36 320,64
2537007609 ПП Лозинська Л.Д ЗОШ №2 1005,91 628,83 377,08
39749816 Діавіта МЕД ПП 4049,82 3663,32 386,50
2440107969 Шуфлат Ліліана Василівна 6886,79 6491,04 395,75
1695409837 Кожемякiн І.Ф. 4500,00 4000,00 500,00
1704614915 Бринич Зенон Михайлович 7075,10 6483,51 591,59
25258685 Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" 740,00 0,00 740,00
39272144 ТОВ "Поліссяпромгаз" 776,68 0,00 776,68
2639708516 ФОП Багрій Богдан Михайлович 9446,66 8661,86 784,80
2682921263 Кобилецька Н.В. 800,00 0,00 800,00
19176291  ТОВ"Вікторія" 7655,06 6426,74 1228,32
13822382 КМНВП "Оріон-2" 4755,61 3340,88 1414,73
34119409 ПП "Борислав ком 27329,62 25767,05 1562,57
3073515890 ТзОВ ТРК"Електрон" 1701,00 0,00 1701,00
22401917 ДКП "Мрія" 2847,45 1040,00 1807,45
3151016475 Шевчук Вiталiй Мирославович 2022,88 0,00 2022,88
1854711075 ТЗОВ"Бориславінвест" Ч/З Городиський Б.М. 6030,19 3613,62 2416,57
40014820 ЛОО політичної партії "Українська Гали 2723,90 0,00 2723,90
2209214532 Попель І.В. 4000,00 798,73 3201,27
22400935 МПП"Бескид" 24696,52 20050,22 4646,30
2682921263 Кобилецька Ніна Володимирівна 4656,98 0,00 4656,98
9325703 Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк" 43816,50 39058,86 4757,64
2380421546 Денисова О.I. 5678,90 0,00 5678,90
2522911399 Андросов А.Г. ФОП 8619,88 0,00 8619,88
2642116112 Яворський Роман Степанович 12080,00 0,00 12080,00
2243012497 СПД ФО "Паньків Ігор Зеновійович" 41595,96 0,00 41595,96
2747714186 ФО-П Ревкевич Галина Володимирівна 63534,02 0,00 63534,02
 
Всього
540222,09 648633,74 -108411,65
Основою причиною зменшення надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стало  зменшенням ставок орендної плати згідно нової методики нарахування орендної плати.
З метою збільшення надходжень плати за оренду майна , що перебуває у комунальній власності до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує:
            - посилити претензійно-позовну роботу щодо боржників за оренду комунального майна;
            - провести інвентаризацію комунального майна з метою надання об’єктів комунальної власності в оренду;
- здійснювати контроль за своєчасністю переукладення договорів оренди у відповідності до 11 статті  Закону України „Про оренду державного та комунального майна ”.
            Частини чистого прибутку господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету, надійшло за січень-червень 2019 року  до бюджету міста Борислава в сумі 182,0 тис.грн., що складає 589,1 відсотка до плану на перше півріччя 2019 року та 357,6 відсотка  до плану на 2019 рік.
    У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 150,5 тис.грн. або 476,8 відсотка
    Плати за надання адміністративних послуг за звітний період до бюджету міста Борислава надійшло в сумі 836,3 тис.грн., що складає 104,6 відсотків до плану на січень-червень 2019 року та 45,6 відсотка до плану на 2019 рік .
      В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на  96,6 тис.грн. або 10,4 відсотка.
            За перше півріччя  2019 року до спеціального фонду бюджету міста Борислава надійшло податкових та неподаткових надходжень в сумі 13552,7 тис.грн., що складає 46,5 відсотка  до уточненого плану на 2019 рік та 75,2 відсотка до плану на січень-червень 2019 року .
В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зросли   на 6175,8  тис.грн. або 83,7 відсотка
Надходження до екологічного фонду склали за перше півріччя 2019 року в сумі 65,2 тис.грн., що складає 127,2 відсотка до плану на перше півріччя 2019 року та 63,6 відсотка до плану на 2019 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до екологічного фонду бюджету міста Борислава зросли на 7,3 тис.грн. або 12,5 відсотка.
Надходження від відчудження майна , що перебуває в комунальній власності  у першому півріччі  2019 року склали 5013,3 тис.грн., що складає 81,5 відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 54,5 відсотка до плану на 2019 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 5013,3 тис.грн.
Надходження від продажу землі у першому півріччі 2019 року склали в сумі 5550,8  тис.грн., що скадає 54,6 відсотка до плану на січень-червень 2019 року та 33,6 відсотка до плану на 2019 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли  на  3065,3 тис.грн. або 123,3 відсотка
Надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі 455,7 тис.грн., що складає 260,7 відсотка до плану на перше півріччя  2019 року та 130,2 відсотка до плану на 2019 рік.
Власних надходжень бюджетних установ  у звітному періоді до бюджету міста надійшло в сумі 2463,2 тис.грн., що складає 153,0 відсотка до плану на перше півріччя 2019 року та 76,5 відсотка до плану на 2019 рік
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні надходження бюджетних установ скоротилися   на 452,2 тис.грн. або 15,5 відсотка, в тому числі: надходження від  платних послуг зменшилися на 350,6 тис.грн. або 19,4 відсотка, а по інших джерелах власних надходжень надходження зменшилися на 101,6 тис.грн. або 9,2 відсотка
Плати за послуги,  що надаються бюджетними установами надійшло в сумі 1458,2 тис.грн., що складає 48,7 відсотка до плану на 2019 рік.
                                                                                                                                 тис.грн.
                      Відхилення 2019 рік
КПКВ Січень-червень 2019 року Січень-червень 2018 року до 2018 року
                         
  25010000 25010100 25010200 25010300 25010400 25010000 25010100 25010200 25010300 25010400    
  "Плата за "Плата за пос "Надходження "Плата за "Кошти що "Плата за "Плата за пос "Надходження "Плата за "Кошти що в тис.грн у %
  послуги" луги , що на бюджетних установ оренду майна утримуються послуги" луги , що на бюджетних установ оренду майна утримуються    
    даються бю від додаткової Бюджет-них від реалізації   даються бю від додаткової бюджетних від реалізації    
    джетними установами" господарської діяльності" установ" майна"   джетними установами" господарської діяльності" установ" майна"    
0100 107,7 0,0 106,0 1,7 0,0 76,9 0,0 76,9 0,0 0,0 30,8 28,6
1000 1073,8 1045,3 0,0 10,3 18,2 965,1 952,3 0,0 11,7 1,0 108,7 10,1
2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 526,4 509,7 0,0 14,0 2,7 -526,4 -100,0
4000 276,7 219,8 0,0 56,5 0,4 240,5 185,9 0,0 53,9 0,7 36,2 13,1
Всього 1458,2 1265,1 106,0 68,5 18,6 1808,8 1647,9 76,9 79,6 4,5 -350,6 -24,0
                         
 
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходжень плати за послуг, що надаються бюджетними установами скоротилися на 350,6 тис.грн. або 19,4 відсотка.
Основною причиною скорочення надходжень плати за послуги , що надаються бюджетними установами у порівнянні з аналогічним періодом минулого року є зменшення надходжень по центральній міській лікарні , яку з 01 липня 2018 року реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня м.Борислава», на суму 526,4 тис.грн.
Інших джерел власних надходжень бюджетних установ надійшло 1005,0 тис.грн.
 тис.грн.
  Січень-червень 2019 року Січень-червень 2018 року Відхилення 2019 року
КПКВ             до 2018 року
  25020000 25020100 25020200 25020000 25020100 25020200    
  "Інші джерела власних "Благодійні внески, гранти, Кошти , що "Інші джерела власних "Благодійні внески, гранти, Кошти , що тис.грн. у %
  надходжень " дарунки отримані бюджетни- отримуються надходжень " дарунки отримані бюджетни- отримуються    
    ми установами" бюджетними   ми установами" бюджетними    
      установами на виконання окремих доручень"     установами на виконання окремих доручень"    
0100 14,6 11,8 2,7 4,9 0,0 4,9 9,7 66,7
1000 1046,6 794,1 252,4 608,1 404,4 203,6 438,5 41,9
2000 0,0 0,0 0,0 325,2 304,3 21,0 -325,2 -100,0
3000 41,8 36,4 5,4 40,6 40,6 0,0 1,2 2,9
4000 141,6 42,5 99,2 62,7 22,8 39,9 79,0 55,7
5000 47,9 38,9 9,0 12,3 0,0 12,3 35,6 74,3
7300 -287,4 -308,4 21,0 52,9 0,0 52,9 -340,3 643,3
Вього 1005,0 615,3 389,7 1106,6 772,1 334,5 -101,6 -9,2
 
 

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року по інших джерелах власних надходжень спостерігається скорочення на суму 101,6 тис.грн. або 9,2 відсотків.
     На кінець звітного періоду загальна сума заборгованості по сплаті податків і зборів підприємств , організацій до бюджетів усіх рівнів склала  суму 186277,1 тис.грн, порівняно з початком року зменшилася на 255,5 тис.грн.
Найбільшими боржниками до міського  бюджету є наступні платники –  КП „Бориславводоканал” – 3346,5 тис.грн, ТЗОВ «Український центр Енергоремонт» - 2360,0 тис.грн.,Нафтогазовидобувне уп-ня «Бориславнафтогаз»-2923,6 тис.грн.,КП «Благоустрій»-614,1 тис.грн., ДКП ЖЕК № 2 – 185,0 тис.грн., ПрАТ "Укр.–Канадське спільне підп.«Погар Інтернешнл» - 702,0 тис.грн., ДКП ЖЕК № 3 – 304,2 тис.грн., БУ-43 ВАТ „Прикарпатбуд”  – 500,7 тис.грн., ТзОВ «Динаміс ЛТД»-256,3 тис.грн., ПП «Светолюкс»-223,2 тис.грн., ДП «Темн «ТзОВ «Цеглинка»-206,5 тис.грн.
 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВА
 
За січень-червень 2019 року    по бюджету міста проведені видатки всього в сумі    190469,5 тис.грн. , в тому числі видатки загального фонду склали -  176292,0  тис. грн.,  видатки спеціального фонду – 14177,5 тис. грн.
В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки по місту  зменшилися  на 37337,5 тис. грн. в т.ч. видатки загального фонду зменшилися на 41059,4  тис.грн., видатки спеціального фонду  зросли  на  3721,9  тис.грн.
За економічною ознакою в першому півріччі 2019 року найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету міста Борислава за загальним фондом становлять кошти , які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 71188,9 тис.грн. (40,4 відсотка), соціальне забезпечення (допомоги, пільги, житлові субсидії тощо) 56066,9 тис.грн. (31,8 відсотка), поточні трансферти 34086,1 тис.грн. (19,3 відсотка),  енергоносії та комунальні послуги  11307,9  тис.грн  (6,4 відсотка) , інші видатки 2837,9 тис.грн. ( 1,6 відсотка), дослідження і  розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм 804,3  тис.грн., (0,5 відсотка).
 За рахунок субвенції з державного  бюджету проведено видатки  в сумі 98839,9 тис. грн., в тому числі в розрізі в розрізі субвенцій , а саме :
  - на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної допомоги   проведені видатки в сумі 31039,1 тис. грн.;
  - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій проведені в сумі 23374,8 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу проведені  в сумі 17,1 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу проведені в сумі 208,3 тис.грн.
- на фінансування видатків по освітній субвенції проведені видатки в сумі 30090,2 тис.грн.;
- на фінансування видатків по медичній субвенції проведені видатки в сумі 13144,0 тис.грн.;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань проведені видатки в сумі 181,7 тис.грн.;
- на утримання інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки в сумі 268,1 тис.грн.  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти ;
- за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду проведені видатки в сумі 25,0 тис.грн., на облаштуання ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потреба ;
- за рахунок  субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» проведені видатки в сумі 0,2 тис.грн.;
- на центалізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 485,4 тис.грн..
  Проведеним аналізом штатної чисельності по бюджетних установах міста встановлено, що станом на 01 липня  2019 року за рахунок бюджету міста Борислава утримується штатна чисельність в кількості 1868,65 штатні одиниці , а саме:
< >по органах місцевого самоврядування штатна чисельність складає – 151,5 штатних одиниць;по установах освіти утримується штатна чисельність в кількості 1033,4 штатна одиниця;по установах охорони здоров’я утримується штатна чисельність 489 штатні одиниці;по установах культури утримується штатна чисельність в кількості 122,0 штатних одиниць ;по установах фізичної культури і спорту утримується штатна чисельність в кількості 42,0 штатних одиниць ;по установах соціального забезпечення , установах молодіжної політики утримується штатна чисельність в кількості 30,75 штатних одиниць.облаштуання ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потреба проведені видатки в сумі 25,0 тис.грн.по органах місцевого самоврядування – 11271,3 тис.грн.;по установах освіти – 36452,1 тис.грн.;по установах охорони здоров’я – 6345,9 тис.грн.;по установах культури – 4240,6 тис.грн.;по житлово-комунальному господарству – 12830,4  тис.грн.;по соціальному захисту населення – 1994,6 тис.грн.;по фізичній культурі і спорту – 2610,4  тис.грн.;по утриманню засобів масової інформації – 379,0 тис.грн.;по утриманню муніципальних формувань з охорони громадського порядку – 406,7 тис.грн.;по інших видатках – 927,1 тис.грн.
В структурі видатків бюджету міста Борислава найбільша частка видатків припадає на видатки на утримання установ освіти 51,0 відсоток, на утримання житлово-комунального господарства 17,0 відсотків, утримання органів місцевого самоврядування 14,0 відсотка, утримання установ культури 5,0 відсотка,  на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» та КНП «Стоматполіклініка м.Борислава» 8,0 відсотка.
За звітний період по загальному фонду з бюджету міста Борислава проведені видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 84784,1 тис.грн.
 Видатки на виплату заробітної  плати  з нарахуванням  зросли у порівнянні  з відповідним періодом минулого року на 5471,4  тис. грн. або на 6,5 відсотка за рахунок підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Галузь Фонд заробітної плати з нарахуваннями за січень-червень 2019 року Фонд заробітної плати з нарахуваннями за січень-червень 2018 року  
Відхилення січня-червня 2018 року до січня-червень 2017 року
 
 
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 10136,7 8159,8 1976,9 19,5
Освіта 56740,9 49592,1 7148,8 12,6
Медицина 13595,2 17576,9 -3981,6 -29,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1016,4 1058,7 -42,3 -4,2
Культура 2263,1 2076,2 186,9 8,3
Фізична культура та спорт 1031,7 849,0 182,7 17,7
Всього 84784,1 79312,7 5471,4 6,5
 
Частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі видатків складає 48,1 відсотка.
Проведеним аналізом фактичних видатків бюджету міста Борислава на заробітну плату з нарахуваннями за січень-червень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року встановлено, що фонд заробітної плати зріс на 5565,3  тис. грн. або 8,2 відсотка , в тому числі в розрізі галузей :
Галузь Фонд заробітної плати за січень-червень 2018 року Фонд заробітної плати за січень-червень 2019 року Відхилення 2019 рік до 2018 року Середня зарплата за січень-червень 2018 року Середня зарплата за січень-червень 2019 року
У тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 7119,6 9224,2 2104,7 29,6 8,446 10,865
Освіта 42915,3 49092,8 6177,6 14,4 6,508 7,444
Медицина 14374,3 11404,4 -2970,0 -20,7 3,938 3,887
Соціальний захист та соціальне забезпечення 978,0 929,1 -49,0 -5,0 5,301 5,036
Культура 1895,8 2041,4 145,6 7,7 5,015 5,400
Фізична культура та спорт 756,7 913,2 156,4 20,7 4,036 4,870
Всього 68039,6 73605,0 5565,3 8,2 5,748 6,615
 
Проведеним аналізом забезпеченості асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями на 2019 рік встановлено, що бюджетні установи міста не забезпечені фондом заробітної плати з нарахуваннями в сумі 22212,0 тис.грн.( а саме: установи охорони здоров’я – 10342,2 тис.грн., установи освіти 11466,0 тис.грн.,установи культури- 211,8 тис.грн., установи фізичної культури і спорту -82,3 тис.грн., установи соціального захисту – 109,7 тис.грн.
На придбання медикаментів у звітному періоді використано коштів  в сумі  176,7 тис.грн., що на  2,5 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року.
На придбання продуктів харчування по загальному фонду бюджету міста використано 968,5  тис.грн. , що на 211,8  тис.грн. більше  у порівнянні з відповідним періодом 2018 року.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду бюджету міста  у звітному періоді використано коштів в сумі 15278,3  тис.грн.
Галузь Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за січень-червень 2019 року Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за січень-червень 2018 року  
Відхилення січня-червеня 2019 рік до січня-червня 2018 року
 
 
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 466,6 386,0 80,6 17,3
Освіта 8769,5 7953,3 816,2 9,3
Медицина 3970,5 3421,3 549,2 13,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 67,1 60,4 6,7 10,0
Житлово-комунальне господарство 701,9 474,4 227,5 32,4
Культура 899,8 691,8 208,0 23,1
Фізична культура та спорт 402,9 445,5 -42,6 -10,6
Всього 15278,3 13432,7 1845,6 12,1
         
В порівнянні з першим півріччям  2018 року видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зросли на  1845,6  тис.грн. або 12,1 відсотка.
В загальній структурі видатків частка захищених видатків бюджету складає 157370,3 тис.грн. або 89,3 відсотка.
 

Станом на 01 липня 2019 року по місту  Бориславу обліковується  дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі   764,6  тис.грн. і зросла проти початку року на 320,7 тис.грн., а саме :
            - по  спожитих енергоносія та комунальних послугах  506,1 тис.грн.;
            - по соціальному забезпеченню 227,0 тис.грн.;
            - по окремих заходах з реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку  31,5 тис.грн..
            Найбільшу питому вагу в цій сумі займає заборгованість перед відділом освіти орендарів, що не вчасно або не в повному обсязі відшкодовують спожиті  енергоносії та комунальні послуги, проте відділом освіти жодна претензійна робота не проводиться.
 Кредиторська заборгованість зросла на 5658,3 тис. грн. проти початку року і складає 7041,1 тис. грн.
Кредиторська заборгованість без врахування заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями по терміну , що не настав та допомогах та пільгах за рахунок субвенцій з державного бюджету складає 1876,3 тис.грн..
Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01 липня 2019 року має таку структуру , а саме  :
-          оплата праці і нарахування на заробітну плату – 4864,5 тис.грн.;
            -          за придбані предмети, матеріали обладнання , інвентар – 99,7 тис.грн.;
< >за придбані продукти харчування – 208,5 тис.грн.;по оплаті послуг ( крім комунальних) – 79,5 тис.грн.;по медикаментах  – 0,5 тис.грн.;за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги – 83,4 тис.грн.;по видатках на відрядженнях – 77,0 тис.грн;оплата праці  і нарахуванням на заробітну плату в сумі – 476,9 тис.грн.;медикаменти – 1,5 тис.грн.;продукти харчування – 658,7 тис.грн.;оплата за енергоносії та комунальні послуги – 114,4 тис.грн.;інші видатки – 759,5 тис.грн.;капітальні видатки – 12166,5 тис.грн.за рахунок не заповнення вакантних посад – 68,4 тис. грн.Вид
енергоносіїв
 
 
 
Натуральні одиниці за січень-квітень 2018 року
Натуральні одиниці за січень-квітень 2019 року
Відхилення 2019 року до 2018 року
У
натураль-них
одиницях
У відсотках
Теплопостачання
( Тис.Гкал)
3,1
3,0
-0,1
-3,2
Водопостачання та водовідведення
( тис.м.куб.)
8,5
6,9
-1,6
-18,8
Електроенергія
(тис.Квт.год.)
547,3
515,3
-32,0
-5,8
Природний газ
(тис.м.куб.)
225,6
243,2
+17,6
+7,8
 
ВИДАТКИ  НА  УТРИМАННЯ  ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
             
За рахунок бюджету міста Борислава  фактично утримується 140,5 штатних одиниць при штатній чисельності 151,5  штатних одиниць.
              На  утримання  органів  місцевого  самоврядування  за перше півріччя 2019  року  використано  асигнування  в  сумі 11271,3 тис. грн.,  що  складає   96,6  відсотка  до    плану на перше півріччя  2019 року.
За рахунок бюджету міста Борислава утримується апарат виконавчого комітету міської ради, апарат фінансове управління міської ради, апарат управління праці та соціального захисту населення міської ради, апарат управління культури молоді, фізичної культури та спорту міської ради, апарат відділу освіти міської ради, апарат управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради,  апарат управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради,  апарат Східницької селищної ради.
 
     
Відхилення січня-червня 2019 року до січня-червня  2018 року
Штатна чисельність
Назва установи Видатки на утримання:
    Січень-червень 2019 року Січень-червень 2018 року
  Січень-червень 2019 року Січень-червень 2018 року По штатному розписі Фактично зай-нято По штатному розписі Фактич-но зай-нято
Виконавчий комітет міської ради 5305,5 4039,7 1265,7 64 61 64 58
Відділ освіти міської ради 300,1 261,3 38,8 5 4 5 4
Управління праці та соціального захисту населення міської ради 1886,0 1536,3 349,7 32 28 32 29
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради 335,9 268,8 67,1 6 4 6 5
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради 676,1 570,7 105,4 12 12 12 12
Управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради 628,4 589,4 39,0 11 11 11 11
Фінансове управління міської ради 675,5 578,1 97,4 11 11 11 11
Апарат Східницької селищної ради 1463,8 1227,2 236,6 10,5 9,5 10,5 10,5
Всього по апарату управління 11271,3 9071,5 2199,9 151,5 140,5 151,5 140,5
В порівнянні з першим кварталом 2018 року видатки на утримання апарату управління зросли на 2199,9 тис.грн., або 24,3 відсотка.
            В структурі видатків бюджету міста Борислава , видатки на утримання апарату управління складають 6,4 відсотка.
 Видатки   на  заробітну  плату  з  нарахуваннями   проведені  в  сумі  10136,7  тис.грн.,  що  складає  89,9  відсотка  до  загальних  видатків  на  утримання  органів  місцевого  самоврядування.
 Середня заробітна плата по апарату управління за перше півріччя 2019 року склала 10,864 тис.грн. проти  8,445 тис.грн. у першому півріччі 2018 року тобто зросла на 28,6 відсотка.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 466,6 тис.грн. або 4,1 відсотка.
Слід відмітити , що практично 94,0 відсотка від всіх видатків на апарат управління займають заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії.
Станом на 01 липня 2019 року по апарату управління обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом в сумі 1113,1 тис.грн., яка зросла проти початку 1086,7 тис.грн., в тому числі :
< >по оплата праці та нарахування на заробітну плату –1107,0 тис.грн.;по інших видатках склала – 6,1 тис.грн. ( в тому числі за придбані товари і послуги – 1,7 тис.грн., по видатках на відрядження – 3,2 тис.грн., по оплаті послуг (крім комунальних) – 1,2 тис.грн..  )придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентаря проведені в сумі  12,5 тис.грн.;комунальні послуги та енергоносії  проведені в сумі  112,8 тис.грн.;інші поточні видатки проведені в сумі 0,5 тис.грн.;капітальні видатки проведені в сумі 23,0 тис.грн.Напрямки використання
Виконання за січень-червень 2019 року
Виконання за січень-червень  2018 року
Відхилення січня-червня 2019 року до січня-червня  2018 року
У грн.
У відсотках
Дошкільні заклади освіти
16859,2
14343,1
2516,2
14,9
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
41495,2
36677,8
4817,4
11,6
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)
955,3
760,4
194,9
20,4
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
1845,6
1852,8
-7,2
-0,4
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
330,8
290,7
40,1
12,1
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2079,3
1433,3
646,0
31,1
Надання спеціалізованої освіти  школи естетичного виховання
3270,3
3077,8
192,5
5,9
Всього
66835,6
58435,8
8399,8
12,6
В порівнянні з першим півріччям 2018 року видатки на освіту зросли на 8399,8  тис.грн. або 12,6 відсотка.
 

В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на освіту складають 37,9  відсотка .
За  рахунок міського бюджету проведені видатки на утримання установ освіти  в сумі 36452,1 тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 30090,2 тис.грн., в тому числі на :
-на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 30090,2  тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на утримання інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки в сумі 268,1 тис.грн., в тому числі на :
-на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 268,1  тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету  за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду проведені видатки в сумі 25,0 тис.грн., у тому числі на :
< >облаштуання ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потреба проведені видатки в сумі 25,0 тис.грн. 
 
2008 рік
 
2009 рік
 
2010
рік
 
2011
рік
 
2012 рік
2013 рік
2014
рік
2015
рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019
рік
Кіль-кість
класів
177
173
168
163
160
164
166
168
169
169
169
169
Кіль-кість учнів
4282
4158
3969
3875
3886
3854
3903
3911
3957
4011
4072
4072
Середня напов-нюва-ність
24,19
24,03
23,63
23,77
24,28
23,5
23,51
23,30
23,41
23,73
24,1
24,1
Кіль-
кість пед-ставок
361,5
359,0
355,5
348,5
334
336,5
347,0
359
354
356,9
346,0
346
Кіль-кість пед-ставок на клас
2,04
2,01
2,12
2,14
2,08
2,05
2,09
2,14
2,09
2,11
2,05
2,05
Навантаженість учнів на одного педпрацівника у звітному періоді 2019 року склала 11,79 одиниці.
Кількість педставок на один клас у звітному періоді склала 2,05 педставки на клас.
 

На початок навчального року укомплектовано 11 груп продовженого дня  на 330 учнів.
Витрати на одного учня за звітний період 2019 року в загальноосвітніх школах міста склали 10.6  тис.грн.
Слід зазначити, що проведеним аналізом наповнюваності та потужності навчальних закладів міста Борислава встановлено, що половина шкіл міста завантажена лише на 72 відсотки .
Назва школи
 
 
 
Кількість
учнів станом на 01 липня
2019 року
 
Кількість
класів
станом на 01 липня
2019 року
Відсо-ток наповнювано-сті до потуж-ності шкіл
 
Напов-ню-
ваність
 
 
 
Кількість
пед-
ставок
 
 
 
Кількість
пед-ставок
на клас
 
 
Витра-ти на
одного учня, тис.грн.
 
ЗОШ №1
 
636 25 100 25,44 47,58 1,9 8,8
ЗОШ №2
 
227 11 26,8 20,63 19,89 1,81 15,9
ЗОШ №3
 
446 19 67,1 23,52 40,06 2,11 10,9
ЗОШ №4
 
813 30 100 27,1 65,0 2,17 9,4
ЗОШ №5
 
434 18 90,9 24,11 35,25 1,96 8,9
ЗОШ №7 399 15 58,6 26,6 29,53 1,97 10,0
ЗОШ №8
 
482 20 89,1 24,05 37,19 1,86 9,4
ЗОШ №9 120 9 49,8 13,33 14,94 1,66 16,8
Державна гімназія 392 23 100 30,15 41,3 3,18 11.5
Навчально виховний ком-плекс ЗОШ №6 123 9 27,3 13,66 15,22 1,69 19,7
Проведеним аналізом витрат на одного учня в розрізі загальнооосвітніх шкіл міста встановлено , що за перше півріччя 2019 року найбільші витрати на одного учня в навчально-виховному комплексі ЗОШ № 6  - 19,7 тис.грн., в ЗОШ №2 – 15,9 тис.грн., ЗОШ №9 – 16,8 тис.грн..
            Станом на 01 липня 2019 року в дошкільних закладах освіти комплектовано 58 груп на 1293 дітей, та при НВКЗОШ № 6 – 2 групи на 30 вихованців.
 
Показники
 
2008 рік
 
2009 рік
 
2010
рік
 
 2011 рік 2012
рік
2013
рік
 
2014
рік
 
2015
рік
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019
рік
Кількість груп в дошкільних закладах освіти 56 55 56 58 59 60 60 60 61 60 60 60
Кількість дітей 1114 1126 1147 1185 1266 1279 1264 1250 1258 1294 1347 1347
Середня наповнюва-ність 19,89 20,47 20,48 20,43 21,46 21,32 21,07 20,83 20,62 21,57 22,5 22,5
Кількість вихователів 115 114,5 121,0 117,5 115 115 115 114,5 117 120 119 119
 

Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах міста за перше півріччя 2019 року складає 9,34 днів (69065 діто-днів/1232 дітей/6=9,34 в тому числі в розрізі дошкільних закладів освіти:
Назва закладу Перше  півріччя 2018 року
(днів відвідування)
Перше  півріччя 2019 року
(днів відвідування)
Дошкільний навчальний заклад № 1 9,3 9,5
Дошкільний навчальний заклад № 2 9,3 9,0
Дошкільний навчальний заклад № 3 10,7 10,4
Дошкільний навчальний заклад № 4 7,7 7,7
Дошкільний навчальний заклад № 5 10,7 10,6
Дошкільний навчальний заклад № 6 8,0 7,3
Дошкільний навчальний заклад № 11 9,7 9,4
Дошкільний навчальний заклад № 14 8,1 8,9
Дошкільний навчальний заклад № 16 9,5 8,1
Дошкільний навчальний заклад №17 11,2 11,4
Дошкільний навчальний заклад №18 10,8 11,6
Дошкільний навчальний заклад №19 13,8 14,7
Дошкільний навчальний заклад №20 8,1 7,6
Навчально-виховний комплекс при ЗОШ № 6 8,8 10,5
Найменша відвідуваність спостерігається по дошкільному закладі №20, №6, № 4,  а найбільша відвідуваність спостерігається в ДНЗ № 19.
 Всього  по  установах  освіти  на  кінець  звітного  періоду утримується   1033,4 штатних  одиниць,  в  т.ч.  507,8 штатних одиниць педагогічного персоналу,  99,2 штатних одиниць віднесених до педагогічних працівників,  93,0 спеціалістів та  333,4  робітників. За  звітний  період  виконано  69,1 тис. діто - днів  по  дитячих  дошкільних  установах, вартість  харчування  однієї  дитини  в  день   складає  12,25 грн.
По  загальноосвітніх  школах  по  харчуванню  виконано  34,1  тис. діто – днів. Станом на 01 липня 2019 року здійснюється безкоштовне харчування  дітей сиріт, чорнобильців, малозабезпечених дітей, діти батьків учасників АТО та ін. пільгові категорії,   вартість харчування цих дітей в день складає 15,0 грн.
По  дитячому  будинку  виконано  2,3 тис. діто –днів , фактична вартість  харчування  однієї  дитини  в  день  складає  38,31 грн.
Станом на 01 липня 2019 року в дитячому будинку утримується 1 група на 13  вихованців з штатною чисельністю 16,3 штатних одиниць. Тобто на одного вихованця припадає 1,25  штатної одиниці персоналу.
 Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців.
 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Вихованці 26 26 26 27 21 21 19 19 13 13
Штатні одиниці 28,0 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 28,0 28,0 16,3 16,3
Кількість штатних одиниць на одного вихованця 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,25 1,25
 
За рахунок спеціального фонду проведено видатки в сумі 1912,3 тис.грн., в тому числі видатки на оплата праці нарахування на заробітну плату проведені в сумі 447,5 тис.грн., на продукти харчування використано коштів в сумі 631,3 тис.грн., інші видатки проведені в сумі 522,1 тис.грн., капітальні видатки проведені в сумі 311,4 тис.грн.
Станом на 01 липня 2019 року по установах освіти обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом  в сумі 3826,6 тис.грн., і зросла проти початку року на 3127,9 тис.грн.( в тому числі прострочена кредиторська заборгованість 199,0 тис.грн.), в тому числі :
-  по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату – 3325,1 тис.грн.;
            -  за придбані продукти харчування склала – 208,5 тис.грн.;
            - за придбані медикаменти – 0,5 тис.грн.;
            - за комунальні послуги та енергоносії – 83,4 тис.грн.;
< >по інших видатках заборгованість склала – 209,0 тис.грн. ( в тому числі по відрядженнях 73,5 тис.грн., за придбані матеріали , інвентар – 74,9 тис.грн., по оплаті послуг (крім комунальних) – 57,7 тис.грн.,  по програмах місцевого значення – 2,9 тис.грн.)Напрямки використання
Виконання за січень-червень 2019 року
Виконання за січень-червень  2018 року
Відхилення січня-червня 2019 року до січня-червня  2018 року
У грн.
У відсотках
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
18140,0
21187,3
-3047,3
-16,8
Стоматологічна допомога населенюю
1290,0
1183,5
106,5
8,3
Центалізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
485,4
355,4
130,0
26,8
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
241,6
416,4
-174,8
-72,3
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я
0,0
446,5
-446,5
0,0
Всього
20157,0
23589,2
 
-3432,1
-17,0
За рахунок медичної субвенції за звітний період 2019 року проведені видатки в сумі 13144,0 тис.грн., зокрема в розрізі напрямків використання :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 12664,7   тис.грн.;
-  на оплату предметів , матеріалів, обладнання та інвентаря проведені видатки в сумі 37,4 тис.грн.;
- на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведені видатки в сумі 176,7 тис.грн.;
- на оплату за продуктів харчування проведені видатки в сумі 77,3 тис.грн.;
- на оплату послуг  (крім комунальних) 74,8 тис.грн.;
- на оплату відряджень 41,8 тис.грн.;
-  на виплату пенсій і допомог проведені видатки в сумі 71,2 тис.грн..
За рахунок міського бюджету міста Борислава за звітний період проведені видатки в сумі 4996,0 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 930,5   тис.грн.;
- на оплату послуг  (крім комунальних) проведені видатки в сумі 91,4 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 3970,5 тис.грн.;
- на оплату інших видатків проведені видатки в сумі 3,6 тис.грн..
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на охорону здоров'я складають 11,3 відсотка .
В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки на охорону здоров'я скоротилися   на 3432,1 тис.грн. або на 17,0  відсотка .  

  На  виплату  заробітної  плати  та  нарахування  використано  асигнування    в  сумі   13595,2  тис.грн.,  що  складає    74,9  відсотка  до  всіх  видатків  на  утримання  установ  охорони  здоров'я.
Середня заробітна плата по установах охорони здоров'я  за перше півріччя 2019 року склала 3,886 тис.грн. і зменшилася  в порівнянні з 2018 роком на 1,3 відсотка
 Видатки на медикаменти за звітний період   2019 року проведені в сумі 176,7 тис.грн., що складає 1,0 відсоток до всіх видатків на утримання установ охорони здоров'я.
 Видатки на продукти харчування проведені в сумі 77,3 тис.грн., що складає 0,4  відсотка до загальних видатків на утримання охорони здоров'я.
 Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 3970,5 тис.грн., що складає  21,9 відсотка до всіх видатків на утримання охорони здоров'я.
Слід відмітити , що 98,6 відсотків всіх видатків на утримання установ КНП «Центральна міська лікарня» складають захищені статті видатків.
 За  звітний  період  виконано  34,2 тис. ліжко-днів звичайного стаціонару, 5,4  ис. ліжко-днів денного стаціонару та 52,2 тис. амбулаторних відвідувань. 
 Видатки  на харчування  на один ліжко-день складають 4,54 грн.,  видатки  на  медикаменти  на  один  ліжко-день  складають  1,88  грн.
  В установах КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» функціонує 190 ліжок звичайного стаціонару та 39 ліжок денного стаціонару, штатна чисельність складає 489,0 штатних одиниць.
Проведеним аналізом кількості ліжок, кількості штатних одиниць за період з 2010 по 2019 роки, спостерігається тенденція до зменшення кількості ліжок та кількості штатних одиниць.
 
 
 
2010
рік
 
2011 рік 2012 рік 2013
рік
2014
рік
2015
рік
2016
рік
2017 рік 2018
рік
2019
рік
Кількість ліжок
(без денного стаціонару)
325 325 300 300 300 290 290 245 210 190
Кількість штаних одиниць 842,5 841,5 814,5 751,5 751,5 734,0 727,5 687,75
 
 
 
 
 
 
496,25 489,0
 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 року № 1024 « Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» для Львівської області визначено норматив забезпечення стаціонарною медичною допомогою (ліжковим фондом) населення регіонів , який складає на 10 тисяч жителів - 60 ліжок , а фактично по місту функціонує на 10 тисяч жителів 53 ліжка.
На утримання КП «КНП Стоматологічна поліклініка» з бюджету міста Борислава проведені видатки в сумі 1290,0 тис.грн., які були спрямовані на :
< >оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 902,0 тис.грн.;оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 166,0 тис.грн.;придбання стоматологічних матеріалів в сумі 10,2 тис.грн.;відщкодування видатків , повязаних із наданням стоматологічної допомоги пільговим категорія населення і сумі 211,8 тис.грн..діти – 4126 відвідувань;пільгові категорії дорослого населення 646 відвідувань.по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату – 909,8 тис.грн.;за придбані предмети матеріали – 8,5 тис.грн.;за придбані медикаменти – 89,2 тис.грн.;за придбані продукти харчування склали – 46,1 тис.грн.;по відрядженнях склала- 25,1 тис.грн.;по оплаті послуг (крім комунальних) – 9,7 тис.грн.;по виплаті пенсій і допомог -  46,8 тис.грн..Назва установи
Виконання за січень-червня 2019 року
Виконання за січень-червня 2018 року
Відхилення січня-червня 2019 року до січня-червня 2018 року
тис.грн.
відсотках
Видатки , які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету
54639,3
108463,2
-53824,0
-98,5
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
23374,8
76682,2
-53307,4
-228,1
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
17,1
15,9
1,2
7,2
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги дітям
31039,1
31574,0
-535,0
-1,7
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя
208,3
191,1
17,2
0,0
Видатки , які здійснюються з міського бюджету
1994,6
1705,3
289,3
14,5
Всього
56633,8
110168,5
-53534,7
-94,5
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зменшилися на 53534,7 тис.грн. або 94,5 відсотка.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціальний захист населення, які здійснюються з бюджету міста Борислава  зросли  на 289,3 тис.грн. або 14,5 відсотка.

За перше півріччя 2019 року надано допомог малозабезпеченим сім´ям з дітьми та дітям інвалідам на суму 31039,1 тис.грн. , а саме в розрізі одержувачів :
- соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 469 одержувачам на суму 9001,9 тис.грн.;
- допомога при народженні дитини 1279 одержувачам на суму –7860,1 тис.грн.;
- допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 69 одержувачам на суму – 203,5 тис.грн.;
            - допомога на дітей під опікою 56 одержувачам на суму – 1097,2 тис.грн.;
            - допомога при усиновленні дитини – 6 одержувачам на суму 40,4 тис.грн.;
            - допомога одиноким матерям 359 одержувачам на суму – 2633,1 тис.грн.;
            - тимчасова державна допомога 18 одержувачам на суму – 69,5 тис.грн.;
            - допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 546 одержувачам на суму 6188,1 тис.грн.
            - допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання – 132 одержувачів на суму 1429,8 тис.грн.
           - державна соціальна допомога  особам, які не мають права на пенсію 125 одержувачу на суму 1105,5 тис.грн.
           - щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі  - 627 одержувачів на суму 122,9 тис.грн.
          - тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі 3 особи на суму 25,7 тис.грн.
          - допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім»ях 123 одержувачам на суму 1261,4 тис. грн.
Станом на 01 липня 2019 року кредиторська заборгованість по виплаті державної допомоги сім'ям з дітьми, дітям інвалідам та малозабезпеченим сім'ям відсутня.
За січень-червень 2019 року надано державних пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги на суму 23391,9 тис.грн.
 Кредиторська заборгованість по державних пільгах та субсидіях станом на 01.07.2019 року складає 300,4 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя утримується один будинок сімейного типу , видатки на який проведені в сумі 208,3 тис.грн.
 Із   загальної суми видатків на виплату оплати праці і нарахування на заробітну плату використано  коштів в сумі 1016,4 тис.грн. – на  утримання 25,75 шт. одиниць працівників територіального центру , які обслужили за перше півріччя 2019 року 647 одиноких непрацездатних громадян,  5 шт. одиниць центру соціальних служб для молоді.
 Середня заробітна плата по установах соціального захисту за перше півріччя  2019 року склала  5,036 тис.грн. і зменшилася проти аналогічного періоду минулого року на 5,0 відсотків.
За рахунок бюджету міста Борислава за перше півріччя 2019 року проведено видатків на виплату інших видатків по соціальному захисту населення ( допомог) в сумі 243,9 тис.грн.,  а саме :
- на оплату одноразової грошової допомоги громадянам міста , що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  проведені видатки в сумі 16,1 тис.грн.;
            - на виплату одноразової грошової допомоги воїнам афганцям проведені видатки в сумі 24,5 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги мешканцям міста за розпорядження голови проведені видатки в сумі 52,9 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги 10 учасникам АТО проведені видатки в сумі 18,0 тис.грн.;
            - на виплату доплат до пенсії ветеранам УПА проведені видатки в сумі 17,2 тис.грн.;
            - на виплату доплат до пенсіїї почесним громадянам міста проведені видатки в сумі 7,2 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги родині померлого учасника АТО на встановлення пам´ятника  проведені в сумі 40,0 тис.грн.;
            -  на виплату одноразової грошової допомоги матері померлого учасника АТО  проведені в сумі 30,0 тис.грн.;
            - на виплату допомог по догляду за інвалідом першої групи проведені видатки в сумі 2,4 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги особам з інвалідністю проведені видатки в сумі 31,3 тис.грн.;
            - на відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих   проведені видатки в сумі 4,3 тис.грн.
            Протягом першого півріччя проведено видатки по компенсації виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 170,3 тис.грн.
            За рахунок бюджету міста Борислава за перше півріччя 2019 року  проведено виплат грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до обслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 13,8 тис.грн.
За рахунок бюджету міста Борислава за перше півріччя 2019 року проведено видатків по відшкодуванню муніципальних субсидій , що надаються населенню на житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян , які визначені рішенням міської ради, на суму 414,0 тис.грн.
Заборгованість місцевого бюджету за надані муніципальні субсидії  на 01 липня 2019 року  складає 51,9 тис.грн.. 
За рахунок спеціального фонду по установах соціального захисту населення за перше півріччя 2019 року проведені видатки в сумі 44,5 тис.грн., в тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату проведені в сумі 2,7 тис.грн., на оплату за придбані продукти харчування проведені проведені в сумі 27,4 тис.грн., на оплату за придбані медикаменти проведені в сумі 1,5 тис.грн., на оплату за придбані матеріали, обладнання і інвентар проведені в сумі  12,9 тис.грн..
Проведеним аналізом забезпеченості асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями встановлено, що установи соціального захисту не забезпечені фондом заробітної плати з нарахуваннями на 2019 рік в сумі 109,7 тис.грн.
 
КУЛЬТУРА
 За рахунок бюджету міста Борислава утримується одна бібліотечна система , міський палац культури , дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей ,  народний дім „Просвіта” , бібліотека в смт  Східниця.
  На утримання установ  культури по загальному фонду  за  звітний  період  використано  асигнування  в  сумі  4240,6  тис.грн.  або  96,4   відсотка  до  уточненого  плану на  перше півріччя 2019 року.
Назва установи Виконання за січень-червень 2019 року Виконання за січень-червень 2018 року Відхилення січня-червня 2019 року до січня-червня 2018 року
тис.грн. відсотках
Міська централізована бібліотечна система 1558,0 1435,4 122,6 7,9
Історико-краєзнавчий музей 245,3 270,2 -24,9 -10,2
Міський палац культури 1608,5 1189,4 419,1 26,1
Інші культурно-освітні заклади та заходи 828,8 667,6 161,2 19,4
Всього  4240,6 3562,6 678,0 16,0
 
            В порівнянні з першим півріччям 2018 року видатки на утримання установ культури зросли на 678,0 тис.грн. або 16,0 відсотка.           

 На  оплату праці  і  нарахування на заробітну плату використано  коштів  в  сумі  2263,1  тис.грн.,  або  53,4  відсотка  до  всіх  видатків  по  культурі.
Середня заробітна плата по установах культури за перше півріччя 2019 року склала 5,400 грн. і зросла проти минулого року на 7,7 відсотка.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 639,5 тис.грн., що складає 32,6  відсотка до всіх видатків на утримання установ культури.
Станом на 01 липня 2019 року утримується штатна чисельність працівників культури в кількості  122 штатних одиниць (63 штатних одиниць по установах культури та 59 штатні одиниці по дитячій школі мистецтв).
За рахунок бюджету міста Борислава утримується дитяча школа мистецтв на утримання якої використано коштів в сумі 3270,3 тис.грн.
По дитячій школі мистецтв утримується 62 штатні одиниці ( в тому числі за рахунок загального фонду 59 штатні одиниці та за рахунок спеціального фонду 3 штатні одиниці) по дитячій школі мистецтв , з них : керівники - 2 штатні одиниці, спеціалісти – 4,5 штатні одиниці, інші – 6,5 штатні одиниці, педагогічні працівники - 49 штатних одиниць.
За рахунок батьківської плати в дитячій школі мистецтв утримується 3 штатні одиниці педперсоналу , на утримання  яких використано кошти в сумі 142,8 тис.грн., що складає 60,0 відсотка всіх видатків по спеціальному фонду установи .
            Станом на 01 липня 2019 року у дитячій школі мистецтв навчається 333 учня.
 Протягом першого півріччя 2019 року було звільнено 80 учнів від плати за навчання на загальну суму 56,2 тис.грн.
За звітний період 2019 року надійшло плати за навчання в школі в сумі  207,7 тис.грн. Середній розмір батьківської плати складає 137 грн.
За рахунок бюджету міста Борислава по загальному фонду по централізованій бібліотечній системі утримується 31,25 штатні одиниці та 2,25 штатні одиниці по бібліотеці в смт.Східниця.
 За звітний період по централізованій бібліотечній системі надійшло платних послуг в сумі 5,2 тис.грн.
За рахунок спонсорів та централізованих поставок надійшло 1800 примірників книг на загальну суму 168,3 тис.грн.
Загальна кількість відвідувань за звітний період склала – 10,474  тис. читачів та здійснено 133,7 тисяч книговидач.
За рахунок загального фонду бюджету по міському палацу культури утримується 19 штатних одиниць , а за рахунок спеціального фонду утримується 3 штатні одиниці та 4,75 штатних одиниць в народному домі «Просвіта» смт.Східниця.
По міському палацу культури було надано платних послуг на загальну суму 59,3 тис.грн., з них за оренду майна надійшло коштів в сумі 51,7 тис.грн., за послуги, що надаються палацом культури надійшло коштів в сумі 7,6 тис.грн.
 Загальна кількість відвідувачів за звітний період склала 15,800 тис.осіб (безкоштовно) .
 По історико-краєзнавчому музею за рахунок загального фонду утримується 5,75 штатних одиниць.
За звітний період надійшло плати за послуги , що надаються бюджетними установами в сумі 4,5 тис.грн.
 За перше півріччя 2019 року музей відвідало 1910 особи з них 609 пільгові категорії та 1301 відвідувачів по квитках. Середня вартість квитка складає 3,5 грн..
За перше півріччя  2019 року за рахунок спеціального фонду по установах культури проведені видатки в сумі 130,8 тис.грн., в тому числі видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату  проведені в сумі 26,7 тис.грн., інші видатки проведені в сумі 52,1 тис.грн., капітальні видатки проведені в сумі 52,0 тис.грн.
Станом на 01 липня 2019 року по установах культури обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 220,2 тис.грн., яка зросла проти початку року на 219,6 тис.грн., в тому числі :
< >по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату – 216,0 тис.грн.;по оплаті за придбані матеріали , обладнання – 3,3 тис.грн.;по оплаті послуг (крім комунальних) – 0,9 тис.грн..по оплаті за придбані матеріали , обладнання – 0,1 тис.грн.;по капітальних видатках – 19,0 тис.грн.Назва установи
Виконання за січень-червень 2019 року
Виконання за січень-червень 2018 року
Відхилення січня-червня 2019 року до січня-червня 2018 року
тис.грн.
відсотках
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (утримання ДЮСШ)
1478,7
1305,6
173,1
11,7
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань
235,5
191,4
44,0
18,7
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ( ДЮСШ "Атлант")
445,8
336,2
109,6
24,6
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КП СОК "Нафтовик")
450,4
323,7
126,7
28,1
 Всього
2610,4
2156,9
453,5
17,4
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на фізичну культуру і спорт  зросли на 453,5 тис.грн. або 17,4 відсотка.

За звітний період на утримання дитячої юнацької школи використано бюджетних коштів за перше півріччя 2019 року в сумі 1478,7 тис.грн.
На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано коштів в сумі 1031,7 тис. грн. або 69,8  відсотка видатків на утримання дитячої юнацької спортивної школи.
Середня заробітна плата по установах фізичної культури складає 4,870  тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 20,7 відсотка.
 На оплату за спожиті енергоносії і комунальні послуги використано коштів в сумі 402,9 тис. грн. або 27,2 відсотка всіх видатків на фізкультуру і спорт .
За звітний період з бюджету міста Борислава на фінансову підтримку СОК «Нафтовик» виділено коштів в сумі 450,4 тис.грн.
                На утримання навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» використано коштів в сумі 445,8 тис.грн.
            На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано коштів в сумі 42,5 тис.грн.
            На підтримку спорту вищих досягнень та організацій ( підтримка футбольного клубу) використано коштів в сумі 193,0 тис.грн.
            За спеціальним фондом проведено видатків за звітний період в сумі 43,8 тис.грн., в тому числі на : придбання предметів, матеріалів інвентаря проведені видатки в сумі 43,8 тис.грн.
Станом на 01 липня 2019 року по установах фізичної культури та спорту обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 171,8 тис.грн., яка зросла проти початку року на 130,2 тис.грн., в тому числі :
- по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату – 92,8 тис.грн.;
- по інших видатках – 79,0 тис.грн.
Проведеним аналізом забезпеченості асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями встановлено, що установи фізичної культури не забезпечені фондом заробітної плати з нарахуваннями на 2019 рік в сумі 82,3 тис.грн.
 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
        Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період  2019 року склали 13326,2 тис.грн., в тому числі:
< >по загальному фонду – 12830,4 тис.грн. ;по спеціальному фонду – 495,8 тис.грн.
           По благоустрою міста проводилось прибирання вулиць міста , вивезення вуличного сміття , зрізка аварійних дерев , озеленення території, експлуатація та ремонт вуличного освітлення.
            За звітний період 2019 року було проведено видатки по благоустрою міста на суму 12830,4 тис.грн. в розрізі комунальних служб  :
- по КП «Еко-місто» – 7545,2 тис.грн.;
- по КП «Зелений світ» - 1520,0 тис.грн.;
- по КП «Бориславсвітло» - 828,6  тис.грн.;
- по оплаті вуличного освітлення за спожиту електроенергію – 701,9 тис.грн.;
- по КП «Господарник» (смт.Східниця) -2234,6 тис.грн.
Протягом звітного періоду з бюджету міста Борислава надавалася фінансова підтримка КП «Муніципальна варта» 406,7 тис.грн.
Кредиторська заборгованість по житлово-комунальному господарству станом на 01 липня  2019 року по загальному фонду  відсутня.
За рахунок спеціального фонду бюджету проведено видатки на житлово-комунальне господарство в сумі 495,8 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
< >на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду проведено видатки в сумі 299,2 тис.грн.;на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів проведено видатки в сумі 176,6 тис.грн.;на організацію благоустрою проведено видатки в сумі 20,0 тис.грн.№ п/п
ТПКВ КМБ
КЕ КВ
Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації
Уточнений план на 2019 рік
Профінансовано станом  на 01.07.2019
Освоєно станом  на 01.07.2019
1
0210160
3110
Придбання оргтехніки
23003,00
23003,00
22989,00
2
0216082
3240
Придбання квартири
250000,00
0,00 
0,00 
3
0217363
3110
Придбання та установка системи поіменного електронного голосування "Рада Голос" для Бориславської міської ради Львівської обл.
190000,00
190000,00
190000,00
4
0611010
3110
Придбання ігрових атракціонів для дитячого ігрового майданчика в ДНЗ №17 "Пролісок" на вул.Дрогобицькій 495 в м.Бориславі Львівської області (субв.на мікропроекти)
27250,00
0,00 
0,00 
5
0611010
3110
Придбання ігрових атракціонів для дитячого ігрового майданчика в ДНЗ №17 "Пролісок" на вул.Дрогобицькій 495 в м.Бориславі Львівської обл.
15250,00
0,00 
0,00 
6
0611010
3110
Придбання основних засобів
35711,00
35711,00
15166,00
7
0611010
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон в дошкільних навчальних закладах №2; №6.
40000,00
0,00 
0,00 
8
0611010
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей приміщень ДНЗ №6 на вул.Весняна,27 у м.Бориславі Львівської області (субв.на мікропроекти)
82614,00
 0,00
 0,00
9
0611010
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей приміщень ДНЗ №6 на вул.Весняна,27 у м.Бориславі Львівської обл.
49214,00
0,00 
0,00 
10
0611010
3132
Капіпітальний ремонт даху в дошкільному навчальному закладі №4
100000,00
0,00 
0,00 
11
0611010
3132
Капіпітальний ремонт санвузлів в дошкільному навчальному закладі №11
70000,00
0,00 
0,00 
12
0611010
3132
Капіпітальний ремонт внутрішніх туалетів у ДНЗ №11 на вул. Богуна,3 у м.Бориславі Львівської області (субв.на мікропроекти)
131368,00
0,00 
0,00 
13
0611010
3132
Капіпітальний ремонт внутрішніх туалетів у ДНЗ №11 на вул. Богуна,3 у м.Бориславі Львівської області
78559,00
7692,00
0,00 
14
0611020
3110
Придбання меблів та компютерів для загальноосвітніх закладів
12555,00
0,00 
0,00 
15
0611020
3110
Придбання тринажерного обладнання для спортивних майданчиків ЗОШ №2; (субв.з ОБ)
70000,00
0,00 
0,00 
16
0611020
3110
Придбання тринажерного обладнання для спортивних майданчиків ЗОШ №2;
50000,00
0,00 
0,00 
17
0611020
3110
Придбання інтерактивного комплексу "Smart" для учнів Східницької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на вул.Промислова,5 в смт.Східниця (субв.на мікропроекти)
28000,00
0,00 
0,00 
18
0611020
3110
Придбання інтерактивного комплексу "Smart" для учнів Східницької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на вул.Промислова,5 в смт.Східниця
17000,00
0,00 
0,00 
19
0611020
3110
Придбання сучасного мультимедійного обладнання для Бориславської ЗОШ І-ІІІст. №4 (субв.на мікропроекти)
57750,00
0,00 
0,00 
20
0611020
3110
Придбання сучасного мультимедійного обладнання для Бориславської ЗОШ І-ІІІст. №4
34340,00
0,00 
0,00 
21
0611020
3110
Придбання сучасної комп'ютерної техніки для Бориславської ЗОШ І-ІІІст. №3 (субв.на мікропроекти)
79620,00
0,00 
0,00 
22
0611020
3110
Придбання сучасної комп'ютерної техніки для Бориславської ЗОШ І-ІІІст. №3
46180,00
0,00 
0,00 
23
0611020
3110
Придбання сучасних меблів для їдальні , приміщення якої використовується як актовий зал в ЗЗСО І-ІІІст. №7 на вул.В.Великого ,14 в м.Бориславі Львівської обл.
30163,00
0,00 
0,00 
24
0611020
3110
Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №9 в м.Бориславі Львівської обл.(субв.на мікропроекти)
59961,00
0,00 
0,00 
25
0611020
3110
Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №9 в м.Бориславі Львівської обл.
35881,00
0,00 
0,00 
26
0611020
3110
Закупівля музичних інструментів , комп'ютерного обладнання , відповідного мультимедійного контенту для початкових класів "Нової Української школи"
37445,00
0,00 
0,00 
27
0611020
3110
Придбання основних засобів
157620,00
157620,00
12555,00
28
0611020
3110
Придбання основних засобів
98447,00
15641,00
0,00 
29
0611020
3110
Придбання обладнання та інвентаря для Бориславської державної гімназії (субв.на мікропроекти)
63000,00
0,00 
0,00 
30
0611020
3110
Придбання обладнання та інвентаря для Бориславської державної гімназії
58654,00
0,00 
0,00 
31
0611020
3110
Придбання основних засобів для оснащення кабінету для дітей з особливими освітніми потребами(Субв.з Об за рах.зал.)
56876,00
56876,00
0,00 
32
0611020
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей  в ЗОШ №1;№2;№3;№4;№5;№6;№7;№8
8527,00
0,00 
0,00 
33
0611020
3132
Капітальний ремонт спортзалу ЗОШ №6
0,00
0,00 
0,00 
34
0611020
3132
Капітальний ремонт даху ЗОШ №1
500000,00
0,00 
0,00 
35
0611020
3132
Капітальний ремонт даху корпусу №1 ЗОШ №5 що знаходиться по вул.Трускавецькій , 124 в м.Бориславі(субв.на мікропроекти)
200000,00
0,00 
0,00 
36
0611020
3132
Капітальний ремонт даху ЗОШ №5
320000,00
0,00 
0,00 
37
0611020
3132
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ЗОШ №1; №3;№5; №8
50000,00
0,00 
0,00 
38
0611020
3132
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в ЗОШ №1
100000,00
30000,00
9659,40
39
0611020
3132
Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗОС І-ІІІст.№3 на вул.Шкільна ,19 у м.Бориславі (субв.на мікропроекти)
99519,00
0,00 
0,00 
40
0611020
3132
Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗОС І-ІІІст.№3 на вул.Шкільна ,19 у м.Бориславі
57721,00
5831,00
0,00 
41
0611020
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗОС І-ІІІст.№8 на вул.Січових Стрільців ,28 у м.Бориславі Львівської обл.(субв.на мікропроекти)
149986,00
0,00 
0,00 
42
0611020
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗОС І-ІІІст.№8 на вул.Січових Стрільців ,28 у м.Бориславі Львівської обл.
82474,00
8230,00
0,00 
43
0611020
3132
Капітальний ремонт спортивного залу (заміна віконних блоків) у Східницькій ЗОШ І-ІІІст.№2 по вул.Промислова ,5 в смт.Східниця Львівської обл.(субв.на мікропроекти)
56000,00
0,00 
0,00 
44
0611020
3132
Капітальний ремонт спортивного залу (заміна віконних блоків) у Східницькій ЗОШ І-ІІІст.№2 по вул.Промислова ,5 в смт.Східниця Львівської обл.
32864,00
9660,00
0,00 
45
0611020
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗОС І-ІІІст.№4 на вул.Зеленій,44 у м.Бориславі Львівської обл.(ІІ черга) (субв.на мікропроекти)
149939,00
0,00 
0,00 
46
0611020
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗОС І-ІІІст.№4 на вул.Зеленій,44 у м.Бориславі Львівської обл.(ІІ черга)
88173,00
8230,00
0,00 
47
061090
3110
Придбання комп"ютерів
25000,00
0,00 
0,00 
48
0615031
3132
Капітальний ремонт покрівлі даху спортивного манежу дитячої юнацької спортивної школи
515,00
0,00 
0,00 
49
0615031
3132
Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна,25 в м.Бориславі Львівської обл.(субв.на мікропроекти)
200000,00
0,00 
0,00 
50
0615031
3132
Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна,25 в м.Бориславі Львівської обл.
199485,00
0,00 
0,00 
51
0617321
3122
Встановлення вузла обліку теплової енергії на базі ультразвукового лічильника в ЗОШ І - ІІІ ступенів №2, що здійснюються у 2019 році
80000,00
0,00 
0,00 
52
0810160
3110
Придбання комп"ютерів
30000,00
0,00 
0,00 
53
0813242
3240
Придбання житла учасникам АТО та родинам героїв Небесної сотні на умовах співфінансування
400000,00
0,00 
0,00 
54
0813242
3240
Придбання житла учасникам АТО та родинам героїв Небесної сотні на умовах співфінансування
400000,00
0,00 
0,00 
55
1011100
3132
Капітальний ремонт в частині заміни дверей приміщень дитячої школи мистецтв в місті Бориславі Львівської області(субв.на мікропроекти)
165989,00
0,00 
0,00 
56
1011100
3132
Капітальний ремонт в частині заміни дверей приміщень дитячої школи мистецтв в місті Бориславі Львівської області
145989,00
0,00 
0,00 
57
1014030
3110
Поповнення бібліотечного фонду
19702,00
0,00 
0,00 
58
1014030
3110
Придбання обладнання для бібліотеки - філії №5 для дітей Бориславської МЦБС по вул.Коваліва,32 в м.Бориславі Львівської обл.(субв.на мікропроекти)
9397,00
0,00 
0,00 
59
1014030
3110
Придбання обладнання для бібліотеки - філії №5 для дітей Бориславської МЦБС по вул.Коваліва,32 в м.Бориславі Львівської обл.
5298,00
0,00 
0,00 
60
1014030
3110
Передплата періодичних видань
30000,00
15000,00
15000,00
61
1014030
3132
Капітальний ремонт абонементу відділу центральної бібліотеки Бориславської ЦБС по вулиці Шевченка,20
23798,00
0,00 
0,00 
62
1014030
3132
Капітальний ремонт абонементу відділу центральної міської бібліотеки Бориславської ЦБС по вулиці Шевченка,20 в місті Бориславі Львівської обл.(субв.на мікропроекти)
128002,00
0,00 
0,00 
63
1014030
3132
Капітальний ремонт абонементу відділу центральної міської бібліотеки Бориславської ЦБС по вулиці Шевченка,20 в місті Бориславі Львівської обл.
76202,00
0,00 
0,00 
64
1015041
3210
Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей у головному корпусі КП "Спортивно - оздоровчий комплекс "Нафтовик" за адресою Львівська область, місто Борислав, вулиця Коновальця,6(субв.на мікропроекти)
200000,00
0,00 
0,00 
65
1015041
3210
Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей у головному корпусі КП "Спортивно - оздоровчий комплекс "Нафтовик" за адресою Львівська область, місто Борислав, вулиця Коновальця,6
126605,00
0,00 
0,00 
66
1017324
3142
Влаштування безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення до приміщень Народного дому "Просвіта" № 1 по вул.Дрогобицькій, 439 в місті Бориславі (реконструкція)(субв.на мікропроекти)
49226,00
0,00 
0,00 
67
1017324
3142
Влаштування безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення до приміщень Народного дому "Просвіта" № 1 по вул.Дрогобицькій, 439 в місті Бориславі (реконструкція)
29501,00
0,00 
0,00 
68
1017324
3142
Виготовлення проектно-кошторисної документації (реконструкція системи опалення по вулиці Коваліва,32 в бібліотеках філіях №5 та №6)
30000,00
0,00 
0,00 
69
1017324
3142
Реконструкція приміщень історико-краєзнавчого музею
60000,00
0,00 
0,00 
70
1017325
3142
Реконструкція футбольного поля, легкоатлетичні сектори для стрибків у висоту та довжину, бігові доріжки , крита трибуна з пластиковими кріслами на одну тисячу місць, електронне табло, освітлення та відеоспостереження спортивнооздоровчого комплексу
207624,00
58591,00
58590,74
71
1017670
3210
Внески до статутного капіталу КП СОК "Нафтовик" ( Придбання тренажерного обладнання для КП СОК "Нафтовик" згідно обласної програми "Розвитку фізичної культури та спорту Львівської області на 2019 рік)
70000,00
0,00 
0,00 
72
1017670
3210
Внески до статутного капіталу СОК "Нафтовик"
50000,00
45000,00
0,00 
73
1017670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Каменяр"
100000,00
0,00 
0,00 
74
1017670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Бориславський парк культури і відпочинку" (Придбання та встановлення скейт-парку в Бориславському міському парку культури і відпочинку)(субв.на мікропроекти)
200000,00
0,00 
0,00 
75
1017670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Бориславський парк культури і відпочинку" (Придбання та встановлення скейт-парку в Бориславському міському парку культури і відпочинку)
145148,00
0,00 
0,00 
76
1017670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Міський парк культури і відпочинку" (Встановлення аптеки-музею світового винахідника нафтової промисловості Йогана Зега - співфінансування з міського бюджету за результатами Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад)
80000,00
0,00 
0,00 
77
1216011
3131
Капітальний ремонт конструкцій будинку № 12  на вулиці Палія в м. Бориславі
10000,00
0,00 
0,00 
78
1216011
3131
Капітальний ремонт покрівлі будинку № 166  на вулиці Шевченка в м. Бориславі
10000,00
0,00 
0,00 
79
1216011
3210
Капітальний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку № 5 на вулиці Шкільній в місті Бориславі Львівської області (субв.на мікропроекти)
139673,00
0,00 
0,00 
80
1216011
3210
Капітальний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку № 5 на вулиці Шкільній в місті Бориславі Львівської області  
83524,00
0,00 
0,00 
81
1216013
3132
Капітальний ремонт ділянки водопроводу  на вул. І . Сеник в м. Бориславі.
100000,00
0,00 
0,00 
82
1216013
3132
Капітальний ремонт пожежних гідрантів в м. Бориславі Львівської обл.
40000,00
0,00 
0,00 
83
1216015
3131
Проведення  експертизи пасажирських ліфттів, граничний термін проведення яких припадає на 2017 рік
50000,00
50000,00
50000,00
84
1216015
3131
 Заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано пасажирського ліфта  на вулиці В.Великого,171(1 під’їзд) в м. Бориславі. Капітальний ремонт
178453,00
126836,00
126630,26
85
1216030
3132
Виготовлення проектно - кошторисної документації  та виконання робіт по благоустрою земельної ділянки на вулицях Джерельна-Транспортна та Хвильового на якій розташовані джерела питної води
250000,00
0,00 
0,00 
86
1216030
3132
 Капітальний ремонт світильників мережі зовнішнього освітлення  вулиці  Шкільній та вулиці Січових Стрільців в м. Бориславі
10000,00
0,00 
0,00 
87
1216030
3132
 Капітальний ремонт світильників мережі зовнішнього освітлення  вулиці  Героїв ОУН-УПА в м. Бориславі
15000,00
0,00 
0,00 
88
1216030
3132
 Капітальний ремонт світильників мережі зовнішнього освітлення  вулиці  Озерна, Полуботка, Сонячній, Галіберди в м. Бориславі
100000,00
0,00 
0,00 
89
1216030
3132
Капітальний ремонт тротуару на парній стороні   дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. на вул. Травневій до перехрестя із дорогю на вул. Героїв ОУН-УПА    в м. Бориславі  
350000,00
10000,00
10000,00
90
1216030
3132
Капітальний ремонт тротуару на вулиці Трускавецькій від будинку №103 до автомобільного мосту через річку "Лошань" в м. Бориславі Львівської обл. 
500000,00
10000,00
9980,00
91
1217310
2281
Виготовлення схеми оптимізації роботи системи теплопостачання міста Борислава Львіськоїобласті на 2019-2014 роки
30000,00
0,00 
0,00 
92
1217310
3122
Влаштування відеокамер на вулицях м. Борислава згідно програми "Чисте місто"
48919,00
0,00 
0,00 
93
1217310
3122
Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. В.Великого до реконструйованого водопроводу на вулю В.Великого в м.Бориславі
150000,00
0,00 
0,00 
94
1217310
3122
Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (3черга) в м. Бориславі Львівської області
355665,00
0,00 
0,00 
95
1217310
3122
Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (2черга) в м. Бориславі Львівської області
70300,00
70300,00
70281,59
96
1217310
3122
Влаштування трубопроводу побутової каналізації  на вулиці С. Петлюри в м. Бориславі Львівської області.
100000,00
0,00 
0,00 
97
1217310
3122
Влаштування вуличного освітлення від будинку № 179а на вулиці В.Великого до будинку № 14 вулиці 600 річчі Борислава в м. Бориславі Львівської області.
100000,00
0,00 
0,00 
98
1217310
3122
Підключення житлових будинків по вул.Бічної-Джерельної до міської мережі побутової каналізації м.Борислав , Львівської області
230000,00
0,00 
0,00 
99
1217310
3122
Будівництво (повне відновлення) автомобільного мосту через річку Тисменицю по вулиці Героїв ОУН - УПА в м. Бориславі Львівської області
758089,00
758089,00
758088,98
100
1217310
3142
Реконструкція даху у будинку № 37( Влаштування шатрового даху) на вулиці Дорошенка в м. Бориславі
30000,00
0,00 
0,00 
101
1217310
3142
Реконструкція водопроводу, який ролягає  на вулицях Івасюка, Січових Стрільців,Куліша,Тихого в м. Бориславі Львівської області (співфінансування 30%)
350000,00
68910,00
68912,00
102
1217310
3142
Реконструкція ділянки водопроводу   на вул. Б. Хмельницькогов від будинку № 68 до будинку № 3  м. Бориславі Львівської області 
490763,00
288735,00
287676,40
103
1217310
3142
Реконструкція ділянки водопроводу   на вул. Б. Хмельницькогов від будинку № 68 до будинку № 3  м. Бориславі Львівської області 
476125,00
476125,00
455040,60
104
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської області(2черга)
434430,00
434430,00
434430,00
105
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка (3черга) в м. Бориславі Львівської області (співфінансування 30%)
70000,00
0,00 
0,00 
106
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської області(3черга)
300000,00
299994,00
299210,92
107
1217310
3142
Реконструкція водопроводу, який ролягає  вна вулиці Потік та Мазепи  та вулиць  Гоголя, Івасюка -та С. Петлюри в м. Бориславі Львівської області(співфінансування 30%)
350000,00
0,00 
0,00 
108
1217310
3142
Реконструкція мережі електропостачання будинку № 46 на вулиці Коваліва в м. Бориславі Львівської області
200000,00
0,00 
0,00 
109
1217310
3142
Реконструкція водопроводу по вулиці В.Великого та 600-річчя міста Борислава Львівської області
11800,00
0,00 
0,00 
110
1217310
3142
Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків № 4 по вулиці Палія в м. Бориславі Львівської області
494640,00
494640,00
486491,22
111
1217310
3142
Реконструкція трубопроводу побутової каналізації в районі забудови будинків №№ 20-64 на вулиці Ірини Сеник в м. Бориславі Львівської області.
100000,00
0,00 
0,00 
112
1217310
3142
Реконструкція водопроводу від бойлерної №2 на вулиці Коваліва до житлового будинку № 148 на вул. В.Великого в м. Бориславі Львівської області.
27422,00
27422,00
27418,87
113
1217310
3142
Реконструкція водопроводу від бойлерної №2 на вулиці Коваліва до житлового будинку № 148 на вул. В.Великого в м. Бориславі Львівської області.
266242,00
266241,60
265605,92
114
1217310
3142
Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків № 38-58 на вулиці Коваліва в м. Бориславі Львівської області
116096,00
116095,20
115828,06
115
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вул.Довженка в м. Бориславі Львівської області (з'єднання водопроводу на вул.Нафтовій із водопроводом на вул.Дорошенка через вул.Довженка)
500000,00
500000,00
500000,00
116
1217350
2281
Виготовлення містобудівної документації "Схеама санітарної очистки м. Борислава"
58972,00
0,00 
0,00 
117
1217461
3132
Капітальний ремонт вулиці В. Великого (від перехрестя із вул.  Трускавецька до перехрестя із вул. Героїв ОУН - УПА ) в м. Бориславі Львівської області 
700000,00
699895,00
700000,00
118
1217461
3132
Капітальний ремонт вулиці В. Великого ( від перехрестя із вул. Коваліва до кладовища по вул. В. Великого) в м. Бориславі  Львівської області
1024000,00
346281,00
346229,80
119
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області
1500000,00
0,00 
0,00 
120
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області
752000,00
0,00 
0,00 
121
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області
1500000,00
0,00 
0,00 
122
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109на вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області
1500000,00
53600,00
39031,00
123
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленкав м.Бориславі Львівської області
818000,00
0,00 
0,00 
124
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Озерній м.Бориславі Львівської області
600000,00
0,00 
0,00 
125
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Бориславтеплоенерго"
800000,00
800000,00
800000,00
126
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Еко-місто""
200000,00
52000,00
52000,00
127
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Вододар"
1250000,00
1250000,00
1250000,00
128
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Зелений світ"
30000,00
30000,00
30000,00
129
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Бориславсвітло" (придбання та встановлення системи відеоспостереження на вулиці Дрогобицькій в місті Бориславі)(субв.на мікропроекти)
63201,00
0,00 
0,00 
130
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Бориславсвітло" (придбання та встановлення системи відеоспостереження на вулиці Дрогобицькій в місті Бориславі)
37863,00
0,00 
0,00 
131
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Еко Місто" (запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів в мікрорайоні "Губичі" в м.Бориславішляхом (субв.на мікропроекти)
62590,00
0,00 
0,00 
132
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Еко Місто" (запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів в мікрорайоні "Губичі" в м.Бориславішляхом
37490,00
0,00 
0,00 
133
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Еко Місто" (для забезпечення співфінансування по реалізації спільного проекту "впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у м.Бориславі, смт.Східниця, с.Попелі та с.Ясениця-Сільна" на придбання контейнерів для роздрібного збору твердих побутових відходів)
532000,00
0,00 
0,00 
134
3117350
2281
Корегування генерального плану
10000,00
0,00 
0,00 
135
3117650
2281
Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок , що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України
100000,00
15000,00
15000,00
136
3712010
3210
Придбання медичного обладнання і апаратури
770000,00
0,00 
0,00 
137
3712010
3210
Капітальний ремонт стаціонарного флюрографа 12Ф7К із встановленням нових вузлів, агрегатів та приймача з числовою обробкою зображення "ЮНА2-R-3643"
260000,00
260000,00
260000,00
138
3712010
3210
Капітальний ремонт санвузлів поліклініки на вулиці Куліша,41 "А"в м.Бориславі Львівської області (комунального некомерційного підприємства "Центральної міської лікарні") (субв.на мікропроекти)
144815,00
0,00 
0,00 
139
3712010
3210
Капітальний ремонт санвузлів поліклініки на вулиці Куліша,41 "А"в м.Бориславі Львівської області (комунального некомерційного підприємства "Центральної міської лікарні")
85707,00
0,00 
0,00 
140
3717322
3210
Реконструкція приміщення поліклініки комунального некомерційного підприємства "Центральної міської лікарні" по вулиці Куліша,41А під стаціонарне відділення на 50 ліжок
265276,00
265276,00
244794,00
141
3737670
3210
Внески до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" на реалізацію проекту "Врятуй життя" відповідно до "Програми підтримки співробітництва територіальних громад на 2019-2020 роки" на придбання медичного обладнання (апарату штучної вентиляції легень , дефібрилятора-монітора пацієнта, приліжкові монітори пацієнта)
250000,00
0,00 
0,00 
142
3737670
3210
Внески до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Центральної міської лікарні" для придбання медобладнання
174293,00
0,00 
0,00 
143
3737670
3210
Внески в статутний фонд для КНП "Стоматполіклініка" придбання ортопантомографа
250000,00
0,00 
0,00 
Всього по міському бюджету  м.Борислава
28942493,00
8436954,80
8026609,76
144
0116011
3131
Капітальний ремонт даху буд.№1 на вул.Золота Баня в смт.Східниця
147647,00
145028,00
0,00
145
0116011
3131
Капітальний ремонт фасаду буд.№6 на вул.Золота Баня,6
299300,00
299238,40
299238,40
146
0117310
3122
Каналізування району вул.Коновальця у смт.Східниця м.Борислава Львівської обл. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод
1500000,00
0,00
0,00
147
0117310
3122
Каналізування району вул.Котляревського у смт.Східниця м.Борислава Львівської обл. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод
1500000,00
0,00
0,00
148
0117310
3122
Каналізування,водопостачання та облаштування пішоходів до території галереї джерела 2с Східницького родовища мінеральних вод по вул.Шевченка в смтСсхідниця
297324,00
297324,00
297324,00
149
0117310
3122
Будівництво моста на вул.І.Франка (кориг.проекту)
2745111,00
819867,00
817632,00
150
0117310
3122
Будівництво каналізаційного колектору по вул.Котляревського
128676,00
3240,00
3240,00
151
0117310
3122
Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям по вул.Промисловій 5 в смт.Східниця
680000,00
0,00
0,00
152
0117310
3122
Огородження суворої зони охорони  свердловини дж.№31 родовищ мінеральних вод в смт.Східниця
49700,00
49700,00
49491,00
153
0117310
3132
Капітальний ремонт покрівлі НД "Просвіта" в смт.Східниця
216770,00
209983,40
203888,40
154
0117310
3132
Капітальний ремонт скверу "Джерело" на вул.Промисловій ,1 в смт.Східниця
47600,00
47600,00
47429,00
155
0117310
3142
Реконструкція надкаптажної споруди і підпірної стінки дж.№15 у смт.Східниця 
291585,00
189110,00
189105,60
156
0117310
3142
Реконструкція надкаптажної споруди дж.№15 у смт.Східниця  Львівської області (проект)
14410,00
14250,00
14250,00
157
0117310
3142
Реконструкція вуличного освітлення вул.Незалежності   в смт.Східниця Львівської області
76590,00
75478,00
75478,00
158
0117310
3142
Реконструкція вуличного освітлення вул.І.Франка   в смт.Східниця
135123,00
135123,00
135123,00
159
0117310
3142
Реконструкція вуличного освітлення вул.Кропивницька   в смт.Східниця
71614,00
71614,00
71614,00
160
0117310
3142
Реконструкція накриття (навісу) джерела №15 на вул.Промисловій   в смт.Східниця
186209,00
77986,00
0,00
161
0117310
3142
Реконструкція вуличного освітлення на вул.Шевченка від №1 до №132    в смт.Східниця Львівської області (проект)
16000,00
3901,79
3901,79
162
0117310
3142
Реконструкція вуличного освітлення на вул.Зарічній    в смт.Східниця
163704,00
161319,00
161319,00
163
0117350
2281
Розробка детального плану території забудови по вул.Об"їздній
40000,00
25020,00
25020,00
164
0117461
3132
Капітальний ремонт трасового (бар"єрного) огородження автомобільної дороги по вул.Шевченка
48380,00
48380,00
48380,00
165
0117461
3132
Капітальний ремонт   вул.Зарічної (від дитячого майданчика до санаторію "Едельвейс") в смт.Східниця Львівської області.
211205,00
0,00
0,00
166
0117461
3132
Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 26 до №41 в смт.Східниця (проект,експертиза)
42666,00
42666,00
42665,78
167
0117461
3132
Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 2 до №26 в смт.Східниця (експертиза)
14608,44
0,00
0,00
168
0117461
3132
Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 33 до №39а в смт.Східниця (експертиза)
10643,98
0,00
0,00
169
0117461
3132
Капітальний ремонт дороги на вул.Грушевського  від №2 до №21а в смт.Східниця (експертиза)
9785,44
0,00
0,00
170
0117461
3132
Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Золота баня №41бдо вул.Промислова №32б в смт.Східниця
9875,14
0,00
0,00
171
0117461
3132
Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Шевченка №60 до вул.З.Баня №19 в смт.Східниця
9433,00
0,00
0,00
172
0117461
3132
Капітальний ремонт  покриття  автомобільної дороги на вул.Т.Шевченка (газовий перекоп) в смт.Східниця
297956,00
217329,30
217329,52
173
0117461
3132
Капітальний ремонт дороги по вул.16 липня в смт.Східниця
299156,00
264191,99
264182,00
174
0117670
3210
Внески в статутний фонд КП"Господарник"
617500,00
615600,00
615600,00
175
0117670
3210
Внески в статутний фонд КП"Східницькі джерела"
93500,00
93500,00
69204,00
176
0119770
3220
Субвенція міському бюджету
34000,00
 
0,00
Всього по селищному бюджету смт. Східниця
10306072,00
3907449,88
3651415,49
Всього видатків по бюджету розвитку
39248565,00
12344404,68
11678025,25
 
            Протягом звітного періоду видатки на дорожнє господарство становлять 1657,8 тис.грн.
                                                                                                                                                  грн.
 
№ п/п ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2019р.  Профінансовано станом  на 01.07.2019р. Освоєно станом  на 01.07.2019р.
1 1217461 3132 Капітальний ремонт вулиці В. Великого (від перехрестя із вул.  Трускавецька до перехрестя із вул. Героїв ОУН - УПА ) в м. Бориславі Львівської області  700000,00 699895,00 700000,00
2 1217461 3132 Капітальний ремонт вулиці В. Великого ( від перехрестя із вул. Коваліва до кладовища по вул. В. Великого) в м. Бориславі  Львівської області 1024000,00 346281,00 346229,80
3 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області 1500000,00 0,00  0,00 
4 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області 752000,00 0,00  0,00 
5 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області 1500000,00 0,00  0,00 
6 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109на вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області 1500000,00 53600,00 39031,00
7 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленкав м.Бориславі Львівської області 818000,00 0,00  0,00 
8 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Озерній м.Бориславі Львівської області 600000,00 0,00  0,00 
9 0117461 3132 Капітальний ремонт трасового (бар"єрного) огородження автомобільної дороги по вул.Шевченка 48380,00 48380,00 48380,00
10 0117461 3132 Капітальний ремонт   вул.Зарічної (від дитячого майданчика до санаторію "Едельвейс") в смт.Східниця Львівської області. 211205,00 0,00 0,00
11 0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 26 до №41 в смт.Східниця (проект,експертиза) 42666,00 42666,00 42665,78
12 0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 2 до №26 в смт.Східниця (експертиза) 14608,44 0,00 0,00
13 0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 33 до №39а в смт.Східниця (експертиза) 10643,98 0,00 0,00
14 0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.Грушевського  від №2 до №21а в смт.Східниця (експертиза) 9785,44 0,00 0,00
15 0117461 3132 Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Золота баня №41бдо вул.Промислова №32б в смт.Східниця 9875,14 0,00 0,00
16 0117461 3132 Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Шевченка №60 до вул.З.Баня №19 в смт.Східниця 9433,00 0,00 0,00
17 0117461 3132 Капітальний ремонт  покриття  автомобільної дороги на вул.Т.Шевченка (газовий перекоп) в смт.Східниця 297956,00 217329,30 217329,52
18 0117461 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.16 липня в смт.Східниця 299156,00 264191,99 264182,00
Всього видатків 9347709,00 1672343,29 1657818,10
 
            За рахунок природоохоронного фонду протягом звітного періоду проведено видатки по смт. Східниці в сумі 25,1 тис.грн. на придбання урн для збору твердих побутових відходів.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                       Ю.М.Химин