РІШЕННЯ № 1978

Про внесення змін в додатки 1,3до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
22 серпня  2019 року Борислав                               № 1978
 
 
Про внесення змін в додатки  1,3до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним фондом.
 

Відповідно пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 26.07.2019 року №792/0/5-19  «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами на 2019 рік», беручи до уваги листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 01 серпня  2019 року  №01-35/625 міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 107452 гривень 53 копійки, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 107452 гривень 53 копійки, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі                      358004935 гривень 53 копійки , в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 326193319 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 31811616 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 25715816 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 107452 гривені 53 копійки, у тому числі: за загальним фондом зменшити на суму 107452 гривні 53 копійки, згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 360076164 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 318162884 гривень 53 копійки;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 41913280  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   35817480 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
2. Вважати додатки 1-2  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                 І.Р.Яворський

 
Додаток 1
до рішення міської ради
                     22 серпня  2019 року №1978
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 107452,53 107452,53 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 107452,53 107452,53 0,00 0,00
41030000 Субвенції  107452,53 107452,53 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 107452,53 107452,53 0,00 0,00
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 107452,53 107452,53 0,00 0,00
Разом доходів 107452,53 107452,53 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин
до рішення міської ради
  22 серпня 2019 року №1978
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 107452,53 107452,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107452,53
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 107452,53 107452,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107452,53
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 107452,53 107452,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107452,53
0813011 3011 1030 Надання пільг  на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 110459,04 110459,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110459,04
0813012 3012 1060 Надання  субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -3006,51 -3006,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3006,51
Всього видатків 107452,53 107452,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107452,53
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин