РІШЕННЯ № 1988

Про затвердження Програми управління комунальним майном на 2019 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
22 серпня 2019 року Борислав №1988
 
Про затвердження Програми управління комунальним майном  на 2019-2020 р.р.
 
 
 
 Відповідно до п.22 ч.1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги рішення виконавчого комітету від 18 липня 2019 № 190, міська рада
           
В И Р І Ш И Л А :
 
        1. Затвердити Програму управління комунальним майном  на 2019-2020 р.р., що   додається.
                    
 2. Управлінню  комунальної власності, земельних відносин та архітектури  міської ради (І.Клонцак) здійснювати загальну координацію та моніторинг виконання Програми.
 
        3. Фінансовому управлінню міської ради (Ю.Петріву) здійснювати фінансування Програми.
    
     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина , заступника міського голови С. Солоненко та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики прийнятих рішень (Б.Городиський).
 

 
Міський голова                                                                                       І.Р.Яворський


 
 
 
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                  рішення міської ради
                                                                      від 22.08.2019 р. №1988
 
ПРОГРАМА
управління комунальним майном на 2019-2020 р.р.
 
            1. Загальні положення.
Програма управління комунальним майном на 2019-2020 р.р. (надалі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..91 Бюджетного кодексу України, а також згідно  рішення Бориславської  міської ради № 1629 від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет міста Борислава                          на 2019 рік» за загальним фондом.
Цією Програмою передбачено фінансування    управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури для проплати Дрогобицькому МБТІ за надання послуг з видачі інформаційних довідок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Борислав, яке не зареєстроване в електронному варіанті.
     
     2.   Мета програми
         Метою програми є проведення інвентаризації нерухомого майна  для більш якісного наповнення баз даних  та збільшення надходження місцевих податків та зборів до міського бюджету.         
 
3.  Очікувані результати виконання Програми
 Виконання Програми дозволить:
  • збільшити надходження до міського бюджету  міста  від плати за об’єкти нерухомого майна,  що підлягають оподаткуванню податку на майно  відмінне від земельної ділянки.
 
4.  Обсяг та джерела фінансування Програми
 
Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням міської ради про міський бюджет на 2019 рік (при необхідності рішенням про внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету та його фінансової спроможності.
Обсяг фінансування Програми додається (Додаток № 1 до цього Рішення).
 
   5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
 Реалізація програми покладається на управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради. У випадку необхідності коригування цієї Програми,  відповідні зміни до неї вносяться за рішенням Бориславської міської ради.
 
 
        Секретар міської ради                                                                     Ю.М. Химин
 
 
 
 
Додаток  
до Програми управління комунальним майном на 2019-2020 р.р.
 
 
ПАСПОРТ
Програми управління комунальним майном на 2019-2020 р.р.
 
1. Ініціатор розроблення програми: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
2. Дата, номер документа про затвердження програми:
 
Рішення міської ради
від 22.08.2019 р. №1988
3. Розробник програми Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради
 
4. Відповідальний виконавець програми Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради
 
5. Учасники програми: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради, Фінансове управління, Дрогобицьке міжміське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки
 
6. Термін реалізації програми: 2019-2020 р.р.
 
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть у участь у виконанні програми:
 
Міський бюджет м. Борислава
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн, всього: 2019 р. - 110,  000 тис. грн.,
2020 р. -  100,  000 тис. грн
Всього - 210,000 тис. грн.
 
 
 
 
    Секретар міської ради                                                                            Ю.М. Химин