РІШЕННЯ № 1843

Про затвердження програми призначення грошової винагороди Бориславської міської ради для педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів освіти Бориславської територіальної громади у 2024-2025 роках

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
25 квітня 2024 року м. Борислав №1843
                                       
Про затвердження програми призначення грошової винагороди Бориславської міської ради для педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів освіти
Бориславської територіальної громади у 2024-2025 роках
 
 
              Відповідно до п.22 ч.1. ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 ст.8, ч.4 ст.57 Закону України «Про освіту», ч.4 ст.16 Закону України  «Про повну загальну середню освіту», ч.2 ст.19 Закону України «Про дошкільну освіту», ч.6 ст.10 Закону України «Про позашкільну освіту», з метою стимулювання ініціативних, результативно працюючих педагогів та учнів, популяризації їх здобутків, беручи до уваги рішення постійних комісій з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 24.04.2024 р. №51/4 та з гуманітарних питань депутатської етики та законності від 22.04.2024 р. № 53/3, доповідну записку начальника відділу освіти Елли Качмарчик від  16.04.2024 р.   №01-18/194, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити програму призначення грошової винагороди Бориславської міської ради для педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів освіти Бориславської територіальної громади у 2024-2025 роках, що додається.
 
2. Відділу освіти (Елла Качмарчик) забезпечити виплату грошової винагороди Бориславської міської ради педагогічним працівникам, учням та вихованцям закладів освіти Бориславської територіальної громади.
 
3. Фінансовому управлінню (Юрій Петрів) забезпечити здійснення грошових  винагород, передбачених у Програмі, відповідно до п.1 цього рішення.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну, постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій) та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
Міський голова                                                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
                                         
 
 
 
                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  рішення міської ради
                                                                                  від 25.04.2024 р. №1843
 
Програма
призначення грошової винагороди Бориславської міської ради для педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів освіти Бориславської територіальної громади у 2024-2025 роках
 
І. Загальні положення
Програма призначення грошової винагороди Бориславської міської ради для педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів освіти Бориславської територіальної громади (далі – Програма) є засобом реалізації державної освітньої політики та підвищення ролі й авторитету педагогів та учнів, заохочення їх до результативної праці.
ІІ. Мета і завдання Програми
Програма розроблена з метою стимулювання ініціативних, результативно працюючих педагогів, які підготували призерів, переможців олімпіад, отримали перемогу у фахових конкурсах. Програма передбачає відзначення учнів, які мають високі здобутки у навчанні є переможцями та призерами олімпіад, турнірів, фестивалів, спартакіад, змагань обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів, набрали найвищий бал у зовнішньому незалежному тестуванні.
Завдання програми спрямовані на підвищення соціального статусу обдарованих дітей та їх наставників, досягнення високої результативності освітнього процесу, популяризацію здобутків педагогічних працівників й учнів серед мешканців територіальної громади та області.
 
IІІ. Очікувані результати виконання Програми
  Виконання Програми сприятиме:
  • підвищенню ролі і авторитету педагогів у громаді, забезпечить зростання рівня їх професіоналізму та якості надання освітніх послуг;
  • створенню умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації учнів;
  • збільшенню кількості призерів олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань;
  • поширення передового педагогічного досвіду вчителів у роботі з обдарованими дітьми.
ІV. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету Бориславської міської територіальної громади та коштів інших джерел. Обсяг коштів
на виконання  зазначеної  Програми складає 200 тис. грн відповідно до паспорта Програми та пропонованих заходів, що додається.
Головним виконавцем є відділ освіти Бориславської міської ради. Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися в межах коштів, передбачених бюджетом. Обсяги бюджетних асигнувань визначені виходячи з кількості зайнятих призових місць, підготовлених призерів олімпіад/ конкурсів та у відповідності до положення про призначення грошової винагороди Бориславської міської ради для педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів освіти Бориславської територіальної громади.
VІ. Координація за ходом виконання Програми
Програма виконується шляхом здійснення її заходів та завдань відповідними виконавцями.   
 
 
           Додаток
            до  Програми призначення грошової винагороди
Бориславської міської ради для педагогічних працівників,
учнів та вихованців закладів освіти Бориславської
територіальної громади у 2024-2025 роках
 
 
ПАСПОРТ
до Програми призначення грошової винагороди Бориславської міської ради
для педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів освіти
Бориславської територіальної громади у 2024-2025 роках
 
1. Назва Програми Програма призначення грошової винагороди Бориславської міської ради для педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів освіти Бориславської територіальної громади у 2024-2025 роках
2. Ініціатор  розроблення Програми Бориславська міська рада Львівської області,
Відділ освіти  Бориславської міської ради
3. Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Рішення Бориславської міської ради
від 25.04.2024 р. №1843
«Про затвердження Програми призначення грошової винагороди Бориславської міської ради для педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів освіти Бориславської територіальної громади у 2024-2025 роках»
4. Розробник Програми Відділ освіти Бориславської міської ради
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти Бориславської міської ради
 
6. Учасники Програми Відділ освіти Бориславської міської ради,
 
7. Дія Програми Дія Програми поширюється на території Бориславської міської територіальної громади
8. Термін реалізації Програми
 
2024-2025 роки
     
9.
 
 
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:
- кошти бюджету територіальної громади
 
- кошти інших джерел незаборонені законодавством
2024 рік 2025 рік
 
 
100 тис. грн
 
 
 
100 тис. грн.
 
Міський голова                                                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
            Додаток
      до Програми призначення грошової винагороди
Бориславської міської ради для педагогічних працівників,
учнів та вихованців закладів освіти Бориславської
територіальної громади у 2024-2025 роках
 
Основні заходи Програми призначення грошової винагороди Бориславської міської ради для педагогічних працівників, учнів та вихованців закладів освіти
Бориславської територіальної громади у 2024-2025 роках
 
№ з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Обсяг фінансування, тис. грн У тому числі
Міський бюджет Позабюджетні кошти
Виплата одноразової грошової допомоги учнів і вихованцям закладів освіти за:
  - вагомі  успіхи у навчанні  (результати у ЗНО/ НМТ);
- зайняті призові місця у ІІІ, ІV  Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів;
- зайняті призові місця  в обласних, всеукраїнських, міжнародних  конкурсах, спартакіадах і змаганнях.
 У розмірі:
I місце -    3000         грн.
II місце -   2000         грн.
III місце -  1000         грн.
максимальна кількість балів за І предмет ЗНО - 2000  грн.
 
Відділ освіти Бориславської міської ради
 
2024 р. 100 100
 
 
2025 р. 100 100  
Виплата одноразової грошової допомоги педагогічним працівникам закладів освіти за:
  -  перемогу у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності;
-  розробку авторських програм, підручників;
- підготовку учнів, які показали високий рівень досягнень за результатами обласних та всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, конкурсів, турнірів.
У розмірі:
I місце -    3000     грн.
II місце -  2000      грн.
III місце - 1000      грн.
Відділ освіти Бориславської міської ради
 
2024 р. 100 100  
2025 р. 100 100  
 
    
 
    Міський голова                                                                                     Ігор ЯВОРСЬКИЙ