РІШЕННЯ № 1990

Про затвердження Цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
  
 

29 серпня 2019 року Борислав №1990
 

      
 

Про затвердження Цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік
 
Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26, пп.2 п. а ч. 1 ст. 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради № 141 від 06 червня 2019 року “Про погодження Цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік” та з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в операції об’єднаних сил (антитерористичній операції), беручи до уваги рішення постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку від 21.08.2019 р. №36/2, міська рада
 
ВИРІШИЛА:           
 
1. Затвердити Цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С. Солоненко та постійні комісії: мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку (І. Книш) та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б. Городиський).
 
 
 
Міський голова                                                                                          І.Р. Яворський

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  міської ради
від 29.08.2019 р. №1990
 
 
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік
1. Загальні положення
Цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік (надалі-Програма), розроблена у відповідності до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оборону України”, “Про Національну гвардію України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та на виконання Указу Президента України від 11.02.2016 №44/2016 “Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардї України та Державної прикордонної служби України”, постанови Верховної ради України від 06.05.2014 № 1238-VII “Про додаткові заходи щодо заміщення обороноздатності та безпеки держави” з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в атитерористичній операції.
2. Мета Програми
Метою Програми є:
-забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;
-сприяння піднесенню престижу військової служби; сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;
-сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь у антитерористичній операції;
-розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців; задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців; налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.
3. Відповідальний виконавець Програми.
Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Бориславської міської ради.
4. Завдання і напрямки реалізації Програми.
Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпеченні військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції.
Основні завдання програми:
- покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі.
-розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців.
5. Фінансове забезпечення Програми.
Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, згідно з додатком.
6. Очікувані результати виконання Програми.
В результаті виконання програми очікується:
-створення належних житлово-побутових умов для проживання військовослужбовців військово частини 3002 Національної гвардії України в місті Дрогобичі;
- якісне та ефективне виконання службово - бойових завдань, сприяння захисту державного суверенітету і незалежності України, охорона громадського порядку.
7. Координація та контроль за ходом виконанням Програми.
Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють заступники міського голови у межах своїх повноважень.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                    Ю.М. Химин

Додаток
до Цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік.

 
 

ПАСПОРТ
Цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік.

 

1. Ініціатор розроблення програми: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
 
2. Дата, номер документа про затвердження програми: Рішення міської ради
від 29.08.2019 р. №1990
 
3. Розробник програми Відділ правового забезпечення
 
4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради
 
5. Учасники програми: Виконавчий комітет Бориславської міської ради,
Військова частина 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі
 
6. Термін реалізації програми: 2019 рік
 
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть у участь у виконанні програми:
 
Міський бюджет м. Борислава
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн, всього:
 
200,0 тис. грн.
 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                               Ю.М. Химин