РІШЕННЯ № 1852

Про внесення змін у рішення Бориславської міської ради Львівської області від 28.03.2024 № 1798 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бориславської міської територіальної громади в особі Бориславської міської ради майна ПАТ «Укрнафта» на вул. Бічна – Джерельна, 28а у м. Бориславі»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
25 квітня 2024 року  
       м. Борислав
                      №1852
 
Про внесення змін у рішення Бориславської міської ради Львівської області від 28.03.2024 № 1798 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бориславської міської територіальної громади в особі Бориславської міської ради майна ПАТ «Укрнафта» на вул. Бічна-Джерельна, 28а у м. Бориславі»
 
            Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 25.04.2024 р. №48/1 та пропозиції управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 16 квітня 2024 року № 01-20/80,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
                1. Внести зміни у рішення Бориславської міської ради Львівської області від 28.03.2024 № 1798 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бориславської міської територіальної громади в особі Бориславської міської ради майна ПАТ «Укрнафта» на вул. Бічна – Джерельна, 28а у м. Бориславі», а саме додаток до рішення викласти у новій редакції, згідно з додатком.
 
              2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій) .
 
 
 
Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ    
 
 
                                                                                                  Додаток                      
                                                                                                 до рішення міської ради
                                                                                                  від 25.04.2024 р. №1852
                                                              «Додаток
                                                                                         до рішення міської ради
                                                                               28.03.2024 №1798
 
 
Перелік будівель та споруд на вул. Бічна-Джерельна, 28а у м.Бориславі
(«ЦК та ПРС» Борислав "Укрнафта Буріння, ПАТ «Укрнафта»)
 
№ п/п Назва будівлі, споруди Інвентарний номер
1 Будівля СЕБ 42318
2 Будівля майстерні 44504
3 Будівля зварювального відділення 44505
4                                Будівля СЕБ 44510
5              Споруда відділення стаціонарного  
                             зварювального
             42395
6 Споруда гаражу 42399
7 Споруда допоміжна господарська 44509
8 Склад металічний  44677
 
 
 
  Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ