РІШЕННЯ № 1992

Про затвердження Програми протидї злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 серпня 2019 року Борислав №1992
 


 

Про затвердження Програми протидї злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки
 
Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради № 139 від 06 червня 2019 року “Про погодження Програми протидї злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки” та з метою створення безпечних умов проживання громадян та своєчасного реагування на правопорушення, беручи до уваги рішення постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку від 21.08.2019 р. №36/4, міська рада
 
ВИРІШИЛА:           
 
1. Затвердити Програму протидї злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки, що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С. Солоненко та постійні комісії: мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку (І. Книш) та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б. Городиський).
 
 
 
Міський голова                                                                                 І.Р. Яворський


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 29.08.2019 р. №1992
 
 
ПРОГРАМА
протидї злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки
1. Основна мета та завдання
Основним стратегічним завданням Програми є забезпечення профілактики боротьби зі злочинністю, що буде сприяти подальшому удосконаленню практичної діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронних органів у питаннях забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягненню уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і громадськості, удосконалення організації, засобів і методів запобігання злочинам та їх розкриття.
2. Заходи по реалізації Програми
Основні заходи з реалізації Програми:
- створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
- ослаблення дії криміногенних факторів;
- припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;
- недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
- викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
- створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;
- обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва та алкоголізму, проституції та інших супутніх злочинності явищ;
- всебічний та систематичний аналіз стану правопорядку у місті. З урахування факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки, а також місцевих особливостей розроблення та реалізація комплексних планів скоординованих дій щодо запобігання злочинним проявам, насамперед проти особи, у сфері охорони громадського порядку та сфері економіки. Розгляд цих питань в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування і прийняття відповідних рішень з покладанням персональної відповідальності за їх виконання на конкретних посадових осіб.
- забезпечення публічної безпеки та порядку в місті з врахуванням реальних обставин на місцях з залученням працівників поліції, насамперед дільничних офіцерів поліції, членів громадських формувань;
- покращення матеріально-технічної бази Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП  у Львівській області;
- сприяння відновленню поліцейський станцій в мікрорайонах міста Борислава.
Розділ 3. Шляхи і засоби розв’язання проблем Програми
За участю заступників міського голови та представників Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області проводити наради, на яких розглянути питання щодо підвищення ролі у виконанні працівниками поліції завдань по протидії злочинності, охороні прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.
Запровадити систему виїзних нарад керівництва відділення поліції за участю представників громадських організацій, на яких заслуховувати звіти інспекторів поліції та давати принципову оцінку тим керівникам, які недооцінюють важливість роботи у справі профілактики правопорушень.
З метою формування у населення міста позитивної громадської думки організувати на регулярній основі в засобах масової інформації цикли передач та спеціальні рубрики про позитивний досвід роботи інспекторів поліції та поліції в цілому.
Для забезпечення широкої гласності в роботі інспекторів поліції ввести в практику їх діяльності обов'язкові щоквартальні звіти перед населенням та виступи на сходах громадян, за участю керівників поліції та міських і селищних рад.
Забезпечити постійний моніторинг громадської думки щодо діяльності інспекторів поліції, їх вплив на стан правопорядку на дільницях та взаємодії з громадськими формуваннями з охорони правопорядку. Використовувати різні форми цієї роботи - анонімне анкетування, відеозйомку тощо. На підставі результатів вивчення громадської думки приймати відповідні управлінські рішення, визначати конкретні заходи з усунення виявлених недоліків, оприлюднювати їх через засоби масової інформації.
Вивчати причини надходження повторних скарг та звернень громадян до поліції та вживати заходів щодо усунення недоліків у цій роботі. Удосконалити систему оцінки (критерії) ефективності роботи.
4.Фінансово-економічне обґрунтування та джерела фінансування
Фінансування здійснюватиметься для якісного виконання Бориславським ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській област покладених на нього завдань, за рахунок коштів міського бюджету за такими напрямами:
для забезпечення своєчасного виїзду слідчо-оперативної групи при отриманні заяв та повідомлень про скоєні правопорушення на місця події (створення резерву паливно-мастильних матеріалів для спецавтомобілів чергової частини та секторів реагування патрульної поліції);
забезпечення належного розкриття та профілактики злочинів щодо життя, здоров’я, майна від злочинних посягань та формування електронної бази даних осіб різних категорій які підпадають під оперативний інтерес;
придбання (ремонт) комп’ютерної (офісної) техніки і встановлення програмного забезпечення - інтегрована-пошукова система  (ІПС);
запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, токсикоманії, дитячій бездоглядності і безпритульності, забезпечення виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих.
забезпечення зміцнення та підтримання позитивного іміджу працівників поліції (фінансове забезпечення на ремонт фасаду приміщення Бориславського відділення поліції);
удосконалення встановленовленої системи відео нагляду на всіх перехрестях вулиць з виведенням відеозображення до центрального пульту чергової частини Бориславського відділення поліції.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету у межах можливостей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, в сумі 50,0 тис. грн. на рік, протягом трьох років (згідно з додатком).
5. Очікувані результати
Зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом.
Зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень.
Посилення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі.
Мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.
Зниження рівня вживання наркотиків населенням, припинення транзиту наркотичних засобів через територію області.
Підтримання публічної безпеки та порядку громадян на максимально високому рівні.
Поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення партнерських відносин між громадянами та працівниками поліції  у дотриманні вимог Закону України „Про дорожній рух”.
Досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                             Ю.М. Химин


Додаток
до Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019-2021 роки
 
 
 
ПАСПОРТ
Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території міста Борислава на 2019-2021 роки
 

1. Ініціатор розроблення програми: Бориславський ВП ДВП ГУНП у Львівській області
 
2. Дата, номер документа про затвердження програми: Рішення міської ради
від 29.08.2019 р. №1992
 
3. Розробник програми Відділ правового забезпечення
 
4. Відповідальний виконавець програми Бориславський ВП ДВП ГУНП у Львівській області
 
5. Учасники програми: Виконавчий комітет Бориславської міської ради, Бориславський ВП ДВП ГУНПУ у Львівській області
 
6. Термін реалізації програми: 2019-2021 рік
 
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть у участь у виконанні програми:
 
Міський бюджет м. Борислава
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн, всього: 50,0 тис. грн. щороку,
Всього - 150,0 тис. грн.

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                             Ю.М. Химин