РІШЕННЯ № 1885

Про внесення змін до  договору оренди землі № 497/21  від  03 листопада 2021 року,  шляхом укладення додаткової угоди

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
25 квітня 2024 року м. Борислав №1885
 
Про внесення змін до  договору оренди землі
№ 497/21  від  03 листопада 2021 року, 
шляхом укладення додаткової угоди
 
              Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 120 Земельного кодексу України, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав від 08.02.2024 року №36558818 та №365058939, розглянувши заяву Кирила Кімаковича і Юлії Бур, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 24.04.2024 року №68/32, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А    
          
 1. Внести зміни до договору оренди землі № 497/21 від 03 листопада 2021 року, шляхом укладення додаткової угоди, що додається.
   
2.  Кирилу Кімаковичу та Юлії Бур укласти додаткову угоду до договору оренди землі та провести зміни у державній реєстрації речового права  оренди.
 
3. Головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу внесення змін у державній реєстрації речового права оренди на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман). 
                
 
Міський голова                                                                                  Ігор ЯВОРСЬКИЙ  
 
 
 
 
Додаток   
рішення міської ради  
від 25.04.2024 р. №1885
 
Додаткова угода
до договору оренди землі від 03 листопада 2021 року № 497/21
(державна реєстрація іншого речового права від 30.11.2021 року № 45413702
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2522559746020)
 
м. Борислав                                                                                                        "___" ___________ 2024 рік
 
Бориславська міська рада Львівської області (82300, Львівська область, м.Борислав,вул..Шевченка,42) в особі міського голови Яворського Ігоря Романовича, який діє на підставі статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з одного боку, та Кімакович Кирило Ігорович (вул.Л.Українки,8, кв.14, м.Дрогобич, Львівська область, 82100), Бур Юлія Степанівна (вул.Святого Юра,87, кв.1, м.Дрогобич, Львівська область, 82100), з другого боку, враховуючи витяги з Державного реєстру речових прав від 08.02.2024 року №365058818, №365058939, відповідно до рішення міської ради від 14 липня 2021 року №451 “Про затвердження Положення про порядок визначення і справляння орендної плати за земельні ділянки в Бориславській міській територіальній громаді” за домовленістю сторін уклали цю Додаткову угоду про наступне:
 
  1. Предметом цієї додаткової угоди є внесення змін до договору оренди землі від 03 листопада 2021 року №497/21.
 
2. Сторони домовились:
2.1. Преамбулу Договору викласти у новій редакції, а саме: “Орендодавець Бориславська міська рада Львівської області (82300, Львівська область, м.Борислав,вул..Шевченка,42) в особі міського голови Яворського Ігоря Романовича, який діє на підставі статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з одного боку, та орендарі Кімакович Кирило Ігорович (вул.Л.Українки,8, кв.14, м.Дрогобич, Львівська область, 82100), Бур Юлія Степанівна (вул.Святого Юра,87, кв.1, м.Дрогобич, Львівська область, 82100) уклали цей договір про наступне:“.
 
2.2. Пункт 3 Договору викласти у новій редакції, а саме:
“3. На земельній ділянці розміщена нежитлова будівля, яка є у спільній частковій власності Кімаковича Кирила Ігоровича (1/2 частки ) та Бур Юлії Степанівни (1/2 частки)”.
 
2.3.  Пункт 5 Договору читати в наступній редакції:
“5. Нормативна  грошова  оцінка  земельної  ділянки  становить 2343989,91 гривень (два мільйона триста сорок три тисячі дев’ятсот вісімдесят дев’ять гривень 91 копійку), відповідно до витягу №НВ-9937366822024 з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, сформованого 19 квітням  2024 року ”.
 
2.4.  Пункт 9 Договору читати в наступній редакції:
“9. Орендна  плата  згідно рішення Бориславської міської ради від 14 липня 2021 року №451 становить 2,1% від нормативної грошової оцінки і вноситься орендарями у  грошовій формі, що складає 49 223,79 гривні (сорок дев’ять тисяч двісті двадцять три гривні 79 копійок) в рік на рахунок UA488999980334149815000013927 казначейство України (ел.адм.подат.), код класифікації доходів бюджету 18010900, код отримувача ЄДРПОУ 38008294, отримувач ГУК Львів/Бориславська тг/18010900”.
 
2.5.  Пункт 11 Договору читати в наступній редакції:
“11. Річна орендна плата підлягає сплаті орендарями в рівних частинах, але не пізніше 01 вересня поточного року., відповідно до Податкового кодексу України.
Річна орендна плата за користування земельною ділянкою за період з дня закінчення договору оренди земельної ділянки до укладання додаткової угоди провадиться Орендарем відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).
              Строки платежу не є сталими і можуть змінюватися відповідно до вимог чинного законодавства України”.

2.6.  Абзац 1 пункту 25 Договору викласти у такій редакції:
“25. Права орендодавця: Бориславська міська рада має право вимагати від Кімаковича Кирила та Бур Юлії почати використовувати земельну ділянку відповідно до умов укладеного договору не пізніше одного року з моменту прийняття;”.
 
2.7. Абзац 1 пункту 27 Договору викласти у такій редакції:
“27. Права орендаря: Кімакович Кирило та Бур Юлія мають право: самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;”.
 
2.8. Пункт 28 Договору викласти у такій редакції:
“28. Обов’язки орендаря: Кімакович Кирило та Бур Юлія зобов’язані: приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку; виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому договором оренди землі”.
 
2.9. Розділ Договору “Реквізити сторін” викласти у новій редакції, а саме:
                                         Реквізити сторін

Орендодавець:

Бориславська міська рада Львівської області    
в особі міського голови Яворського Ігоря Романовича, діючого на підставі статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

82300, Львівська обл.,  м.Борислав, вул.Шевченка,42  


Орендарі: 

  

  
Кімакович Кирило Ігорович
(ідентифікаційний код 2783223451)
82100, Львівська область, м.Дрогобич,  вул.Л.Українки,8, кв.14
 
Бур Юлія Степанівна
(ідентифікаційний код 2796925942)
 
82100, Львівська область, м.Дрогобич,  вул.Святого Юра,87, кв.1”.

  1. Всі інші умови Договору від 03 листопада 2021 року № 497/21 не змінені і не виключені цією угодою та залишаються в силі.
 
  1. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди землі від 03 листопада 2021 року №497/21 та набирає чинності після підписання сторонами.
 
5. Орендарями подається до Головного управління податкової  служби у Львівській області копію додаткової угоди у 5-денний термін після підписання.
 
Додаткова угода укладена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у “Орендодавця” - Бориславська міська рада, другий і третій у “Орендарів” – Кімаковича Кирила та Бур Юлії.
 
            Невід'ємними частинами додаткової угоди є:
- витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
- витяг з Державного реєстру речових прав від 08.02.2024 року №365058818;
- витяг з Державного реєстру речових прав від 08.02.2024 року №365058939.
 
                                         Реквізити сторін

Орендодавець:

Бориславська міська рада Львівської області    
в особі міського голови Яворського Ігоря Романовича, діючого на підставі статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

Орендарі: 

  

  
Кімакович Кирило Ігорович
(ідентифікаційний код 2783223451)
 
82300, Львівська обл.,  м.Борислав, вул.Шевченка,42  
                                             


Підписи сторін
 
 
Міський  голова
 
_____________ _Ігор ЯВОРСЬКИЙ 

82100, Львівська область, м.Дрогобич,  вул.Л.Українки,8, кв.14
 
Бур Юлія Степанівна
(ідентифікаційний код 2796925942)
 
82100, Львівська область, м.Дрогобич,  вул.Святого Юра,87, кв.1
Орендарі

_____________ Кирило КІМАКОВИЧ

_____________ Юлія БУР


 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ