РІШЕННЯ № 1887

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Шевченка,142 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  ВАТ “Бориславська взуттєва фабрика”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
25 квітня  2024 року м. Борислав №1887
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Шевченка,142 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки  ВАТ “Бориславська взуттєва фабрика”
 
               Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128, абзацу 2 частини 2 статті 134 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву керівника відкритого акціонерного товариства “Бориславська взуттєва фабрика” Богдана Андрушка про погодження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 24.04. 2024 року №68/34,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0522 га на вул.Шевченка,142 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер  4610300000:01:001:0192).
  
   2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0522 га на вул.Шевченка,142 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:01:001:0192) у сумі 101 799,00 гривень (сто одну тисячу сімсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 195,02 гривень (сто дев’яносто п’ять  гривень 02 копійки).
 
     3. Продати відкритому акціонерному товариству “Бориславська взуттєва фабрика” (код ЄДРПОУ 05468245), юридична адреса: вул.Шевченка,142, м.Борислав, Львівська область, 82300, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0522 га на вул.Шевченка,142 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:01:001:0192) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 11.02 (землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення) за 101 799,00 гривень  (сто одну тисячу сімсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок).
 
   4. Відкритому акціонерному товариству “Бориславська взуттєва фабрика” (Богдан Андрушко) укласти з Бориславською міською радою Львівської області договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з чинним законодавством.
 
   5. Головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Юрія  Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Дмитро Герман).
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ