РІШЕННЯ № 1748

Про розроблення детального плану території для розміщення торгово-офісних об’єктів на вул.Ірини Сеник в м.Бориславі

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
28 лютого 2019 року Борислав №1748
 
 
 
Про розроблення   детального плану території для розміщення торгово-офісних об’єктів  на вул.Ірини Сеник в м.Бориславі
 
        Відповідно до п.42 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.17, 19, 21, 25, 26, 29 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 „Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні”, ДБН Б.1.1-14:2012 „Склад та зміст детального плану території”, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури від 27.02.2019 р. №53/7, розглянувши доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури І.Клонцак про розроблення  детального плану території для розміщення торгово-офісних об’єктів  на вул.Ірини Сеник  в м. Бориславі, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
           1. Розробити детальний план території для розміщення торгово-офісних об’єктів  на вул.Ірини Сеник в м.Бориславі
 
           2. Визначити замовником містобудівної документації, зазначеної у п.1 цього рішення, Бориславську міську раду.
 
3. Фінансування робіт містобудівної документації здійснити з залученням коштів інших джерел, не заборонених законодавством.
 
4. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури  міської ради (І.Клонцак) рішення оприлюднити у народному часописі „Нафтовик Борислава” та розмістити на офіційному веб - сайті міської ради.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина.
 
 
Міський голова   І.Р.Яворський