РІШЕННЯ № 1750

Про завершення приватизації об’єкта малої приватизації на вул. Шевченка, 33/1

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
28 лютого 2019 року    Борислав                       №1750
 
 
 Про  завершення приватизації об’єкта
малої приватизації на вул. Шевченка, 33/1
 
Відповідно до пункту 30 статті 26 та пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 статті 10 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», пункту 74 та пункту 102 Постанови КМУ від 10.05.2018р. «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», беручи до уваги наказ управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 19.02.2019 р. № 9 та звернення управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 19.02.2019 року № 115,  рішення постійної комісії з питань управління комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 25.02.2019 р. №41/2,  міська рада
В И Р І Ш И Л А: 
 
           1. Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Борислава, в особі Бориславської міської ради – нежитлової будівлі, загальною площею 329, 6 кв.м., розташованої за адресою: вул.Шевченка, 33/1, м. Борислав, Львівська область.
2. Управлінню комунальної власності,  земельних  відносин  та  архітектури  
(І. Клонцак), розмістити відповідну інформацію «Приватизація об’єкта завершена» в інтерфейсі особистого кабінету електронного аукціону.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю. Химина та постійну комісію з питань управління комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Р. Зелінський).
 
 
 
Міський голова                                                                                        І.Р. Яворський