РІШЕННЯ № 1999

Про передачу на баланс реконструйованих об’єктів житлово-комунального господарства та збільшення статутного капіталу комунального господарства «Вододар»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 серпня 2019  року Борислав                         №1999
 
Про передачу на баланс реконструйованих  об’єктів житлово-комунального господарства та збільшення його статутного капіталу комунального  підприємства «Вододар»
             
  Відповідно до ст.25, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. ч.4 ст.57, 78, 136 Господарського кодексу України, п.197.1.16. ст.197 Податкового кодексу України,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від  20.08.2019 року №42/10 та клопотання управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради  від 15.08.2019 року № 310-жк,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (О. Левицький) передати на збільшення статутного капіталу  комунальному  підприємству «Вододар»  (ідентифікаційний код 37650131)  вартість реконструйованих об’єктів,  згідно з додатком .
 
2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (О. Левицький) забезпечити виконання заходів пов'язаних з передачею вартості реконструйованих об’єктів  комунальному підприємству «Вододар».
 
3. 3більшити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради на суму  8165830,72  грн., (вісім  мільйонів сто шістдесят пять  тисяч вісімсот тридцять    грн. 72 коп.).
 
4. Збільшити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради та встановити його у розмірі 38 752 831,00 грн., (тридцять  вісім мільйонів сімсот пятдесят дві тисячі вісімсот тридцять одна  грн.)
 
    5. Затвердити Статут комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради у новій редакції, що додається.
 
 6. Комунальному підприємству «Вододар» (Я. Лопушанський) провести реєстрацію змін до  Статуту.
 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С. Садлівського та постійну комісію з питань житлово комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (І.Тарновецький) відповідно до розподілу їх функціональних  обов’язків .
 
 
Міський голова                                                                                               І.Р. Яворський
 
 
Додаток
до рішення міської ради
від 29.08.2019 р. №1999
 
Перелік  реконструйованих  об’єктів,
що підлягає передачі КП "Вододар"
 
№ п/п  
Назва об’єкту
Балансо-
утримувач об’єкту
Вартість реконструкції об’єкту
 
Технічні характеристики
реконструйованого об’єкту
1 Реконструкція водопроводу на вул. В.Великого в м. Бориславі  (І черга) КП «Вододар» 1218020,68 Водопровід труба п/е Ø 250  мм., 1954,0 м.п.
 
2 Підключення індивідуальних  житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі" до міської мережі побутової каналізації (І черга)
 
КП «Вододар» 299058,40
 
Трубопровід побутової каналізації - труба п/е Ø 300  мм., 350,0 м.п.
3 Під'єднання житлових будинків на вул. В.Великого до реконструйованого водопроводу на вул.В. Великого в м. Бориславі (І черга)
 
КП «Вододар» 140812,40 Водопровід труба п/е Ø 25 мм., 610,0 м.п
4 Реконструкція водопроводу  на вул. С. Петлюри в м. Бориславі,  Львівської обл.(2 черга)
 
КП «Вододар» 172333,20 Водопровід труба п/е Ø 110  мм., 671,0 м.п
5 Реконструкція водопроводу по вул. Дорошенка у м.Бориславі Львівської обл. (1 черга)
 
КП «Вододар» 1099134,91 Водопровід труба п/е Ø 250  мм., 1169,0 м.п
6 Реконструкція водопроводу по вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської обл. (2 черга)
 
КП «Вододар» 1485717,40 Водопровід труба п/е Ø 250  мм., 1160,0 м.п
7 Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків38-58, вул. Коваліва, в м. Бориславі Львівської області
 
КП «Вододар» 615134,54 Водопровід труба п/е Ø 110  мм., 550,0 м.п
8 Підключення індивідуальних житлових будинків на вулиці Довбуша, які розташовані в районі озера в мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (друга черга)
 
КП «Вододар» 256372,82 Трубопровід побутової каналізації - труба п/е Ø 300  мм., 250,0 м.п.
9 Реконструкція водопроводу від бойлерної №2, на вул. Коваліва до житлового будинку №148 на вул. В. Великого в м. Бориславі Львівської обл.
 
КП «Вододар» 793591,48 Водопровід труба п/е Ø 110  мм., 190,0 м.п Водопровід труба п/е Ø 160  мм., 490,0 м.п
10 Реконструкція ділянки водопроводу   на вул. Б. Хмельницькогов від будинку № 68 до будинку № 3  м. Бориславі Львівської області 
 
КП «Вододар» 769423,27 Водопровід труба п/е Ø 110  мм., 890,0 м.п
11 Реконструкція внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення, гаопостачання, теплопостачання та вентиляції у будинку № 85 на вулиці В.Великого в м. Бориславі
 
КП «Вододар» 49986,40 Водопровід труба п/е Ø 25 мм., 72,0 м.п
Трубопровід побутової каналізації - труба п/е Ø 110  мм., 68,0 м.п.
12 Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинку №4 по вул. Палія
 
КП «Вододар» 466251,22 Водопровід труба п/е  Ø 250  мм., 144,0 м.п
13 Реконструкція ділянки водопроводу  на вул. Довженка в м. Бориславі Львівської обл. (зєднання водопроводу на вул. Нафтовій із водопроводом на вул. Дорошенка через вул. Довженка)
 
КП «Вододар» 500000,00 Водопровід труба п/е Ø 200  мм., 250,0 м.п
Водопровід труба п/е Ø 32  мм., 22,8 м.п
14 Реконструкція водопроводів по вул. Дорошенка у м. Бориславі Львівської обл. (3 черга)
 
КП «Вододар» 299994,00 Водопровід труба п/е Ø 200  мм., 296,0 м.п
 
   
ВСЬОГО:
  8165830,72  
 
 
Всього передано на суму 8165830,72  грн. (вісім мільйонів сто шістдесят пять тисяч вісімсот тридцять   грн. 72 коп.).
 
 
Секретар міської ради                                                                                      Ю.Химин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення   міської ради
від  29.08. 2019 р. №1999
 
 
Міський голова                                        І.Яворський
 
 
 
 
СТАТУТ
Комунального підприємства
«Вододар» Бориславської міської ради   (нова редакція)
Борислав - 2019

                                       1. Загальні положення
 
1.1.        Комунальне підприємство «Вододар» Бориславської міської ради, далі за текстом - Підприємство, створено рішенням Бориславської міської ради від 25.03.2011 № 214 відповідно до норм Господарського кодексу України та іншого чинного законодавства України.
1.2.        Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м.Борислава. Засновником підприємства є Бориславська міська рада. Органом, до сфери управління якого входить Підприємство, (уповноважений орган) є Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради.
1.3.        У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Бориславської міської ради, розпорядженнями Бориславського міського голови, та цим Статутом.
1.4.        Найменування підприємства:
1.4.1.     Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Вододар» Бориславської міської ради.
1.4.2. Скорочене українською мовою: КП «Вододар».
1.5.        Місцезнаходження підприємства:82300, Львівська обл., м.Борислав,
вул.Володимира Великого, 229а.
 
2. Юридичний статус Підприємства
 
 1. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою господарську діяльність на засадах повної самостійності, діє на принципах повного господарського розрахунку, веде бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України, набуває майнових та особистих немайнових прав, несе відповідні обов'язки, укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку, виступає позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді від свого імені, має закріплене майно, поточний та інші рахунки в установах банків, казначейства, печатки з власним найменуванням, штампи, затверджені в установленому порядку, фірмовий знак чи знак обслуговування, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.
 2. Підприємство підпорядковане Бориславській міській раді з питань, визначених чинним законодавством та цим Статутом.
 3. Підприємство планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи з завдань Засновника та попиту на виконання робіт, послуг, продукцію, що виготовляє Підприємство.
 4. Підприємство реалізує свою продукцію, виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на підставі підписаних договорів, а у випадках, визначених законодавством, за державними розцінками.
 5. У встановленому законом порядку за погодженням з Засновником Підприємство може входити до асоціацій, корпорацій, консорціумів, товариств, та інших об'єднань підприємств, у тому числі за участю іноземних юридичних осіб.
 6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України; Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями власника; власник (уповноважений ним орган) не несе відповідальність за зобов'язаннями Підприємства.
 7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
3. Мета та предмет діяльності Підприємства
 
 1. Підприємство створено з метою:
  1. Надання послуг з водопостачання питною водою і водовідведення юридичним та фізичним особам в м.Борислава та смт.Східниця;
  2. експлуатація, технічне обслуговування і ремонт об'єктів водопостачання і водовідведення.
 2. Предметом діяльності Підприємства є:
  1. улаштування водопровідних систем та санітарно-технічного устаткування;
  2. улаштування внутрішньої каналізаційної системи;
  3. централізоване водовідведення (водовідведення та очищення стоків);
  4. установлення лічильників води;
  5. централізоване водопостачання (збір, оброблення, транспортування та реалізація питної води);
  6. провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проекті роботи для будівництва, зведення несучих та захисних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
  7. видача вихідних даних до проектної документації на водопостачання і водовідведення;
  8. здійснення ремонтної та обслуговуючої діяльності;
  9. здійснення технічного нагляду за будівництвом систем і об'єктів водопостачання і водовідведення;
  10. застосування нових технологій та механізмів;
  11. вивчення, узагальнення і впровадження передового досвіду роботи, нових технологій та механізмів водопровідно-каналізаційних господарств та досвіду іноземних держав;
  12. оренда та прокат майна;
  13. організація підготовки і перепідготовки кадрів та науково-методичне забезпечення правової і кадрової роботи;
  14. маркетингова діяльність;
  15. оптова і роздрібна торгівля;
  16. торговельно-посередницька діяльність;
  17. зовнішньо-економічна діяльність;
  18. надання транспортних послуг;
 
 1. здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України;
 2. надання інших комерційних послуг.
 3. Якщо здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії, патенту), Підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, патенту).
 
4. Права та обов'язки Підприємства
 
 1. Підприємство має право:
  1. Укладати договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, в установленому законодавством порядку.
  2. Здійснювати господарську діяльність на основі повної господарської самостійності.
  3. Планувати свою діяльність з урахуванням завдань, визначених виконавчим органом Бориславської міської ради.
  4. Користуватися банківськими кредитами в порядку, передбаченому законодавством України.
  5. Залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів.
  6. Розробляти і затверджувати Положення про преміювання, Положення про порядок доплат і надбавок до посадових окладів працівників Підприємства (за згодою власника).
  7. Брати участь у публічних торгах, аукціонах, тендерах.
  8. Створювати в установленому законом порядку за згодою власника свої філії, структурні підрозділи з відкриттям окремих поточних рахунків, які сприяли б виконанню поставлених перед Підприємством завдань.
  9. Встановлювати ціни та тарифи на окремі види робіт та послуг за погодженням з виконавчим комітетом Бориславської міської ради.
  10. Купувати, орендувати у юридичних та фізичних осіб споруди та інші об'єкти.
  11. Підприємство може здійснювати інші права, передбачені діючим законодавством України і цим Статутом.
 
5. Майно та кошти Підприємства
 
 1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі.
 2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади міста Борислава і закріплене за ним власником на праві повного господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним власником або уповноваженим ним органом , з обмеженням правомочності розпоряджання щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством України.
 3. Підприємство має право в порядку визначеному Законодавством відчужувати, здавати в оренду, передавати в заставу або надавати в позику іншим підприємствам, організаціям, установам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
 
 1. Статутний капітал Підприємства становить 38 752 831,00 грн., (тридцять вісім мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот тридцять одна  грн., з яких 8 134 334 грн. 20 коп. (вісім мільйонів сто тридцять чотири тисяч триста тридцять чотири грн. 20 коп.) складають грошові кошти, а 30 618 496 грн. 80 коп.(тридцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста дев'яносто шість грн. 80 коп.) складає майно. Статутний капітал Підприємства може формуватися за рахунок грошового та майнового внеску Власника.
 2. Джерела формування майна:
  1. грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним органу;
  2. прибутки, одержані від виконання робіт, надання послуг та реалізації товарів, а також від інших видів діяльності;
  3. кредити банків та інших кредиторів;
  4. капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
  5. безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств, установ, громадян;
  6. майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
  7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
 3. Ревізія та аудит фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється в порядку, визначеному законодавством України та за рішенням Бориславської міської ради.
 4. Володіння і користування ресурсами підприємство здійснює у встановленому порядку, згідно чинного законодавства України.
 5. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності. Чистий прибуток, який формується в порядку, встановленому чинним законодавством, використовується підприємством за винятком частки, що перераховується до бюджету міста Борислава, розмір якої встановлюється рішенням Бориславської міської ради.
 6. Залишки чистого прибутку, який залишається на Підприємстві, можуть бути використані на створення фондів:
  1. розвитку виробництва;
  2. соціального розвитку;
  3. матеріального заохочення;
  4. резервний та інші.
 7. Фонди знаходяться в повному розпорядженні Підприємства.
 8. Призначення, розміри, принципи та джерела утворення і порядок використання фондів, рівно як принципи і порядок розподілу виручки від реалізації та обчислення прибутку, отриманого Підприємством в результаті його діяльності, визначається Директором за погодженням з представницьким органом трудового колективу, виходячи з діючого законодавства, кон'юнктури ринку, укладених договорів.
 9. Збитки, які мають місце в результаті господарської діяльності Підприємства, покриваються, в першу чергу, за рахунок резервного фонду.
 
6. Управління підприємством
 
 1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав органу управління щодо господарського використання майна і участі в управлінні трудового колективу на основі колективного договору.
 2. Власник:
  1. Затверджує статут та зміни до статуту Підприємства
  2. Приймає рішення  про реорганізацію і ліквідацію Підприємства, призначає голову ліквідаційної комісії, затверджує ліквідаційний баланс.
  3. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.
 3. Директор Підприємства призначається та звільняється з посади Бориславським міським головою на контрактних умовах.
 4. Заступники директора Підприємства призначаються на посаду і звільняються з посади директором.
 5. Головний бухгалтер Підприємства призначається посаду і звільняються з посади директором.
 6. Директор Підприємства:
  1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях.
  2. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.
  3. Затверджує штатний розпис Підприємства.
  4. Затверджує Положення про структурні підрозділи та функціональні обов'язки працівників Підприємства.
  5. Вирішує кадрові питання.
  6. Укладає угоди з усіх питань господарської діяльності, видає накази і доручення.
  7. Відряджає за кордон співробітників Підприємства і приймає закордонних представників фірм для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю підприємства.
  8. Несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання та охорони майна та коштів, що закріплені за Підприємством.
  9. Виконує інші функції, передбачені цим Статутом.
 7. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать законодавству, розглядаються директором і реалізуються ним у вигляді наказів.
 8. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), колективного договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
 9. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав Власника майна, переданого Підприємству, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення соціальних та інших потреб.
 10. Уповноважений орган управління:
  1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та форми звітів про їх виконання.
  2. Затверджує фінансовий план та контролює його виконання.
  3. Проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства.
  4. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Підприємства.
  5. Забезпечує приведення у відповідність із законодавством Статуту та внутрішніх положень Підприємства.
  6. Уповноважений орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.
  7. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.
 11. За рішенням Власника для здійснення контролю за виробничою, фінансово-господарською діяльністю Підприємства може створюватись Наглядова рада у складі п’яти членів (якщо інше не встановлено спеціальним рішенням Засновника). Директор не може входити до складу Наглядової ради.
Компетенція Наглядової ради та порядок прийняття нею рішень визначаються спеціальним рішенням Власника.
 
7. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства
 
 1. Основним узагальнюючим показником фінансової і господарської діяльності Підприємства є прибуток, який утворюється як різниця між валовим доходом і видатками.
 2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за формою, що визначаються та затверджуються міським головою.
 3. Прибуток Підприємства використовується відповідно до річних фінансових планів та цього Статуту.
 4. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку, що визначається міським головою.
 5. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність державним статистичним та контрольним органам у формі та в терміни, встановлені чинним законодавством України.
 6. Форми, системи та розміри оплати праці встановлюються директором підприємства за погодженням з представницьким органом трудового колективу.
 7. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю, згідно з чинним законодавством України.
 8. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.
 
 1. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.
 2. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.
 3. Контроль за діяльністю підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.
 
8. Внесення Змін та доповнень до Статуту Підприємства.
 1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.
 
9. Ліквідація та реорганізація Підприємства
 
 1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюються за рішенням власника або уповноваженого ним органу, чи за рішенням господарського суду згідно з чинним законодавством України.
 2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються власником або уповноваженим ним органом, чи господарським судом відповідно до чинного законодавства України.
 3. Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його власнику або уповноваженому ним органу на затвердження.
 4. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація здійснюється згідно з Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
 5. При реорганізації чи ліквідації працівникам гарантується додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України.
 6. Майно, яке залишається після погашення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням власника або уповноваженого ним органу.
 7. У разі реорганізації Підприємства його права та обов'язки переходять до його правонаступника.
 8. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.