РІШЕННЯ № 1979

Про внесення змін в додатки 1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним фондом та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 22 серпня  2019 року Борислав                               №19 
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України,  пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   беручи до уваги офіційний висновок фінансового управління міської ради від 01 серпня  2019 року  №01-35/626, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 5890000 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 5890000 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі                      363894935 гривень , в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 332083319 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 31811616 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 25715816 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 5890000 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 3716000 гривень, спеціальним фондом збільшити на суму 2174000 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 365966164 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 321878884 гривень 53 копійки;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 44087280  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   37991480 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 2174000 гривень за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду)  в сумі 2174000 гривень.
 Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 2174000 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2174000 гривень »
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4.
 
3. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 5.
 
4. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 6.
 
5. Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського , заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський

 
Додаток 1
до рішення міської ради
22 серпня 2019 року №1979
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   5825122,00 5825122,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   392380,00 392380,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 378580,00 378580,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 281674,00 281674,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 96906,00 96906,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   13800,00 13800,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  13800,00 13800,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 168304,00 168304,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 168304,00 168304,00 0,00 0,00
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 168304,00 168304,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   234274,00 234274,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 234274,00 234274,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 5030164,00 5030164,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 4130016,00 4130016,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами , які є власниками об"єктів житлової нерухомості 280349,00 280349,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 175118,00 175118,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 619340,00 619340,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   2925540,00 2925540,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   103125,00 103125,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   26544,00 26544,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір 3437,00 3437,00 0,00 0,00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 3437,00 3437,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   896711,00 896711,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  896711,00 896711,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   64878,00 64878,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   21162,00 21162,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   21162,00 21162,00 0,00 0,00
21080500 Інші надходження   8692,00 8692,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  12470,00 12470,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   43716,00 43716,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   43716,00 43716,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   13460,00 13460,00 0,00 0,00
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності , які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття , використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв"язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 30256,00 30256,00 0,00 0,00
УСЬОГО ДОХОДІВ (без врахування міжбюджетних трансфертів) 5890000,00 5890000,00 0,00 0,00
Разом доходів 5890000,00 5890000,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                      Ю.М.Химин

Додаток 2
до рішення міської ради
    22 серпня 2019 року №1979
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -2174000,00 2174000,00 2174000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -2174000,00 2174000,00 2174000,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -2 174 000,00 2 174 000,00 2 174 000,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -2174000,00 2174000,00 2174000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -2174000,00 2174000,00 2174000,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -2 174 000,00 2 174 000,00 2 174 000,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин

Додаток 3
до рішення міської ради
  22 серпня  2019 року №1979
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 300000,00 300000,00 245900,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 400000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 300000,00 300000,00 245900,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 400000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) 113200,00 113200,00 92800,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 213200,00
0611060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках  186800,00 186800,00 153100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186800,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 65000,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65000,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1014000 4000 Культура і мистецтво 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
1015000 5000 Фізична культура і спорт 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій , які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 1651000,00 1651000,00 0,00 150000,00 0,00 2074000,00 2074000,00 0,00 0,00 0,00 2074000,00 3725000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 1171000,00 1171000,00 0,00 150000,00 0,00 382000,00 382000,00 0,00 0,00 0,00 382000,00 1553000,00
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207000,00 207000,00 0,00 0,00 0,00 207000,00 207000,00
1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125000,00 125000,00 0,00 0,00 0,00 125000,00 125000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1171000,00 1171000,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1171000,00
1216070 6070 Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром  ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги , що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно  обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30800,00 30800,00 0,00 0,00 0,00 30800,00 30800,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10800,00 10800,00 0,00 0,00 0,00 10800,00 10800,00
1217330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1205200,00 1205200,00 0,00 0,00 0,00 1205200,00 1205200,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1205200,00 1205200,00 0,00 0,00 0,00 1205200,00 1205200,00
1218200 8200 Громадський порядок та безпека 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
1218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
1219700 9700 Субвенція з місцевого іншим місцевим бюджетам  на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456000,00 456000,00 0,00 0,00 0,00 456000,00 456000,00
1219750 97500 0180 Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456000,00 456000,00 0,00 0,00 0,00 456000,00 456000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 1700000,00 1700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700000,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 2000 Охорона здоров`я 1700000,00 1700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700000,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  1700000,00 1700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700000,00
Всього видатків 3716000,00 3716000,00 245900,00 150000,00 0,00 2174000,00 2174000,00 0,00 0,00 0,00 2174000,00 5890000,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин                                  
Додаток 4
до рішення міської ради 
22 серпня  2019  року №1979
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2019 рік
грн
Торансферти з інших бюджетів
Код Найменування бюджету
субвенції Усього
Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту
Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 0,00 0,00 0,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00 456 000,00
Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 456000,00 0,00 0,00 456 000,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин

Додаток 5
до рішення міської ради                                                                                                                  22 серпня 2019 року №1979
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
0600000 Головний розпорядник :Освіти Бориславської міської ради  100000,00
0610000 Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Капітальний ремонт в частині заміни вікон в приміщенні їдальні ЗОШ №7  100000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 2074000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт м"якого рулонного покриття даху житлового будинку на вулиці 600-річчя Борислава,20  50000,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт ливневої каналізації на вулиці В.Великого (від перехрестя із дорогою  на вулиці Коваліва до кладовища на вулиці В.Великого) в місті Бориславі Львівської області 207000,00
1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів Капітальний ремонт пасажирського ліфтів у житловому будинку №35 (1,2 підїзд) по вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської області  125000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція ділянки водопроводу на вулиці Коваліва від перехрестя з вулицею Зеленою до перехрестя з вулицею В.Великого у місті Бориславі Львівської області - виготовлення проектно-кошторисної документації 10800,00
1217330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної власності Влаштування надгробного пам"ятника колишньому меру О.Є.Іваницькому 20000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці В.Великого  від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вулиці  Трускавецька в частині відновлення проїзною частини дороги  в місті Бориславі Львівської області 440000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці В.Великого  від перехрестя із дорогою на  вулиці Коваліва до кладовища на вулиці В.Великого   в частині відновлення проїзною частини дороги  в місті Бориславі Львівської області 250000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА (від перехрестя із вулицею В.Великого до перехрестя із вулицею М.Грушевського) в місті Бориславі Львівської області 434000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дороги на вулиці Міцкевича в місті Бориславі Львівської області  226200,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці В.Великого в районі будинку №171 у місті Бориславі Львівської області ( виготовлення проектно-кошторисної документації) 10800,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці В.Великого від міського кладовища до будинку  №177 у місті Бориславі Львівської області ( виготовлення проектно-кошторисної документації) 10800,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці Коваліва  в районі будинків  №22;26;24 А у місті Бориславі Львівської області ( виготовлення проектно-кошторисної документації) 10800,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці Коваліва  в районі будинків  №39;41 у місті Бориславі Львівської області ( виготовлення проектно-кошторисної документації) 10800,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт вулиці Коваліва  від будинку  №35 до ЗОШ №4 у місті Бориславі Львівської області ( виготовлення проектно-кошторисної документації) 10800,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вулицею Короленка у місті Бориславі Львівської області -199000,00
1219750 97500 0180 Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів Субвенція з міського бюджету міста Борислава обласному бюджету Львівської області на співфінансування інвестиційних проектів ( Реконструкція водопроводу на вулицях В.Великого та 600-річчя Борислава в  м.Борислава Львівської області) 456000,00
Всього 2174000,00
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.М.Химин

Додаток 6
до рішення міської ради
22 серпня  2019 року  №1979
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році.
грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідально-го виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/ регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 100000,00 0,00 100000,00 100000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік 12.04.2019 року №1833 100000,00 0,00 100000,00 100000,00
1000000 Головний розпорядник: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради 65000,00 65000,00 0,00 0,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Програма суспільно корисних робіт для порушників , на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2019-2020 роки для КП "Міський парк культури та відпочинку" - 15000 грн.) 22.08.2019 року  15000,00 15000,00 0,00 0,00
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій , які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Програма розвитку фізичної культури і спорту "Борислав спортивний " на 2017-2021 роки  31 січня 2017 року №538 50000,00 50000,00 0,00 0,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 3760000,00 1686000,00 2074000,00 2074000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 50000,00 0,00 50000,00 50000,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 207000,00 0,00 207000,00 207000,00
1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 125000,00 0,00 125000,00 125000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 1171000,00 1171000,00 0,00 0,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма суспільно корисних робіт для порушників , на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2019-2020 роки для КП "Зелений світ - 15000 грн., для КП "Еко-Місто"- 20000 грн.) 22.08.2019 року  35000,00 35000,00 0,00 0,00
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром  ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги , що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно  обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) Програма з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами за період січень-квітень 2019 року  КП "Бориславтеплоенерго" 31.01.2019 року №1692 400000,00 400000,00 0,00 0,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт повязаних з капітальним та поточним ремонт доріг міста Борислава на 2019 рік 31.01.2019 року №1691 1205200,00 0,00 1205200,00 1205200,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік 12.04.2019 року №1833 10800,00 0,00 10800,00 10800,00
1217330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної власності Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік 12.04.2019 року №1833 20000,00 0,00 20000,00 20000,00
1218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 80000,00 80000,00 0,00 0,00
1219750 97500 0180 Субвенція з місцевого бюджту на співфінансування інвестиційних проектів Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік 12.04.2019 року №1833 456000,00 0,00 456000,00 456000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 1700000,00 1700000,00 0,00 0,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава " Бориславської міської ради на 2019 рік 28.02.2019 року №1726 1700000,00 1700000,00 0,00 0,00
Всього 5625000,00 3451000,00 2174000,00 2174000,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин