РІШЕННЯ № 1980

Про внесення змін в додатки  1,2,3,5 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 22 серпня  2019 року Борислав                               № 1980
 
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,5 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 30.07.2019 року №807/0/5-19 «Про виділення субвенції»,  беручи до уваги листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 21 серпня  2019 року  №01-35/697, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 533000 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 533000 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі                      364427935 гривень 53 копійки, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 332616319 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 31811616 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 25715816 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 533000 гривень, у тому числі за спеціальним фондом збільшити на суму 533000 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 366499164 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 321878884 гривень 53 копійки;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 44620280  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   38524480 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 533000 гривень за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 533000 гривень.
 Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 533000 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 533000 гривень. »
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 4.
 
3. Вважати додатки 1-4  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський
Додаток 1
до рішення міської ради
                22 серпня  2019 року №1980
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 533000,00 533000,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 533000,00 533000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  533000,00 533000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 533000,00 533000,00 0,00 0,00
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 533000,00 533000,00 0,00 0,00
Разом доходів 533000,00 533000,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
   22 серпня 2019 року №1980
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -533000,00 533000,00 533000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -533000,00 533000,00 533000,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -533 000,00 533 000,00 533 000,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -533000,00 533000,00 533000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -533000,00 533000,00 533000,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -533 000,00 533 000,00 533 000,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин
 
Додаток 3
до рішення міської ради
  22 серпня  2019 року №1980
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533000,00 533000,00 0,00 0,00 0,00 533000,00 533000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533000,00 533000,00 0,00 0,00 0,00 533000,00 533000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533000,00 533000,00 0,00 0,00 0,00 533000,00 533000,00
Всього видатків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533000,00 533000,00 0,00 0,00 0,00 533000,00 533000,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин                                  

Додаток 4
до рішення міської ради                                                                                                                22 серпня  2019 року №1980
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 533000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Придбання  обладнання 533000,00
Всього 533000,00
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.М.Химин