РІШЕННЯ № 2106

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на  вул. Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки фізичній особі- підприємцю Міську  А. З.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
17 жовтня  2019 року Борислав №2106
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на           вул. Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки фізичній особі- підприємцю Міську  А. З.
 
                Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт Товариства з обмеженою відповідальністю  науково-виробничого підприємства “ГАЛГЕО” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  28 серпня  2019 року №70/1, заяву фізичної особи- підприємця Міська  А. З   про продаж земельної ділянки,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1110 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0071),
  
2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1110 га на вул.Дрогобицькій, 7  у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0071), у сумі  194 735 гривень (сто дев»яносто чотири тисячі сімсот тридцять п’ять грн.),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 175,44 гривень (сто сімдесят п»ять гривень 44 копійки).
 
   3. Продати фізичній особі-підпрємцю Міську  Андрію Зеновійовичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,1110 га на вул.Дрогобицькій, 7  у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0071)  для  будівництва та обслуговування платної автостоянки, із земель, що перебувають в оренді (землі промисловості)  за  194 735 гривень (сто дев»яносто чотири тисячі сімсот тридцять п’ять грн.)
 
4. Фізичній особі-підприємцю Міську Андрію Зеновійовичу укласти з Бориславською міською радою договір купівлі- продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.
 
5. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної фіскальної служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.М.Химина та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
Міський голова   І.Р.Яворський