РІШЕННЯ № 2067

Про внесення змін в додатки  1,2,3,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 04 жовтня  2019 року Борислав                               №2067
 
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України,  пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,розпорядження голови Львівської облдержадміністрації  від 03.10.2019 року №1057/0/5-19 «Про внесення змін до розподілу субвенції з обласного бюджету»,   беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 03 жовтня 2019 року №77/3 та офіційний висновок фінансового управління міської ради від 01 жовтня 2019 року  №01-35/828, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 9614945 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом на суму 9614945 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі                      375222419 гривень 53 копійки, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 342719507 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 32502912 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 26361112 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 9614945 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 8094500 гривень, спеціальним фондом збільшити на суму 1520445 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 377294048 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 329980431 гривень 53 копійки;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 47313617 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   41171817 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1520445 гривень за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду)  в сумі 1520445 гривень.
 Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1520445 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1520445 гривень »
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 4.
 
3. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 5.
 
4. Вважати додатки 1-5  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського , заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський
 
Додаток 1
до рішення міської ради
04 жовтня 2019 року №2067
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   8710343,00 8710343,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   5782579,00 5782579,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 5803344,00 5803344,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 5548813,00 5548813,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 243474,00 243474,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11057,00 11057,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   -20765,00 -20765,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  -20765,00 -20765,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   -270719,00 -270719,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) -44780,00 -44780,00 0,00 0,00
14021900 Пальне -44780,00 -44780,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  -63216,00 -63216,00 0,00 0,00
14031900 Пальне -63216,00 -63216,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів -162723,00 -162723,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 3198483,00 3198483,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 3295391,00 3295391,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості -5684,00 -5684,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами , які є власниками об"єктів житлової нерухомості 477540,00 477540,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 426116,00 426116,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості -188301,00 -188301,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   3164880,00 3164880,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   -636320,00 -636320,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   35714,00 35714,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   21446,00 21446,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   -96908,00 -96908,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  -150000,00 -150000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  53092,00 53092,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   925102,00 925102,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   34444,00 34444,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   34444,00 34444,00 0,00 0,00
21080500 Інші надходження   34283,00 34283,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  161,00 161,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі , доходи від некомерційної господарської діяльності -214249,00 -214249,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   -226380,00 -226380,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  -226380,00 -226380,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито 12131,00 12131,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 2809,00 2809,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 9322,00 9322,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   1104907,00 1104907,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   1104907,00 1104907,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   1104907,00 1104907,00 0,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти -20500,00 -20500,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління -20500,00 -20500,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  -20500,00 -20500,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -20500,00 -20500,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  -20500,00 -20500,00 0,00 0,00
УСЬОГО ДОХОДІВ (без врахування міжбюджетних трансфертів) 9635445,00 9635445,00 0,00 0,00
Разом доходів 9614945,00 9614945,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                      Ю.М.Химин
Додаток 2
до рішення міської ради
    04 жовтня 2019 року №2067
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1520445,00 1520445,00 1520445,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -1520445,00 1520445,00 1520445,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -1 520 445,00 1 520 445,00 1 520 445,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -1520445,00 1520445,00 1520445,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1520445,00 1520445,00 1520445,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -1 520 445,00 1 520 445,00 1 520 445,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин
Додаток 3
до рішення міської ради
04 жовтня  2019 року №2067
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  7000,00 -180000,00 50000,00 0,00 187000,00 34000,00 34000,00 0,00 0,00 0,00 34000,00 41000,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210100 0100 Державне управління 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 34000,00 34000,00 0,00 0,00 0,00 34000,00 34000,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету 0,00 0,00 50000,00 34000,00 34000,00 34000,00 34000,00
0217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00
0219000 Міжбюджетні трансферти 0,00 -187000,00 0,00 0,00 187000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-еконоічного розвитку регіонів 0,00 -187000,00 0,00 0,00 187000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 2897460,00 2897460,00 2330263,00 0,00 0,00 262445,00 262445,00 0,00 0,00 0,00 262445,00 3159905,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 2897460,00 2897460,00 2330263,00 0,00 0,00 262445,00 262445,00 0,00 0,00 0,00 262445,00 3159905,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної  освіти 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) 1795148,00 1795148,00 1451449,00 0,00 0,00 237445,00 237445,00 0,00 0,00 0,00 237445,00 2032593,00
0611060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках  89356,00 89356,00 73243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89356,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  401193,00 401193,00 328847,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 426193,00
0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  447544,00 447544,00 366839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447544,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 447544,00 447544,00 366839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447544,00
0615000 5000 Фізична культура і спорт 154219,00 154219,00 109885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154219,00
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 154219,00 154219,00 109885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154219,00
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  154219,00 154219,00 109885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154219,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -20500,00 -20500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20500,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813240 3240 Інші заклади та заходи -20500,00 -20500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20500,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -20500,00 -20500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20500,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 371540,00 371540,00 197841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371540,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1010000 1000 Освіта 214386,00 214386,00 175441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214386,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 214386,00 214386,00 175441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214386,00
1014000 4000 Культура і мистецтво 82154,00 82154,00 22400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82154,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 32154,00 32154,00 14400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32154,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 42000,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42000,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі в галузі культури і мистецтва 42000,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42000,00
1015000 5000 Фізична культура і спорт 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій , які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 2974000,00 2974000,00 0,00 200000,00 0,00 1149000,00 1149000,00 0,00 0,00 0,00 1149000,00 4123000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 2320000,00 2320000,00 0,00 200000,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 2370000,00
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00
1216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або або надають житлово-комунальні постуги 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2020000,00 2020000,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020000,00
1216070 6070 Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 554000,00 554000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554000,00
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром  ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги , що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно  обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 554000,00 554000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554000,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499000,00 499000,00 0,00 0,00 0,00 499000,00 499000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499000,00 499000,00 0,00 0,00 0,00 499000,00 499000,00
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 600000,00 600000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 600000,00 600000,00
1218200 8200 Громадський порядок та безпека 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
1218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 150000,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00
3117350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00
3117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 125000,00
3117650 7650 0490 Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00
3117693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 1790000,00 1790000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1790000,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 2000 Охорона здоров`я 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  1600000,00 1600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
3712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я 140000,00 140000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00
3712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 140000,00 140000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00
3712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
3712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
Всього видатків 8094500,00 7907500,00 2578104,00 200000,00 187000,00 1520445,00 1520445,00 0,00 0,00 0,00 1520445,00 9614945,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.М.Химин                                  
Додаток 4
до рішення міської ради                                                                                                                  04 жовтня 2019 року №2067
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  34000,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету Придбання акустичної системи для звукового супроводу сесійних засідань ради , нарад та інших заходів 26000,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету Придбання основних засобів 8000,00
0600000 Головний розпорядник :Освіти Бориславської міської ради  262445,00
0610000 Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Придбання персональних компютерів для загальноосвітніх шкіл міста ( співфінансування з міського бюджету по субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідповідної субвенції з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 року №319) 200000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Придбання компютерного обладнання та відповідного мультимедійного контенту ( співфінансування з міського бюджету по субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ) 37445,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  Придбання основних засобів ( придбання комп"ютерів) 25000,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 1149000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт м"якого рулонного покриття даху житлового будинку на вулиці 600-річчя Борислава,20  50000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція ділянки водопроводу по вулиці Героїв ОУН-УПА від будинку №25 до будинку №12 у місті Бориславі Львівської області 499000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА (від перехрестя із вулицею В.Великого до перехрестя із вулицею М.Грушевського) в місті Бориславі Львівської області 600000,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 75000,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Корегування генерального плану 25000,00
3117650 7650 0490 Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок , що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України 50000,00
Всього 1520445,00
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.М.Химин
Додаток 5
до рішення міської ради
04 жовтня  2019 року  №2067
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році.
грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідально-го виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/ регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  41000,00 7000,00 34000,00 34000,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік 12.04.2019 року №1833 34000,00 0,00 34000,00 34000,00
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів Програма розвитку туризму у місті Бориславі на 2019-2022 роки 7000,00 7000,00 0,00 0,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 262445,00 0,00 262445,00 262445,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік 12.04.2019 року №1833 262445,00 0,00 262445,00 262445,00
1000000 Головний розпорядник: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради 117000,00 117000,00 0,00 0,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі в галузі культури і мистецтва Міська програма розвитку культури в місті Бориславі на 2017-2021 роки  Рішення міської ради від 31 січня 2017 року №539 42000,00 42000,00 0,00 0,00
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій , які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Програма розвитку фізичної культури і спорту "Борислав спортивний " на 2017-2021 роки  31 січня 2017 року №538 75000,00 75000,00 0,00 0,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 4123000,00 2974000,00 1149000,00 1149000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 50000,00 0,00 50000,00 50000,00
1216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або або надають житлово-комунальні постуги 300000,00 300000,00 0,00 0,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 2020000,00 2020000,00 0,00 0,00
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром  ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги , що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно  обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) Програма з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-вересень 2018 року КП "Вододар" 04.10.2019 року №2069 350000,00 350000,00 0,00 0,00
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром  ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги , що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно  обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) Прогрма з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами за період січень-квітень 2019 року  КП "Бориславтеплоенерго" 22.08.2019 року №1984 204000,00 204000,00 0,00 0,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт повязаних з капітальним та поточним ремонт доріг міста Борислава на 2019 рік 31.01.2019 року №1691 600000,00 0,00 600000,00 600000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік 12.04.2019 року №1833 499000,00 0,00 499000,00 499000,00
1218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 100000,00 100000,00 0,00 0,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 150000,00 75000,00 75000,00 75000,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Програма соціально-економічногота культурного розвитку міста Борислава на 2019 рік 12.04.2019 року №1833 25000,00 0,00 25000,00 25000,00
3117650 7650 0490 Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї Програма регулювання земельних відносин у м.Бориславі на 2019-2021 роки 20.12.2018 року №1636 50000,00 0,00 50000,00 50000,00
3117693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю Програма управління комунальним майном на 2019-2020 роки 22.08.2019 року  №1988 75000,00 75000,00 0,00 0,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 1650000,00 1650000,00 0,00 0,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава " Бориславської міської ради на 2019 рік 28.02.2019 року №1726 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00
3712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я Програма безоплатного та пільгового  відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2019 рік 04.10.2019 року №2068 50000,00 50000,00 0,00 0,00
Всього 6343445,00 4823000,00 1520445,00 1520445,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин