РІШЕННЯ № 2210

Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 20 грудня 2019 року Борислав                               № 2210
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 22.11.2019 року №952/0/5-19 «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами на 2019 рік», беручи до уваги та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 19 грудня  2019 року №80/2 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 28 листопада  2019 року  №01-35/980, міська рада

 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:

            1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 1565462 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом збільшити на суму 1741765 гривень, за спеціальним фондом зменшити на суму 176303 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     385162154 гривень 53 копійки, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 352735545 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 32426609 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 26330809 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 1565462 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 3009956 гривень, за спеціальним фондом зменшити   на суму 1444494 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 387233383 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 339094136 гривень 53 копійки;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 48139247  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   41510447 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1268191 гривень , джерелом покриття якого було визначено надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва територіальних громад в сумі 1268191 гривень. »
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4.
 
3. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 5.
 
4. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 6.
 
5. Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський

 
Додаток 1
до рішення міської ради
                  20 грудня  2019 року №2210
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 1565462,00 1741765,00 -176303,00 -130303,00
41000000 Від органів державного управління 1565462,00 1741765,00 -176303,00 -130303,00
41030000 Субвенції  1565462,00 1741765,00 -176303,00 -130303,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1565462,00 1741765,00 -176303,00 -130303,00
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1617500,00 1617500,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  -52038,00 124265,00 -176303,00 -130303,00
Разом доходів 1565462,00 1741765,00 -176303,00 -130303,00
Секретар міської ради                                        Ю.Химин
Додаток 2
до рішення міської ради
 20 грудня 2019 року №2210
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 1268191,00 -1268191,00 -1268191,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 1268191,00 -1268191,00 -1268191,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 1 268 191,00 -1 268 191,00 -1 268 191,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 1268191,00 -1268191,00 -1268191,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 1268191,00 -1268191,00 -1268191,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 1 268 191,00 -1 268 191,00 -1 268 191,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                        Ю.Химин
 
Додаток 3
до рішення міської ради
20 грудня  2019 року №2210
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 1617500,00 1617500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1617500,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1617500,00 1617500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1617500,00
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1617500,00 1617500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1617500,00
0813011 3011 1030 Надання пільг  на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 634500,00 634500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634500,00
0813012 3012 1060 Надання  субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 983000,00 983000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 0,00 0,00 7000,00 -31000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1010000 1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 -4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 0,00 0,00 0,00 -4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1014000 4000 Культура і мистецтво 0,00 0,00 7000,00 -27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0,00 0,00 -5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 0,00 0,00 12000,00 -27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 1430846,00 1430846,00 0,00 0,00 0,00 -1444494,00 -1398494,00 0,00 0,00 0,00 -1444494,00 -13648,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 1462846,00 1462846,00 0,00 0,00 0,00 -1444494,00 -1398494,00 0,00 0,00 0,00 -1444494,00 18352,00
1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32000,00 32000,00 0,00 0,00 0,00 32000,00 32000,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13648,00 -13648,00 0,00 0,00 0,00 -13648,00 -13648,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 1462846,00 1462846,00 0,00 0,00 0,00 -1462846,00 -1416846,00 0,00 0,00 0,00 -1462846,00 0,00
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300000,00 -300000,00 0,00 0,00 0,00 -300000,00 -300000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300000,00 -300000,00 0,00 0,00 0,00 -300000,00 -300000,00
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -32000,00 -32000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 268000,00
1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження -32000,00 -32000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32000,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради -38390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38390,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3718700 8700 0133 Резервний фонд -38390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38390,00
Всього видатків 3009956,00 3048346,00 7000,00 -31000,00 0,00 -1444494,00 -1398494,00 0,00 0,00 0,00 -1444494,00 1565462,00
Секретар міської ради                                                                       Ю.Химин                             
 
Додаток 4
до рішення міської ради
 20  грудня  2019  року №2210
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2019 рік
грн
Торансферти з інших бюджетів
Код Найменування бюджету
субвенції Усього
Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту
Інші субвенції з місцевого бюджету  Інші субвенції з місцевого бюджету 
Бюджет с.Попелі 0,00 -6038,00 0,00 0,00 -46000,00 0,00 0,00 -52038,00
Бюджет с.Ясениці 0,00 34692,00 0,00 0,00 -34692,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет Східницької селишної ради 0,00 112 749,00 0,00 0,00 -112 749,00 0,00 0,00 0,00
Всього 0,00 141403,00 0,00 0,00 -193441,00 0,00 0,00 -52038,00
Секретар міської ради                                        Ю.Химин
 
Додаток 5
до рішення міської ради
20 грудня 2019 року №2210
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради -1398494,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капытальний ремонт ремонт вузла підкачування води до квартир будинку №17 , по вулиці Шкільна в місті Бориславі Львівської області 32000,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт пожежних гідрантів у місті Бориславі Львівської області -13648,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у місті Бориславі , смт.Східниця, с.Попелі та смт.Ясениця-Сільна (КП "Еко-Місто") -1416846,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Коваліва в районі будинків №39-41 в місті Бориславі Львівської області  299856,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вулицею Короленка в місті Бориславі Львівської області -299856,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Озерній в місті Бориславі Львівської області -300000,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Внески до статутного капіталу ДКП "ЖЕК №1" 300000,00
Всього -1398494,00
Секретар міської ради                                        Ю.Химин

Додаток 6
до рішення міської ради
 20 грудня  2019 року  №2210
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році.
грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідально-го виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/ регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради -13648,00 1430846,00 -1444494,00 -1398494,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 32000,00 0,00 32000,00 32000,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік 31.01.2019 року №1692 -13648,00 0,00 -13648,00 -13648,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава  на 2019 рік ( для КП "Екомісто") 31.01.2019 року №1692 0,00 1462846,00 -1462846,00 -1416846,00
1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження Програма термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у місті Борислав на 2019-2023 роки 28.02.2019 року №1744 -32000,00 -32000,00 0,00 0,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт повязаних з капітальним та поточним ремонт доріг міста Борислава на 2019 рік 31.01.2019 року №1691 -300000,00 0,00 -300000,00 -300000,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Борислава на 2019 рік 31.01.2019 року №1690 300000,00 0,00 300000,00 300000,00
Всього -13648,00 1430846,00 -1444494,00 -1398494,00
Секретар міської ради                                        Ю.Химин