РІШЕННЯ № 2239

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул. Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження їх вартості та продаж земельної ділянки громадянину Юрчаку О.Г.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня 2019 року Борислав №2239
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на           вул. Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження їх вартості та продаж земельної ділянки громадянину Юрчаку О.Г.
 
            Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт Товариства з обмеженою відповідальністю  науково-виробничого підприємства “ГАЛГЕО” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від   13 грудня 2019 року №80/11, заяву громадянина Юрчака Р.Г. про продаж земельної ділянки,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
  
            1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0850 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0145).
  
 2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0850 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0145, у сумі  112 938 гривень (сто дванадцять тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 132, 87 гривні (сто тридцять дві гривні 87 копійок).
 
   3. Продати громадянину Юрчаку Олексію Григоровичу, який зареєстрований у м.Бориславі, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0850 га на вул.Дрогобицькій, 7  у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0145)  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, із земель, що перебувають в оренді (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення)  за  112 938 гривень (сто дванадцять тисяч дев’ятсот  тридцять вісім гривень).
 
 4. Громадянину Юрчаку  О.Г. укласти з Бориславською міською радою договір купівлі - продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.
 
 5. Дрогобицького управління  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
Міський голова   І.Яворський