РІШЕННЯ № 2213

Про внесення змін в додатки  1, 3,4,5 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня 2019 року Борислав                               № 2213
 
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 12 грудня  2019 року №1466/0/5-19 «Про розподіл стабілізаційної дотації та медичної субвенції з державного бюджету», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 19 грудня 2019 року №80/5 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 13 грудня   2019 року  №01-35/1017, міська  рада

 
ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:

            1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 752251 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом збільшити на суму 737251 гривень, за спеціальним фондом збільшити на суму 15000 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     391914405 гривень 53 копійки, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 359472796 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 324441609 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 26345809 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 865000 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 850000 гривень, за спеціальним фондом збільшити   на суму 15000 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 394248014 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 346093767 гривень 53 копійки;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 48154247  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   41525447 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
            1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Зменшити дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 262380 гривень за рахунок передачі із спеціального фонду бюджету розвитку ( спеціального фонду) до загального фонду  в сумі 262380 гривень, джерелом покриття якого були надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 262380 гривень.»
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
            2. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4.
 
3. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 5.
 
 
4. Вважати додатки 1-5  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський
 

 
Додаток 1
до рішення міської ради
 20 грудня 2019 року №2213
Уточнені доходи міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 752251,00 737251,00 15000,00 15000,00
41000000 Від органів державного управління 752251,00 737251,00 15000,00 15000,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 752251,00 737251,00 15000,00 15000,00
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 850000,00 850000,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  -97749,00 -112749,00 15000,00 15000,00
Разом доходів 752251,00 737251,00 15000,00 15000,00
Секретар міської ради                                                             Ю.Химин                             

Додаток 2
до рішення міської ради
20 грудня 2019 року №2213
Фінансування міського бюджету м.Борислава на 2020 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 262 380,00 -262 380,00 -262 380,00
Х  Загальне фінансування 
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 0,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 262 380,00 -262 380,00 -262 380,00
Х Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                        Ю.Химин                          
 
Додаток 3
до рішення міської ради
20 грудня 2019 року №2213
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  -29140,00 -29140,00 0,00 -17218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29140,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210100 0100 Державне управління -18678,00 -18678,00 0,00 -17218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18678,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету -18678,00 -18678,00 0,00 -17218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18678,00
0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0316300 6300 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0316324 6324 1060 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0316430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0,00 0,00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0216080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0216082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0317211 7211 0830 Сприяння діяльності телебачення та радіомовлення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0317212 7212 0830 Підтримка періодичних видань(газет та журналів) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0317300 7300 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0317310 7310 0421 Проведення заходів із землеустрою 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0218100 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0218110 8110 0320 Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0318600 8600 0133 Інші видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0218200 8200 Громадський порядок та безпека -10462,00 -10462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10462,00
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення -10462,00 -10462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10462,00
0218400 8400 Засоби масової інформації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0610100 0100 Державне управління 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611000 1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної  освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках , у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1011200 1200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1011210 1210 0990 Утримання інших закладів освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0613220 3220 1040 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0615000 5000 Фізична культура і спорт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -204817,00 -204817,00 -77658,00 -46609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -204817,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0810100 0100 Державне управління -87660,00 -87660,00 -75160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87660,00
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері соціального захисту та соціального забезпечення -87660,00 -87660,00 -75160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87660,00
0811000 1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0811060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -117157,00 -117157,00 -2498,00 -46609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117157,00
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813011 3011 1030 Надання пільг  на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1513012 3012 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції,ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби  спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової  міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,через  хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи;особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків;   пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції,   рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1513013 3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на житлово-комунальні послуги . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1513014 3014 1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунком "Ї" частини першої статті 77 Основ  законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону Украхни "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безплатне користування житлом, опаленням та освітленням. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813012 3012 1060 Надання  субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813021 3021 1030 Надання пільг  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту; які загинули(померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків, на придбання твердого палива 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1513024 3024 1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунком "Ї" частини першої статті 77 Основ  законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813021 3021 1030 Надання пільг  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства -596,00 -596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -596,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 596,00 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг  окремим категоріям громадян та компенсації  за пільовий проїзд окремих категорій громадян -1000,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1000,00
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства -1000,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1000,00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг звязку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги дітям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв"язку з вагітністю і пологами. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги  при народженні дитини  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813046 3046 1040 Надання тимчасової  державної допомоги дітям . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813047 3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам , які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813084 3084 1040 Надання тимчасової  державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування -35857,00 -35857,00 0,00 -34563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35857,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю . -35857,00 -35857,00 0,00 -34563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35857,00
0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення -80300,00 -80300,00 -2498,00 -12046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80300,00
0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді         -16500,00 -16500,00 -2498,00 -12046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16500,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій , фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813161 3161 1010 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг  -63800,00 -63800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63800,00
0813180 Соціальний захист ветеранів війни та праці 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1513210 3210 Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1513212 3212 1090 Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813230 3230 1040 Виплата дердавної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'яз, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813240 3240 Інші заклади та заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010000 Відповідальний виконавець:Служба у справах дітей 0,00 0,00 0,00
2010100 0100 Державне управління 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010180 0180 0111 Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016300 6300 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016320 6320 Надання допомоги у вирішенні житлових питань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016324 6324 1060 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради -201981,00 -201981,00 0,00 -162781,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 -186981,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1010100 0100 Державне управління -20000,00 -20000,00 0,00 -20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20000,00
1010160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері культури, молоді, фізичної культури та спорту -20000,00 -20000,00 0,00 -20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20000,00
1010000 1000 Освіта -12500,00 -12500,00 0,00 -12500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12500,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) -12500,00 -12500,00 0,00 -12500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12500,00
1013000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -5000,00 -5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5000,00
2413100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 0,00
1013130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -5000,00 -5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5000,00
1013133 3133 1040 Інші заходи та заклади  молодіжної політики -5000,00 -5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5000,00
1014000 4000 Культура і мистецтво -164481,00 -164481,00 0,00 -130281,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 -149481,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -28100,00 -28100,00 0,00 -27800,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 -13100,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок -70981,00 -70981,00 0,00 -70981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70981,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів -33400,00 -33400,00 0,00 -31500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33400,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти шкрлами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 0,00 0,00 0,00 0,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -32000,00 -32000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32000,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -32000,00 -32000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32000,00
1015000 5000 Фізична культура і спорт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1015010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1015030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1015032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1015040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2418600 8600 Інші видатки (ГО"Галицький стрілець) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1015060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1017325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1017600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради -246649,00 -246649,00 0,00 -3900,00 0,00 -187380,00 -187380,00 0,00 0,00 0,00 -187380,00 -434029,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1210100 0100 Державне управління -3900,00 -3900,00 0,00 -3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3900,00
1210180 0160 0111 Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства  та енергозбереження -3900,00 -3900,00 0,00 -3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3900,00
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство -142749,00 -142749,00 0,00 0,00 0,00 -126352,00 -126352,00 0,00 0,00 0,00 -126352,00 -269101,00
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00 -100000,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26352,00 -26352,00 0,00 0,00 0,00 -26352,00 -26352,00
1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів -12749,00 -12749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12749,00
1216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги -130000,00 -130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130000,00
1216070 6070 Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади  та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1217000 7000 Економічна діяльність -100000,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 -61028,00 -61028,00 0,00 0,00 0,00 -61028,00 -161028,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61028,00 -61028,00 0,00 0,00 0,00 -61028,00 -61028,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61028,00 -61028,00 0,00 0,00 0,00 -61028,00 -61028,00
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -100000,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00
1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження -100000,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1218200 8200 Громадський порядок та безпека 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1218300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3110100 0100 Державне управління 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері комунальної власності, земельних відносин та архітектури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3117100 7100 0421 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3117350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3117650 7650 0490 Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3117693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75000,00 -75000,00 0,00 0,00 0,00 -75000,00 -75000,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25000,00 -25000,00 0,00 0,00 0,00 -25000,00 -25000,00
3117350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25000,00 -25000,00 0,00 0,00 0,00 -25000,00 -25000,00
3117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00 -50000,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00 -50000,00
3117650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00 -50000,00 0,00 0,00 0,00 -50000,00 -50000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 1682218,00 1682218,00 0,00 -4283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1682218,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3710100 0100 Державне управління -4283,00 -4283,00 0,00 -4283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4283,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у бюджетій та фінансовій сфері  -4283,00 -4283,00 0,00 -4283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4283,00
3712000 2000 Охорона здоров`я 1636501,00 1636501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1636501,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  1636501,00 1636501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1636501,00
3712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3717300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3737322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3717600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3737670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
3712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
х х х Усього 999631,00 999631,00 -77658,00 -234791,00 0,00 -247380,00 -247380,00 0,00 0,00 0,00 -247380,00 752251,00
Секретар міської ради                                                         Ю.Химин    
 
Додаток 4
до рішення міської ради
  20 грудня 2019  року №2213
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2019 рік
грн
Торансферти з інших бюджетів
Код Найменування бюджету
субвенції Усього
Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту
Інші субвенції з місцевого бюджету  Інші субвенції з місцевого бюджету 
Бюджет Східницької селишної ради 0,00 -112 749,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 -97 749,00
Всього 0,00 -112749,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 -97749,00
Секретар міської ради                                                             Ю.Химин
 
до рішення міської ради 
20 грудня 2019 року №2213
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми /підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об"єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об"єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об"єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовностіоб"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 0 9
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 15000,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Поповнення бібліотечних фондів для Східницької бібліотеки 15000,00
1200000 Головний розпорядник: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради -187380,00
1210000 Відповідальний виконавець: управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт м"якого рулонного покриття даху житлового будинку на вулиці 600-річчя Борислава,20  -100000,00
1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт пожежних гідрантів в м. Бориславі Львівської обл. -26352,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Виготовлення містобудівної документації "Схеама санітарної очистки м. Борислава"  -61028,00
3100000 Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради -75000,00
31100000 Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3117350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Корегування генерального плану -25000,00
3117650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок , що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України -50000,00
Всього -247380,00
Секретар міської ради                                                                                               Ю.Химин