РІШЕННЯ № 2244

Про погодження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі, затвердження їх вартості та продаж земельних ділянок приватному підприємству “Гарант-Сервіс”БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня 2019 року Борислав №2244
 
Про погодження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі, затвердження їх вартості та продаж земельних ділянок приватному підприємству “Гарант-Сервіс”
 
                 Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт Товариства з обмеженою відповідальністю  науково-виробничого підприємства “ГАЛГЕО” про експертну грошову оцінку земельних ділянок,, заяви приватного підприємства “Гарант-Сервіс”  про продаж земельних ділянок,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  18.12.2019 року №81/1, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:    
 
1. Погодити звіти про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0742 га  на  вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0155).
  
  2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0742 га на вул.Дрогобицькій, 7  у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0155) у сумі  99 476 гривень (дев’яносто дев’ять тисяч чотириста сімдесят шість гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 134, 06 гривні (сто тридцять чотири гривні 06 копійок).
 
3. Продати приватному підприємству “Гарант-Сервіс” земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0742 га на вул.Дрогобицькій, 7  у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0155)  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробній, машинобудівній та іншої промисловості, із земель, що перебувають в оренді (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення)  за  99 476 гривень (дев’яносто  дев’ять тисяч чотириста сімдесят шість гривень).
 
4. Приватному підприємству “Гарант-Сервіс” укласти з Бориславською міською радою договорів купівлі- продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.
5. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової  служби у Львівській області  провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельні ділянки та здійснювати контроль за поступленням коштів.  
    6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
Міський голова   І.Яворський