РІШЕННЯ № 2277

Про внесення змін в додатки  1,3,4 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 30 січня 2020 року   Борислав                              №2277    

Про внесення змін в додатки  1,3,4 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 20 січня  2020 року №22/0/5-19 «Про виділення субвенції», рішення Східницької селищної ради від 24 грудня 2019 року №809 «Про селищний бюджет смт.Східниця на 2020 рік», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29 січня 2020 року №81/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 21 січня   2020 року  №01-35/44, міська  рада

 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:

         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 111700 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом збільшити на суму 71700 гривень, за спеціальним фондом збільшити на суму 40000 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     273776334 гривні, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 233135709 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 40640625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 35570043 гривні» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 111700 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 71700 гривень, за спеціальним фондом збільшити   на суму 40000 гривень, згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 273776334 гривні, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 233135709 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 40640625  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   35570043 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 
         2. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 3.
 
3. Вважати додатки 1-3  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
 
 
Міський голова      
                                                                            І.Яворський

 

Додаток 1
до рішення міської ради
30 січня 2020 року №
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
4E+07 Офіційні трансферти 111700,00 71700,00 40000,00 40000,00
4,1E+07 Від органів державного управління 111700,00 71700,00 40000,00 40000,00
4,1E+07 Субвенції  111700,00 71700,00 40000,00 40000,00
4,1E+07 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -300,00 -300,00 0,00 0,00
4,1E+07 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 112000,00 72000,00 40000,00 40000,00
4,1E+07 Субвенція з місцевого бюджету на здйснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 47000,00 47000,00 0,00 0,00
4,1E+07 Інші субвенції з місцевого бюджету 65000,00 25000,00 40000,00 40000,00
х Разом доходів 111700,00 71700,00 40000,00 40000,00
Секретар міської ради                                      Ю.Химин
Додаток 2
до рішення міської ради
30 січня 2020 року №
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 72000,00 72000,00 38000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 72000,00 72000,00 38000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 47000,00 47000,00 38000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1014000 4000 Культура і мистецтво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради -300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 2000 Охорона здоров`я -300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  -300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00
х х х Усього 71700,00 71700,00 38000,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 111700,00
Секретар міської  ради Ю.Химин
 
до рішення міської ради 
 30 січня 2020 року №
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Медична субвенція Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції Інші субвенції з місцевого бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41034200 41051000 41053900 41053900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/-державний бюджет 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний  бюджет 0,00 0,00 47000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-селищний  бюджет смт.Східниця 0,00 0,00 0,00 25000,00 40000,00 0,00 0,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
х Усього 0,00 -300,00 47000,00 25000,00 40000,00 0,00 0,00 111700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.Химин