РІШЕННЯ № 2279

Про затвердження Програми правової освіти населення м.Борислава та смт.Східниця на 2020-2021 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 січня  2020 року Борислав № 2279
 
 
 
Про затвердження Програми правової освіти населення м.Борислава та смт.Східниця на 2020-2021 роки
 
Відповідно до ст.57 Конституції України, п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету міської ради від 12 грудня 2019 року № 301 „ Про погодження Програми правової освіти населення м.Борислава та смт.Східниця на 2020-2021 роки”, беручи лист Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 21 жовтня 2019 року № 01-21/578, рішення постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку від 29.01.2020 р. №38/1, для підвищення рівня правової освіти населення міста, міська рада
 
 
В И Р І Ш И Л А
 
1. Затвердити:
1.1. Програму правової освіти населення м.Борислава та смт.Східниця на 2020-2021 роки, що додається;
1.2. Основні заходи із забезпечення виконання Програми правової освіти населення м.Борислава та смт.Східниця на 2020-2021 роки, згідно з додатком.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів, керуючого справами виконкому І.Кобилецького відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків, постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку (І.Книш).
 
 
 
Міський голова                                                                                      І.Р.Яворський
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 30.01.2020 р. №2279
 
ПРОГРАМА
правової освіти та правової допомоги у
м. Борислава та смт.Східниця на 2020-2021 роки
 
І. Загальні положення
 
Прагнучи жити у громадянському суспільстві та бути активним громадянином правової держави, кожному громадянинові України варто бути добре обізнаним із обсягом своїх прав та обов’язків. Вагомою проблемою є низька правова культура громадян. Тому мало хто із громадян може самостійно захистити свої права.
 
ІІ. Мета Програми
 
Метою Програми правової освіти та правової допомоги у м. Борислава та смт.Східниця на 2020-2021 роки (далі - Програма) є розробка та здійснення комплексу заходів правового, організаційного характеру, спрямованого на підвищення правової обізнаності мешканців м.Борислава та смт. Східниці.
 
ІІІ. Завдання програми
 
Завданнями Програми є:
  • поширення інформації про право осіб на отримання безоплатної правової допомоги;
  • здійснення комплексу навчальних правопросвітницьких заходів для різних категорій осіб;
  • забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
  • забезпечення точок доступу вразливих категорій громадян до безоплатної правової допомоги.
 
IV. Ресурсне забезпечення Програми
 
Фінансування Програми здійснюється з джерел, не заборонених чинним законодавством, на транспортні витрати (відрядження) та інформаційне забезпечення (розміщення публікацій та аудіо-, візуальних матеріалів в засобах масової інформації, виготовлення поліграфічної продукції).
Людський ресурс – фахівців забезпечують усі виконавці Програми, в тому числі і Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Важливими інформаційними ресурсами для реалізації цієї Програми будуть: офіційний веб-сайт Бориславської міської ради, радіо редакція „Слово”, офіційні сайти та сторінки соціальних партнерів  Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
 
V. Термін виконання програми
 
Початок дії Програми — січень 2020 , а закінчення — грудень 2021 року.
 
VІ. Координація та контроль за реалізацією Програми
 
Координація роботи з виконання Програми покладається на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Організаційне супроводження виконання Програми протягом  2020-2021 року здійснюватиме Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який є основним розробником Програми.
Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку.
 
VІІ. Виконавці
 
Виконавцями програми: є Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, служба у справах дітей Бориславської міської ради, Бориславський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти Бориславської міської ради, відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради , відділ управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради, Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості, Бориславська міська централізована бібліотечна система, сектор ювенальної превенції патрульної поліції Бориславського відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області, Дрогобицький міськрайонний відділ філії державної установи  „Центр пробації” у Львівській області, лідери громадських організацій міста, інші юридичні особи.
 
VІІІ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
 
Виконання Програми дасть змогу:
  • поширення інформації про право осіб на отримання безоплатної правової допомоги;
  • здійснення комплексу навчальних правопросвітницьких заходів для різних категорій осіб;
- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.
 
Індикатори
 
Кількісні: кількість виданих буклетів, проведених семінарів для учнів, лекторіїв, круглих столів, тематичних правових книжкових виставок, правових вікторин, фестивалів, надрукованих консультативних статей,  виступів на радіо, тощо.
Якісні: скільки громадян прийшло до бюро внаслідок отримання буклета, скільки громадян після прослуханої лекції змогли організувати свою громаду та допомогти вирішити проблему мікрорайону міста, скільки  учнів  взяли участь у правопросвітницьких заходах, які проведені їхніми ровесниками.
 
 
Секретар міської ради                                                         Ю.Химин
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 30.01.2020 р. №2279
 
Основні заходи
із забезпечення виконання Програми правової освіти
населення м.Борислава та смт.Східниця на 2020-2021 роки
 
№ п/п Найменування заходів Відповідальні виконавці Термін
1 Започаткувати рубрику „Правова допомога” та розміщувати консультативні статті на офіційному веб сайті Бориславської міської ради
 
Відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради, Відділ правового забезпечення Бориславської міської ради, Стрийський МЦ з надання БВПД До кінця січня, а далі 1 раз у місяць
2 Започаткувати систематичне розміщення інформації про право осіб на отримання безоплатної правової допомоги
 
Відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради, Відділ правового забезпечення Бориславської міської ради, Стрийський МЦ з надання БВПД До кінця січня, а далі не рідше 1 раз у квартал
3 Провести правопросвітницькі лекторії для батьків учнів загальноосвітніх шкіл Відділ освіти Бориславської міської ради, сектор ювенальної превенції патрульної поліції Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області, ДМРВФДУ „Центр пробації”, Стрийський МЦ з надання БВПД, служба у справах дітей Бориславської міської ради
 
За необхідностіале не рідше 1 разу в квартал
4 Провести правопросвітницькі заходи з метою попередження домашнього насильства Стрийський МЦ з надання БВПД, управління праці соціального захисту населення міської ради, відділ освіти Бориславської міської ради, сектор ювенальної превенції патрульної поліції Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області, ДМРВФДУ „Центр пробації”, служба у справах дітей Бориславської міської ради
 
Що кварталу
5 Започаткувати читання з актуальних питань права Стрийський МЦ з надання БВПД, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради
 
І квартал
6 Провести навчання для підприємців Борислава на тему: „Соціальна відповідальність бізнесу -  гарантія посилення правової спроможності громади”.
 
Бориславська міська філія Львівського ЦЗ, Стрийський МЦ з надання БВПД ІІ квартал 2020 року
7 Організувати діяльність правової школи „Республіка права та закону” при Бориславському бюро правової допомоги
 
Стрийський МЦ з надання БВПД І квартал 2020 року
8 Провести спільно з школою „Республіка права та закону” для учнів шкіл Борислава інформаційно – просвітницькі заходи за принципом „рівний – рівному”
 
Стрийський МЦ з надання БВПД, відділ освіти Бориславської міської ради, Бориславська міська централізована бібліотечна система, ІІ, ІІІ, ІV квартал
9 Проводити роботу мобільних дистанційних консультативних пунктів Стрийський МЦ з надання БВПД Постійно
10 Видати тематичні буклети на правову тематику
 
Стрийський МЦ з надання БВПД Постійно
11 Здійснювати правопросвітницькі заходи з метою профілактики протидії торгівлі людьми
 
Стрийський МЦ з надання БВПД 1 раз у квартал
12 Започаткувати діяльність центру громадських ініціатив на базі ЗОШ № 3 Стрийський МЦ з надання БВПД, відділ освіти І квартал
 
 
        Секретар міської ради                                                                 Ю.Химин