РІШЕННЯ № 2280

Про затвердженняПрограми  фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2020 рік

РІШЕННЯ

30 січня 2020  року Борислав №2280  
 
Про затвердження  Програми  фінансової
підтримки Державної міграційної
служби на 2020 рік
 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 19 грудня 2019 року №311 «Про погодження Програми фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2020 рік», лист Бориславського міського відділу головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області від 03 грудня 2019 року № 4616-887/4616.1-19 та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29.01.2020 р. №81/6, міська рада
ВИРІШИЛА:  
 
1. Затвердити Програму фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2020 рік, що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко, керуючого справами виконкому І.Кобилецького відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, державної регуляторної політики  (Б.Городиський).
 
 
                Міський голова                                                                              І.Яворський
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 30.01.2020  року №2280
 
 
ПРОГРАМА
фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2020 рік
 
  1. Загальні положення
 
Програмою фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2020 рік (надалі - Програма), передбачено надання Бориславською міською радою Львівської області коштів Головному управлінню Державної міграційної служби України у Львівській області з метою належного виконання ним своїх повноважень у сфері міграції громадян, для ефективного надання адміністративних послуг, забезпечення виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу  виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин України”.
 
2. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма
 
Однією з умов розбудови правової держави на сучасному етапі є визначення напрямів її міграційної політики та вдосконалення системи державного управління міграційними процесами відповідно до міжнародних стандартів у сфері реалізації прав людини.
Реалізація концепції державної міграційної політики передбачає виконання ряду завдань, серед яких є якісне надання адміністративних послуг в межах наданих повноважень. На жаль, відсутність державного фінансування на розвиток матеріально-технічної бази міграційної служби не дає змоги створенню належних умов для виконання визначених функцій.
 
3. Мета Програми
 
Основною метою Програми є покращення матеріально-технічної бази (ремонт приміщення, закупівлі необхідного інвентара для облаштування кабінетів) для забезпечення реалізації державної політики в сфері міграції та належного безперебійного функціонування Бориславського міського відділу головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.
 
4. Обсяг, джерела та механізм фінансування,
строки та етапи виконання
 
Створення належної матеріально-технічної бази державної міграційної служби є запорукою успішного виконання завдань, визначених законодавством та дозволить уникнути значної кількості  наявних проблем.
 
 
Фінансування Програми проводитиметься  за рахунок коштів загального фонду міського бюджету  м.Борислава шляхом перерахування субвенції  з міського бюджету м.Борислава державному бюджету на реєстраційний рахунок  Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, відповідно до затверджених бюджетних асигнувань.
Обсяг коштів на виконання зазначеної Програми на 2020 рік складає 300 000 грн. відповідно до паспорта Програми, що додається.
Програма розроблена на 2020 рік.
 
5. Напрями діяльності Програми
 
Напрямом діяльності Програми є покращення матеріально-технічної бази Бориславського міського відділу  Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області шляхом надання коштів для ремонту приміщень, закупівлі необхідного інвентара для облаштування кабінетів.
 
6. Координація та контроль
за ходом виконання Програми
 
Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює відповідальний виконавець  Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області.
Головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець Програми наприкінці бюджетного року здійснюють аналіз результатів виконання Програми.
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації  виконавцями її заходів, завдань і показників.
 
7. Очікувані  результати
 
Як результат буде досягнуто:
-   забезпечення реалізації державної політики у сфері міграції;
-   підвищення якості  надання адміністративних послуг;
-   створення комфортних умов громадянам;
-   забезпечення  громадян якісними та своєчасними  послугами  в т.ч. з використанням сучасних інформаційних технологій;
-   розширення переліку послуг , що надаються громадянам з урахуванням їх потреб та побажань;
-   забезпечення обізнаності громадян щодо можливих змін  у міграційному законодавстві( шляхом надання консультацій, роз’яснень на паперових носіях);
-   додаткові надходження до бюджету міста.
 
 
 
 
 
 Додаток
до Програми фінансової підтримки Державної міграційної служби
на 2020 рік
   
1. Ініціатор розроблення програми Бориславська міська рада Львівської області
 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу місцевого самоврядування про розроблення Програми Рішення Бориславської міської ради   від 30.01.2020 р. № 2280 «Про затвердження програми фінансової підтримки Державної міграційної служби
на 2020 рік»
3. Розробник програми Відділ правового забезпечення  Бориславської міської ради
 
4. Співрозробники Програми Бориславський міський відділ головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області
 
5. Відповідальний виконавець Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області.
 
6. Учасники Програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради, депутати міської ради
 
7. Термін реалізації програми 2020 рік
 
8. Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми
 
Міський бюджет м.Борислава
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього
 
300 000 грн.

 
 
             Секретар міської ради                                                                      Ю.М.Химин