РІШЕННЯ № 2291

Про дозвіл комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» на списання з балансу котла типу НІІСТУ-5М

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 січня 2020 року    Борислав                       №2291
 
 
Про дозвіл комунальному підприємству
«Бориславтеплоенерго» на списання з балансу котла типу НІІСТУ-5М
    Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку списання майна комунальних підприємств, бюджетних установ та орендованого майна, затвердженого рішенням Бориславської міської ради від 3 липня 2008 року №651, беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 28.01.2020 р. №47/1, звернення комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» від 16.01.2020р. №17,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
         1.  Дозволити  комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» списати водогрійний котел типу НІІСТУ-5М 1998 року випуску: інвентарний номер  - 1042006, балансова вартість 6058,46 грн., залишкова вартість 2030,75 грн.
 
       2. Комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» (Б. Дубас):
 2.1. провести списання відповідно до чинного законодавства України;
 2.2. кошти,  одержані внаслідок списання майна, спрямувати на оновлення матеріально-технічної бази.
 
        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р. Садлівського та секретаря міської ради Ю. Химина згідно з розподілом функціональних обов ’язків.
 
 
 
 
Міський голова                                                                                        І. Яворський