РІШЕННЯ № 2294

Про  затвердження Програми фінансування робіт, пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом доріг міста Борислава на 2020 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 січня 2020 року Борислав №2294
 
Про  затвердження Програми фінансування робіт, пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом доріг міста Борислава на 2020 рік

 
 
            Відповідно до п.22 ч.1  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   п.п.1 ч.1 ст.10  Закону України «Про  благоустрій населених пунктів»,   беручи до уваги рішення постійної  комісії  з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи  від 28.01.2020 р.  №46/1, та з питань  планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29.01.2020 р. №81/11,  міська рада
 
 
ВИРІШИЛА
 
               1.  Затвердити  Програму фінансування робіт, пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом доріг м. Борислава на 2020 рік, що додається.
 
               2. Начальнику управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради (О. Левицький) здійснювати фінансування, загальну координацію та моніторинг  виконання заходів Програми.
 
              3. Контроль за виконанням цього рішення   покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступника міського  голови С.Солоненко,  постійну  комісію з питань планування бюджету та фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський), з питань житлово-комунального  господарства, транспорту та  зв’язку, оборонної роботи (І.Тарновецький) відповідно до  розподілу їх функціональних обов’язків .
 

      Міський голова                                                                                 І.  Яворський


                                                                                                         Затверджено
      рішення  міської ради  
               від 30.01.2020 р.   № 2294
ПРОГРАМА
фінансування  робіт,  пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом  доріг
 м.Борислава   на 2020 рік 
( далі – Програма  )
 
1. Загальні  положення
Закон України “Про автомобільні дороги” регулює відносини, пов’язані  з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:
  • автомобільні дороги загального користування;
  • автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;
  • відомчі (технологічні) автомобільні дороги;
  • автомобільні дороги на приватних територіях.
Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях - Служби автомобільних доріг.
Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.
Станом на 01.01.2020 року мережа автомобільних доріг загального користування м. Борислава становить 111,4 км, з них: мережі з твердим  покриттям – 111,1 км, ґрунтовим покриттям – 0,3 км. Обсяг вулично-дорожнього покриття, що потребує проведення ремонту:  капітального   ремонту – 13,4 км, а поточного ремонту 15,3 км.
  Проїзні частини  міських доріг на вулицях Івасюка, Січових Стрільців, Куліша,  Дорошенка, Гірній, Грушевського  невідкладно потребують капітального ремонту. Є необхідність проведення робіт із поточного ремонту проїзних частин доріг на вулицях Міцкевича, С. Петлюри, Шкільній,  Д. Галицького, Коваліва. Проїзні частини доріг із гравійним покриттям на окраїнах міста Борислава також потребують відновлення. Особливо це стосується доріг, по яких рухається технологічний транспорт НГВУ «Бориславнафтогаз» та ДП «Дрогобицького лісового господарства».  Незадовільним є  благоустрій комунальних доріг: тротуари, бортові камені  - потребують відновлення - відсутнє освітлення пішохідних переходів, необхідно створити  умови для пересування людей з особливими потребами.
             Наявні обсяги фінансування з державного, обласного і місцевого бюджетів  не забезпечують нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.  Мета Програми
 
Забезпечення належних умов для руху транспортних засобів та безпеки дорожнього руху на існуючих автомобільних дорогах загального користування місцевого  значення м. Борислава.
      
  3. Очікувані результати виконання Програми
 
Виконання Програми забезпечить:                                                                      
        -  виконання запланованих ремонтних робіт із капітального ремонту проїзних частин доріг загального користування та своєчасне виконання робіт із поточного   ремонту
     - часткове вирішення проблем із відновлення належного дорожнього  покриття доріг в місті Бориславі;
     -   виконання заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху;
     - створення належних умов для руху транспортних засобів на виявлених аварійних ділянках доріг загального користування, в тому числі на міських  маршрутах для перевезення пасажирів;
     -  покращення умов для руху пішоходів;
  •  термін експлуатації дорожнього покриття   доріг комунальної власності, на яких будуть виконані роботи із капітального ремонту відповідає гарантіям, наданих підрядноїю організацією;
  • планове використання бюджетних коштів.
 
               4.  Фінансове забезпечення виконання Програми
 
 Фінансування Програми планується здійснювати:
-  кошти  бюджету міста Борислава на 2020 рік, а саме:
   за рахунок надходжень щодо першої реєстрації транспортних засобів;
- акцизних зборів та продажу   ділянок міського земельного фонду;
 - об’єктів власності громади міста Борислава.
-   кошти субвенцій бюджету розвитку Львівської області.                                                          
          У  бюджеті міста Борислава  на 2020 рік передбачено фінансування на  капітальний ремонт доріг комунальної власності  у сумі  16656,956 тис. грн.  
                               5.  Координація, контроль та порядок виконання Програми
Програм реалізується  відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги».                   
 На сучасному етапі підвищується роль місцевих громад, які здійснюють контроль за ходом виконання Програми, ефективним використанням коштів, спрямованих на проведення ремонтних робіт  на дорогах міста та   якістю їх виконання
   Підставою для включення доріг комунальної власності до переліку об'єктів, пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом  доріг  на 2020 рік є:
- виготовлена та затверджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація  та дефектний акт.
            З метою забезпечення якості виконання ремонтних робіт замовник:
-  залучає інженера технічного нагляду, який має відповідний сертифікат, для перевірки якості  виконання робіт та відповідність виконаних робіт будівельним норм і правилам;
- відповідно до чинного законодавства укладає договір із підрядною організацією на виконання ремонтних ремонт; 
- у договорі на виконання ремонтних ремонт  передбачено  відповідальність підрядної організації  щодо дотримання гарантійних термінів завершених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного терміну на поточний ремонт - 1рік,  капітальний ремонт -   5 років.                                                                              
- підрядна організація  після виконання ремонтних робіт надає замовнику робіт відповідні документи, які підтверджують  якість матеріалів; 
 Головним розпорядником коштів із  капітального ремонту доріг загального користування є управління  житлово-комунального господарства та енергозбереження  Бориславської міської  ради.
Складовою частиною Програми є додаток 1та додаток 2.
 
     Секретар міської ради                                                                                  Ю.  Химин
 
 
                                          
                                                                                                          Додаток 1  
                                                                                 До Програми
                                       
                                    
                                               ПАСПОРТ
             фінансування  робіт,  пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом  доріг       
                                                міста Борислава   на 2020 рік 
 
1. Ініціатор розроблення програми Міський голова
Яворський Ігор Романович
 
 
2. Дата, номер документа про
затвердження  програми
 
Рішення міської ради
від 30.01.2020 р. №2294
 
3. Розробник  програми Управліннял житлово - комунального господарства та енергозбереження
міської ради
 
 
4. Співрозробники   програми
 
Комунальне підприємство «Еко-Місто»
 
 
5. Відповідальний  виконавець
програми
 
Управліннял житлово-комунального господарства та енергозбереження
міської ради
 
 
6. Учасники програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради, комунальне підприємство «Еко-Місто»
фінансове управління міської ради
 
 
7. Термін реалізації програми
 
2020 рік  
8. Загальний обсяг фінасових
ресурсів
16656,956 тис.грн.
 
 
 
 
 
 
              Секретар  міської ради                                                                       Ю.Химин
                                                                           
 
 
Подпись:                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  Додаток  2
                                                                                                                            до Програми  
                                                                
Фінансове  забезпечення Програми
                                                                 
Назва об’єктів капітального та поточного ремонтів доріг комунального призначення в  м. Бориславі за кошти міського та обласного бюджетів  
План фінансування
на 2020 рік
(тис. грн.)
 
Обсяг коштів, які мають підтверджене фінансування у 2020 році
(тис. грн.)
Міський бюджет розвитку в т.ч.  : 46781,397 16656,956
«Капітальний ремонт  проїзної частини дороги на вул. Івасюка в  м. Бориславі Львівської області»
 
 
5921,872
 
420,000
Капітальний ремонт  проїзної частини дороги на вул. Куліша в  м. Бориславі Львівської області
 
 
4019,759
 
3958,957
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі
Львівської області
 
 
14340,279
 
2600,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109 на  вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області
 
 
3614,410
 
3573,320
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленка
в м.Бориславі Львівської області
 
 
6895,978
 
500,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Ірини Сеник м.Бориславі Львівської області
 
 
2500,000
 
550,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.  Січових Стрільців
м.Бориславі Львівської області
 
 
1500,000
 
100,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 177
в м.Бориславі Львівської області
 
 
300,000
 
198,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 171
в м.Бориславі Львівської області
 
 
300,000
 
198,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Коваліва в районі будинків № 22 та  № 26А в м.Бориславі Львівської області
 
 
300,000
 
198,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги від будинку № 35 на вул. Коваліва до перехрестя з дорогою на вул. Зеленій 
в м. Бориславі Львівської області
 
 
2500,000
 
725,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Шухевича
у місті Борислав Львівської області
 
 
690,129
 
690,129
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Котляревського в районі ШБУ-7
у місті Бориславі Львівської області
 
 
173,015
 
173,015
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Січових Стрільців в районі перехрестя з вулицею Шухевича
в м.Бориславі Львівської області
 
213,112
 
 
 
 
213,112
 
 
 
Капітальний ремонт на вулиці Тустановицькій
у місті Бориславі Львівської області
 
 
286,592
 
 
286,592
 
Капітальний ремонт дороги на вулиці В.Великого від перехрестя з вулицею Коваліва до кладовища на вулиці В.Великого
 
 
2653,420
 
 
1700,000
Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вулицею В.Великого до перехрестя з вулицею М.Грушевського
в місті Бориславі Львівської області
 
 
143,050
 
 
143,050
 
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Коваліва в рійоні будинків №39-41
в місті Бориславі Львівської області
 
 
292,497
 
 
292,497
 
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Озерній
в місті Бориславі Львівської області
 
 
137,284
 
 
137,284
 
Всього по пограмі: 46781,397 16656,956
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                               Ю.Химин