РІШЕННЯ № 2295

Про затвердження  Програми  розвитку житлово-комунального  господарства            міста Борислава на 2020 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 січня 2020 року Борислав №2295
 
 Про затвердження  Програми  розвитку житлово-комунального  господарства            міста Борислава на 2020 рік
 
 Відповідно до п.22 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 ч.1 ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених  пунктів»,   розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава   на 2020 рік», беручи до уваги рішення постійної  комісії  з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи  від 28.01.2020 року №46/2, рішення постійної  комісії  з питань  планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29.01.2020 року №81/12, міська рада
 
ВИРІШИЛА
 
1.   Затвердити  Програму розвитку житлово-комунального  господарства            міста Борислава на 2020 рік, що додається.
            2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради (О. Левицький) здійснювати фінансування, загальну координацію та моніторинг  виконання заходів Програми.
 
              3.  Контроль за виконанням цього рішення   покласти на першого заступника міського голови Р. Садлівського, заступника міського  голови С. Солоненко,   постійну  комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б. Городиський), з питань житлово-комунального  господарства, транспорту та  зв’язку,  оборонної роботи (І. Тарновецький)  відповідно до  розпожілу їх функціональних обов’язків.
 
 
 
Міський голова                                                                                       І.  Яворський

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішення міської ради
                                                                          від 30.01.2020 року №2295
 
ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА БОРИСЛАВ   НА 2020рік
 
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
     Програма розроблена з метою визначення основних принципів та напрямів розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава, його організаційних, фінансово-економічних аспектів для покращення якості надання комунальних послуг, підвищення ефективності управління житловим фондом в умовах утворення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
      Положення Програми враховують сучасний стан та структуру житлового та комунального господарства міста Борислава, його виробничі та організаційно-економічні проблеми та специфіку, як об'єкта управління.
    
 
І. Сучасний стан житлово-комунального господарства міста Борислав
1. Житлове господарство
 
Багатоквартирний житловий фонд міста Борислава налічує 426 будинки. На цей час у місті  утворено 100 ОСББ, які обслуговують 106 багатоквартирних житлових будинків
Технічний стан житлового фонду міста характеризується високим коефіцієнтом зносу – від 50 до 100%. Всього налічується 39 застарілих (ветких)   будинків, що складає  9 % від багатоквартирного житлового фонду міста.
      Загальний стан багатоквартирного житлового  фонду міста за показником зносу є незадовільним, що пов'язано з низьким рівнем об’єму виконання робіт із капітального ремонту конструктивних елементів будинків, відсутністю нового будівництва на протязі останніх 40-ти років, а також відсутністю фінансування робіт із капітального ремонту із державного та обласного бюджетів.
           У  24-х дев'яти поверхових житлових будинках облаштовано 57 пасажирських ліфтів, які експлуатуються більше 25-ти років і тому періодично проводиться експертиза щодо їх експлуатаційних ресурсів.  
          Кошти, що виділяються на фінансування робіт із капітального ремонту   складають тільки 1-2 % від розрахункової потреби. У зв’язку з цим технічний стан житлового фонду постійно погіршується.
           На сьогодні питання підвищення якості обслуговування житлового фонду вирішується шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та визначення управителів багатоквартирних житлових будинків, в яких не утворене об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.
    З метою демонополізації ринку житлово-комунальних послуг  міська рада буде сприяти:
- створенню  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, як альтернативної структури управління житловим фондом;
 -   забезпечення укладання  договорів  між  надавачами послуг із управління багатоквартирних житлових будинків та мешканцями будинків;
            -  забезпечення укладання  договорів  між  надавачами комунальних послуг із централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення  та мешканцями будинків;
 
             Основними факторами  для створення нових ОСББ в місті Бориславі є:
    - недофінансування у виконанні необхідних  ремонтних робіт  у багатоквартирних житлових будинках;
   - неефективність забезпечення в повному обсязі вимог мешканців щодо якості житлово-комунальних послуг
 
2. Централізоване  водопостачання та водовідведення
        
          Комунальне підприємство «Вододар», яке перебуває у сфері управління органу місцевого самоврядування міста Борислав, забезпечує питною водою місто Борислав та смт. Східниця.
          Для забезпечення подачі води експлуатується один поверхневий водозабір в селі Рибник (Дрогобицький район) і чотири локальних водозабори «Валька», «Ріпне», «Штателянди», «Раточин», які розташовані на річках Лошань, Тисмениця, Понерла, Раточин на окраїнах міста Борислава. Система забезпечує подачу до 95 відсотків загального обсягу води господарсько-питного призначення. 
       Основним джерелом водопостачання служать поверхневі води річки Рибник, які розташовані на правому березі ріки, вище впадіння її в р. Стрий. Із збірників, розміщених на правому березі р. Рибник, вода двома водопроводами самопливно подається до насосної станції. Звідси з  насосної станції ( НС «Рибник») вода  подається до водоочисної станції (ВОС) «Бухів» (висотні відмітки НС «Рибник» і ВОС «Бухів»  462 м і 689 м над рівнем моря відповідно). На ВОС «Бухів» вода фільтрується, знезаражується і подається споживачам м. Борислава і смт. Східниця.
      ВОС «Бухів» та НС «Рибник» потребують реконструкції та модернізації. Необхідно зменшити витрати за спожиту електроенергію на насосній станції   «Рибник» в                     с. Рибник Дрогобицького району шляхом заміни одиниць та вузлів  технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано. У перспективі необхідно передбачити виконання робіт із модернізації технологічного устаткування насосній станції   «Рибник».
          
          На локальних водозаборах споруджені відстійники та знезаражуючі установки, технічний стан яких є незадовільним.
        Централізованим водопостачанням охоплено 86% населення, водовідведенням - 67%. Надійність та безперебійна робота системи водопостачання та водовідведення безпосередньо залежить від технічного стану її окремих елементів. Протяжність водопровідних мереж м. Борислава –  242 км, у зношеному або аварійному стані перебувають 28 % водопровідних мереж. Потребує заміни близько 50 % насосного обладнання.
Наслідком такої ситуації є постійно зростаючі втрати води в мережах. На даний час середній рівень таких втрат по комунальному підприємстві складає  70 %.   Втрати води спричинено вкрай незадовільним станом водопровідних мереж, деякі з них експлуатуються без заміни понад 60 років.
      . Через незадовільний стан сантехнічного обладнання у житловому секторі також втрачається близько 30-40 відсотків загального обсягу води. Отже, дві третини води, що подається до водопровідної мережі, фактично не використовується
         Надмірні гідроудари, відсутність зонування та гідравлічної схеми оперативного регулювання системи водопостачання м. Борислава в умовах дії дуже високих тисків в трубопроводах, а також зносу водопроводів у зв’язку з дуже тривалим терміном експлуатації, призводить до постійних значних втрат води (до 70 %, в залежності від метеорологічних умов).
         Існуюча схема водопостачання (висота підйому води з основного водозабору “Рибник” становить 227 м.) та існуюча  потужність насосного обладнання НС “Рибник”  не дозволяє ( за даних умовах експлуатації) цілодобово подавати воду до мешканців.
        Тому для негайного вирішення проблем водопостачання  в місті  необхідно:
 
     1. Розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію споруд  та будівель ВОС «Бухів».
2. Продовжити роботи із реконструкції міських водопровідних мереж, в тому числі і
за рахунок  реалізації «Регіональної програми «Питна вода України» у Львівській області на  2012-2020 роки»;
  1. У перспективі розробити та ввести в експлуатацію гідравлічну схему
оперативного  регулювання системи водопостачання міста Борислава. Гідравлічне оперативне регулювання  системи водопостачання міста зведе до мінімуму утворення витоків на трубопроводах водопостачання .
  1. Реалізувати проекти із реконструкції існуючих   локальних водозаборів.
Реалізація цих проектів дозволить покращити якість води, що подається в м. Борислав, та суттєво збільшить відбір води з водозаборів та зменшить питомі витрати електроенергії на водопостачання.
        Враховуючи, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості води господарсько-питного призначення у м. Бориславі і тому її економія є основним  завданням. Необхідно провести модернізацію системи питного централізованого водопостачання. Успішне вирішення зазначених вище проблем водопостачання дасть змогу не лише економити кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання та упорядкувати в подальшому тарифи на воду у бік їх зниження, а і покращити якість води що подається мешканцям міста Борислава та с.м.т. Східниця.
        Всі мережі водовідведення в місті самопливні. Протяжність каналізаційних мереж становить  78 км, у зношеному або аварійному стані перебувають 53% . Каналізаційні мережі прокладались в м. Бориславі понад 95 років тому і прокладені на глибині від 3 м до 6,5 м. Практично всі стоки  (водовідведення) надходять на каналізаційні очисні споруди комунального підприємства  «Дрогобичводоканал». Із за постійних розбіжностей у визначенні об’ємів стоків, що подаються на очисні споруди містаДрогобича, комунальне підприємство «Вододар» несе фінансові збитки.
     Тому для негайного вирішення проблем водовідведення  в місті  необхідно :
  1. Провести ремонт та реконструкцію мереж побутової каналізації, які перебувають у
незадовільному технічному  стані.
          Реалізація зазначених вище  проблемних питань у сфері водопостачання та водовідведення розрахована не тільки на фінансування із бюджету міста Борислава, а також залучення коштів  із обласного бюджету Львівської області.
        
  3. Централізоване теплопостачання
 
 Теплопостачання багатоквартирних житлових будинків в умовах, які склалися,  здійснюється за рахунок  поєднання надання послуг із централізованого теплопостачання та індивідуального  опалення власниками квартир.
 Теплопостачання установ міста Борислава здійснюється за рахунок   використання енергозберігаючих технологій і обладнання та різних видів палива.
        Технічному переоснащенню теплового господарства міста Борислава сприятиме  реалізація   «Плану  перспективного розвитку центрального  теплопостачання, існуючого стану мереж енергозабезпечення житлових районів міста Борислав на 2019-2024 роки», який повинен бути розроблений відповідно до Перспективної схеми теплопостачання    м. Борислава на 2019-2024 роки.
       Теплопостачання багатоквартирних будинків міського житлового фонду та об’єктів соціальної сфери міста здійснюється шляхом роботи 9-ти котелень комунального підприємства «Бориславтеплоенерго», трьома котельнями центральної міської лікарні та однією  котельнею відділу освіти. 
          Основні фонди енергогенеруючих об’єктів                                                                            КП «Бориславтеплоенерго», характеризуються високим ступенем зношеності (72%), високою енергомісткістю та низьким коефіцієнтом корисної дії (65%).
На  всіх котельнях встановлено 37 котлів, з яких  17 (45,9%) експлуатується понад 20 років. Значна кількість діючих котлів (10 шт.) є застарілими та малоефективними з коефіцієнтом корисної дії нижче 82%. Протяжність теплових мереж становить 24,6 км, з них 3,7 км (15 %) від загальної протяжності мереж перебувають у ветхому  стані.
Основні заходи полягають в удосконаленні схеми теплопостачання згідно з перспективним планом розвитку, здійснення малозатратної модернізації діючих котлів різної потужності, диспетчеризації управління процесом виробництва теплоносія,  утилізації  вихідних димових газів, впровадженні комбінованого виробництва теплової енергії (когенераційних технологій),   заміні аварійних і зношених трубопроводів теплотрас централізованого теплопостачання.
З метою організації ефективного управління системою теплопостачання необхідно провести енергетичний аудит, а також паспортизацію всіх об’єктів теплопостачання від джерела до споживача та внести в електронні бази даних актуальну інформацію.  
На цей час значна частина мешканців багатоквартирних житлових будинків користується індивідуальним опаленням квартир, оскільки в м. Бориславі протягом 2003-2017 років були прийняті рішення міжвідомчої комісії виконкому міської ради із надання дозволів окремим мешканцям та житловим будинкам в цілому на від’єднання від системи  центрального теплопостачання з подальшим влаштуванням індивідуального опалення у квартирах.
Перспектива розвитку системи централізованого теплопостачання міста Борислава  залежить від зменшення втрат енергоресурсів та теплоносія.
                                           
                                               4.  Благоустрій території міста
 
Вулично-дорожня мережа
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста  111,4 км, із них з твердим покриттям 111,1 км (або 685,0 тис. кв. м) та 0,3 км доріг не мають твердого покриття проїзної частини ( ґрунтове покриття).
За технічними характеристиками значна частина автомобільних доріг в місті не відповідає технічним та експлуатаційним нормативам. Стан дорожнього полотна  внутрішньо-квартальних територій та тротуарів у незадовільному технічному стані.                                                             Головною причиною такого стану є довготривале недостатнє фінансування і недотримання міжремонтних строків робіт. У місті здійснюється поточний та капітальний ремонт проїзної частини вулично-дорожньої мережі відповідно до затверджених призначень. Фактично капітальний ремонт доріг  вулиці проводиться  лише окремими ділянками. 
         Обслуговує дороги міста комунальне підприємство «Еко-Місто». Комунальне підприємство  немає достатньої кількості працівників та техніки  для утримання та ремонту доріг. Технічна база підприємства потребує поповнення та поновлення.. Дорожні знаки та дорожня розмітка, яка щорічно в межах бюджетних призначень поновлюється, не забезпечує на 100 відсотків  належне утримання доріг та засобів безпеки  дорожнього руху міста. Недостатня кількість коштів виділяється на поточний ремонт дорожнього покриття .
         Для покращення благоустрою міста необхідно:
 
  1.  Налагодити функціонування ефективної системи поточного ремонту та утримання доріг у відповідності до нормативних вимог.
   2. Забезпечити дороги відповідними дорожніми знаками та впорядкувати рух транспорту у відповідності до їх розрахунково-допустимого навантаження.
   3. Укомплектувати дорожні бригади засобами малої механізації.
    4. Оновити парк спеціалізованої техніки та обладнання .
     5. Збільшити грошові призначення для утримання доріг, засобів безпеки дорожнього руху та на виконання робіт з поточного і капітального ремонту доріг та тротуарів  міста.
 
 Утримання зелених насаджень, озеленення міської території.
         Площа зелених насаджень загального користування складає 255 га , із них парк культури та відпочинку – 15,6 га,  лісопарк – 12 га.   Площа 7 скверів складає – 7235 кв.м, площа 13 газонів – 24912 кв.м, площа 19 квітників – 2566,5 кв.м. 
        З метою розробки плану озеленення міста, відновлення зелених насаджень, проводиться  інвентаризація  на території міста для виявлення дерев, що можуть створити аварійні або  надзвичайні ситуації.
    
Утримання  мережі і обладнання  систем вуличного освітлення.
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення в місті складає
77.0 км, у т.ч.  73,249 км  повітряних ліній, або 96% та кабельних мереж – 3,751 км  або  4 %. Загальна кількість світлоточок –  1924 од., із яких 194 од. (10,0%) – натрієві лампи, 153 од. (8%)  світлодіодні світильники, світлодіодні лампи- 1577 од. ( 82 %).   Зовнішнім освітленням місто охоплене тільки на 70 %.                                                                                                                                                                    
 З метою економії електроенергії в місті встановлено багатотарифні лічильники активної енергії «Енергія-9» та НІК-2303 вуличного освітлення в кількості  23 одиниць. Всі лічильники параметризовані на трьох тарифний облік електроенергії. Це дозволило економити до 30 % коштів на оплату електроенергії за вуличне освітлення.
Виконано роботи з модернізації систем зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання.  У 2019 році встановлено 260 світлодіодних світильників зовнішнього освітлення вулиць міста Борислава.
Для управління вуличним освітленням, контролю стану мережі в режимі реального часу в місті впроваджено систему управління вуличним освітленням (СУВО) виробництва ТОВ «СЕА-Електротехніка». 
Не в повному обсязі виконується «Програма реконструкції, ремонту та удосконалення вуличного освітлення м. Борислава на 2013-2020 роки», не виділяються кошти на її реалізацію.
           За рахунок коштів міського бюджету встановлено 4 відеокамери системи відеонагляду на вулицях С. Петлюри, В. Великого, Героїв ОУН-УПА.
           В рамках реалізації мікропроекту встановлено 8 відеокамер системи відеонагляду на вулиці Дрогобицькій.
 
 
II. Мета Програми та шляхи розвитку житлово-комунального господарства
 
            Метою розвитку житлового господарства міста Борислав є :
-  підвищення рівня надання комунальних послуг;
- сприяння утворенню ОСББ, забезпечивши права власника житла обирати виконавця послуг з управління житлових будинків;  
- вжиття оперативних заходів для забезпечення належних умов руху транспорту загального користування, забезпечення умов безпеки  руху.
- задоволення потреб споживачів щодо рівня благоустрою міста та санітарного стану території;
- належне утримання мереж зовнішнього освітлення (встановлення енергозберігаючих високоінтенсивних джерел світла, приладів диференційного обліку електричної енергії, впровадження автоматизованих систем дистанційного управління зовнішнім освітленням).
Виконання Програми дасть можливість забезпечити суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках розвитку житлово-комунального господарства. 
 
                  III. Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання
 
         Для удосконалення системи управління підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства необхідно:
  •  запровадити ринкові відносини між замовниками та надавачами  житлово-
комунальних послуг;
        -  забезпечити укладання  договорів  із управління багатоквартирними житловими будинками;
       -  забезпечення укладання  договорів  між  надавачами комунальних послуг із централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення  та мешканцями будинків;
         -  ефективно використовувати нежитлові приміщення;
  •  впорядкувати відносини щодо власності.
    Це дасть можливість підвищити роль органу місцевого самоврядування та відповідальність господарюючих суб’єктів різних форм власності.
                  Для  досягнення  мети реформування  житлового  господарства   доцільно спрямувати  кошти на  виконання таких завдань:
     - підвищення якості комунальних послуг, їх експлуатаційно-споживчих характеристик;
     - поступове впровадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на житлово-комунальні послуги   та забезпечення прозорості встановлення таких тарифів;     
    - формування ринку житла та відповідної житлової інфраструктури;
    - покращення технічного стану житлового фонду міста та його якісних характеристик.
    - реконструкція і розвиток водопровідно-каналізаційного комплексу;
    - забезпечення підприємства   енергозберігаючими технологіями очищення  питної води та стічних вод;                                                                                                                                     
    - реконструкція систем питного водопостачання на основі гідравлічних розрахунків;
    - оптимізація тиску у водоводах і водопровідних мережах на основі гідравлічних розрахунків;
     - облік води, що подається від підприємств централізованого питного водопостачання, на всіх місцевих водозаборах, побудинковий (встановлення лічильників у кожному житловому будинку), поквартирний (встановлення лічильників безпосередньо  у споживача);
     - реконструкція внутрішньо-будинкових систем водопостачання із заміною сантехнічного устаткування та арматури;       
    -   будівництво  очисних споруд в м. Бориславі.
        
IV. Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми
 
          Для вдосконалення існуючої інституційної бази житлово-комунального господарства та нормативно-правового поля,  в якому  діють суб'єкти господарювання в цій сфері міської економіки, необхідно:
     1. Розробити і впровадити систему заходів по залученню приватної ініціативи для  обслуговування та управління житловим фондом на конкурсних засадах.
     2   Розробити гарантовані стандарти якості надання житлово-комунальних послуг в  м. Бориславі,  у якому основне місце займали б питання, пов'язані з умовами зменшення  оплати у випадку зниження якості наданих житлових послуг, методикою повернення різниці в оплаті, перевитратою й економією ресурсів.
     3. Підвищити договірну дисципліну між учасниками ринку житлово-комунальних послуг з одночасним забезпеченням рівних умов господарювання на  цьому ринку для підприємств різних   форм власності.
     4. Розробити і впровадити систему контролю за дотриманням угод між власниками об'єктів   житлово-комунального господарства, виробниками і споживачами послуг, нагляд за станом  державного, комунального і приватного житлових фондів    для забезпечення екологічної  безпеки населення.    
    5. Вдосконалити принципи та механізми тарифоутворення у житловій сфері.
   
 
 V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми
     
      Подальше реформування житлово-комунального господарства потребує вдосконалення правового та методичного забезпечення. З цією метою необхідно розробити та затвердити ряд рішень виконавчого комітету, які дадуть можливість реалізувати завдання поставлені цією Програмою.
         Для науково-технічного забезпечення Програми передбачаються заходи, що будуть здійснюватися, як на обласному так  і міському рівнях:
    - підготовка кваліфікованих кадрів шляхом проведення атестації знань працівників житлово-комунальної сфери, участі їх в семінарах та курсах підвищення кваліфікації.
    -  надання до засобів масової інформації матеріалів щодо нововведень (змін у чинному законодавстві), які стосуються реформування житлово-комунального господарства.
   - передбачити запровадження матеріального стимулювання колективів і окремих працівників підприємств житлово-комунального господарства за забезпечення ефективного виконання завдань міської Програми реформування житлово-комунального господарства.
  - розробка та впровадження новітніх технологій і обладнання , спрямованих на технічне переозброєння житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів

 VI. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання завдань Програми
 
        Враховуючи соціальне значення та складність  реформування ЖКГ,   в процесі реалізації заходів з реформування на рівні міста Борислава необхідно дотримуватись таких принципів:
     - недопущення  зниження міським  житловим господарством гарантованого державою рівня надання послуг  (не нижче  встановлених соціальних стандартів та нормативів);     
     -диференційований підхід до реформування структур управління житлового  господарства  та  реформування житлового   фонду   різних   форм власності, категорій та типів;   
    - послідовність, етапність та обґрунтованість заходів з реформування, постійний контроль, координація та моніторинг з боку відповідних  структурних підрозділів міської ради за ходом реформування галузі в місті та швидке реагування на ті чи інші проблеми при їх виникненні;
     - прозорість у прийнятті рішень щодо реформування, широке залучення громадськості до проведення цих заходів та  інформаційне супроводження;
     - основним принципом захисту споживача під час реформування має бути досягнення принципу  оплати тільки за отримані послуги відповідної якості згідно з нормами і нормативами.
       Організація взаємодії та забезпечення координації діяльності органу міської влади, окремих підприємств та організацій, незалежно від їх підпорядкованості та форми власності, в питаннях виконання положень Програми, а також коригування передбачених Програмою заходів та визначення напрямів виконання Програми покладається на робочу групу з реформування житлово-комунального господарства м. Борислава.
       Головною умовою  успішного проведення реформи є відповідність заходів, що здійснюються, реальними можливостями місцевого бюджету, доходами населення, соціально-економічними  умовами розвитку міста в цілому на кожному конкретному етапі.
 
VII. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми
 
        Вирішення проблеми забезпечення фінансової стабілізації житлово-комунального господарства передбачає:
-  реструктуризацію та ліквідацію заборгованості підприємств житлово-комунального господарства згідно чинного законодавства;
          - подолання збитковості комунальних підприємств, забезпечення стабільного і достатнього поточного фінансування надання комунальних послуг, розвитку галузі за рахунок введення нового порядку формування тарифів з інвестиційною складовою та 100%  їх   оплатою споживачами.
    - забезпечення погашення заборгованості нарахованих пільг та субсидій підприємствам житлово-комунального господарства за рахунок джерел фінансування, визначених відповідними бюджетами та оплату поточних нарахувань;
           - проведення інвентаризації заборгованості та витрат підприємств ЖКГ;
Основними важелями, які створять достатній рівень  фінансування підприємств та організацій житлово-комунального господарства є :
           - забезпечення 100% оплати споживачами вартості послуг;
          - удосконалення системи надання пільг та субсидій з оплати житла і комунальних  послуг;
      - забезпечення цільового використання складових  тарифу (амортизаційних відрахувань, прибутку тощо) для модернізації і розвитку підприємств і організацій житлово-комунального господарства; 
            - формування фінансово-кредитної системи розвитку та модернізації житлово-комунального господарства, механізму залучення та повернення короткострокових і довгострокових кредитів та інвестицій.
  Отже, фінансове забезпечення програми буде здійснюватися:
1.  За рахунок коштів споживачів.
2.  За рахунок бюджетних асигнувань.
3.  За власні кошти підприємств житлово-комунального господарства.
            4.  Інвестиції, кредити.
 
VIII. Контроль за виконанням Програми
 
      Контроль за виконанням заходів Програми  та моніторинг стану реформування житлово-комунального господарства міста Борислава здійснюють відповідно до їх компетенції постійні комісії міської ради, перший заступник міського голови, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради.
Відповідальний виконавець заходів Програми - управлінням житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради. 
 
 
 
 
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.
Щорічно, з урахуванням економічної ситуації в області та місті, при визначенні обсягів фінансування з різних джерел на розвиток житлово-комунальної галузі в Програму можуть вноситись зміни до запланованого річного обсягу фінансування та переліку заходів.
 
 
 
ІХ. Очікувані результати
 
Виконання Програми сприятиме:
 - підвищенню технічної надійності та екологічної безпеки інженерно-комунальних систем життєзабезпечення  і безпеку умов проживання громадян;
         - підвищенню рівня якості надання  комунальних послуг, 
         - стабілізації економічного становища підприємства водопровідно-каналізаційного господарства,  системи господарсько-питного водопостачання;
        - запровадженню   досягнень у сфері технологій та обладнання для очищення стічних вод;
       -   подачі питної  води у місто Борислав та селище міського типу Східниця згідно із затвердженим виконавчим комітетом графіку;
      - забезпеченню виконання повноважень органу місцевого самоврядування щодо збереження та ефективного використання майнових комплексів житлово-комунального господарства;
      - забезпеченню правового регулювання відносин між виробником (надавачем) та споживачами у сфері надання житлово-комунального господарства;
      - покращенню роботи щодо енергозбереження у житлово-комунальній сфері; покращить благоустрій міста та якості комунального обслуговування;
- формуванню зовнішнього вигляду міста, придання йому естетичного привабливого вигляду, покращенню умов проживання мешканців;
       - формуванню конкурентного  середовища  в  сфері  управління житловим фондом;
        - встановленню  системи  розрахунків,  за   якої   населення розраховується   тільки   за   фактично   наданий   обсяг  послуг, впровадження щорічних перерахунків за неналежно надані житлово-комунальні послуги;
        - залученню позабюджетних джерел фінансування розвитку житлово-комунальної інфраструктури в т.ч. іноземних інвестицій;
        - прозорості при  прийнятті рішень щодо встановлення тарифів на комунальні послуги для населення з залученням громадськості.
    Показники оцінки ефективності виконання Програми наведено у додатку
№ 2 до  Програми  розвитку житлово-комунального господарства міста Борислав на 2020  рік. 
 
 
Секретар міської ради                                                                                    Ю. Химин
 
  
                                                                                                     
                                                                                           Додаток 1    до Програми                                                        
 
 
                                                      ПАСПОРТ
               Програми  розвитку житлово - комунального  господарства  
міста   Борислава на 2020 рік.
 
     
 
1. Ініціатор розроблення програми Міський голова
Ігор Романович Яворський
 
2. Дата, номер документа про
затвердження  програми
 
Рішення міської ради
від 30.01.2020 р. №2295
3. Розробник  програми Управління житлово - комунального господарства та енергозбереження міської ради
 
4. Співрозробники   програми
 
КП “Бориславсвітло,  КП “Зелений світ”,            КП “Еко-Місто” КП «Вододар»,                               КП «Бориславтеплоенерго»
 
5. Відповідальний  виконавець
програми
 
Управління житлово - комунального господарства та енергозбереження міської ради
 
6. Учасники програми Управління житлово - комунального господарства та енергозбереження міської ради,
КП “Бориславсвітло,  КП “Зелений світ”,            КП “Еко-Місто”, КП «Вододар»,                                  КП «Бориславтеплоенерго»
 
7. Термін реалізації програми
 
2020 рік
8. Загальний обсяг фінасових
ресурсів
Всього :    24111,544   тис. грн.
 
 
Секретар міської ради                                                                Ю.  Химин                                                        
                                                                                   
 
 
Подпись:                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                   Додаток 2    
                                                                                           до Програми 
                                                     
Потреба  у обсягах фінансування  заходів щодо реалізації
Програми розвитку   житлово-комунального   господарства міста     Борислава  на 2020 рік                                                                                                                                           
Назва  заходу Обсяг фінансування за бюджетами, тис.грн. Фінансування
Всього В т.ч. 2020 рік
Держав
ний
Місцевий Всього В т.ч.
Держав
ний
Місцевий
 
1 2 3 4 5 6        7
     Утримання доріг та засобів безпеки дорожнього руху міста Борислава – одержувач бюджетних коштів                                       КП «ЕКО-МІСТО», в  т. ч:    . 5256,995   5256,995 5256,995   5256,995
  -   утримання та поточний  ремонт дорожнього  покриття   доріг   міста 3418,300   3418,300 3818,300   3818,300
  -   зимове утримання доріг міста 1438,695   1438,695 1438,695   1438,695
-    утримання та поточний  ремонт засобів безпеки руху                  ( дорожніх,  пішохідних огороджень, дорожньої розмітки , тощо )
   
400,000   400,000 400,000   400,000
    Санітарна очистка  міста,  в т.ч. 9598,1   9598,1 9598,1   9598,1
 
-     прибирання доріг, тротуарів
6906,5   6906,5 6906,5   6906,5
 
-    санітарна  очистка  та вивіз сміття     (утримання вантажників та робота автотранспорту )
1523,800   1523,800 1523,800   1523,800
-  утримання міського туалету. 40,100   40,100 40,100   40,100
 -   утримання  міських  кладовищ  
1107,700
  1107,700 1107,700   1107,700
 -   поховання одиноких   громадян
 
20,000   20,000 20,000   20,000
 
 
Озеленення території міста Борислава – одержувач бюджетних коштів КП «Зелений світ», в  т.ч. :
 
3407,000
   
3407,000
 
3407,000
   
3407,000
-   формування  та санітарна обрізка   дерев, кущів ,  стрижка живоплоту 2547,000   2547,000 2547,000   2547,000
-     озеленення  міських територій,  утримання зелених насаджень,  косіння газонів 860,000   860,000 860,000   860,000
 
Утримання  освітлювальних мереж та систем відео спостереження міста Борислава одержувач бюджетних коштів КП «Бориславсвітло», в  т.ч. :
1600,000   1600,000 1600,000   1600,000
Витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення 1239,801   1239,801 1239,801   1239,801
Всього  : 21101,896   21101,896 21101,896   21101,896
КП «Муніципальна варта » 1191,900   1191,900 1191,900   1191,900
 
Всього :
22293,796   22293,796 22293,796   22293,796
Спеціальний фонд :  в  т.ч. 1817,748
 
  1817,748
 
1817,748
 
  1817,748
 
Експлуатація та технічне обслуговування  міського житлового фонду:  в т.ч.
 
60,000   60,000 60,000   50,000
Капітальний ремонт конструкцій будинку № 12  на вулиці Палія в м. Бориславі
 
20,000   20,000 20,000   20,000
Капітальний ремонт покрівлі будинку № 166  на вулиці Шевченка в м. Бориславі
 
20,000   20,000 20,000   20,000
Капітальний ремонт конструктивних елементів будинку № 14  на вулиці Грушевського в м. Бориславі
 
20,000   20,000 20,000   20,000
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, в т. ч.
 
189,000   189,000 189,000   189,000
 
Капітальний ремонт пожежних гідрантівв м. Бориславі.
 
 
100,000   20,000
   
100,000
 
100,000   20,000
   
100,000
Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі  будинку № 16 на вул. 600-річчя Борислава в м. Бориславі Львівської області». 49,000   49,000 49,000   49,000
Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі  будинку № 53 на вул. Трускавецькій в м. Бориславі Львівської області». 40,000   40,000 40,000   40,000
Організація благоустрою населених пунктів, в  т.ч
 
1568,748
 
  1569,748
 
1569,748
 
  1569,748
 
Капітальний ремонт тротуару на парній стороні   дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій    в м. Бориславі Львівської області   35,000   35,000 35,000   35,000
Капітальний ремонт тротуару на парній стороні   дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. на вул. Травневій до перехрестя із дорогю на вул. Героїв ОУН-УПА    в м. Бориславі  Льввської області 491,750
 
  491,750
 
491,750
 
  491,750
 
Капітальний ремонт тротуару по непарній стороні вулиці Шевченка починаючи від закладу дошкільної освіти №18 до памятника С.Бандери 299,000   299,000 299,000   299,000
Капітальний ремонт тротуару по вулиці С.Бандери по непарній стороні від перехрестя з вулицею Лісною до будинку № 230
 
299,000   299,000 299,000   299,000
Капітальний ремонт озера по вулиці Озерній (навпроти будинку №73) в місті Бориславі Львівській області - виготовлення проектнокошторисної документації 350,000   350,000 350,000   350,000
Облаштування спортивно-оздоровчого комплексу на прибудинковій території житлового будинку №39 на вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської області - громадський бюджет 40,998
 
  40,998
 
40,998
 
  40,998
 
Влаштування пішоходного переходу в районі ЗОШ №9 на вулиці Дрогобицькій  у місті Бориславі з елементом обмеження швидкості руху автомобілів - громадський бюджет 54,000   54,000 54,000   54,000
 
 Всього по    Програмі :
24111,544   24111,544 24111,544   24111,544
                                Секретар міської ради                                                                                                                Ю. Химин