РІШЕННЯ № 2309

Про затвердження протоколу узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування від 30 жовтня 2019 року №22, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їх безоплатно у власність

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 січня 2020 року Борислав №2309
 
 
 Про затвердження протоколу узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування від 30 жовтня 2019 року №22, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їх безоплатно у власність
 
Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 40, 118, 123, 125, 158, 159, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, беручи до уваги протокол узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування, рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  13 грудня 2019 року №80/38, розглянувши заяву громадянина Вередина П.Р. про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їх безоплатно у власність, міська рада
В И Р І Ш И Л А:                 
  1. Затвердити протокол узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування від  30 жовтня 2019 року №22,  що  додається.
 
   2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на вул.Дрогобицькій,301 у м.Бориславі площею 1000 кв.м. (кадастровий номер 4610300000:25:036:0236) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею 58 кв.м. (кадастровий номер 4610300000:25:036:0237) для ведення садівництва та передати їх громадянину Вередину Петру Романовичу, який зареєстрований у м.Бориславі, безоплатно у власність, із земель  не наданих у власність та користування (землі житлової та громадської забудови).
 
    3. Громадянину Вередину П.Р. провести реєстрацію права власності  на земельні ділянки.
 
 4.  Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.                 
 
      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
Міський голова                                                                                           І. Р. Яворський
 
 
                                                              Затверджено
                                                                      рішення міської ради
                                                                        від 30.01.2020 р.  №2309
 
ПРОТОКОЛ №22
узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів щодо суміжного землекористування
 
“30”жовтня  2019  року                                                                                   м. Борислав
 
Заступник голови комісії – Піх В.М. – голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури
Секретар комісії - Подоляк Г.Р.  - начальник відділу земельних відносин управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради
Присутні:
   -  Баумкетнер  Т.Б. -  начальник відділу архітектури та містобудування  управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради, головний архітектор;
   -  Романів І.Б. – головний спеціаліст відділу правового забезпечення міської ради;
   -  Голубицька Л.М. – депутат міської ради.       
  
Запрошені: громадяни: Вередин П.Р., Сип’як В.І.
Присутні: громадянин  Вередин П.Р., Сип’як В.І.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
         1. Про розгляд заяви громадянина Вередина Я.Р., який проживає на вул.Дрогобицькій,301 у м. Бориславі про вирішення питання погодження межі на вул.Дрогобицькій,301 у м. Бориславі  із суміжними  землекористувачами  гр. Сип’як В.І.
       
1.  Слухали:
Піх В.М.  про розгляд заяви громадянина  Вередина П.Р. щодо погодження межі земельної ділянки на вул.Дрогобицькій,301 із суміжними землекористувачем гр. Сип’як В.І.
 
 Виступили:
 Сип’як В.І. повідомила, що не буде нічого підписувати, оскільки громадянин Вередин П.Р.  закрив на ключ браму, чим перекрив  прохід до її будинку, а під хвірткою висипав шутер. Вона змушена уже два роки ходила вулицею, що спричиняє не зручності до входу до її будинку.
Вередин П.Р.  повідомив, що виготовляє технічну документацію на земельну ділянку  для будівництва та обслуговування житлового будинку і не може погодити межу, так як сусідка Сип’як В.І. не хоче погоджувати  межу, хоч коли вона виготовляла документацію, то він її погоджував межу.
 Члени комісії обговорили це питання та вирішили:  
Погодити межу на вул.Дрогобицькій,301 між землекористувачами, згідно голосування.
Результати голосування: “за” – 5 чол.; “проти” - немає.; “утримались” - немає .
 
Заступник голови комісії      ___(підпис)_______ В.М. Піх
Секретар комісії                    ___(підпис)_______   Г.Р.Подоляк
Члени комісії                        ____(підпис)_______     І.Б.Романів
                                                ____(підпис)______   Т.Б. Баумкетнер
                                                 ____(підпис)______  Л.Голубіцька