РІШЕННЯ № 2317

Про  затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення та про зміну її цільового призначення

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 січня 2020 року Борислав №2317
 
Про  затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення та про зміну її цільового призначення
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей. 12, 20 Земельного кодексу України,  беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 03 січня 2020  року №82/11,  розглянувши заяву громадянки Мальгівської І.Б. про  затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення,  міська рада
В И Р І Ш И Л А: 
 
  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 210 кв.м. на вул. Івасюка  (кадастровий номер 4610300000:05:056:0131) по зміні  цільового  призначення  та змінити громадянці Мальгівській Ірені Богданівні, яка зареєстрована у м.Бориславі, цільове призначення земельної ділянки, а саме: з “обслуговування жилого будинку” на “будівництво та обслуговування будівель торгівлі”, за рахунок земель, що перебувають в її  власності (землі житлової та громадської забудови).
 
  2. Громадянці Мальгівській І.Б. провести державну реєстрацію зі зміни цільового призначення  земельної ділянки.
 
3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації зміни цільового призначення земельної ділянки та здійснювати контроль за поступленням коштів.  
 
    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
Міський голова   І.Яворський