РІШЕННЯ № 2328

Про дозвіл громадянам на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості)

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 січня 2020 року Борислав №2328
 
 
Про дозвіл громадянам на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості
   
Відповідно до п.34 ч. 1ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 118, 121, 123 Земельного кодексу України, статті 55  Закону України „Про землеустрій”, розглянувши заяву громадян Іванчук Х.М., Іванчука О.І., Іванчука А.І. про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 27 листопада 2019 року №79/8, міська рада
В И Р І Ш И Л А: 
                       
1. Дозволити громадянам Іванчук Христині Михайлівні, яка зареєстрована у м.Львові, Іванчуку Андрію Ігоровичу та Іванчуку Оресту Ігоровичу, які зареєстровані у м.Бориславі, виготовити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 600 кв.м. на вул.Коцюбинського,2 у м.Бориславі  для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд, за рахунок земель запасу, не наданих у власність та користування (землі житлової та громадської забудови ).
  
                2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.Химина та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
Міський голова                                                                                           І.  Яворський