РІШЕННЯ № 2329

Про виконання бюджету міста Борислава за 2019  рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕН
 
 27 лютого 2020 року Борислав                              №2329
 
Про виконання бюджету міста Борислава
за 2019  рік
 
Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , заслухавши звіт виконавчого комітету міської ради про підсумки виконання бюджету міста Борислава за 2019 рік, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  26 лютого 2020 року №82/1 та листа начальника фінансового управління міської ради від  30 січня  2020 року №01-35/60 ,  міська рада
        
ВИРІШИЛА :
 
1) Затвердити звіт начальника фінансового управління  Бориславської міської ради Ю.І.Петріва про підсумки виконання бюджету міста Борислав за 2019 рік за доходами  в сумі 395962,3 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 370992,2 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 24970,1 тис.грн., за видатками в сумі 399326,4 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі  346371,1 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі  52955,3 тис.грн. затвердити згідно з додатком.
 
2) Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (І.Клонцак) :
2.1) вжити заходів  щодо:
- недопущення зменшення надходжень до бюджету міста Борислава орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком;
- внесення зміни до рішення міської ради від 07.06.2018 року №1350 в частині перегляду ставок орендної плати для недопущення втрат бюджету міста Борислава від надходжень орендної плати за користування майном , що перебуває в комунальній власності;
2.2) забезпечити виконання:
- планових показників за надходженнями від відчудження майна  , що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати.
- плану надходжень від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
- плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки , що перебувають у комунальній власності , не допускаючи при цьому зменшення надходжень  у порівнянні з минулим роком;
 
2.3) здйснювати контроль за :
- своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної податкової служби у Львівській області  договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
-приведенням всіх договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення до нової нормативно-грошової оцінки земель міста Борислава, затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 11.07.2019 року №1955;
- надходженнями податку на нерухоме  майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно в частині плати за землю ( орендної плати та земельного податку);
- виконанням вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.20.2019 року №157-ІХ з 01.02.2020 року
2.4) покращити:
-   адміністрування плати за землю протягом року.
2.5) З метою забезпечення контролю за збереженням комунального майна вжити заходів щодо:
-  виготовлення технічних паспортів комунального майна та його державної реєстрації.
 
3) Комісії з питань   забезпечення  і повноти своєчасності  сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати , пенсій і стипендій та інших соціальних виплат  (С.Солоненко):
3.1)  проводити  роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та   сплати платежів до бюджетів усіх рівнів.
3.2) спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкої служби у Львівській області  проводити заслуховування керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до місцевих бюджетів в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня.
3.3) активізувати роботу комісії в частині збільшення кількості обстежень суб”єктів підприємницької діяльності , що здійснюють діяльність на території міста Борислава.
3.4) проводити заслуховування платників акцизного податку, єдиного податку, податку на майно відмінного від земельної ділянки, податку на майно в частині плати за землю, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
3.5) проводити постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Борислава з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів.
 
4) Головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області вжити заходів щодо :
4.1) погашення наявної та недопущення винекнення поточної заборгованості з платежів до бюджету міста Борислава.
4.2) повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міста Борислава та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету.
4.3) виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення.
4.4) забезпечення щомісячного моніторингу нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж .
4.6) забезпечення виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок.
4.7) забезпечення виконання планових показників , затверджених у бюджеті міста Борислава.
 
5) Фінансовому управлінню міської ради (Ю.Петрів) :
5.1) спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області  посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету.
5.2) запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міста Борислава і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету.
5.3) здійснювати:
-  аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно  в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міста Борислава у розрізі платників;
- аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- аналіз власних надходжень бюджетних установ;
- постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах , що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Борислава;
- щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава;
- щомісячно здійснювати прогнозний розрахунок  балансу фінансових ресурсів  для  оперативного контролю за станом виконання бюджету міста Борислава;
- з метою покриття дефіцину на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату на основі пропозицій головних розпорядників коштів розробити План заходів щодо збалансування бюджету міста Борислава у 2020 році.
5.4) забезпечити публікацію інформації про виконання бюджету міста Борислава за 2019 рік в часописі «Нафтовик Борислава» в термін до 01 березня 2020 року;
5.5) забезпечити публічне представлення звіту про виконання бюджету міста Борислава за 2019 рік в термін до 20 березня 2020 року.
 
6. Відділу освіти міської ради (Е.Качмарчик):
6.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях;
6.2) домогтися у 2020 році :
-  збільшення обсягу власних надходжень;
- погашення дебіторської заборгованості по установах освіти за спожиті енергоносії;
6.3) розробити заходи для покриття дефіцину в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату в установах освіти , які фінансуються за рахунок освітньої субвенції та коштів бюджету міста;
6.4) провести аналіз штатної чисельності працівників , які працюють на умовах  неповної зайнятості та вжити заходів щодо зменшення витрат на сплату єдиного внеску;
6.5) забезпечити:
-  цільове та ефективне витрачання коштів освітньої субвенції та бюджету міста;
- дотримання вимог п.26 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України щодо застосування деяких норм та положень Закону Цкраїни «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про позашкільну освіту» , Закону України «Про дошкільну освіту» що застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів;
- приведення до кінця 2020 року установчих документів закладів загальної середньої освіти до вимог Закону Ураїни «Про освіту»  та Бюджетного кодексу.
 6.6) звернутися до адміністративно-територіальних одиниць району з проханням відшкодування витрат з утримання дітей в дошкільних закладах міста 
6.7) здійснити публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері освіти в термін до 15 березня 2020 року.
 
7)   Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради (О.Левицький):
7.1) забезпечити контроль за використанням коштів бюджету міста Борислава, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень;
7.2) здійснити публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері житлово-комунального господарства в термін до 15 березня 2020 року.
7.3) протягом 2020 року:
-  провести роботу щодо відображення в обліку незавершеного будівництва школи на 33 класи по вулиці Коваліва.
- здійснювати контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва , реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу.
 
8) Комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради  (В.Головчак):
8.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
8.2) провести аналіз штатної чисельності працівників , які працюють на умовах  неповної зайнятості та вжити заходів щодо зменшення витрат на сплату єдиного внеску;
8.3) розробити заходи для покриття дефіцину в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату;
8.4) не допускати виникнення простроченої заборгованості з оплати праці і нарахувань на заробітну плату працівникам;
8.5) здійснити публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері охорони здоров`я в термін до 15 березня 2020 року;
8.6) забезпечити відображення в обліку внесків до статутного каптіалу комунального некомерційного підприємства «Центральна міска лікарня міста Борислава», які віділялися у 2019 році.
 
9) Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Р.Тарнавському) :
9.1) розробити заходи з покриття дефіциту в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату в установах культури , які фінансуються за рахунок коштів бюджету міста;
9.2) провести аналіз штатної чисельності працівників , які працюють на умовах  неповної зайнятості та вжити заходів щодо зменшення витрат на сплату єдиного внеску.
9.3) домогтися протягом 2020 року  збільшення обсягу власних надходжень.
9.4) здійснити публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері культури, фізичної культури та спорту в термін до 15 березня 2020 року.
9.5) протягом 2020 року здійснювати контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва , реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу.
 
10) Зазначено вище розпорядникам бюджетних коштів   (І.Цапів ,  Н.Штереб, В.Плоскодняк, І.Клонцак, У.Малиняк) :
10.1) здійснювати контроль за:
- ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості;
- за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм бюджетними установами міста;
10.2) не допускати взяття на облік зобов'язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями;
10.3) домогтися у 2020 році  збільшення обсягу власних надходжень ;
10.4) здійснити публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у відповідних галузях в термін до 15 березня 2020 року;
10.5) протягом 2020 року здійснювати контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва , реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу.
 
 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського,  заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків     та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                               І.Яворський.
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішенням міської ради
                                                                                 27 лютого  2020 року №2329
ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ ЗА 2019 РІК.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ .
За 2019 рік  до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло надходжень  в сумі 395962,3 тис. грн. , що складає  95,8  відсотка до уточненого  плану на 2019 рік.
Зокрема :
- до загального фонду надійшло надходжень в сумі   370992,2 тис.грн. , що складає 96,5  відсотка до уточненого плану на 2019 рік ;
- до спеціального фонду надійшло надходжень 24970,1  тис.грн., що складає 86,9 відсотка до уточненого плану на 2019 рік .
В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження  до  бюджету міста Борислава ( за загальним та спеціальним фондом) за 2019 рік  скоротилися   на 24046,356 тис. грн. або на 5,5  відсотка , а видатки за загальним та спеціальним фондом зменшилися  у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 43385,0 тис.грн. або  9,8 відсотка.      

Податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста Борислава за 2019 рік по загальному фонду  надійшло в сумі 178595,2 тис. грн., що складає 101,0 відсотка до уточненого плану на  2019 рік .
Показники      
  2017 рік 2018 рік 2019 рік
       
Податкові та неподаткові надходження  
123643,8
 
139491,6 178595,2
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли 54951,4 тис.грн. або 44,4 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросли на 39103,6 ти.грн. або 28,0 відсотка.
 
30,3%
Выгнутая вверх стрелка: 30,3%
17,5%
Выгнутая вверх стрелка: 17,5%Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України  встановлено, що за 2019 рік мобілізовано надходжень в сумі 121577,8  тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися  на 41100,0  тис.грн.
            За 2019 рік бюджет міста одержав з державного бюджету та інших бюджетів офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 192397,0 тис.грн., що складає 92,6 відсотків до уточненого плану на 2019 рік , зокрема :
           - базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  1677,5  тис.грн.  або 100,0  відсотків до плану на  2019 рік ;
            - дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 6972,5 що складає 100,0 відсотків до уточненого  плану на 2019 рік;
           - субвенцій  в сумі 183747,0 тис.грн., що складає  92,2  відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів зменшився на суму 77366,4 тис.грн. або на 28,7  відсотка.
 
-32,4%
Круговая стрелка: -32,4%
--30,8%
 
Выгнутая вверх стрелка: --30,8%

            Основною причиною зменшення обсягу офіційних трансфертів є зменшення обсягу  базової дотації та обсягу дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету та обсягу субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та медичної субвенції.
            Причиною зменшення обсягу базової дотації та додаткової дотації на передані повноваження з утримання закладів освіти та охорони здоров»я пояснюється ростом індексу податкової спроможності території.
            А що стосується зменшення обсягу субвенцій -  пояснюється внесенням змін до чинного законодавства в частині надання пільг та субсидій та здійсненням фінансування первинної ланки надання медичної допомоги за рахунок фінансування з Національної агенції охорони здоровя.
            Основним джерелом формування бюджету міста Борислава є податок на доходи фізичних осіб , якого за звітний період надійшло до бюджету міста 92640,3 тис.грн., що складає 101,8 відсотка до уточненого   плану на 2019  рік.
 В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає  51,9 відсотка .
           За звітний період бюджет міста перевиконав план по надходженнях податку з доходів фізичних осіб в сумі 1667,9 тис.грн. або 1,8 відсотка.
 
 Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік
       
       
Податок та збір на доходи фізичних осіб  
64961,0
 
76224,2 92640,3
 В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 27679,3 тис.грн. або 42,6 відсотка , а з аналогічним періодом 2018 року  надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на суму 16416,1 тис.грн. або 21,5 відсотка .
 
18,5%
Круговая стрелка: 18,5%
22,8%
Круговая стрелка: 22,8%
31,3%
Выгнутая вверх стрелка: 31,3% Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період  складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 96,2 відсотка .
Всього за 2019 рік до бюджету м.Борислава надійшло 89133,5 тис.грн. вищезазначеного податку, що складає 101,9 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.      
В порівнянні з 2018 роком надходження зросли  на 15391,2 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на  20,9 відсотка.
Проведеним аналізом податку на доходи фізичних осіб встановлено, що 201 платник забезпечив зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  на суму 20381,4 тис.грн., в тому числі найбільші платники:
                                                                                                                              тис.грн.
Код платника Найменування платника Січень-грудень Відхилення
2019 2018
136544 Нафтогазовидобувне управління "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 23250,13 17937,99 5312,15
14310460 ТзДВ "Бориславський завод "РЕМА" 4450,33 3194,72 1255,62
136538 Бориславська центральна база виробничого обслуговування ПАТ "Укрнафта" 6090,98 4883,02 1207,96
2144714 Відділ освіти Бориславської МР 8809,29 7842,96 966,33
37650131 КП "Вододар" Бориславської МР 1172,32 587,08 585,24
31570412 ПАТ "Укртранснафта" 577,38 117,87 459,51
3349039 ПАТ "Львівгаз" 1423,93 1061,14 362,79
40399585 ТзОВ "Белуко" 1188,87 853,02 335,85
22402928 Спільне п-во "Бориславська нафтова компанія" у формі ТзОВ 1010,83 675,80 335,03
38132126 6 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області 1413,80 1079,46 334,34
131587 ПрАТ "Львівобленерго" 1687,42 1399,95 287,47
32731027 КП "Еко-місто" Бориславської МР 831,31 575,41 255,90
20763591 Комунальне некомерційне п-во "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської МР 3895,23 3667,03 228,21
25548331 ТзОВ "Інтер-Синтез" 614,38 408,66 205,72
 
  Найбільше зменшення надходжень  за підсумками виконання бюджету міста за  2019 рік допустили наступні платники податку :
тис.грн.
Код платника Найменування платника Січень-грудень Відхилення
2019 рік 2018 рік
136863 ТзДВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод" 624,63 1693,78 -1069,14
992390 ДП "Дрогобицьке лісове гос-во" 294,03 957,30 -663,27
26112972 Філія "Магістральні нафтопроводи "Дружба" ПАТ "Укртранснафта" 0,00 414,38 -414,38
33583465 ТзОВ "Український центр Енергоремонт" 53,05 281,80 -228,75
41015652 ТзОВ "ГрандМістобуд" 152,58 365,65 -213,08
30419479 МПП "Транспортник" 0,00 157,43 -157,43
3348531 КП "Бориславводоканал" 0,00 108,28 -108,28
22401389 Бориславський міський центр зайнятості 7,34 107,78 -100,44
39507175 Дрогобицька ОДПI ГУДФС у Львівській області 0,00 74,22 -74,22
22379129 ТзОВ "Геліос" 0,00 63,71 -63,71
33851224 ТзОВ "Бухів ТОК" 6,04 69,56 -63,52
38682096 ТзОВ "Львів-Вест" 6,76 66,64 -59,88
38502485 ТзОВ "Пілмар" 4,15 60,25 -56,10
37011772 ТзОВ "Ком-Еко-Борислав 2010" 5,77 56,93 -51,16
38740702 ТзОВ "ВОГ Ритейл" 0,00 43,98 -43,98
38682075 ТзОВ "Буковиця" 22,69 64,28 -41,58
34119414 ПП "Уніпак-Захід" 12,04 49,52 -37,48
34202067 ТзОВ "Схід-Патент" 0,00 33,02 -33,02
41212812 ТзОВ "Мотто-Євро" 0,00 32,95 -32,95
2910031 Прокуратура Львівської області 128,13 160,18 -32,04
30684164 Дочірнє п-во "Бориславозокерит" ТзОВ "Сплавмаст" 61,75 92,73 -30,98
34478742 Повне т-во "Ломбард "Заставно-кредитний дім" за участю ТзОВ "Ювсервіс", ТзОВ "Торгівельний світ "ТС" 13,72 44,38 -30,66
22336769 Львівська дирекція Українського ДП поштового зв'язку "Укрпошта" 176,36 206,17 -29,80
22400651 Мале колективне п-во "Соломія" 26,75 49,53 -22,78
22372682 Приватне виробничо-комерційне п-во "Універсал-Сервіс" 0,00 21,23 -21,23
2467498 КП "Бориславська міська друкарня" 0,46 18,63 -18,17
25253379 Львівський обласний фонд благодійної допомоги "Хевра" 20,16 37,93 -17,76
40422226 ПП "Сафо-Сервіс" 2,53 17,54 -15,02
40942278 ТзОВ "Діанна-Тур" 32,90 47,50 -14,60
39272144 ТзОВ "Поліссяпромгаз" 4,26 17,82 -13,56
39204190 ТзОВ "Журавчак" 4,74 17,15 -12,41
30293024 МПП "Прадобуд" 0,00 11,95 -11,95
37743105 ТзОВ "Медичний центр-Східниця" 92,01 103,83 -11,82
30257966 ТзОВ фірма "Медфарм" 20,11 30,83 -10,72
40214599 ТзОВ "Бориславнафтопродукт" 0,01 10,45 -10,44
38324133 ТзОВ "Пост Фінанс" 0,00 9,22 -9,22
22401917 Державне комунальне п-во по побутовому обслуговуванню населення "Мрія" 0,00 8,86 -8,86
38225025 ТзОВ "Вест Сервіс Груп" 0,00 8,72 -8,72
34119409 ПП "Борислав Комфорт" 143,01 151,68 -8,66
38926278 ТзОВ "Квартал 5" 0,00 8,32 -8,32
37043165 ТзОВ "Респект" 0,00 8,25 -8,25
22401337 ГО Українське т-во охорони пам'яток історії та культури м.Борислава 0,00 5,78 -5,78
5468021 ПрАТ "Борислав-Спецодяг" 0,00 5,59 -5,59
22400881 Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група 7,51 12,90 -5,40
36696822 ПП "Архібуд 1" 4,02 9,32 -5,30
20851817 Відокремлений підрозділ "Західна електроенергетична система" ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" 0,00 4,80 -4,80
40399255 ТзОВ "Грінс Лайт" 0,00 4,79 -4,79
32678262 ТзОВ "Серединецьке" 0,00 4,58 -4,58
34926798 Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення 48,69 53,24 -4,55
40312609 ТзОВ "Фiлiя "Ком Еко Бористав" 0,00 4,48 -4,48
40246600 ТзОВ "Будівельна компанія "Райт Сіті" 0,00 4,25 -4,25
40531557 ТзОВ "Віста Холдинг" 1,93 6,04 -4,11
22868348 ПрАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна" 0,00 3,63 -3,63
41570246 ТзОВ "Техноспецнагляд" 2,50 5,84 -3,34
37059767 ТзОВ "Нафтова компанія "Кребекс" 5,15 8,48 -3,34
31621372 КП "Аптека № 127" 0,00 2,75 -2,75
30084747 ТзОВ "Преса-"Високий Замок" 2,61 5,31 -2,70
31832660 Повне т-во "ПП "Ера-Дон" і Компанія "Ваш ломбард" 0,00 2,55 -2,55
32117677 ТзОВ "Рівекс" 0,00 2,36 -2,36
136768 ПрАТ "Бориславський озокерит" 2,95 5,09 -2,14
30615174 ТзОВ "Телерадіокомпанія "БТБ" 44,28 46,37 -2,09
40490432 ОСББ "Затишна оселя 55" 3,07 5,03 -1,96
19165821 ТзОВ "Гуртово-роздрібна торгово-виробнича фірма "Емілія" 40,74 42,60 -1,86
30082391 ТзОВ "Лікувально-реабілітаційний центр "Здоров'я" 24,66 26,43 -1,77
31718602 ТзОВ відпочинковий комплекс "Верховина" 51,62 53,32 -1,70
19140525 ТзОВ "Будівельник М" 0,00 1,61 -1,61
39633956 ТзОВ "Юна Екстра Груп" 4,47 5,81 -1,34
36211602 Бориславська міська організація інвалідів "Оберіг" 10,00 11,26 -1,25
376389 ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" 0,00 1,08 -1,08
8673845 Бориславський міськвідділ ГУ МВСУ у Львівській області 0,00 0,99 -0,99
36562584 ПП "Ту-Стань" 0,25 0,92 -0,67
32730992 ТзОВ "Вікторія Плюс" 11,30 11,95 -0,65
1287831 Державно-комунальне п-во "Кінотеатр "Каменяр" 0,01 0,64 -0,64
37612599 ПП "Древексім" 26,42 26,94 -0,52
20782179 ПП "Еконафтогаз" 0,40 0,80 -0,40
13824398 ТзОВ "ТІДО" 0,00 0,40 -0,40
33914886 ПП "Фенікс-Пак" 0,00 0,40 -0,40
13837538 ПП "Бориславвторресурси" 16,86 17,11 -0,25
25253021 Бориславська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України 2,08 2,26 -0,18
13839684 МПП "Русич" 2,25 2,41 -0,16
40610298 ОСББ "Гукова гора" 2,26 2,42 -0,16
19364029 Дочірнє п-во "Галінвест" фірми "Нілден Традінг ЛТД" м.Маюро, Маршальські острови 0,00 0,13 -0,13
22401159 Приватна науково-виробнича фірма "Інконт" 5,00 5,11 -0,11
36937424 Східницька селищна бібліотека 22,06 22,15 -0,08
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 0,00 0,08 -0,08
 
Аналізом  надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників встановлено, що найбільші зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб відбулися по платниках:
< >"Магістральні нафтопроводи "Дружба", за яких на даний час сплачує АТ"Укртранснафта";ДП «Дрогобицьке лісове господарство»- здійснюють сплату податку в бюджет м.Дрогобича;ТДВ "Бориславський експериментальний завод", ТзОВ "Український центр Енергоремонт" та ТзОВ «Гранд Містобуд»-погіршився фінансовий стан  підприємств;КП «Бориславводоканал» -порушено справу про банкрутство;     ТзОВ «Геліос» - сплата по місцю здійснення діяльності в с.Дережичі;МПП «Транспортник»- здійснили перереєстрацію в м.Дрогобич.Код платника
Найменування платника
Січень-грудень
Відхилення
2019
2018
40473690
ОСББ "Біля міського парку"
0,10
0,00
0,10
41340972
ТзОВ "Експлуатаційна служба Нова оселя"
0,13
0,00
0,13
40243180
ТзОВ "Електрум Пеймент Сістем"
1,13
0,00
1,13
43001987
ОСББ "Коваліва-36"
1,15
0,00
1,15
43057155
ОСББ "Трускавецька-69"
1,30
0,00
1,30
42989522
ТзОВ "Тутті Густі Продукт"
1,85
0,00
1,85
34857033
ТзОВ "Галнафтогаз"
2,03
0,00
2,03
42933857
ТзОВ "Юрсанна"
2,81
0,00
2,81
42120513
ОСББ "Коваліва-27"
2,84
0,00
2,84
41674483
ОСББ "Коваліва-31"
3,33
0,00
3,33
42122898
ОСББ "Коваліва-18а"
3,93
0,00
3,93
42854126
ТзОВ "Сафо-Сервіс-Плюс"
4,51
0,00
4,51
40794207
ОСББ "Коваліва 41"
5,45
0,00
5,45
42475044
Управління транспорту ПАТ "Укрнафта"
7,92
0,00
7,92
34078368
ПП "Фармацевтична компанія "Здорова родина"
13,33
0,00
13,33
32007740
ТзОВ "Руш"
15,93
0,00
15,93
40104971
Повне т-во "Ломбард "Фінанс" за участю ТзОВ "ІТМ Маркет" та ТзОВ "І-Компані"
26,35
0,00
26,35
42536284
ТзОВ "Мотто Рентал"
29,40
0,00
29,40
43143039
Головне управління Державної податкової служби у Львівській області
36,94
0,00
36,94
42663493
ТзОВ "Вест Петрол Маркет"
47,58
0,00
47,58
39462700
Головне управління ДФС у Львівській області
47,79
0,00
47,79
32216565
ПП "Галич-Авто"
124,29
0,00
124,29
142800
Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта"
803,61
0,00
803,61
5398533
Нафтогазовидобувне управління "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта"
1080,83
0,00
1080,83
 
Негативним фактором , який впливає на надходження податку на доходи фізичних осіб, є значна заборгованість по сплаті даного податку. Так станом на 01 січня 2020 року вона складає 4765,2 тис.грн. ( в частині, що належить міському бюджету 2859,1 тис.грн.), в тому числі в розрізі платників , а саме :
- КП «Бориславводоканал»-3374,2тис.грн.(порушено справу про банкрутство), ДКП ЖЕК №3-1,8тис.грн., КП «Благоустрій»-63,3грн. ( на даний час перебуває в стані припинення), Філія «КОМ-ЕКО-БОРИСЛАВ»-9,1тис.грн., ДКП по побутовому обслуговуванню населення «МРІЯ»-19,7тис.грн.( на даний час перебуває в стані припинення), Бориславське ШБУ №7 ВАТ-2,2 тис.грн., ВАТ «БОРИСЛАВРЕММОНТАЖ»-7,0тис.грн., Розрахункова архітектурно-планувальна група-1,6 тис.грн., фізичні особи-1286,4 тис.грн.
 
Рентної плати за користування надрами до бюджету міста Борислава за 2019 рік надійшло в сумі 2750,9 тис.грн., що складає 100,3 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
Проведеним аналізом надходження рентної плати за користування надрами встановлено :
 
Показники    
  2018 рік 2019 рік
     
Рентна плата та плата за використання інших природніх ресурсів 2747,3 2750,9
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження рентної плати за користування надрами до бюджету міста Борислава зросли на 3,6 тис.грн. або 0,1 відсотка .
 
9,6%
Круговая стрелка: 9,6%
68,2%
 
Выгнутая вверх стрелка: 68,2%

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2019 рік надійшло  в сумі 8047,1 тис.грн., що складає 99,1 відсотка до уточненого плану на 2019 рік, зокрема :
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукці) пального 777,0 тис.грн., що складає 101,8 відсотка до уточненого плану на 2019 рік;
- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пального 3199,8 тис.грн., що складає 99,5 відсотка до уточненого плану на 2019 рік;
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4070,3 тис.грн., що складає 98,3 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
 
 
Показники
 
2018 рік
 
2019 рік
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукці) пального 714,9 777,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пального 2937,1 3199,8
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3877,4 4070,3
Разом 7529,4 8047,1
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку зросли  на 517,7 тис.грн. або 6,9 відсотка.
 

 
Детальним аналізом фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів по бюджету м.Борислава встановлено наступне :
                                                                                                                        тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-грудень
2019 2018 Відхилення
2296308259 Весоловський Р.Т. 60,33 152,47 -92,14
38682096 Львів-ВЕСТ ТЗОВ 0,00 70,27 -70,27
2353417762 Настенко О.М. 0,00 64,58 -64,58
38740702 ТОВ "ВОГ Рітейл" 0,00 61,46 -61,46
38926278 ТзОВ "Квартал 5" 0,00 32,54 -32,54
3160519971 Магац Р.Т. 1,71 24,87 -23,16
41891832 Мотто Євро Плюс ТОВ 1,10 21,90 -20,80
2639000149 Ореховська Н.С. 0,00 12,18 -12,18
40422226 Сафо-сервіс ПП 5,66 16,46 -10,81
3319614028 Шуст Г.В. 0,00 9,02 -9,02
2544600357 Гірчак Я.С. 14,13 19,70 -5,57
2657616908 Кекіс Г.І. 21,14 25,18 -4,04
2777818310 Павелець В.Ю. 2,58 6,50 -3,93
3284716012 Малиголовка А.В. 27,44 30,74 -3,31
2234814245 Костів Є.М. 16,79 20,01 -3,22
2062609914 Демко І.І. 0,00 3,19 -3,19
3121809091 Чиж О.Р. 0,00 3,09 -3,09
2094615761 Чарнош В.Б. 1,83 4,66 -2,82
3007411536 Мяснянкіна Н 1,16 3,40 -2,24
2294008297 Голубінка В.М. 23,81 25,90 -2,09
2585807626 Чапля О.В. 19,58 21,60 -2,02
2680418981 Хома Н.В. 0,00 1,85 -1,85
2466510347 Ріпель М.М. 3,07 4,72 -1,65
1793402257 Андрушко Б.М. 14,47 16,07 -1,60
2032608769 Пішко В.Я. 10,48 12,03 -1,55
2423300139 Мальгівський В.Б. 9,83 11,22 -1,38
2221011401 Бєлоброва Л.А. 9,50 10,84 -1,34
2066913866 Шах Г.С. 15,72 17,06 -1,33
3073012297 Томко З.В. ФОП 11,91 12,99 -1,08
2246600033 Малиголовка В.Б. 14,55 15,47 -0,93
2581912036 Монастирський Ю.З. 8,49 9,41 -0,92
2574421652 Голобутовський Ю.І. 0,00 0,85 -0,85
3011307147 Сидір Л.Б. 9,75 10,34 -0,59
3352909395 Хомик I.М. 12,10 12,68 -0,58
1744705391 Буцяк В.М. 0,00 0,52 -0,52
2928919944 Кахнич Д.Р. 0,00 0,50 -0,50
3156704057 Савчак О.В. 0,00 0,48 -0,48
3067705366 Оринич Л В 4,47 4,95 -0,48
2670117646 Плекан Г.М. 13,94 14,39 -0,45
3133418488 Барщик В.В. 1,35 1,70 -0,35
2664409078 Чарнош Р.Я. 0,00 0,28 -0,28
2834721031 Волошин А.В. 17,60 17,86 -0,25
3352103510 Магац Н.Т. 32,94 33,08 -0,14
2953504222 Дмитрієнко О.О. 7,07 7,13 -0,06
2569301728 Мазурик Р.І. 14,50 14,55 -0,05
2710717164 Савчин О.Р. 3,93 3,85 0,08
2508102442 Рутковська І.Я. 22,55 22,42 0,13
9999999999  Чарнош В. Б. 0,30 0,00 0,30
2904101566 Фещенко О.О. 20,29 19,99 0,30
2951103918 Хованець А.В. 25,66 25,21 0,45
2990717983 Хованець Г.А. 17,84 17,39 0,46
2543713296 Голобутовський О.М. 17,20 16,69 0,52
19176291 ТОВ "Вікторія" 26,62 26,05 0,57
2647007253 Цебак А.П. 17,54 16,93 0,62
3088319932 Михайляк Л.І. 16,52 15,83 0,69
3302116977 Добрянський О.П. 15,86 15,13 0,73
2714607788 Ліпінська Н.Ю. 13,09 12,31 0,78
9999999999 Перекр.внутр. с 6 класом -3,00 -4,00 1,00
2943912920 Федевич Н.О. 33,19 32,17 1,03
2735210956 Кахнич М.Я. 7,08 5,99 1,09
3113213166 Корчинська О.В. 1,11 0,00 1,11
2049518167 Іванченко О.Т. 10,35 9,16 1,19
2726308152 Кошкін В.А. 41,15 39,95 1,19
1647207510 Михаць Р.Ю. 38,88 37,67 1,22
2648716260 Лазорчин О.С. 7,98 6,51 1,47
2085612228 Штойко Т.П. 12,20 10,66 1,54
3159315127 Савчин А.Я. 10,95 9,24 1,71
2661012345 Шопяк Н.І. 8,06 6,07 1,99
2520602121 Конкольняк Г.П. 2,12 0,05 2,07
3161712530 Тагісов Р. Е. 13,87 11,80 2,07
2479301315 Хорошилов  I.М. 7,14 5,03 2,11
3690207342 Iщенко М. I. 2,25 0,00 2,25
2119618904 Янів О.Р. 22,21 19,92 2,29
1352310944 Риботецька С.В. 19,71 17,40 2,31
2928510843 Біньо І.Є. 20,59 17,98 2,62
2355812804 Пигичко О.Й. 2,75 0,00 2,75
1996012379 Хромик В.С. 25,97 23,19 2,78
2833617332 Хлопецький Ю.Т. 16,63 13,67 2,96
42536284 МОТТО РЕНТАЛ ТОВ 3,41 0,00 3,41
3172304725 Мяснянкін Н.Я. 12,65 8,98 3,67
32003526 ПСК"Діброва"Дрогобицької РСС 3,91 0,00 3,91
3222814492 Давидов Б.М. 4,13 0,00 4,13
41048714 ТОВ "Центріон-Дістрібюшин" 26,58 22,26 4,31
2646123329 Мохналь С.Ю 4,65 0,00 4,65
3621706175 Малиголовка Б.В. 11,29 6,55 4,74
3016919587 Юськів А.М. 5,10 0,00 5,10
30841082 ТЗОВ "ОККО-Рітейл" 57,09 50,46 6,63
2283600139 Мальгівський В.Б. 25,48 18,45 7,03
3071416801 ФОП Щур М.М. 10,58 3,13 7,44
2879805148  Явір Ж.Б. 14,11 5,78 8,33
3167921438 Кульчицький О.М. 9,67 0,59 9,08
3071009896 Шкелебей О.М. ФОП 9,86 0,00 9,86
3273306866 Сафонова М.О. ФОП 21,88 8,03 13,85
31299420 ТОВ "АРГО-Р" 137,73 122,76 14,97
2874204766 Грицько Н.Я. 146,41 129,27 17,15
2769112221 Голобутовська Г.М. 19,73 0,00 19,73
39843507 ТОВ"Поділлянафтозбут" 91,79 69,01 22,78
21736857 ТОВ "Волиньтабак" 296,86 270,39 26,48
1553681 ТЗОВ ТВК "Львівхолод" 342,58 306,19 36,40
42663493 ТОВ "Вест Петрол маркет" 66,21 0,00 66,21
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 799,12 717,02 82,09
42294189 Гаманець ТОВ 121,62 20,75 100,87
42129275 ТОВ "СПАР-Борислав" 220,05 82,95 137,11
Всього 3370,05 3157,51 212,54
 
            Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зріс на 212,5 тис.грн або 6,7 відсотка.
           Надходження сплати акцизного податку на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами припинено по таких платниках Львів-ВЕСТ ТЗОВ, Настенко О.М., ТОВ "ВОГ Рітейл", ТзОВ "Квартал 5",  Ореховська Н.С., Шуст Г.В., Демко І.І.,Чиж О.Р., Хома Н.В. у зв’язку з припинення їх діяльності. Зменшення сплати даного податку по платниках  Весоловський Р.Т., Гірчак Я.С.,Кекіс Г.І., Малиголовка А.В., Костів Є.М. відбулося у зв’язку із зменшенням виручки від продажу підакцизних товарів. У платників податку Магац Р.Т., Мотто Євро Плюс ТОВ, Павелець В.Ю. закінчився термін дії ліцензії.
Резервами збільшення надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є :
            - проведення роз’яснювальної роботи з платниками податку  щодо недопущення зменшення надходжень акцизного податку;
-    виявлення пунктів несанкціонованої торгівлі підакцизними товарами;
            -    виявлення випадків торгівлі незаконно виробленої підакцизної продукції. 
Місцевих податків і зборів до бюджету міста Борислава за звітний період надійшло в сумі 70280,9 тис.грн., що складає 100,4 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
Структуру місцевих податків і зборів в бюджеті міста Борислава формує податок на майно відмінне від земельної ділянки, податок на майно в частині плати за землю, туристичний збір, транспортний податок, єдиний податок.
 
Показники
 
2018 рік
 
2019 рік
Податок на майно відмінне від земельної ділянки 4681,1 7528,1
Податок на майно в частині плати за землю 24868,1 37867,2
Туристичний збір 1205,7 1574,5
Транспортний податок 165,4 75,8
Збір за місце для паркування транспортних засобів 1,8 -2,0
Єдиний податок 18011,1 23237,2
Збір за впровадження деяких видів діяльності , що справлялися до 01.01.2015 року 2,0 0,0
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження місцевих податків і зборів зросли на 21345,7 тис.грн. або 43,6  відсотка.
 
 
44,5%%%
Выгнутая вверх стрелка: 44,5%%%
37,6 %
Круговая стрелка: 37,6 %   За 2019 рік до бюджету міста Борислава надійшло податку на майно в частині плати за землю в сумі 37867,2 тис.грн, що складає 99,9 відсотка до  уточненого плану на 2019 рік.
  Зокрема :
 - земельного податку з юридичних осіб 23819,0 тис.грн., що складає 99,1 відсотків до уточненого плану на 2019 рік;
- орендної плати з юридичних осіб 11194,8 тис.грн., що складає 107,3 відсотка до  уточненого плану на 2019 рік;
- земельного податку з фізичних осіб 1629,5 тис.грн., що складає 75,2 відсотка до уточненого  плану на 2019 рік;
- орендної плати з фізичних осіб 1223,9 тис.грн., що складає 97,7 відсотка до уточненого  плану на 2019 рік.
Порівняно з аналогічним періодом 2018 року надходження  плати за землю у звітному періоді  зросли  на 12999,1 тис.грн. або 52,3 відсотка.
 
52,2%
Выгнутая вверх стрелка: 52,2% 
46,6%
Круговая стрелка: 46,6%Земельного податку з юридичних осіб за 2019 рік до бюджету міста Борислава надійшло в сумі  23819,0 тис.грн., що складає 99,1 відсотків до уточненого плану на 2019 рік.
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень земельного податку  в розрізі юридичних осіб у 2019 році в порівнянні з 2018 роком до бюджету м.Борислава, яким встановлено наступне:    
                                                                                                                                     тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-грудень
2019 2018 Відхилення
136538 Бориславська ЦБВО Укрнафта ПАТ 0,00 199,44 -199,44
131587 ПАТ "Львівобленерго" 185,76 340,55 -154,79
136863 ТДВ "БЕЛМЗ" 189,68 291,64 -101,96
37304802 Приватне підприємствоУЛьвівнафтопродук 28,70 121,55 -92,85
38578271 ТОВ "Аквілон фінанс" 0,00 70,92 -70,92
3337711 МКП"Ринок" 6,03 72,97 -66,94
14310460 ПАТ Бориславський завод"РЕМА" 211,46 249,90 -38,45
7638027 КЕВ м.Львова 0,11 34,43 -34,33
32129 АТ "Ощадбанк" 8,97 34,28 -25,32
40542684 ТзОВ Магіммо 243,86 266,21 -22,35
1287831 ДКП"Кінотеатр "Каменяр" 1,42 11,09 -9,66
5468245 Бориславська взуттєва фабрика ВАТ 10,54 19,50 -8,97
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 161,94 168,15 -6,20
39171259 ТоВ Карпатський Плай 0,00 5,48 -5,48
39758401 ТзОВ "Гал-Ком" 8,36 12,59 -4,23
22385012 МПП Любава джерела карпат Ч/З Королик 0,79 3,75 -2,96
1989094 Бориславський медичний коледж 0,28 3,24 -2,96
992390 ДП "Дрогобицький лісгосп" 156,41 158,80 -2,39
19176291 Вікторія ТОВ 0,64 2,62 -1,98
25261121 Бориславський міський Палац культури 0,19 1,77 -1,58
22363789 Затишок, ТзОВ 0,00 1,43 -1,43
32482249 ПП" Боровик" 0,00 1,22 -1,22
21133352 АТ "Універсал банк"м.Борислав вул.Академіка Богомольця 4/3 0,24 1,45 -1,20
14305909 АТ `РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ` 6,53 7,12 -0,59
39564815 ТОВ "Елемент нафта" 0,00 0,43 -0,43
22400734 МКП "Мажор" 60,12 60,54 -0,43
30567372 ТзОВ "Ера" 10,58 10,96 -0,38
22376409 Бориславський професійний ліцей 0,00 0,37 -0,37
142845 "Укрнафта буріння" ПАТ "Укрнафта" 0,00 0,31 -0,31
2775906652 ТзОВ "Карпати" 0,06 0,37 -0,31
22400757 ТЗОВ Кароліна Вест ч/з Щербанік Л А 0,00 0,25 -0,25
   Централiз.бiблiот.системи 0,00 0,21 -0,21
1805016235 ТзОВ ВКФ Люгано ч/з ТагаєвО.О. (20784082) 1,01 1,16 -0,16
20829485 ТЗОВ "Інтекс" 1,66 1,81 -0,15
13839052 МПП"Аліса" ч-з Кузик В,Ю 0,00 0,11 -0,11
20767175 Калина ПП 0,60 0,70 -0,10
8596956 Управління Державної служби охорони 0,00 0,09 -0,09
38132109 ОСББ"Мальви-1 0,19 0,25 -0,06
20763591 ЦМЛ м.Борислава 0,90 0,96 -0,05
2144714 Відділ освіти Бориславської міськради 1,04 1,09 -0,05
3375409143 Щербанік Мар'яна Михайлівна 0,00 0,03 -0,03
26144481 РГ УГКЦ Преображення Господнього ч/з Курчик Л М 0,00 0,02 -0,02
31334260 Вельгуш Василь Антонович 0,30 0,31 -0,02
37780660 ОСББ"Лілія" ч/з Максимович 0,10 0,10 0,00
40382634 ОСББ С Бандери 74 ч/з Паламарчук 0,25 0,25 0,00
36042250 ОСББ "Нафтовик" 2,66 2,66 0,00
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 19,13 19,13 0,00
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 34,12 34,12 0,00
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 6,52 6,52 0,00
22359894 СУБП (ЛТД) ТзОВ"Болгарська косметика 0,60 0,60 0,00
22380546 ПП "Екологія" 0,63 0,63 0,00
22401159 Iнконт,Приватна науково-виробнича фірма 3,80 3,80 0,00
23967242 ТзОВ "Хельтекс" 7,74 7,74 0,00
32678330 КП Аптека №123 0,75 0,75 0,00
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 15,41 15,41 0,00
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 3,17 3,17 0,00
36006997 ОСББ Полуничка 0,35 0,35 0,00
36211639 СББ Сонечко 0,50 0,50 0,00
36324084 ОСББ "Оптиміст" 0,48 0,48 0,00
36696835 ОСББ "Сучасна оселя" ч/з Дидик С вВ 0,80 0,80 0,00
37697363 ОСББ  Пролісок Щегель Б. Ф 0,46 0,46 0,00
37743079 ОСББ "Дрогобицька 8 Б" 0,83 0,83 0,00
38380560 ОСББ "Лугова 57"Ч/З Поясник Андрій Степанович 0,25 0,25 0,00
38502472 ОСББ "На вулиці Степана Бандери 0,57 0,57 0,00
39559071 ОСББ Бог-дан Вовкiв Богдан Васильович 0,15 0,15 0,00
40151890 Затишна оселя ч/з  Ляйс В.М 0,41 0,41 0,00
1661007094 Волков Сергій Андрійович 0,18 0,18 0,00
2073613218 ОСББ ГЕЛІОС 0,72 0,72 0,00
2882507520 ПП Лесів Н М 0,40 0,40 0,00
2925618055 Нездойминога Андрій Олександрович 0,23 0,23 0,00
39002 ПАТ Промінвестбанк 12,61 12,61 0,00
38682060 ОСББ Тернавка 0,48 0,48 0,00
22400792 Виконком Бориславської міськради 0,13 0,10 0,03
13841289 ТзОВ "Роксолана" 0,22 0,17 0,05
40108887 УПО У Львівській області 0,67 0,61 0,06
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 0,67 0,61 0,06
23974615 Сад т-во Нафтовик ч/з Максимів Г М 0,17 0,06 0,11
33546549 Приват офіс ТОВ 27,57 27,37 0,20
37650131 КП "Вододар" 0,21 0,00 0,21
  Ньорба К.М 0,35 0,00 0,35
3264817573 ОСББ "Весняна 1" 0,37 0,00 0,37
22401121 Релігійна громада церкви ЄХБ 0,81 0,42 0,39
35935164 ТОВ "ГП Базис" 5,21 4,78 0,43
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 1,53 0,77 0,76
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 53,23 51,90 1,33
35775769 ПАТ Райффайзен Банк Аваль 1,62 0,00 1,62
42933857 ТзОВ "Юрсанна 1,84 0,00 1,84
  Каліновський А.І. 2,20 0,00 2,20
30336068 ПрАТ"Галгазотерм" 10,22 6,87 3,34
20785925 Вороняк М.С. 4,45 0,00 4,45
36562563 ТзОВ Бориславська оселя 4,61 0,00 4,61
36026552 ПП "Сто-ВП" 10,32 4,60 5,72
37213365 ТОВ "Істрейт" 16,30 10,38 5,91
37942974 УДКСУ у м.Борислав 7,84 0,00 7,84
20785925 Релігійна громада християн віри євангельської у м.Бориславі   ( ЦЕРКВА ХВЄ ) 10,44 0,00 10,44
991309 Бориславський завод спецлісмаш ПАТ 24,91 13,90 11,01
34926798 Львівська філія концерну РРТ 27,59 15,33 12,26
35721399 ПП Інтра-Львів 12,80 0,39 12,41
32060935 ТзОВ "С.ІД." 20,38 6,94 13,43
22402928 СП "Бориславська нафтова компанія" 17,75 0,00 17,75
21560045 УДППЗ "Укрпошта" 40,05 11,18 28,86
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 108,12 74,16 33,96
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 82,88 44,44 38,43
  Перекрытие внутр. с 6 класом -0,63 -78,21 77,58
142800 Долинське ТУ Укрнафта ПАТ 247,64 169,81 77,83
31570412 Укртранснафта, ПАТ 126,96 11,55 115,40
5452244 ДКП ЖЕК №1 118,04 0,00 118,04
23970563 ЗУРАБ 209,18 0,00 209,18
100227 ДП "НЕК "Укренерго" 517,01 147,15 369,85
40075815 ПАТ "Українська залізниця" 597,82 157,58 440,24
3349039 ПАТ Львівгаз 650,40 62,61 587,79
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 19162,98 7929,83 11233,15
Всього 23537,46 10949,66 12587,80
 
 За 2019 рік до бюджету міста Борислава орендної плати за землю з юридичних осіб надійшло в сумі 11194,8 тис.грн., що складає 107,3 відсотка до уточненого плану на 2019 рік
 Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1179,9 тис.грн., або на 11,8 відсотка.
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень орендної плати за землю в розрізі юридичних осіб у 2019 році в порівнянні з 2018 роком до бюджету м.Борислава, яким встановлено:    
тис.грн.
 
 
 
ЄДРПОУ Назва Січень-грудень
2019 2018 Відхилення
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 0,00 78,40 -78,40
22402928 Бориславська нафтова компанія,СП ТОВ 0,00 32,71 -32,71
38682075 ТзОВ "Буковиця" 207,55 234,40 -26,85
  Перекрытие внутр. с 6 класом -24,09 -1,00 -23,09
136857 Долинський ГПЗ Укрнафта ПАТ 0,00 18,12 -18,12
30441504 ДП "Темп"ТзОВ"Цеглинка-М" 56,00 66,42 -10,42
36026552  ПП"Сто-ВП" 21,58 30,14 -8,55
1986012167 Головей М.М. 0,00 7,23 -7,23
20775401 ТзОВ "Альфа" 0,00 6,90 -6,90
37011772 ТзОВ "КОМ-ЕКО-Борислав 2010" 61,05 65,33 -4,28
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 0,92 3,22 -2,30
30084747 ТзОВ "Преса - "Високий Замок" 5,07 7,30 -2,23
3349039 ПАТ "Львівгаз" 37,49 39,53 -2,05
19333448 ТОВ "Фенiкс" через Бєлобров С.С. 5,81 7,82 -2,00
667490054 ПП"Натан" 0,00 1,72 -1,72
41189254 ТзОВ "Бордрук " ч/з Наминанік М,І 23,81 25,43 -1,62
20829686 МПП""Лівач" 0,00 0,90 -0,90
13821023 ТДВ "Торгпреса" 0,00 0,70 -0,70
22400734 МКП "Мажор" 68,83 69,32 -0,49
13827340 МКП "Н.О.М." ч/з Бігун О І 0,00 0,08 -0,08
13814649 МПТП Каштан ч/з Цибрій 2,50 2,50 -0,01
22400651 МКП "Соломія" 18,56 18,57 0,00
22363789 ТзОВ"Затишок" 17,10 17,10 0,00
20780141 ПП `Будівельник` 1,94 1,94 0,00
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 25,01 25,01 0,00
37780697 ТзОВ "Крутогір" 36,60 36,60 0,00
38886492 ТОВ "КОМПАНІЯ МАШСЕРВІС" 1,96 1,96 0,00
41649855 ТОВ "Бориславська сонячна станція" 328,13 328,13 0,00
20775105 КТП "Будматеріали" 18,85 18,85 0,00
34524327 ТОВ "Вест ойл груп" 283,72 283,72 0,00
31718623 ТЗОВ"Авторемкомплект" 32,88 32,88 0,00
131587 ПАТ "Львівобленерго" 36,88 36,78 0,09
35591059 АТ "КБ "ГЛОБУС" 0,20 0,00 0,20
40674676 ТзОВ "Енерджі Гідро Компані" 0,39 0,00 0,39
38853210 ТзОВ "Торгівельно-промисл. комплекс "Л 220,91 220,46 0,45
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 12,21 11,76 0,46
35591059 АТ КБ "Глобус" 0,54 0,00 0,54
35487978 ТОВ"Княже селище" 7,68 7,04 0,64
21673832 ПрАТ "Київстар" 3,45 2,72 0,74
21560766 ПАТ"Укртелеком" 253,50 252,45 1,05
2440107969 Шуфла Ліліана Василівна 1,17 0,00 1,17
19333425 Мале приватне підприємство "КРІС" 9,88 8,34 1,54
19333448  ТОВ Фенiкс 1,94 0,00 1,94
32181831 ТзОВ"ЛД-Укрбуд" 2,00 0,00 2,00
13822382 КМНВП "Оріон-2" 2,98 0,00 2,98
22400935 БЕСКИД, МПП 3,24 0,00 3,24
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 4,61 0,00 4,61
1939119787 Смиш Ганна Миколаївна 6,28 0,00 6,28
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод 93,66 86,78 6,88
32605828 Техмаш, ТЗОВ 48,74 37,96 10,78
38578271 ТзОВ "Аквілон фінанс" 403,26 390,08 13,18
20829671 ЗБРУЧ,.ТВФ 29,80 16,21 13,59
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 2976,49 2954,78 21,70
20280450 АТ "КБ"Земельний капітал" 26,64 0,00 26,64
41267479 ТзОВ Європейська інвест-правова група 34,62 0,00 34,62
5468021 ВАТ" ШФ Спецодяг" 110,11 68,51 41,59
32469516 ТОВ "Карпат-Еко" 50,17 0,00 50,17
41267479 Євроiнвестправгруп ч/з ; Марченко О.В. 70,83 0,00 70,83
42327030 ТОВ "ЕКО ЕНЕРГІЯ ПЛЮС+" 106,85 0,00 106,85
Всього 5750,32 5555,81 194,51
 
Негативно впливає на зростання надходжень значна заборгованість по платі за землю.
 Станом на 01.01.2020 року загальна сума боргу по платі за землю до бюджету м.Борислава склала –3870,4 тис.грн.
           Найбільшими боржниками з плати за землю є:
- БУ-43 ВАТ «Прикарпатбуд» – 499.5 тис.грн.;
- ТзОВ «Погар Інтернешнл»-697,0 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 1 – 10,2 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 2 – 147,1 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 3 – 296,1 тис.грн.;
- КП «Бориславводоканал» –89,0 тис.грн.;
- КП «Благоустрій»-17,9 тис.грн.;
- ТзОВ «Динаміс ЛТД» - 256,3 тис.грн.;
- ПП «Светолюкс»- 223,2 тис.грн.;
- ДП «Темп»ТзОВ «Цеглинка»- 251,0 тис.грн.;
- ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвест.-правова група»-139,7 тис.грн.;
- ТзОВ «Тейлор»- 32,4 тис.грн.;
- -ТЗДВ «БЕЛМЗ» - 94,8 тис.грн.
- МПП «Перспектива» - 17,7 тис.грн.
- ТзОВ «Еко Енергія Плюс» - 49,1 тис.грн.
- ТзОВ «Захід груп» - 19,2 тис.грн.
- Бориславське Шляхо-БУ № 7 ВАТ "ЗАХIДШЛЯХБУД"- 9,7 тис.грн.
- ТзОВ «Західспецмонтаж» - 12,7 тис.грн.
- ТзОВ «Пропангазсервіс»- 4,3 тис.грн.
- ТзОВ Фірма «Металімпекс» - 5,1 тис.грн.
- Торгово-виробнича фірма «Збруч»-8,0 тис. грн.
- МІН НТЦ «Рух-Бізнес»-1,8 тис.грн.
- ТЗОВ «Обрій»-1,6 тис.грн.
- ВАТ «Галлак» - 1,5 тис.грн.
- Фізичні особи – 984,8 тис.грн.
        З метою збільшення надходжень плати за землю до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує :
            - проведення інвентаризації землі з метою виявлення землекористувачів, що самовільно займають земельні ділянки комунальної форми власності;
            - забезпечити контроль за виконанням рішень щодо надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме щодо недопущення протермінування   укладання договорів оренди та їх передачі до Бориславського відділення Дрогобицької об’єднаної Державної податкової інспекції у м.Бориславі;
            - посилити претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованих сум з плати за землю до бюджету м.Борислава.
- забезпечити приведення усіх договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення у відповідності до затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 23.09.2011 року №373 нової нормативної грошової оцінки землі м.Борислава.
            Податку на майно відмінне від земельної ділянки  до бюджету міста Борислава надійшло за 2019 рік в сумі 7528,1 тис.грн., що складає 103,7 відсотка до   уточненого плану на 2019 рік. 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету міста Борислава зросли  на 2847,0 тис.грн. або 60,8 відсотка.
          Зокрема :
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 73,2 тис.грн, що  складає 94,5 відсотків до уточненого плану на 2019 рік;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 3112,2 тис.грн, що  складає 108,0 відсотки до уточненого  плану на 2019 рік;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 1665,0 тис.грн, що  складає 101,8 відсотків до уточненого плану на 2019 рік;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2677,7 тис.грн, що  складає 100,3 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
73,8%
Круговая стрелка: 73,8% 
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості в розрізі юридичних осіб у 2019 році в порівнянні з 2018 роком до бюджету м.Борислава :      
                                                                                                                        
 
  тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-грудень
2019 2018 Відхилення
37213365 ТОВ "Істрейт" 0,00 14,87 -14,87
3181722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 0,00 2,09 -2,09
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 2,89 4,46 -1,57
142800 Долинське ТУ ПАТ Укрнафта 0,00 1,24 -1,24
13839052 МПП Аліса 0,00 1,01 -1,01
19333448 ТзОВ Фенікс 0,00 0,96 -0,96
32320154 ТЗОВ Райдуга 0,00 0,92 -0,92
38004195 ТОВ "ФК "Вектор плюс" 0,55 1,44 -0,90
19333425 МПП Кріс 0,00 0,28 -0,28
22400651 МКП "Соломія" 0,00 0,28 -0,28
22401121 Перша Бориславська Церква ЄХБ 1,07 0,00 1,07
335065538  ТзОВ "Стельмах ВГ" 3,88 1,54 2,34
21133352 ПАТ "Універсал банк" 14,71 8,34 6,36
999999999 Повернення коштів УДКСУ 0,00 -10,14 10,14
Всього 23,10 27,29 -4,19
 
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості в розрізі юридичних осіб у 2019 році в порівнянні з 2018 роком до бюджету м.Борислава : 
                                                                                                                              тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-грудень
2019 2018 Відхилення
40034234 ТзОВ "Вудкрафт трейдінг" 0,00 21,51 -21,51
136863 ТДВ "БЕЛМЗ" 86,83 97,22 -10,39
21560766 ПАТ "Укртелеком" 3,83 9,19 -5,36
19161603  ТзОВ "Карпати" 3,44 7,52 -4,08
136538 Бориславська БЦБВО ПАТ "Укрнафта" 0,00 3,42 -3,42
14310460 ПАТ Бориславський завод "РЕМА" 12,54 15,44 -2,90
37942974 УДКСУ повернення -3,18 -0,63 -2,55
22402928 ТзОВ Бориславська нафтова компаныя 9,71 11,28 -1,58
34524327 ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" 0,92 2,49 -1,57
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 0,35 1,80 -1,45
30567372 ТзОВ "Ера" 40,00 40,82 -0,82
136857 Долинський ГПЗ  ПАТ "Укрнафта" 0,00 0,80 -0,80
22400757 ТзОВ "Кароліна Вест" 0,00 0,79 -0,79
22400651 МКП "Соломія" 0,59 1,27 -0,67
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 0,81 1,45 -0,64
31718623 ТзОВ Авторемкомплект 0,50 1,01 -0,51
22401567 КВФ ТзОВ "Аспект " 2,19 2,60 -0,42
135415 Полтавська воєнізована частина ПАТ "Укрнафта" 0,00 0,36 -0,36
35065538 ТзОВ Стельмах 1,15 1,37 -0,22
19333425 Кріс МПП 1,25 1,39 -0,13
142875 "Укрнафта буріння" ПАТ "Укрнафта" 0,67 0,77 -0,10
20775401 ТзОВ "Альфа" 0,00 0,09 -0,09
31334260 Вельгуш В.А. 1,69 1,76 -0,07
37780697 ТзОВ "КРУТОГІР" 0,04 0,00 0,04
22396079 МПП ЦННМЛ `Мольфар` 3,35 3,28 0,07
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 0,79 0,70 0,08
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод 4,78 4,69 0,09
20829686 МПП "Лівач" 2,46 2,36 0,10
41189254 БОРДРУК ТОВ 0,75 0,54 0,21
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 1,95 1,72 0,22
22400734 МКП "Мажор" 2,42 2,16 0,26
5761873 ПАТ "ЛХЗ" 2,69 2,38 0,31
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 5,19 4,85 0,34
30082407 ТзОВ "Гал-сервіс Ф" 3,69 3,27 0,42
32482249 ПП "Боровик" 4,01 3,58 0,43
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 5,70 5,22 0,48
22380546 ПП "Екологія" 4,50 4,02 0,49
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 1,22 0,72 0,49
23967390  Хомин Iнна Василiвна 1,01 0,45 0,56
13841289 ТзОВ "Роксолана" 2,55 1,94 0,61
25253379 ЛО ФБД Хевра 0,78 0,00 0,78
5468245 Бориславська взуттєва фабрика 4,09 3,30 0,79
30906521 НВПП "Дезо" 8,34 7,43 0,91
40075815 ПАТ Українська Залізниця 1,04 0,00 1,04
991309 Бориславський завод  "Спецлісмаш" 1,91 0,78 1,13
22386833 МКП Конвалія 3,18 1,81 1,37
22401159 ПНВФ "Інконт" 4,44 2,88 1,57
20784082 ТзОВ Люгано 2,16 0,59 1,57
22359894 ТзОВ Болгарська косметика 3,17 1,54 1,63
19176291 ТОВ "Вікторія" 3,00 1,35 1,66
32320154 ТзОВ "Райдуга" 6,18 4,51 1,66
3881722 ТзОВ"Бориславське автотранспортне підприємтсво 24655 " 3,93 2,09 1,84
19333448 ТзОВ "Фенікс" 6,44 4,50 1,94
22363789 ТзОВ "Затишок" 7,76 5,70 2,06
20767175 ПП "Калина" 3,34 1,16 2,18
35721399 ПП  "Інтра-Львів" 2,27 0,00 2,27
13839052 МПП "Аліса" 6,80 4,49 2,31
36562563  ТЗОВ Бориславська оселя 2,42 0,00 2,42
33546549 ТОВ "Приватофіс" 6,96 4,44 2,52
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 33,21 30,28 2,93
23955635 Кредитна спілка `Бойківщина` 3,61 0,43 3,18
20775105 КТП `Будматеріали` 7,86 4,65 3,21
31570412 ПАТ "Укртранснафта" 16,09 12,76 3,33
30707275 ПП "Солтекс"-СМФ 4,27 0,70 3,58
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 7,16 3,55 3,61
20829485 ТЗОВ "Інтекс" 7,22 3,61 3,61
13823230 МПП"Гарант" 5,02 1,20 3,82
14305909 Райфайзен банк Аваль 11,99 7,66 4,34
32060935 ТзОВ "С.ІД." 8,01 3,56 4,45
131587 ПАТ "Львівобленерго" 22,58 17,75 4,83
3349039 ПАТ "Львівгаз" 15,87 10,95 4,92
35428928   ТзОВ "Дельта а 9,06 3,62 5,44
31334297 ТзОВ "КІМ" 11,13 5,69 5,44
20829671 ТВФ "Збруч" 8,69 3,03 5,67
20786867 МПП ВНМ 15,56 9,49 6,07
22401709 ТзОВ "Віта" 12,21 5,58 6,62
13822382 КМНВП "Оріон-2" 18,76 11,68 7,08
32129 АТ "Ощадбанк" 16,53 9,38 7,15
20817080 МПП Любава 7,71 0,00 7,71
21560045 ПАТ "УКРПОШТА" 14,26 6,18 8,08
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 36,52 27,46 9,06
19165821 ТзОВ "ГРТВ фірма Емілія" 13,41 3,97 9,44
3337711 МКП"Ринок" 22,16 10,17 11,99
39002 ПАТ Промінвестбанк 29,90 16,92 12,98
32605828 ТзОВ Техмаш 21,89 0,00 21,89
37213365 ТОВ "Істрейт" 32,07 0,00 32,07
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 160,35 120,15 40,20
38853210 ТзОВ "Торгівельно-промисл. комплекс 106,06 53,00 53,06
136544 Бориславнафтогаз НГВУ ПАТ "Укрнафта" 305,63 221,89 83,74
40542684 ТОВ "МАГIММО" 556,10 33,83 522,27
Всього 1829,46 951,29 878,17
 
          Зменшення сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості відбулося по платниках ТзОВ "Вудкрафт трейдінг", ПАТ "Укртелеком», ТзОВ "Карпати", ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП", ТзОВ "Цеглинка-М" в зв"язку із переплатою у 2018 році. ТДВ "Бориславський експериментальний завод"-погіршився фінансовий стан  підприємств.
            Резервами збільшення надходжень податку на майно, відмінного від земельної ділянки  є :
< >збільшення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  ;забезпечення формування повної бази оподаткування податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб. по фізичних особах складає 1870,3 тис.грн.;по ПРАТ «УКСП «ПОГАР ІНТЕРНЕШНЛ» складає 115,8 тис.грн.;ТЗДВ «БЕЛМЗ» - 30,0 тис.грн.ТзОВ «Тейлор» - 1,1 тис.грн.;ТзОВ фірма «МЕТАЛІМПЕКС» - 3,9 тис.грн.
27,2%
Выгнутая вверх стрелка: 27,2%В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного податку зросли на 5226,1  тис.грн. або 29,0 відсотка
За даними Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкої служби у Львівській області  станом на 01 січня 2020 року фактично здійснюють діяльність 1073 підприємців фізичних осіб, які є платниками єдиного податку, при цьому на першій групі перебуває 150 чол, на другій -600 чол., на третій 323 чол. фізичних осіб-підприємців.
В порівнянні з 01.01.2019 року кількість платників зросла 62 платника.
 За даними  Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкої служби у Львівській області  кількість юридичних осіб, які  є платниками єдиного податку станом на 01 січня 2020 року складає 159 платника і в порівнянні з 01 січня 2019 року кількість платників зменшилася на 7 платників.
            Проведеним  аналізом надходжень єдиного податку в розрізі платників встановлено :
                                                                                                                                         тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-грудень
2019 2018 Відхилення
30419479 МПП "Транспортник" 0,00 114,51 -114,51
36211597 ТзОВ "АБСолют МЕД" 218,32 293,98 -75,66
13822382 КМНВП "Оріон-2" 190,19 244,83 -54,64
2155008606 Фізичні особи 0,32 33,13 -32,81
34119409 БОРИСЛАВ КОМФОРТ ПП 164,35 183,42 -19,08
31443696 КП "Аптека 126" 0,00 16,90 -16,90
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 10,60 25,90 -15,30
20797466 ТзОВ Вектор 0,77 15,40 -14,64
30293024 МПП "Прадобуд" 0,00 10,92 -10,92
136768 ПАТ "Бориславський озокерит" 4,92 14,66 -9,74
19333425 МПП "Кріс" 0,00 9,56 -9,56
5544369  МІП НТЦ "Рух Бізнес" 0,00 9,13 -9,13
22400651 МКП "Соломія" 24,51 31,51 -7,00
34519846 ТзОВ "Борислав-Тепло" 0,00 6,73 -6,73
30419463 ТзОВ "Борислававтотранс" 0,00 4,57 -4,57
991309 ПАТ "Бориславський завод "Спецлісмаш" 12,63 16,75 -4,13
36696822 ПП "Ахібуд 1" 2,30 6,43 -4,13
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 22,36 26,44 -4,08
38502485 ПП "Перша приватна експедиція"" 61,83 64,79 -2,95
37780681 ТзОВ Бориславська Сніжинка 0,85 3,69 -2,84
19140525 ТзОВ"Будівельник" 0,00 2,49 -2,49
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 2,82 5,21 -2,40
19162544 ТзОВ "Автокоміс" 0,00 1,99 -1,99
40542684 ТОВ "МАГIММО" 0,00 1,88 -1,88
30615174 ТЗОВ "Телерадіокомпанія "БТБ" 48,30 49,95 -1,65
5468021 ВАТ"БШФ "Спецодяг"" 0,98 2,37 -1,39
37511059 ПП Аква-Світ 61,95 63,00 -1,05
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 5,38 6,39 -1,01
2451112027 Малиголовка Г.М. 0,00 0,75 -0,75
3244817254 Малиголовка С.В. 0,00 0,75 -0,75
5468245 ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" 27,83 28,27 -0,44
31334297 ТзОВ "КІМ" 21,10 21,51 -0,41
35472254 ТЗОВ Бориславська Тустань 0,00 0,40 -0,40
20786867 МПП "ВМН" 0,70 1,10 -0,40
31229814 ТзОВ "Бімком" 0,00 0,24 -0,24
20767175 Калина ПП 0,60 0,81 -0,21
14360570  ТзОВ "Фенiкс" 0,11 0,22 -0,11
36410178  ПП "Продент" 0,00 0,10 -0,10
1805016235 Тагаєв О О 0,09 0,19 -0,10
33689432 ПП "Славян-Будсервіс" 0,00 0,03 -0,03
38502485 Пілмар ТОВ 0,00 0,00 0,00
22401165 ТзОВ "Адоніс" 41,64 41,62 0,03
22401567 КВФ ТОВ АСПЕКТ 0,08 0,00 0,08
32320160 ТЗОВ"Арарта" 0,45 0,33 0,12
40358821 ТзОВ "Боровик" 6,74 6,60 0,14
13839052 МПП Аліса 0,17 0,00 0,17
22402029 ТзОВ Бориславінвест 0,17 0,00 0,17
2199415039 Петришин Я.Є. 0,35 0,17 0,18
20785552 Приватне підприємство "Дукач" 14,13 13,85 0,28
36562584 ПП "Ту-Стань" 1,28 0,90 0,38
22401709 ТЗОВ"Віта" 0,97 0,58 0,39
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 0,47 0,07 0,41
22401403 ;МПП "Житло" 1,02 0,55 0,46
35065522 Прокоса О.І 0,51 0,00 0,51
31443654 ТзОВ Трускавецький світанок 0,53 0,00 0,53
13839684 МПП "Русич" 3,43 2,85 0,59
22363789 ТзОВ "Затишок" 2,60 2,00 0,60
13823230 МПП"Гарант" 2,95 2,20 0,75
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 4,70 3,93 0,77
13825089  ТЗОВ "Литво" 3,63 2,48 1,15
19161603  ТзОВ Карпати 2,85 1,54 1,32
35472280 ТзОВ "Заграва Заходу" 6,03 4,38 1,65
13841289 ТзОВ "Роксолана" 9,90 7,87 2,03
22380546 ПП "Екологія" 15,81 12,12 3,69
32941369 ТзОВ "Фокус" 15,77 12,07 3,70
37780697 ТзОВ Крутогір 7,26 3,31 3,95
1848111455 Бориславський озокерит 4,08 0,00 4,08
36211618 ПП Борислававтосервіс 9,85 4,90 4,95
31718623 ТЗОВ"Авторемкомплект" 12,74 6,80 5,94
37612599 ПП"Древексім" 75,23 66,51 8,72
35500911 ПП"Дрогобич-Автотранс" 16,27 5,32 10,95
3337711 Мале колективне підприємство "Ринок" 56,97 44,46 12,51
32730992 ТзОВ "Вікторія плюс" 34,33 13,39 20,94
40354722 Яремчук В.Ю. 24,70 0,37 24,34
35065538 ТзОВ "Стельмах ВГ" 273,50 230,30 43,20
38225025 ТОВ" Вест сервіс груп" 121,56 71,61 49,95
37942974 Повернення коштів УДКСУ -1,49 -62,49 61,00
22400935 МПП "Бескид" 268,10 203,70 64,40
42467143 ТОВ МРТ Абсолют 219,20 0,00 219,20
Всього 2142,26 2025,17 117,09
 
              Зменшення надходження єдиного податку по платниках ТзОВ "АБСолют МЕД", КМНВП "Оріон-2", ПП «Бориславкомфорт»,ТзОВ «Цеглинка-М», ТзОВ "Вектор», МКП "Соломія", ПАТ "Бориславський завод "Спецлісмаш", ПП"Бориславвторресурси", ПП «Перша приватна експедиція», ПП "Гарант-Сервіс "  відбулося в зв’язку із зменшенням виручки від реалізації продукції чи наданих послуг, а також в результаті переплат, оскільки дані платники сплачують податок авансом. КП "Аптека 126", МПП «Кріс», ТзОВ «Борислав-Тепло», ТзОВ «Автокоміс» зняті з реєстрації платників єдиного податку. ТзОВ «МАГІММО» не є платником єдиного податку, у 2018 році сплачено помилково. Платник ПП "Ахібуд 1", ТзОВ"Будівельник"в стані припинення. Платник МПП "Транспортник" сплачує єдиний податок по місцю реєстрації в м.Дрогобич. ТзОВ «Борислававтотранс» згідно поданої звітності в ДПІ доходів не отримував.
            Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим  комплексом та іншим майном , що перебуває у комунальній власності, до бюджету міста Борислава за 2019 рік надійшло в сумі 1188,8 тис.грн., що складає  105,5  відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати зменшилися  на 143,5 тис.грн. або на 10,8 відсотка.
 
-143,5 тис.грн
-13,6%
Круговая стрелка: -13,6% Детальним аналізом в розрізі платників встановлено:
тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-грудень
2019 2018 Відхилення
38682096 Львів-вест ТЗОВ 252,00 523,06 -271,06
25553929 Колективне підприємство "Мрія" 13,97 58,72 -44,75
2649210347 СПД ФО Михаць Марія Володимирівна 39,61 67,98 -28,36
3002314036 ПП Кретчак Юрій Миколайович 12,12 39,52 -27,39
2127602388 Луцька Ірина Миронівна 0,00 23,79 -23,79
31443696 КП"Аптека №126" 16,53 25,86 -9,33
3073515890 ТзОВ ТРК"Електрон" 1,70 9,23 -7,53
22400935 МПП"Бескид" 43,66 50,59 -6,92
20785925 Церква ХВЄ 0,00 6,34 -6,34
2554108224 ФОП Фірман Ірина Богданівна 30,73 37,07 -6,34
19176291  ТОВ"Вікторія" 10,25 15,82 -5,57
13822382 КМНВП "Оріон-2" 4,76 10,12 -5,36
9999999999 Орав О.А. 0,00 5,20 -5,20
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 11,08 14,44 -3,35
34119409 ПП "Борислав ком 49,10 52,26 -3,16
2682921263 Кобилецька Н.В. 0,80 3,65 -2,85
2842904152 Гобдич А.Й. 7,26 9,57 -2,31
2522911399 Андросов А.Г. ФОП 31,68 33,93 -2,25
32941369 ТзОВ "Фокус" 9,00 11,10 -2,10
1986012167 ТзОВ ЕСКО ч/з Головей М.М. 1,00 2,80 -1,80
2750500098 Данько В Б 0,00 1,80 -1,80
2440107969 Шуфлат Ліліана Василівна 11,50 12,95 -1,44
34166485 ПП "МСЛ центр" 0,00 1,41 -1,41
9801546 Самокішин Юрій Іванович 3,78 4,87 -1,09
2436700052 Бечкало Р П 0,79 1,58 -0,79
25258685 ВО "Батьківщина" 0,00 0,77 -0,77
2193203384 ПП Данилко О. О 0,77 1,51 -0,74
2213710887 ПП Кушнір М.І 0,00 0,70 -0,70
1718407047 ПП Чапранська Л.С. ЗОШ № 7 0,00 0,65 -0,65
22400881 Архітектурно планувальна група 0,00 0,63 -0,63
22401403 МПП Житло ч/з Дадацьку Л.В 21,32 21,89 -0,56
1726620883 ПП Роман А.А. ЗОШ 8 1,21 1,37 -0,16
2414208988 Вулько О В ЗОШ №5 0,96 1,09 -0,13
3140911625 Винар Г.Р. 1,86 1,96 -0,11
2894902286 Гнатів Н.І. 0,80 0,81 -0,02
2515907771 Копач Павло Павлович 0,67 0,68 -0,01
25261121 Бориславський міський Палац культури 0,00 0,00 0,00
13814885 Головне управління пенсійного фонду України у Львівській обл. 0,00 0,00 0,00
34942940 ГТУ юстиції  у Львівській області 0,00 0,00 0,00
25258857 Управління праці та соціального захисту населення 0,00 0,00 0,00
22393448 Бориславська централіз. бібліот. сист. 0,00 0,00 0,00
37942974 УДКСУ у м.Бориславі 0,00 0,00 0,00
37943004 В-л гуманітарної політики м. Борислава 0,00 0,00 0,00
41128904 УКВЗРА 0,00 0,00 0,00
1996734 КЗ ЛОР ЛОЛВЛ 0,00 0,00 0,00
2144714 Відділ освіти Бориславської міськради 0,00 0,00 0,00
2314760 Фінансове управління Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00
9999999999 Бориславський терцентр соцобслуг 0,00 0,00 0,00
2682121715 ФОП Тофан Василь Миколайович 2,29 2,26 0,03
2745520198 ПП Юськів Г.В. 1,90 1,87 0,03
2565110829 ФОП Копач Алла Анатоліївна 0,81 0,71 0,10
3301804683 Iванишин Ганна Iванiвна 0,32 0,17 0,15
30615174 ТЗОВ "Телерадіокомпанія"БТБ" 10,12 9,91 0,21
9999999999 Свищ Віктор Миколайович 0,30 0,00 0,30
39749816 Діавіта МЕД ПП 8,13 7,74 0,39
3048106182 Коцаба І. І. 0,59 0,17 0,42
1704614915 Бринич Зенон Михайлович 13,61 13,15 0,46
3067504183 ПП Монастирська Анна Миронівна 1,55 1,07 0,48
2882507520 Лесів Наталія Миронівна 3,01 2,50 0,51
2537007609 ПП Лозинська Л.Д ЗОШ №2 1,51 0,95 0,56
9999999999 ПП Данило О.О. ЗОШ №4 0,69 0,00 0,69
2703915524 ФОП Мацигін Ольга Миколаївна 1,20 0,00 1,20
1854711075 ТЗОВ"Бориславінвест" Ч/З Городиський Б.М. 9,50 8,23 1,27
2639708516 ФОП Багрій Богдан Михайлович 18,95 17,55 1,40
2668319797 ФОП Хороз Руслан Степанович 1,42 0,00 1,42
39272144 ТОВ "Поліссяпромгаз" 1,84 0,25 1,59
25258685 Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" 1,74 0,00 1,74
22401722 ТЗОВ "ЕСТО" Ч/З Головей М.М. 7,40 5,60 1,80
9325703 Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк" 81,17 79,27 1,90
39098593 Група спецтехнологія ТОВ 15,40 13,41 1,99
3268317918 Виджак Микола Іванівна 3,96 0,00 3,96
40014820 ЛОО політичної партії "Українська Гали 5,46 1,31 4,16
2750518325 Мінів Н.О. 9,82 5,65 4,17
1695409837 Кожемякiн І.Ф. 14,50 10,00 4,50
2380421546 Денисова О.I. 5,68 0,00 5,68
3151016475 Шевчук Вiталiй Мирославович 7,45 0,00 7,45
2682921263 Кобилецька Ніна Володимирівна 8,59 0,00 8,59
2209214532 Попель І.В. 12,34 0,80 11,54
2243012497 СПД ФО "Паньків Ігор Зеновійович" 41,60 27,95 13,65
22401917 ДКП "Мрія" 17,12 1,04 16,08
2642116112 Яворський Роман Степанович 29,55 0,00 29,55
41128904 Упр.К.Вл.Зем.Відн. та Арх. м.Борислава 48,22 0,00 48,22
2747714186 ФО-П Ревкевич Галина Володимирівна 140,68 0,00 140,68
Всього 1107,33 1267,28 -159,95
 
Основою причиною зменшення надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стало зменшенням ставок орендної плати згідно нової методики нарахування орендної плати.
З метою збільшення надходжень плати за оренду майна , що перебуває у комунальній власності до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує:
            - посилити претензійно-позовну роботу щодо боржників за оренду комунального майна;
            - провести інвентаризацію комунального майна з метою надання об’єктів комунальної власності в оренду;
- здійснювати контроль за своєчасністю переукладення договорів оренди у відповідності до 11 статті  Закону України „Про оренду державного та комунального майна ”.
            Частини чистого прибутку господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету, надійшло за 2019 рік  до бюджету міста Борислава в сумі 193,2 тис.грн., що складає 94,8 відсотка доуточненого плану  на 2019 рік.
    У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 146,6 тис.грн. або в 3 рази.
    Плати за надання адміністративних послуг за звітний період до бюджету міста Борислава надійшло в сумі 1717,7 тис.грн., що складає 100,6 відсотка до уточненого плану на 2019 рік .
      В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на  79,8 тис.грн. або 4,4 відсотка.
            За 2019 рік до спеціального фонду бюджету міста Борислава надійшло податкових та неподаткових надходжень в сумі 22173,6 тис.грн., що складає 168,7  відсотка  до уточненого плану на 2019 рік .
В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження скоротилися   на 868,0  тис.грн. або 3,7 відсотка
Надходження до екологічного фонду склали за 2019 рік в сумі 116,8 тис.грн., що складає 114,1 відсотка до уточненого плану на 2019 .
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до екологічного фонду бюджету міста Борислава зменшилися на 1,4 тис.грн. або 1,2 відсотка.
Надходження від відчудження майна , що перебуває в комунальній власності  за 2019 рік склали 7895,2 тис.грн., що складає 103,9 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 7895,2 тис.грн.
Надходження від продажу землі за 2019 рік склали в сумі 8184,8  тис.грн., що скадає 101,9 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли  на  4317,7 тис.грн. або 52,8 відсотка
Надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі 1226,9 тис.грн., що складає 100,2 відсотка до уточненого  плану на 2019 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшилися  на 1251,9 тис.грн. або 50,5 відсотка.
Надоходження від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за 2019 рік склали 15,8 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження скоротилися на 19,7 тис.грн. або 55,5 відсотка.
Власних надходжень бюджетних установ  у звітному періоді до бюджету міста надійшло в сумі 4732,1 тис.грн., що складає 158,1 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні надходження бюджетних установ зменшилися на 11769,3 тис.грн. або 71,3 відсотка, в тому числі: надходження від  платних послуг зменшилися на 426,9 тис.грн. або 13,5 відсотка, а по інших джерелах власних надходжень надходження зменшилися на 11176,8 тис.грн. або 84,9 відсотка
Плати за послуги,  що надаються бюджетними установами надійшло в сумі 2745,2 тис.грн., що складає 91,7 відсотка до плану на 2019 рік.
 
КПКВ Січень-грудень 2019 року Січень-грудень 2018 року Відхилення 2019 року до 2018 року
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетни-ми установа-ми" 25010100 "Плата за послуги що надають-ся бюджетними установами" 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010300              "Плата за оренду майна бюджет-них установ 25010400  "Надходження бюджет-них установ від реалізації в установ-леному порядку майна" 25010000 "Надходження від плати за послуги, що надають-ся бюджетними установами" 25010100 "Плата за послуги що надають-ся бюджетними установами" 25010200 "Надходження бюджет-них установ від додатко-вої (господарської) діяльності 25010300              "Плата за оренду майна бюджетних установ 25010400  "Надходження бюджетних установ від реалізації в установ-леному порядку майна"    
в тис.грн у %
   
   
   
0100 "Органи місцевго самоврядування" 181,8 0,1 180,1 1,7 0,0 130,3 0,0 127,7 2,5 0,0 51,6 39,6
1000 "Освіта" 2025,4 1981,3 0,0 19,1 25,0 2023,0 2001,8 0,0 19,4 1,8 2,4 0,1
2000 "Охорона здоров"я" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 541,3 524,4 0,0 14,1 2,7 -541,3 -100,0
4000 "Культура" 537,9 420,4 0,0 115,2 2,2 477,5 362,5 0,0 111,0 4,0 60,4 12,7
Всього 2745,2 2401,8 180,1 136,0 27,2 3172,0 2888,7 127,7 147,1 8,5 -426,9 -13,5
 

 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами скоротилися на 426,9 тис.грн. або 13,5 відсотка.
Основною причиною скорочення надходжень плати за послуги , що надаються бюджетними установами у порівнянні з аналогічним періодом минулого року є зменшення надходжень по центральній міській лікарні , яку з 01 липня 2018 року реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня м.Борислава», на суму 541,3 тис.грн.
Інших джерел власних надходжень бюджетних установ надійшло 1986,9 тис.грн.
 
КПКВ Січень-грудень 2019 року Січень-грудень 2018 року Відхилення 2019 року до 2018 року
25020000                             "Інші джерела власних надходжень" 25020100                          "Благодійні внески гранти та дарунки" 25020200              "Кошти , що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виклнання цільових заходів" 25020000                                           "Інші джерела власних надходжень" 25020100                          "Благодійні внески гранти та дарунки" 25020200              "Кошти , що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виклнання цільових заходів" тис.грн. у %
0100 "Органи місцевого самоврядування" 77,9 63,1 14,9 27,2 0,0 27,2 50,8 186,8
1000 "Освіта" 2521,8 1600,1 921,7 1683,3 1401,7 281,6 838,5 49,8
2000 "Охорона здоров"я" 0,0 0,0 0,0 325,2 304,3 21,0 -325,2 100,0
3000 "Соціальний захист" 50,0 43,1 6,9 51,0 51,0 0,0 -1,1 -2,2
4000 "Культура" 285,0 137,5 147,5 277,2 170,4 106,8 7,8 2,8
5000 "Фізична культура і спорт" 168,1 46,9 121,2 16,3 0,0 16,3 151,8 931,2
7300 "Будівництво та регіональний розвиток" -1319,5 -1340,5 21,0 8783,5 8583,0 200,5 -10103,0 -11,5
7461 "Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство" 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 -2000,0 -100,0
7600 "Інші програми та заходи повязані з економічною діяльністю" 203,7 203,7 0,0 0,0 0,0 0,0 203,7 100,0
Вього 1987,0 753,8 1233,1 13163,8 10510,5 2653,2 -11176,8 -84,9
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року по інших джерелах власних надходжень спостерігається скорочення на суму 11176,8 тис.грн. або 84,9 відсотка.
 
 
Подпись:   
 
 
 
 
 
 
-11176,8 тис.грн
  
 
 
 
 
 
 
 

    На кінець звітного періоду загальна сума заборгованості по сплаті податків і зборів підприємств , організацій до бюджетів усіх рівнів склала  суму 185956,8 тис.грн, порівняно з початком року зменшилася на 575,9 тис.грн.
Найбільшими боржниками до міського  бюджету є наступні платники –  КП „Бориславводоканал”– 3922,5 тис.грн, КП «Благоустрій»-113,4 тис.грн., ДКП ЖЕК № 2 – 186,9 тис.грн., ПрАТ "Укр.–Канадське спільне підп.«Погар Інтернешнл» - 812,8 тис.грн., ДКП ЖЕК № 3 – 304,3 тис.грн., БУ-43 ВАТ „Прикарпатбуд”  – 499,5 тис.грн., ТзОВ «Динаміс ЛТД»-256,3 тис.грн., ПП «Светолюкс»-223,2 тис.грн., ДП «Темп «ТзОВ «Цеглинка»-251,0 тис.грн., ТЗДВ "БЕЛМЗ" - 124,9 тис.грн., ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвестиційно-правова група» - 139,7 тис.грн., фізичні особи – 4472,9 тис.грн.
 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВА
 
За 2019 рік   з бюджету міста проведені видатки всього в сумі    399326,4 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду склали -  346371,1  тис. грн.,  видатки спеціального фонду – 52955,3 тис. грн.
В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки по місту  зменшилися  на 43385,0 тис. грн. в т.ч. видатки загального фонду зменшилися на 43465,6  тис.грн., видатки спеціального фонду  зросли  на  80,6  тис.грн.
За економічною ознакою за звітний період 2019 року найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету міста Борислава за загальним фондом становлять кошти , які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 143944,7 тис.грн. (41,6 відсотка), соціальне забезпечення (допомоги, пільги, житлові субсидії тощо) 91387,9 тис.грн. (26,4 відсотка), поточні трансферти 80442,9 тис.грн. (23,2 відсотка),  енергоносії та комунальні послуги  15345,5  тис.грн  (4,9 відсотка) , інші видатки 12705,9 тис.грн. ( 3,7 відсотка), дослідження і  розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм 2544,1  тис.грн., (0,7 відсотка).
 За рахунок субвенції з державного  бюджету проведено видатки  в сумі 171784,3 тис. грн., в тому числі в розрізі в розрізі субвенцій , а саме :
  - на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної допомоги   проведені видатки в сумі 62426,7 тис. грн.;
  - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій проведені в сумі 25362,5 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу проведені  в сумі 24,5 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу проведені в сумі 427,6 тис.грн.
- на фінансування видатків по освітній субвенції проведені видатки в сумі 52023,4 тис.грн.;
- на фінансування видатків по медичній субвенції проведені видатки в сумі 28582,8 тис.грн.;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань проведені видатки в сумі 181,7 тис.грн.;
- на утримання інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки в сумі 482,7 тис.грн.  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти ;
- за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду проведені видатки в сумі 40,0 тис.грн., на облаштуання ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потреба ;
- за рахунок  субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» проведені видатки в сумі 527,6 тис.грн.;
- на центалізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1019,4 тис.грн.;
- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду  проведено видатки в сумі 154,9 тис.грн.;
- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 530,5 тис.грн.
 
 
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 52023,4 тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів освіти, гімназії та дитячого будику «Оріана»), в тому числі на :-на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 52023,4  тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на утримання інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки в сумі 482,7 тис.грн., в тому числі на :
-на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 482,7  тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету  за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду проведені видатки в сумі 40,0 тис.грн., у тому числі на :
< >облаштуання ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потреба проведені видатки в сумі 40,0 тис.грн.по загальноосвітніх закладах освіти проведені видатки в сумі 110,1 тис.грн. (придбання спеціалізованих парт, оплата за послуги з  лікувальної фізкультури);по дошкільних закладах освіти проведені видатки в сумі 44,8 тис.грн. ( на придбання дитячого ігрового спеціалізованого обладнання).за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на передані повноваження у сфері охорони здоров´я за рахунок коштів медичної субвенції проведені видатки в сумі 1019,4 тис.грн.;за рахунок коштів бюджету міста Борислава проведені видатки в сумі 438,2 тис.грн.№п/п
Назва обєкту
 
 
Використано коштів
В тому числі
Обласний бюджет
Бюджет міста Борислава
1
Придбання обладнання та інвентаря для Бориславської гімназії
55,8
34,9
20,9
2
Придбання сучасних меблів для їдальні, приміщення якої використовується як актовий зал в ЗЗСО I – III ступенів №7 на вул. В. Великого, 14 в м. Бориславі Львівської області
65,5
50,5
30,2
 
Всього
136,5
85,4
51,1
За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання Програми презентації потенціалу Львівщини в країнах проживання української діаспори, транскордонна співпраця у 2019 році проведені видатки в сумі 20,0 тис.грн.
            За рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки з компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку учасників АТО та членів їх сімей проведені видатки в сумі 12,0 тис.грн..
            За рахунок субвенції з обласного бюджету забезпечено придбання шкільного приладдя для багатодітних сімей в сумі 14,0 тис.грн.
На реалізацію спільного проекту "Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у місті Бориславі , смт.Східниця, с.Попелі та смт.Ясениця-Сільна» було використано коштів міського бюджету , бюджету с.Ясениці, обласного бюджету в сумі 1352,0 тис.грн. по загальному фонду, в тому числі :
< >за рахунок обласного бюджету проведені видатки в сумі  689,4 тис.грн.;за рахунок бюджету міста проведені видатки в сумі 662,6 тис.грн.по органах місцевого самоврядування штатна чисельність складає – 151,5 штатних одиниць;по установах освіти утримується штатна чисельність в кількості 1052,5 штатна одиниця;по установах охорони здоров’я утримується штатна чисельність 477,5 штатні одиниці;по установах культури утримується штатна чисельність в кількості 63,0 штатних одиниць ;по установах фізичної культури і спорту утримується штатна чисельність в кількості 38,25 штатних одиниць ;по установах соціального забезпечення , установах молодіжної політики утримується штатна чисельність в кількості 30,75 штатних одиниць.по органах місцевого самоврядування – 26429,9 тис.грн.;по установах освіти – 72429,1 тис.грн.;по установах охорони здоров’я – 16666,7 тис.грн.;по установах культури – 9937,5 тис.грн.;по житлово-комунальному господарству – 30652,1  тис.грн.;по соціальному захисту населення – 4671,9 тис.грн.;по фізичній культурі і спорту – 5453,1  тис.грн.;по утриманню засобів масової інформації – 934,9 тис.грн.;по утриманню муніципальних формувань з охорони громадського порядку – 1438,3 тис.грн.;по інших видатках – 2077,0 тис.грн.
 
В структурі видатків бюджету міста Борислава найбільша частка видатків припадає на видатки на утримання установ освіти 42,4 відсоток, на утримання житлово-комунального господарства 18,0 відсотків, утримання органів місцевого самоврядування 15,5 відсотка, на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» та КНП «Стоматполіклініка м.Борислава» 9,7 відсотка, на утримання установ культури 5,8 відсотка  .
За звітний період по загальному фонду з бюджету міста Борислава проведені видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 143944,7 тис.грн.
 Видатки на виплату заробітної  плати  з нарахуванням  зросли у порівнянні  з відповідним періодом минулого року на 12443,4  тис. грн. або на 7,5 відсотка за рахунок підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Галузь Фонд заробітної плати з нарахуваннями за  2019 рік Фонд заробітної плати з нарахуваннями за 2018 рік Відхилення 2019 року до 2018 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 23962,2 19123,1 4839,1 25,3
Освіта 109948,6 98838,4 11110,2 11,2
Медицина 35164,8 39481,5 -4316,7 -10,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2445,5 2418,4 27,1 1,1
Культура 5309,7 4890,0 419,7 8,6
Фізична культура та спорт 2278,6 1914,7 363,9 19,0
Всього 179109,5 166666,2 12443,4 7,5
 
Частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі видатків складає 51,7 відсотка.
Проведеним аналізом фактичних видатків бюджету міста Борислава на заробітну плату за 2019 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року встановлено, що фонд заробітної плати зріс на 10372,5  тис. грн. або 9,2 відсотка , в тому числі в розрізі галузей :
Галузь Фонд заробітної плати за   2018 рік Фонд заробітної плати за  2019 рік Відхилення 2019 рік до 2018 року Середня зарплата за 2018 рік Середня зарплата за  2019 рік
У тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 15653,1 19652,4 3999,4 25,6 9,284 11,911
Освіта 81068,0 89990,1 8922,1 11,0 6,188 7,125
Медицина 32246,6 28773,9 -3472,7 -10,8 5,415 5,022
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1984,0 1997,9 13,9 0,7 5,377 5,414
Культура 4018,9 4371,4 352,5 8,8 5,316 5,782
Фізична культура та спорт 1298,7 1856,0 557,3 42,9 3,463 5,288
Всього 136269,2 146641,7 10372,5 7,6 6,127 6,825
Середня заробітна плата по бюджетних установах міста за 2019 рік склала 6,825 і зросла проти 2018 року на 11,5 відсотка
На придбання медикаментів у звітному періоді використано коштів  в сумі  407,8 тис.грн., що на  15,8 тис. грн. менше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року.
На придбання продуктів харчування по загальному фонду бюджету міста використано 2454,9  тис.грн. , що на 868,6  тис.грн. більше  у порівнянні з відповідним періодом 2018 року.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду бюджету міста  у звітному періоді використано коштів в сумі 20438,8  тис.грн.
Галузь Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за  2019 рік Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2018 рік Відхилення  2019 року до  2018 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 679,8 677,0 2,8 0,4
Освіта 11119,5 9885,3 1234,2 12,5
Медицина 5093,3 4537,5 555,8 12,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення 86,4 104,4 -18,0 -17,2
Житлово-комунальне господарство 1610,0 936,9 673,1 71,8
Культура 1391,5 1196,8 194,7 16,3
Фізична культура та спорт 458,2 545,6 -87,3 -16,0
Всього 20438,8 17883,4 2555,3 14,3
       
В порівнянні з аналогічним періодом минулого  2018 року видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зросли на  2555,3  тис.грн. або 14,3 відсотка.
В загальній структурі видатків частка захищених видатків бюджету складає 296612,8 тис.грн. або 85,6 відсотка.
 

Станом на 01 січня 2020 року по місту  Бориславу обліковується  дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі   245,6  тис.грн. і зменшилася проти початку року на 198,3 тис.грн., а саме :
            - по  спожитих енергоносія та комунальних послугах  240,2 тис.грн.;
            - по придбаних матеріалах обладнанню та інвентарю 5,4 тис.грн.
            Найбільшу питому вагу в цій сумі займає заборгованість перед відділом освіти орендарів, що не вчасно або не в повному обсязі відшкодовують спожиті  енергоносії та комунальні послуги, проте відділом освіти.
 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року  за загальним фондом бюджету міста  відсутня.
В порівнянні з 01 січням 2019 року кредиторська заборгованість зменшилася на 1382,9 тис.грн.
По спеціальному фонду бюджету міста та за рахунок власних надходжень бюджетних установ (та за рахунок спеціального фонду бюджету) проведені видатки за 2019 рік в сумі 52955,3 тис.грн., в тому числі :
< >оплата праці  і нарахуванням на заробітну плату в сумі – 932,2 тис.грн.;медикаменти – 3,8 тис.грн.;продукти харчування – 1736,9 тис.грн.;оплата за енергоносії та комунальні послуги – 167,1 тис.грн.;інші видатки – 2105,3 тис.грн.;капітальні видатки – 48010,0 тис.грн.на придбання комп´ютерів для загальноосвітніх закладів освіти використано коштів в сумі 98,4 тис.грн.;на придбання компютерів та обладнання для дошкільних закладів освіти проведено видатки в сумі 35,7 тис.грн.на КП СОК «Нафтовик» в сумі 115,1 тис.грн., в ому числі за рахунок обласного бюджету - 70,0 тис.грн., за рахунок бюджету міста Борислава – 45,1 тис.грн.;№п/п
Назва обєкту
 
 
Використано коштів
В тому числі
Обласний бюджет
Бюджет міста Борислава
1
Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 у м. Бориславі
 
156,5
98,8
57,7
2
Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗСО I-III ступенів №4 на вул. Зеленій, 44 в м. Бориславі Львівської області (II черга)
 
237,4
149,2
88,2
3
Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО І-ІІІ ст. № 8 на вул. Січових Стрільців № 28 в м. Бориславі Львівської області
 
219,0
136,5
82,5
4
Капітальний ремонт спортивного залу (заміна віконних блоків) у Східницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 2 на вул. Промислова, 5 в смт. Східниця
88,9
56,0
32,9
5
Капітальний ремонт даху корпусу № 1 загальноосвітної школи № 5 що знаходиться по вул. Трускавецька,124 в м. Бориславі
431,7
199,3
232,4
6
Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей приміщень ДНЗ №6 на вул. Весняна, 27 у м. Бориславі Львівської області
131,2
82,6
48,6
7
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів у ДНЗ № 11 на вул. Богуна, 3 у м. Бориславі Львівської області
 
209,8
131,2
78,6
8
Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул. Шкільна, 25 в м. Бориславі Львівської області
 
396,8
197,3
199,5
9
Придбання обладнання для Бориславської гімназії
100,7
63,0
37,7
10
Придбання сучасного мультимедійного обладнання для ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
92,0
57,7
34,3
11
Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №9
95,7
59,8
35,9
12
Придбання сучасної комп’ютерної техніки для Бориславської загальноосвітньої школи №3
125,7
79,6
46,1
13
Придбання інтерактивного комплексу «Smart» для учнів Східницької загальноосвітньої школи №2
42,5
28,0
14,5
14
Придбання ігрових атракціонів для дитячого ігрового майданчику в ДНЗ №17 «Пролісок»
37,9
25,0
12,9
15
Капітальний ремонт санвузлів поліклініки на вул.Куліша 41 «А» в м. Бориславі Львівської області
230,1
144,4
85,7
17
Придбання обладнання для бібліотеки-філії № 5 для дітей Бориславської МЦБС по вул. Коваліва № 32 в м. Бориславі Львівської області
14,7
9,4
5,3
18
Капітальний ремонт абонементного відділу центральної міської бібліотеки Бориславської МЦБС по вул. Шевченка № 20 в м. Бориславі Львівської області
204,1
127,9
76,2
19
Придбання та встановлення скейт-парку в Бориславському міському парку культури і відпочинку
 
275,2
159,5
115,7
20
Влаштування безбарєрного доступу для мало мобільних груп населення до приміщень Народного дому «Просвіта»№1 по вулиці Дрогобицькій
78,7
49,2
29,5
21
Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей у головному корпусі КП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик» за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул. Коновальця 6
 
326,6
200,0
126,6
22
Запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів в мікрорайоні «Губичі» м.Борислава шляхом закупівлі та встановлення контейнерів для сортування ТПВ(еко-місто)
100,1
62,6
37,5
23
Придбання та встановлення системи відеоспостереження на вул. Дрогобицькій в  м. Бориславі(бориславсвітло)
101,0
63,2
37,8
24
Капітальний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку № 5 на вул. Шкільна в м. Бориславі Львівської області
193,3
120,8
72,5
25
 
Реконструкція накриття (навісу) джерела № 15 на вул. Промисловій в смт. Східниця Львівської області
137,2
75,5
61,7
26
Капітальний ремонт в частині заміни дверей приміщень дитячої школи мистецтв м. Бориславі Львівської області
 
311,8
165,9
145,9
 
Всього
4338,8
2542,6
1249,8
За рахунок субвенції з обласного бюджету на придбання житла окремим категоріям населення на умовах співфінансування з міського бюджету проведено видатки в сумі 590,0 тис.грн. ( на придбання 2 квартир для дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа).
 
За рахунок субвенції на виконання інвестиційних проектів по спеціальному фонду проведено видатків в сумі  2266,7 тис.грн., а саме в розрізі напрямків використання  :
- на реконструкцію ділянки водопроводу   на вул. Б. Хмельницькогов від будинку № 68 до будинку № 3  м. Бориславі Львівської області  - 474,7 тис.грн.;
- на реконструкцію водопроводу на вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської області – 299,2 тис.грн.;
- на реконструкцію водопроводу від бойлерної №2 на вулиці Коваліва до житлового будинку № 148 на вул. В.Великого в м. Бориславі Львівської області – 265,6 тис.грн.;
- на реконструкцію ділянки водопроводу в районі будинків № 38-58 на вулиці Коваліва в м. Бориславі Львівської області – 115,8 тис.грн.;
- на реконструкцію водопроводу на вул.Довженка в м. Бориславі Львівської області (з'єднання водопроводу на вул.Нафтовій із водопроводом на вул.Дорошенка через вул.Довженка) – 500,0 тис.грн.;
- на реконструкцію даху будівлі Дошкільного закладу №3 для дітей з вадами зору (без зміни зовнішніх геометричних параметрів будівлі) на вулиці Шкільній у місті Бориславі Львівської області – 511.4 тис.грн.;
- на реконструкцію прибудинкової території по вулиці Шевченка 14-1 у місті Бориславі Львівської області – 100,0 тис.грн..
 
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведено видатки в сумі 594,3 тис.грн , в тому числі :
< >на капітальний ремонт спортивного залу Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Бориславської міської ради Львівської області використано коштів в сумі 289,3 тис.грн.;на капітальний ремонт санітарного вузла (туалету) другого поверху правого крила ЗОШ І-ІІ ступенів №1 по вулиці Шкільній, 11 м.Борислав, Львівської області використано коштів в сумі 115,0 тис.грн.;на придбання апаратно-інформаційного комплексу «Смстема електронного голосування «Голос» використано коштів в сумі 190,0 тис.грн. 
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів транскордонного співробітництва у 2019 році проведені видатки в сумі 3000,0 тис.грн., в тому числі на :
< >на каналізування району вулиці Котляревського у смт.Східниця м.Борислава Львівської області . Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод проведені видатки в сумі 1500,0 тис.грн.;на каналізування району вулиці Коновальця у смт.Східниця м.Борислава Львівської області. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод проведені видатки в сумі 1500,0 тис.грн..на оплату праці по установах освіти – 1000,0 тис. грн., по установах охорони здоров’я – 530,5 тис. грн.,  по установах культури -262,3 тис. грн.; за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету спрямовано кошти на покриття дефіциту по заробітній платі в сумі 9740,5 тис. грн., а саме: в установах освіти – 5164,8 тис. грн., в установах охорони здоров’я – 4100,0 тис. грн. в установах культури – 321,5 тис. грн., в установах фізичної культури і спорту (ДЮСШ) 154,2 тис. грн.; за рахунок перерозподілу видатків і спрямування коштів на оплату праці в сумі 3458,4 тис. грн., а саме: в установах освіти – 2596,9 тис. грн., в установах охорони здоров’я – 836,5 тис. грн., в установах фізичної культури і спорту (ДЮСШ) - 25,0 тис. грн.за рахунок не заповнення вакантних посад – 102,6 тис. грн.за рахунок скорочення штатної чисельності сторожів в кількості 2 ставки на суму –  15,5 тис. грн.Вид
енергоносіїв
 
 
 
Натуральні одиниці за
2018 рік
Натуральні одиниці за
 2019 рік
Відхилення 2019 року до 2018 року
У
натураль-них
одиницях
У відсотках
Теплопостачання
( Тис.Гкал)
4,0
4,4
+0,4
+10,0
Водопостачання та водовідведення
( тис.м.куб.)
15,8
14,7
-1,1
-7,0
Електроенергія
(тис.Квт.год.)
901,1
909,6
+8,5
+0,9
Природний газ
(тис.м.куб.)
295,0
286,1
-8,9
-3,0
 
ВИДАТКИ  НА  УТРИМАННЯ  ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
             
За рахунок бюджету міста Борислава  фактично утримується 137,5 штатних одиниць при штатній чисельності 151,5  штатних одиниць.
              На  утримання  органів  місцевого  самоврядування  за 2019  рік  використано  асигнування  в  сумі 26429,9 тис. грн.,  що  складає   99,6  відсотка  до    уточненого плану 2019 року.
За рахунок бюджету міста Борислава утримується апарат виконавчого комітету міської ради, апарат фінансове управління міської ради, апарат управління праці та соціального захисту населення міської ради, апарат управління культури молоді, фізичної культури та спорту міської ради, апарат відділу освіти міської ради, апарат управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради,  апарат управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради,  апарат Східницької селищної ради.
 
Назва установи Видатки на утримання: Відхилення  2019 року до  2018 року Штатна чисельність
За 2019 рік За 2018 рік
За 2019 рік За 2018 рік По штатному розписі Фактич-но зай-нято По штатному розписі Фактич-но зай-нято
Виконавчий комітет міської ради 11667,3 9245,3 2422,0 64 58 64 61
Відділ освіти міської ради 642,4 546,7 95,6 5 4 5 4
Управління праці та соціального захисту населення міської ради 4674,3 3656,0 1018,3 32 28 32 29
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради 835,5 627,9 207,6 6 4 6 4
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради 1752,6 1401,9 350,6 12 12 12 12
Управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради 1797,5 1419,6 377,8 11 11 11 11
Фінансове управління міської ради 1818,7 1474,7 344,0 11 11 11 10
Апарат Східницької селищної ради 3241,6 3020,6 221,0 10,5 9,5 10,5 9,5
Всього по органах місцевого самоврядуван-ня 26429,9 21392,9 5036,9 151,5 137,5 151,5 140,5
В порівнянні з 2018 роком видатки на утримання апарату управління зросли на 5036,9 тис.грн., або 23,5 відсотка.

            В структурі видатків бюджету міста Борислава , видатки на утримання апарату управління складають 7,6 відсотка.
 Видатки   на  заробітну  плату  з  нарахуваннями   проведені  в  сумі  23962,2  тис.грн.,  що  складає  90,6  відсотка  до  загальних  видатків  на  утримання  органів  місцевого  самоврядування.
 Середня заробітна плата по апарату управління у 2019 році склала 11,911 тис.грн. проти  9,284 тис.грн. у 2018 році тобто зросла на 28,3 відсотка.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 679,8 тис.грн. або 2,6 відсотка.
Слід відмітити , що практично 93,2 відсотка від всіх видатків на апарат управління займають заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії.
Станом на 01 січня 2020 року по апарату управління кредиторська заборгованість відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року складає 5,9 тис.грн. і зросла  проти початку року 5,5 тис.грн.
За спеціальним фондом за 2019 рік проведені видатки в сумі 440,0 тис.грн., в тому числі :
< >придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентаря проведені в сумі  84,7 тис.грн.;комунальні послуги та енергоносії  проведені в сумі  162,8 тис.грн.;інші поточні видатки проведені в сумі 0,5 тис.грн.;капітальні видатки проведені в сумі 192,0 тис.грн.Напрямки використання
Виконання за  2019 рік
Виконання за 2018 рік
Відхилення  2019 року до   2018 року
У грн.
У відсотках
Дошкільні заклади освіти
33751,4
29458,3
4293,1
14,6
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
75880,2
68149,1
7731,1
11,3
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)
2007,3
1686,7
320,6
19,0
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
3935,1
3620,9
314,2
8,7
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
575,2
594,2
-19,0
-3,2
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3662,2
3420,5
241,7
7,1
Інші програми у сфері освіти
90,0
0,0
90,0
0,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру
501,3
0,0
501,3
0,0
Надання спеціальної освітишколами естетичного виховання (музичними, художніми, хореграфічними,театральними, хоровими, мистецькими)
5870,8
5264,1
606,7
11,5
Всього
126273,6
112193,9
14079,8
12,5
 
В порівнянні з 2018 роком видатки на освіту зросли на 14079,8  тис.грн. або 12,5 відсотка.
 
+14079,8 тис.грн.
Подпись: +14079,8 тис.грн.В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на освіту складають 34,7  відсотка .
 
 
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 52023,4 тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів освіти, гімназії та дитячого будику «Оріана»), в тому числі на :-на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 52023,4  тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на утримання інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки в сумі 482,7 тис.грн., в тому числі на :
-на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 482,7  тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету  за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду проведені видатки в сумі 40,0 тис.грн., у тому числі на :
< >облаштуання ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потреба проведені видатки в сумі 40,0 тис.грн.по загальноосвітніх закладах освіти проведені видатки в сумі 110,1 тис.грн. (придбання спеціалізованих парт, оплата за послуги з  лікувальної фізкультури);по дошкільних закладах освіти проведені видатки в сумі 44,8 тис.грн. ( на придбання дитячого ігрового спеціалізованого обладнання).№п/п
Назва обєкту
 
 
Використано коштів
В тому числі
Обласний бюджет
Бюджет міста Борислава
1
Придбання обладнання та інвентаря для Бориславської гімназії
55,8
34,9
20,9
2
Придбання сучасних меблів для їдальні, приміщення якої використовується як актовий зал в ЗЗСО I – III ступенів №7 на вул. В. Великого, 14 в м. Бориславі Львівської області
65,5
50,5
30,2
 
Всього
136,5
85,4
51,1
За рахунок міського бюджету за звітний період проведені видатки в сумі 72429,1 тис.грн.
На  заробітну  плату  і  нарахування   використано  кошти  в  сумі  109948,6 тис.грн.,  що  складає  87,1   відсотка  до  всіх  видатків  на  утримання  установ  освіти.
Середня заробітна плата по установах освіти за звітний період 2019 року склала 7,125 тис.грн. і зросла проти минулого року на 15,1 відсотка
 На продукти харчування  використано коштів в сумі 2166,7 тис.грн.,  що складає 1,7   відсотка до всіх видатків  .
 Видатки на оплату енергоносіїв  проведено в сумі 11119,5 тис.грн., що складає 8,8  відсотка до всіх видатків.
Слід відмітити , що 97,6 відсотків всіх видатків на утримання установ освіти складають захищені статті видатків або 123249,4 тис.грн.
Станом на 01 січня 2020 року  комплектовано 167 класів на 4168 учнів. Наповнюваність класів склала 24,95 учня на клас. Слід відмітити, що за період з 2008 року по 2019 рік спостерігалась тенденція до зменшення учнів, кількості класів.
 
 
2015/2016 навчальний
рік
2016/2017 навчальний рік 2017/2018 навчальний рік 2018/2019 навчальний рік 2019/2020 навчальний рік
рік
Кількість
класів
168 169 169 169 167
Кількість учнів 3911 3957 4011 4072 4168
Середня напов-нюваність 23,30 23,41 23,73 24,1 24,9
Кількість педставок 359 354 356,9 346,0 346
Кількість педставок на клас 2,14 2,09 2,11 2,05 2,05
Кількість учнів на одну педставку 11 11 11 12 12
Навантаженість учнів на одного педпрацівника у звітному періоді 2019 року склала 12 одиниць.
Кількість педставок на один клас у звітному періоді склала 2,05 педставки на клас.
 

На початок навчального року укомплектовано 11 груп продовженого дня  на 330 учнів.
Витрати на одного учня за звітний період 2019 року в загальноосвітніх школах міста склали 17,9  тис.грн.
Слід зазначити, що проведеним аналізом наповнюваності та потужності навчальних закладів міста Борислава встановлено, що половина шкіл міста завантажена лише на 72 відсотки .
Назва школи
 
 
 
Кількість
учнів станом на 01 вересня
2019 року
 
Кількість
класів
станом на 01 вересня
2019 року
Відсо-ток наповнювано-сті до потуж-ності шкіл
 
Напов-ню-
ваність
 
 
 
Кількість
пед-
ставок
 
 
 
Кількість
пед-ставок
на клас
 
 
Витра-ти на
одного учня, тис.грн.
 
ЗОШ №1
 
619 24 91,0 25,79 46,86 1,95 15,5
ЗОШ №2
 
232 11 66,3 21,0 20,39 1,85 25,6
ЗОШ №3
 
487 19 74,9 25,63 38,53 2,03 17,4
ЗОШ №4
 
830 31 98,8 26,77 67,08 2,16 16,3
ЗОШ №5
 
427 17 79,1 25,3 34,16 2,00 15,1
ЗОШ №7 425 15 70,8 28,33 30,53 2,04 16,6
ЗОШ №8
 
478 19 86,9 25,15 36,64 1,93 16,1
ЗОШ №9 138 9 57,5 15,33 14,98 1,66 25,1
Державна гімназія 406 13 100 31,23 41,5 3,19 20,2
Навчально виховний ком-плекс ЗОШ №6 126 9 42,0 14,00 15,22 1,69 34,8
 

 
Проведеним аналізом витрат на одного учня в розрізі загальнооосвітніх шкіл міста встановлено , що за 2019 рік найбільші витрати на одного учня в навчально-виховному комплексі ЗОШ № 6  - 34,8 тис.грн., в ЗОШ №2 – 25,6 тис.грн., ЗОШ №9 – 25,1 тис.грн..
            Станом на 01 січня 2020 року в дошкільних закладах освіти комплектовано 58 груп на 1293 дітей, та при НВКЗОШ № 6 – 2 групи на 30 вихованців.
 
Показники
 
2008 рік
 
2009 рік
 
2010
рік
 
 2011 рік 2012
рік
2013
рік
 
2014
рік
 
2015
рік
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019
рік
Кількість груп в дошкільних закладах освіти 56 55 56 58 59 60 60 60 61 60 60 60
Кількість дітей 1114 1126 1147 1185 1266 1279 1264 1250 1258 1294 1347 1347
Середня наповнюва-ність 19,89 20,47 20,48 20,43 21,46 21,32 21,07 20,83 20,62 21,57 22,5 22,5
Кількість вихователів 115 114,5 121,0 117,5 115 115 115 114,5 117 120 119 119
 

Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах міста за 2019 рік складає 10,0 днів (138650 діто-днів/1156 дітей/12=10,0) в тому числі в розрізі дошкільних закладів освіти:
Назва закладу 2018 рік
(днів відвідування)
2019 рік
 (днів відвідування)
Дошкільний навчальний заклад № 1 9,81 9,96
Дошкільний навчальний заклад № 2 9,03 8,77
Дошкільний навчальний заклад № 3 9,75 10,56
Дошкільний навчальний заклад № 4 8,06 10,28
Дошкільний навчальний заклад № 5 10,71 10,86
Дошкільний навчальний заклад № 6 8,41 8,55
Дошкільний навчальний заклад № 11 9,03 9,81
Дошкільний навчальний заклад № 14 8,06 8,83
Дошкільний навчальний заклад № 16 8,89 9,87
Дошкільний навчальний заклад №17 10,25 12,21
Дошкільний навчальний заклад №18 10,16 11,45
Дошкільний навчальний заклад №19 12,98 14,82
Дошкільний навчальний заклад №20 8,52 9,06
Навчально-виховний комплекс при ЗОШ № 6 9,86 13,2
Найменша відвідуваність спостерігається по дошкільному закладі № 20, № 6, №14, № 2   а найбільша відвідуваність спостерігається в ДНЗ № 19.
 Всього  по  установах  освіти  на  кінець  звітного  періоду утримується   1052,5 штатних  одиниць.
За  звітний  період  виконано  138,7 тис. діто - днів  по  дитячих  дошкільних  установах, вартість  харчування  однієї  дитини  в  день   складає  17,52 грн.
По  загальноосвітніх  школах  по  харчуванню  виконано  62,5  тис. діто – днів. Станом на 01 січня 2020 року здійснюється безкоштовне харчування  дітей сиріт, чорнобильців, малозабезпечених дітей, діти батьків учасників АТО та ін. пільгові категорії,   вартість харчування цих дітей в день складає 15,0 грн.
По  дитячому  будинку  виконано  4,2 тис. діто –днів , фактична вартість  харчування  однієї  дитини  в  день  складає  39,86 грн.
Станом на 01 січня 2020 року в дитячому будинку утримується 1 група на 12  вихованців з штатною чисельністю 16,3 штатних одиниць. Тобто на одного вихованця припадає 1,36  штатної одиниці персоналу.
 Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців.
 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Вихованці 26 26 26 27 21 21 19 19 13 12
Штатні одиниці 28,0 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 28,0 28,0 16,3 16,3
Кількість штатних одиниць на одного вихованця 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,25 1,36
 
За рахунок спеціального фонду проведено видатки в сумі 9098,0 тис.грн., в тому числі видатки на:
- оплату праці з  нарахуваннями на заробітну плату проведені в сумі 851,5 тис.грн.:
- продукти харчування проведені в сумі 1708,0 тис.грн.;
- інші поточні видатки проведені в сумі 1504,9 тис.грн.;
- капітальні видатки проведені в сумі 5033,6 тис.грн.
За рахунок  субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» по спеціальному фонду проведені видатки в сумі 157,6 тис.грн., в тому числі на :
-придбання 17 проекторів використано коштів в сумі 157,6 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду проведено видатків в сумі 671,8 тис.грн., в тому числі в розрізінапрямків використання, а саме :
- на придбання 72 комп´ютерів для загальноосвітніх закладів освіти використано коштів в сумі 671,8 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду  проведено видатки в сумі 134,1 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
< >на придбання комп´ютерів для загальноосвітніх закладів освіти використано коштів в сумі 98,4 тис.грн.;на придбання компютерів та обладнання для дошкільних закладів освіти проведено видатки в сумі 35,7 тис.грн.№п/п
Назва обєкту
 
 
Використано коштів
В тому числі
Обласний бюджет
Бюджет міста Борислава
1
Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 у м. Бориславі
 
156,5
98,8
57,7
2
Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗСО I-III ступенів №4 на вул. Зеленій, 44 в м. Бориславі Львівської області (II черга)
 
237,4
149,2
88,2
3
Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО І-ІІІ ст. № 8 на вул. Січових Стрільців № 28 в м. Бориславі Львівської області
 
219,0
136,5
82,5
4
Капітальний ремонт спортивного залу (заміна віконних блоків) у Східницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 2 на вул. Промислова, 5 в смт. Східниця
88,9
56,0
32,9
5
Капітальний ремонт даху корпусу № 1 загальноосвітної школи № 5 що знаходиться по вул. Трускавецька,124 в м. Бориславі
431,7
199,3
232,4
6
Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей приміщень ДНЗ №6 на вул. Весняна, 27 у м. Бориславі Львівської області
131,2
82,6
48,6
7
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів у ДНЗ № 11 на вул. Богуна, 3 у м. Бориславі Львівської області
 
209,8
131,2
78,6
8
Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул. Шкільна, 25 в м. Бориславі Львівської області
 
396,8
197,3
199,5
9
Придбання обладнання для Бориславської гімназії
100,7
63,0
37,7
10
Придбання сучасного мультимедійного обладнання для ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
92,0
57,7
34,3
11
Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №9
95,7
59,8
35,9
12
Придбання сучасної комп’ютерної техніки для Бориславської загальноосвітньої школи №3
125,7
79,6
46,1
13
Придбання інтерактивного комплексу «Smart» для учнів Східницької загальноосвітньої школи №2
42,5
28,0
14,5
14
Придбання ігрових атракціонів для дитячого ігрового майданчику в ДНЗ №17 «Пролісок»
37,9
25,0
12,9
 
Всього
2365,8
1364,0
1001,8
За рахунок субвенції на виконання інвестиційних проектів по спеціальному фонду проведено видатків в сумі  511,4 тис.грн. , а саме в розрізі напрямків використання  :
- на реконструкцію даху будівлі Дошкільного закладу №3 для дітей з вадами зору (без зміни зовнішніх геометричних параметрів будівлі) на вулиці Шкільній у місті Бориславі Львівської області – 511.4 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведено видатки в сумі 404,3 тис.грн , в тому числі :
< >на капітальний ремонт спортивного залу Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Бориславської міської ради Львівської області використано коштів в сумі 289,3 тис.грн.;на капітальний ремонт санітарного вузла (туалету) другого поверху правого крила ЗОШ І-ІІ ступенів №1 по вулиці Шкільній, 11 м.Борислав, Львівської області використано коштів в сумі 115,0 тис.грн.№п/п
Назва обєкту
 
 
Використано коштів
В тому числі
Обласний бюджет
Бюджет міста Борислава
1
Капітальний ремонт в частині заміни дверей приміщень дитячої школи мистецтв м. Бориславі Львівської області
 
311,8
165,9
145,9
 
Всього
311,8
165,9
145,9
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
 
 На  утримання  установ  охорони  здоров'я по загальному фонду за 2019 рік  використано  асигнування  в  сумі   46450,6 тис.грн. , що складає   99,9 відсотка до уточненого плану 2019 року. 
В тому числі в розрізі напрямків використання бюджетних коштів , а саме :
 
Напрямки використання Виконання за  2019 рік Виконання за  2018 рік Відхилення  2019 року до  2018 року
У грн. У відсотках
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 41768,1 45093,9 -3325,8 -7,4
Стоматологічна допомога населенюю 2834,7 2429,6 405,0 16,7
Центалізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1457,6 1178,7 279,0 23,7
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 241,6 990,5 -748,8 -75,6
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я 148,6 446,5 -297,9 -66,7
Всього 46450,6 50139,2 -3688,6 -7,4
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на охорону здоров'я складають 13,4 відсотка .
За рахунок медичної субвенції за 2019 рік проведені видатки в сумі 28582,8 тис.грн., зокрема в розрізі напрямків використання :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 27271,8   тис.грн.;
-  на оплату предметів , матеріалів, обладнання та інвентаря проведені видатки в сумі 100,3 тис.грн.;
- на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведені видатки в сумі 407,3 тис.грн.;
- на оплату за продуктів харчування проведені видатки в сумі 288,2 тис.грн.;
- на оплату послуг  (крім комунальних) 135,6 тис.грн.;
- на оплату відряджень 113,6 тис.грн.;
- на оплату інших видатків 0,4 тис.грн.;
-  на виплату пенсій і допомог проведені видатки в сумі 265,6 тис.грн..
За рахунок міського бюджету міста Борислава за звітний період проведені видатки в сумі 13185,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 7893,1   тис.грн.;
- на оплату послуг  (крім комунальних) проведені видатки в сумі 195,2 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 5093,3 тис.грн.;
- на оплату інших видатків проведені видатки в сумі 3,6 тис.грн..
В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки на охорону здоров'я скоротилися   на 3688,6 тис.грн. або на 7,4  відсотка .  

  На  виплату  заробітної  плати  та  нарахування  використано  асигнування    в  сумі   35164,8  тис.грн.,  що  складає    84,2  відсотка  до  всіх  видатків  на  утримання  установ  охорони  здоров'я.
Середня заробітна плата по установах охорони здоров'я  за січень-вересень  2019 року склала 5,022 тис.грн. і зменшилася  в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 7,3 відсотка
 Видатки на медикаменти за звітний період   2019 року проведені в сумі 407,3 тис.грн., що складає 0,9 відсотка до всіх видатків на утримання установ охорони здоров'я.
 Видатки на продукти харчування проведені в сумі 288,2 тис.грн., що складає 0,7  відсотка до загальних видатків на утримання охорони здоров'я.
 Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 5093,3 тис.грн., що складає  12,2 відсотка до всіх видатків на утримання охорони здоров'я.
Слід відмітити , що 98,7 відсотків всіх видатків на утримання установ КНП «Центральна міська лікарня» складають захищені статті видатків або 41225,1 тис.грн.
 За  звітний  період  виконано  66,6 тис. ліжко-днів звичайного стаціонару, 8,7  тис. ліжко-днів денного стаціонару та 104,5 тис. амбулаторних відвідувань. 
 Видатки  на харчування  на один ліжко-день складають 4,49 грн.,  видатки  на  медикаменти  на  один  ліжко-день  складають  3,18  грн.
  В установах КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» функціонує 190 ліжок звичайного стаціонару та 39 ліжок денного стаціонару, штатна чисельність складає 477,5 штатних одиниць.
Проведеним аналізом кількості ліжок, кількості штатних одиниць за період з 2010 по 2019 роки, спостерігається тенденція до зменшення кількості ліжок та кількості штатних одиниць.
 
 
2010
рік
 
2011 рік 2012 рік 2013
рік
2014
рік
2015
рік
2016
рік
2017 рік 2018
рік
2019
рік
Кількість ліжок
(без денного стаціонару)
325 325 300 300 300 290 290 245 210 190
Кількість штаних одиниць 842,5 841,5 814,5 751,5 751,5 734,0 727,5 687,75
 
 
 
 
 
 
496,25 477,5
 

 
На утримання КП «КНП Стоматологічна поліклініка» з бюджету міста Борислава проведені видатки в сумі 2834,6 тис.грн., які були спрямовані на :
< >оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 2064,2 тис.грн.;оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 274,9 тис.грн.;придбання стоматологічних матеріалів в сумі 30,0 тис.грн.;відщкодування видатків , повязаних із наданням стоматологічної допомоги пільговим категорія населення і сумі 465,5 тис.грн..діти – 7788 відвідувань;пільгові категорії дорослого населення 1781 відвідувань.за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на передані повноваження у сфері охорони здоров´я за рахунок коштів медичної субвенції проведені видатки в сумі 1019,4 тис.грн.;за рахунок коштів бюджету міста Борислава проведені видатки в сумі 438,2 тис.грн.№п/п
Назва обєкту
 
 
Використано коштів
В тому числі
Обласний бюджет
Бюджет міста Борислава
1
Капітальний ремонт санвузлів поліклініки на вул.Куліша 41 «А» в м. Бориславі Львівської області
230,1
144,4
85,7
На  реалізацію проекту "Врятуй життя" відповідно до  "Програми підтримки співробітництва територіальних громад на 2019-2020 роки" на придбання медичного обладнання (апарату штучної вентиляції легень, дефібрілятора монітора пацієнта, приліжкові монітори пацієнта) було використано коштів бюджету міста і обласного бюджету в сумі 488,5 тис.грн.
За 2019 рік комунальним некомерційним підприємством «Центральна міська лікарня м.Борислава» отримано доходів від господарської діяльності та надання платних послуг  в сумі 1762,1 тис.грн.
Проведеним аналізом даних щодо виконання угод про переадресацію коштів між місцевими бюджетами за пролікованих хворих в установах охорони здоров'я міста Борислава станом на 01.01.2020 року  проліковано іногородніх хворих у м. Бориславі 301 хворого  на суму 730,8 тис.грн. при середній вартості лікування 2,428 тис.грн.
 
СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ
На  соціальний захист та соціальне забезпечення громадян міста за 2019 рік використано  коштів в сумі 92939,3  тис.грн., що складає 86,6 відсотка до уточненого плану 2019 року
Назва установи Виконання за  2019рік Виконання за  2018 рік Відхилення  2019 року до 2018 року
тис.грн. відсотках
Видатки , які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету 88241,3 163662,9 -75421,5 -46,1
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 25362,5 101409,7 -76047,2 -75,0
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 24,5 26,8 -2,3 -8,4
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги дітям 62426,7 61834,1 592,6 1,0
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя 427,6 392,3 35,3 9,0
Видатки , які здійснюються з бюджету міста 4697,9 3888,4 809,6 20,8
Всього 92939,3 167551,2 -74612,0 -44,5
 
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зменшилися на 74612,0 тис.грн. або 44,5 відсотка.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціальний захист населення, які здійснюються з бюджету міста Борислава  зросли  на 809,6 тис.грн. або 20,8 відсотка.

За 2019 рік надано допомог малозабезпеченим сім´ям з дітьми та дітям інвалідам на суму 62426,7 тис.грн. , а саме в розрізі одержувачів :
- соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 443 одержувачам на суму 16530,3 тис.грн.;
- допомога при народженні дитини 1380 одержувачам на суму –15187,0 тис.грн.;
- допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 147 держувачам на суму – 393,5 тис.грн.;
            - допомога на дітей під опікою 53 одержувачам на суму – 2257,6 тис.грн.;
            - допомога при усиновленні дитини – 9 одержувачам на суму 92,0 тис.грн.;
            - допомога одиноким матерям 372 одержувачам на суму – 5200,4 тис.грн.;
            - тимчасова державна допомога 15 одержувачам на суму – 125,2 тис.грн.;
            - допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 552 одержувачам на суму 12819,3 тис.грн.
            - допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання – 134 одержувачів на суму 2942,3 тис.грн.
           - державна соціальна допомога  особам, які не мають права на пенсію 126 одержувачу на суму 2304,4 тис.грн.
           - щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі  - 583 одержувачів на суму 232,8 тис.грн.
          - тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі 5 осіб на суму 69,5 тис.грн.
          - допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім»ях 310 одержувачам на суму 4208,0 тис. грн.
-  відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» - 13 одержувачів на суму 64,4 тис.грн.
Станом на 01 січня 2020 року кредиторська заборгованість по виплаті державної допомоги сім'ям з дітьми, дітям інвалідам та малозабезпеченим сім'ям -відсутня.
За 2019 рік надано державних пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги на суму 25362,5 тис.грн.
 Кредиторська заборгованість по державних пільгах та субсидіях станом на 01.01.2020 року – відсутня.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя утримується один будинок сімейного типу , видатки на який проведені в сумі 427,6 тис.грн.
 Із   загальної суми видатків на виплату оплати праці і нарахування на заробітну плату використано  коштів в сумі 2445,5 тис.грн. – на  утримання 25,75 шт. одиниць працівників територіального центру , які обслужили за 2019 рік 720 одиноких непрацездатних громадян,  5 шт. одиниць центру соціальних служб для молоді.
 Середня заробітна плата по установах соціального захисту у звітному періоді  2019 року склала  5,414 тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 0,7 відсотка.
За рахунок бюджету міста Борислава за січень-вересень 2019 року проведено видатків на виплату інших видатків по соціальному захисту населення ( допомог) в сумі 608,4 тис.грн.,  а саме :
- на оплату одноразової грошової допомоги громадянам міста , що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  проведені видатки в сумі 21,1 тис.грн.;
            - на виплату одноразової грошової допомоги воїнам афганцям проведені видатки в сумі 24,5 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги мешканцям міста за розпорядження голови проведені видатки в сумі 136,4 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги 20 учасникам АТО проведені видатки в сумі 40,0 тис.грн.;
            - на виплату доплат до пенсії ветеранам УПА проведені видатки в сумі 33,8 тис.грн.;
            - на виплату доплат до пенсіїї почесним громадянам міста проведені видатки в сумі 14,4 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги родині померлого учасника АТО на встановлення пам´ятника  проведені в сумі 40,0 тис.грн.;
            -  на виплату одноразової грошової допомоги матері померлого учасника АТО  проведені в сумі 30,0 тис.грн.;
            - на виплату допомог по догляду за інвалідом першої групи проведені видатки в сумі 8,3 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги особам з інвалідністю проведені видатки в сумі 50,0 тис.грн.;
            - на відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих   проведені видатки в сумі 12,1 тис.грн.;
            - одноразова грошова допомого до Дня захисника Вітчизни проведені видатки в сумі 121,2 тис.грн.;
            -  одноразова допомога потерпілим від політичних репресій проведені видатки в сумі 47,6 тис.грн.;
            - оздоровлення громадян постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС проведені в сумі 28,4 тис.грн.;
            - відсотки за послуги пошти – 0,6 тис.грн..
            За рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки з компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку учасників АТО та членів їх сімей проведені видатки в сумі 12,0 тис.грн..
            За рахунок субвенції з обласного бюджету забезпечено придбання шкільного приладдя для багатодітних сімей в сумі 14,0 тис.грн.
            Протягом звітного періоду 2019 року  проведено видатки по компенсації виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 600,0 тис.грн.
            За рахунок бюджету міста у звітному періоді проведено надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв´язку на суму 71,6 тис.грн.
            За рахунок бюджету міста Борислава за 2019 рік  проведено виплат грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до обслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 33,2 тис.грн.
За рахунок бюджету міста Борислава за 2019 рік проведено видатків по відшкодуванню муніципальних субсидій , що надаються населенню на житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян , які визначені рішенням міської ради, на суму 720,5 тис.грн.
Заборгованість місцевого бюджету за надані муніципальні субсидії  на 01 січня 2020 року-відсутня. 
У звітному періоді проводилися видатки на оплату громадських робіт в частині співфінансування з бюджету міста в розмірі 50 відсотків. За звітний період проведено таких видатків в сумі 19,8 тис.грн.
За рахунок спеціального фонду по установах соціального захисту населення за 2019 рік проведені видатки в сумі 64,8 тис.грн., в тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату проведені в сумі 14,9 тис.грн., на оплату за придбані продукти харчування проведені проведені в сумі 28,9 тис.грн., на оплату за придбані медикаменти проведені в сумі 1,8 тис.грн., на оплату за придбані матеріали, обладнання і інвентар проведені в сумі  19,2 тис.грн..
 
КУЛЬТУРА
 За рахунок бюджету міста Борислава утримується одна бібліотечна система , міський палац культури ,  краєзнавчий музей ,  народний дім „Просвіта” в смт.Східниця, бібліотека в смт  Східниця.
  На утримання установ  культури по загальному фонду  за  звітний  період  використано  асигнування  в  сумі  9957,5  тис.грн.  або  99,5   відсотка  до  уточненого  плану 2019 року.
Назва установи Виконання за  2019 рік Виконання за 2018 рік Відхилення  2019 року до 2018 року
тис.грн. відсотках
Міська централізована бібліотечна система 3436,0 3180,0 255,9 8,0
Історико-краєзнавчий музей 587,4 596,9 -9,5 -1,6
Міський палац культури 3219,6 2485,6 734,0 29,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи 2714,5 2267,3 447,2 19,7
Всього 9957,5 8529,8 1427,7 16,7
            В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки на утримання установ культури зросли на 1427,7 тис.грн. або 16,7 відсотка. 
 
+1427,7 тис.грн.
Подпись: +1427,7 тис.грн. На  оплату праці  і  нарахування на заробітну плату використано  коштів  в  сумі  5309,7  тис.грн.,  або  53,3  відсотка  до  всіх  видатків  по  культурі.
Середня заробітна плата по установах культури у звітному періоді 2019 року склала 5,782 тис. грн. і зросла проти минулого року на 8,8 відсотка.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 1391,5 тис.грн., що складає 14,0  відсотка до всіх видатків на утримання установ культури.
Станом на 01 січня 2020 року утримується штатна чисельність працівників культури в кількості  63 штатних одиниць по установах культури.
За рахунок бюджету міста Борислава по загальному фонду по централізованій бібліотечній системі утримується 31,25 штатні одиниці та 2,25 штатні одиниці по бібліотеці в смт.Східниця.
 За звітний період по централізованій бібліотечній системі надійшло платних послуг в сумі 15,7 тис.грн., в тому числі :
< >надходження від оренди майна бюджетних установ склали 13,5 тис.грн.;надходження від реалізації в установленому порядку майна 2,2 тис.грн.№п/п
Назва обєкту
 
 
Використано коштів
В тому числі
Обласний бюджет
Бюджет міста Борислава
1
Придбання обладнання для бібліотеки-філії № 5 для дітей Бориславської МЦБС по вул. Коваліва № 32 в м. Бориславі Львівської області
14,7
9,4
5,3
2
Капітальний ремонт абонементного відділу центральної міської бібліотеки Бориславської МЦБС по вул. Шевченка № 20 в м. Бориславі Львівської області
204,1
127,9
76,2
3
Придбання та встановлення скейт-парку в Бориславському міському парку культури і відпочинку
 
275,2
159,5
115,7
4
Влаштування безбарєрного доступу для мало мобільних груп населення до приміщень Народного дому «Просвіта»№1 по вулиці Дрогобицькій
78,7
49,2
29,5
 
Всього
572,7
346,0
226,7
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
На фізичну культуру і спорт по загальному фонду за 2019 рік використано коштів в сумі 5453,1 тис. грн. , що складає 99,8 відсотка до уточненого плану 2019 року, з них:
Назва установи Виконання за   2019 рік Виконання за  2018 рік Відхилення  2019 року до  2018 року
тис.грн. відсотках
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (утримання ДЮСШ) 2872,5 2502,0 370,5 14,8
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 128,6 495,7 -367,1 -74,1
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ( ДЮСШ "Атлант") 909,6 759,4 150,2 19,8
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КП СОК "Нафтовик") 985,0 753,2 231,8 30,8
Підтримка спорту вищих досягнень 557,5 0,0 557,5 0,0
Всього 5453,1 4510,3 942,8 20,9
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на фізичну культуру і спорт  зросли на 942,8 тис.грн. або 20,9 відсотка.
 
+942,8 тис.грн тис.грн
Подпись: +942,8 тис.грн тис.грнЗа звітний період на утримання дитячої юнацької школи використано бюджетних коштів за 2019 рік в сумі 2872,5 тис.грн.
На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано коштів в сумі 2278,6 тис. грн. або 79,3  відсотка видатків на утримання дитячої юнацької спортивної школи.
Середня заробітна плата по установах фізичної культури складає 5,288 тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 52,7 відсотка.
 На оплату за спожиті енергоносії і комунальні послуги використано коштів в сумі 458,2 тис. грн. або 16,0 відсотка всіх видатків на фізкультуру і спорт .
За звітний період з бюджету міста Борислава на фінансову підтримку КНП СОК «Нафтовик» виділено коштів в сумі 985,0 тис.грн.
                На утримання навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» використано коштів в сумі 909,6 тис.грн.
            На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано коштів в сумі 128,6 тис.грн.
            На підтримку спорту вищих досягнень та організацій ( підтримка футбольного клубу) використано коштів в сумі 557,5 тис.грн.
            За спеціальним фондом проведено видатків за звітний період в сумі 891,4 тис.грн., в тому числі на : придбання предметів, матеріалів інвентаря проведені видатки в сумі 67,5 тис.грн., капітальні видатки проведені в сумі 497,3 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету та спів фінансування з бюджету міста  на фінансування переможців місцевих проектів проведено видатків по спеціальному фонду в сумі 326,6 тис.грн, в тому числі за рахунок бюджету міста Борислава – 126,6 тис.грн., за рахунок обласного бюджету – 200,0 тис.грн.
№п/п Назва обєкту
 
 
Використано коштів В тому числі
Обласний бюджет Бюджет міста Борислава
1 Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей у головному корпусі КП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик» за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул. Коновальця 6
 
326,6 200,0 126,6
На виконання обласної програми «Розвитку фізичної культури та спорту Львівської області на 2019 рік» проведедно видатки по придбанню і встановленню тренажерного обладнання  на КП СОК «Нафтовик» в сумі 115,1 тис.грн., в ому числі за рахунок обласного бюджету - 70,0 тис.грн., за рахунок бюджету міста Борислава – 45,1 тис.грн.
Станом на 01 січня 2020 року по установах фізичної культури та спорту дебіторська та  кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.
 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
        Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період  2019 року склали 34886,5 тис.грн., в тому числі:
< >по загальному фонду – 31341,5 тис.грн. ;по спеціальному фонду – 3545,0 тис.грн.
-1723,9 тис.грн.
Подпись: -1723,9 тис.грн.
8625,7 тис.грн.
Подпись: 8625,7 тис.грн.           По благоустрою міста проводилось прибирання вулиць міста , вивезення вуличного сміття , зрізка аварійних дерев , озеленення території, експлуатація та ремонт вуличного освітлення.
            За звітний період 2019 року було проведено видатки по благоустрою міста на суму 28165,4 тис.грн. в розрізі комунальних служб  :
- по КП «Еко-місто» – 16216,6 тис.грн.;
- по КП «Зелений світ» - 3125,0 тис.грн.;
- по КП «Бориславсвітло» - 1525,0  тис.грн.;
- по оплаті вуличного освітлення за спожиту електроенергію – 1610,0 тис.грн.;
- по КП «Господарник» (смт.Східниця) -5688,8 тис.грн.
За рахунок бюджету міста на виконання Прогрми з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами за період січень-квітень 2019 року  КП "Бориславтеплоенерго" та Програми з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-вересень 2018 року КП "Вододар" проведено видатки в сумі 1654,0 тис.грн., в тому числі для КП «Вододар» -850,0 тис.грн., для КП «Бориславтеплоенерго» - 804,0 тис.грн.
Протягом звітного періоду з бюджету міста Борислава надавалася фінансова підтримка КП «Муніципальна варта» 1064,2 тис.грн.
Кредиторська заборгованість по житлово-комунальному господарству станом на 01 січня 2020 року по загальному фонду  - відсутня.
На реалізацію спільного проекту "Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у місті Бориславі , смт.Східниця, с.Попелі та смт.Ясениця-Сільна» було використано коштів міського бюджету , бюджету с.Ясениці, обласного бюджету в сумі 1352,0 тис.грн. по загальному фонду.
Протягом звітного періоду було надано фінансову підтримку ДКП ЖЕК №3 в сумі 170,0 тис.грн. на покриття заборгованості з виплати заробітної плати.
За рахунок спеціального фонду бюджету проведено видатки на житлово-комунальне господарство в сумі 3545,0 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
< >на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду проведено видатки в сумі 974,8 тис.грн.;на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів проведено видатки в сумі 498,3 тис.грн.;на організацію благоустрою проведено видатки в сумі 1264,3 тис.грн;на придбання житла окремим категоріям населення проведено видатки в сумі 590,0 тис.грн. ( на придбання 2 квартир для дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа);на реалізацію спільного проекту "Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у місті Бориславі , смт.Східниця, с.Попелі та смт.Ясениця-Сільна» було використано коштів міського бюджету , бюджету с.Ясениці, обласного бюджету в сумі 17,5 тис.грн.;на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства проведені проведені видатки в сумі 200,1 тис.грн.№п/п
Назва обєкту
 
 
Використано коштів
В тому числі
Обласний бюджет
Бюджет міста Борислава
1
Запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів в мікрорайоні «Губичі» м.Борислава шляхом закупівлі та встановлення контейнерів для сортування ТПВ(еко-місто)
100,1
62,6
37,5
2
Придбання та встановлення системи відеоспостереження на вул. Дрогобицькій в  м. Бориславі(бориславсвітло)
101,0
63,2
37,8
3
Капітальний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку № 5 на вул. Шкільна в м. Бориславі Львівської області
193,3
120,8
72,5
4
Реконструкція накриття (навісу) джерела № 15 на вул. Промисловій в смт. Східниця Львівської області
137,2
75,5
61,7
 
Всього
531,6
322,1
209,5
За січень-грудень 2019 року за рахунок спеціального фонду було проведено видатки в сумі 43481,2 тис.грн.
    За рахунок бюджету розвитку проведено видатки в сумі 43372,0 тис.грн., в тому числі:
грн.
ТПКВКМБ КЕ КВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2019 рік Профінансовано станом  на 01.01.2020 року Освоєно станом  на 01.01.2020 року
0210160 3110 Придбання оргтехніки 23003,00 22989,00 22989,00
0210160 3110 Придбання акустичної системи для звукового супроводу сесійних засідань ради, нарад та інших заходів 26000,00 25960,00 25960,00
0210160 3110 Придбання основних засобів 89000,00 86555,00 86555,00
0216082 3240 Придбання квартири 236000,00 236000,00 236000,00
0216082 3240 Придбання квартири 354000,00 354000,00 354000,00
0217363 3110 Придбання та установка системи поіменного електронного голосування "Рада Голос" для Бориславської міської ради Львівської обл. 190000,00 190000,00 190000,00
0217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Радіоредакція "Слово" на придбання основних засобів 345667,00 345667,00 345667,00
0611010 3110 Придбання ігрових атракціонів для дитячого ігрового майданчика в ДНЗ №17 "Пролісок" на вул.Дрогобицькій 495 в м.Бориславі Львівської області (субв.на мікропроекти) 27250,00 24987,00 24987,00
0611010 3110 Придбання ігрових атракціонів для дитячого ігрового майданчика в ДНЗ №17 "Пролісок" на вул.Дрогобицькій 495 в м.Бориславі Львівської обл. 15250,00 12913,00 12913,00
0611010 3110 Придбання основних засобів 35711,00 35711,00 35711,00
0611010 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей приміщень ДНЗ №6 на вул.Весняна,27 у м.Бориславі Львівської області (субв.на мікропроекти) 82614,00 82614,00 82614,00
0611010 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей приміщень ДНЗ №6 на вул.Весняна,27 у м.Бориславі Львівської обл. 49214,00 48621,82 48621,82
0611010 3132 Капіпітальний ремонт внутрішніх туалетів у ДНЗ №11 на вул. Богуна,3 у м.Бориславі Львівської області (субв.на мікропроекти) 131368,00 131182,60 131182,60
0611010 3132 Капіпітальний ремонт внутрішніх туалетів у ДНЗ №11 на вул. Богуна,3 у м.Бориславі Львівської області 78559,00 78558,00 78558,00
0611020 3110 Придбання меблів та компютерів для загальноосвітніх закладів 12555,00 12555,00 12555,00
0611020 3110 Придбання тринажерного обладнання для спортивних майданчиків ЗОШ №2; (субв.з ОБ) 70000,00 70000,00 70000,00
0611020 3110 Придбання тринажерного обладнання для спортивних майданчиків ЗОШ №2; 50000,00 46100,00 46100,00
0611020 3110 Придбання інтерактивного комплексу "Smart" для учнів Східницької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на вул.Промислова,5 в смт.Східниця (субв.на мікропроекти) 28000,00 28000,00 28000,00
0611020 3110 Придбання інтерактивного комплексу "Smart" для учнів Східницької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на вул.Промислова,5 в смт.Східниця 17000,00 14475,00 14475,00
0611020 3110 Придбання сучасного мультимедійного обладнання для Бориславської ЗОШ І-ІІІст. №4 (субв.на мікропроекти) 57750,00 57750,00 57750,00
0611020 3110 Придбання сучасного мультимедійного обладнання для Бориславської ЗОШ І-ІІІст. №4 34340,00 34340,00 34340,00
0611020 3110 Придбання сучасної комп'ютерної техніки для Бориславської ЗОШ І-ІІІст. №3 (субв.на мікропроекти) 79620,00 79620,00 79620,00
0611020 3110 Придбання сучасної комп'ютерної техніки для Бориславської ЗОШ І-ІІІст. №3 46180,00 46149,00 46149,00
0611020 3110 Придбання сучасних меблів для їдальні , приміщення якої використовується як актовий зал в ЗЗСО І-ІІІст. №7 на вул.В.Великого ,14 в м.Бориславі Львівської обл. 30163,00 0,00 0,00
0611020 3110 Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №9 в м.Бориславі Львівської обл.(субв.на мікропроекти) 59961,00 59818,74 59818,74
0611020 3110 Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №9 в м.Бориславі Львівської обл. 35881,00 35881,00 35881,00
0611020 3110 Закупівля музичних інструментів , комп'ютерного обладнання , відповідного мультимедійного контенту для початкових класів "Нової Української школи" 37445,00 0,00 0,00
0611020 3110 Придбання основних засобів ("Нова Укр.школа" субвенція з ДБ) 157620,00 157620,00 157620,00
0611020 3110 Придбання компютного обладнання та відповідного мультимедійного контенту (співфінансування з міського бюджету по субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середнтої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субв.з ДБ ) 37445,00 34210,26 34210,26
0611020 3110 Придбання основних засобів 98447,00 98447,00 98447,00
0611020 3110 Придбання обладнання та інвентаря для Бориславської державної гімназії (субв.на мікропроекти) 63000,00 63000,00 63000,00
0611020 3110 Придбання обладнання та інвентаря для Бориславської державної гімназії 37674,00 37674,00 37674,00
0611020 3110 Придбання основних засобів для оснащення кабінету для дітей з особливими освітніми потребами(Субв.з Об за рах.зал.) 56876,00 56659,00 56659,00
0611020 3110 Придбання персональних компютерів для загальноосвітніх шкіл міста 200000,00 0,00 0,00
0611020 3110 Придбання персональних компютерів для загальноосвітніх шкіл міста (Субв.на підв.якості освіти) 671837,00 671837,00 671837,00
0611020 3110 Придбання персональних компютерів для загальноосвітніх шкіл міста (співфінансування з міського бюджету по субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів спрямованих на  підв.якості освіти за рахунок відповідної субв.з ДБ відпов.до пост.КМУ від 03.04.19р.№319) 200000,00 200000,00 200000,00
0611020 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон в приміщенні їдальні ЗОШ №7 112651,00 112374,64 112374,64
0611020 3132 Капітальний ремонт даху корпусу №1 ЗОШ №5 що знаходиться по вул.Трускавецькій , 124 в м.Бориславі(субв.на мікропроекти) 200000,00 199261,00 199261,00
0611020 3132 Капітальний ремонт даху ЗОШ №5 232383,00 232353,00 232353,00
0611020 3132 Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ЗОШ №1; №3;№5; №8 13004,00 0,00 0,00
0611020 3132 Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в ЗОШ №1 109304,00 109302,82 109302,82
0611020 3132 Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗОС І-ІІІст.№3 на вул.Шкільна ,19 у м.Бориславі (субв.на мікропроекти) 99519,00 98836,76 98836,76
0611020 3132 Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗОС І-ІІІст.№3 на вул.Шкільна ,19 у м.Бориславі 57721,00 57721,00 57721,00
0611020 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗОС І-ІІІст.№8 на вул.Січових Стрільців ,28 у м.Бориславі Львівської обл.(субв.на мікропроекти) 149986,00 136471,00 136471,00
0611020 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗОС І-ІІІст.№8 на вул.Січових Стрільців ,28 у м.Бориславі Львівської обл. 82474,00 82473,34 82473,34
0611020 3132 Капітальний ремонт спортивного залу (заміна віконних блоків) у Східницькій ЗОШ І-ІІІст.№2 по вул.Промислова ,5 в смт.Східниця Львівської обл.(субв.на мікропроекти) 56000,00 56000,00 56000,00
0611020 3132 Капітальний ремонт спортивного залу (заміна віконних блоків) у Східницькій ЗОШ І-ІІІст.№2 по вул.Промислова ,5 в смт.Східниця Львівської обл. 32864,00 32859,00 32859,00
0611020 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗОС І-ІІІст.№4 на вул.Зеленій,44 у м.Бориславі Львівської обл.(ІІ черга) (субв.на мікропроекти) 149939,00 149249,00 149249,00
0611020 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗОС І-ІІІст.№4 на вул.Зеленій,44 у м.Бориславі Львівської обл.(ІІ черга) 88173,00 88172,95 88172,95
061090 3110 Придбання основних засобів (придбання комп'ютерів) 25000,00 22020,00 22020,00
0615031 3132 Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна,25 в м.Бориславі Львівської обл.(субв.на мікропроекти) 200000,00 197294,42 197294,42
0615031 3132 Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна,25 в м.Бориславі Львівської обл. 200000,00 199482,36 199482,36
0617321 3122 Встановлення вузла обліку теплової енергії на базі ультразвукового лічильника в ЗОШ І - ІІІ ступенів №2, що здійснюються у 2019 році 67757,00 67757,00 67757,00
0617321 3142 Реконструкція даху будівлі Дошкільного закладу № 3 для дітей з вадами зору і мови комбінованого типу (без зміни зовнішніх геометричних параметрів будівлі) на вул.Шкільна , 13 в м.Бориславі Львівської обл. 514993,00 511424,00 511424,00
0617363 3132 Капітальний ремонт санітарного вузла (туалету) другого поверху правого крила ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул.Шкільній м.Борислава Львівської області 115000,00 115000,00 115000,00
0617363 3132 Капітальний ремонт санітарного вузла (туалету) другого поверху правого крила ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул.Шкільній м.Борислава Львівської області 3450,00 3450,00 3450,00
0617363 3132 Капітальний ремонт спортивного залу Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Бориславської міської ради Львівської області 290000,00 289335,00 289335,00
0617363 3132 Капітальний ремонт спортивного залу Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Бориславської міської ради Львівської області 8700,00 3739,37 3739,37
0813242 3240 Придбання житла учасникам АТО та родинам героїв Небесної сотні на умовах співфінансування 400000,00 0,00 0,00
1011100 3132 Капітальний ремонт в частині заміни дверей приміщень дитячої школи мистецтв в місті Бориславі Львівської області(субв.на мікропроекти) 165989,00 165989,00 165989,00
1011100 3132 Капітальний ремонт в частині заміни дверей приміщень дитячої школи мистецтв в місті Бориславі Львівської області 145989,00 145989,00 145989,00
1014030 3110 Поповнення бібліотечного фонду 19702,00 8997,00 8997,00
1014030 3110 Придбання обладнання для бібліотеки - філії №5 для дітей Бориславської МЦБС по вул.Коваліва,32 в м.Бориславі Львівської обл.(субв.на мікропроекти) 9397,00 9397,00 9397,00
1014030 3110 Придбання обладнання для бібліотеки - філії №5 для дітей Бориславської МЦБС по вул.Коваліва,32 в м.Бориславі Львівської обл. 5298,00 5298,00 5298,00
1014030 3110 Передплата періодичних видань 30000,00 30000,00 30000,00
1014030 3110 Поповнення бібліотечного фонду (для Східниці) 15000,00 14983,07 14983,07
1014030 3132 Капітальний ремонт абонементу відділу центральної міської бібліотеки Бориславської ЦБС по вулиці Шевченка,20 в місті Бориславі Львівської обл.(субв.на мікропроекти) 128002,00 127883,00 127883,00
1014030 3132 Капітальний ремонт абонементу відділу центральної міської бібліотеки Бориславської ЦБС по вулиці Шевченка,20 в місті Бориславі Львівської обл. 76202,00 76081,80 76081,80
1015041 3210 Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей у головному корпусі КП "Спортивно - оздоровчий комплекс "Нафтовик" за адресою Львівська область, місто Борислав, вулиця Коновальця,6(субв.на мікропроекти) 200000,00 200000,00 200000,00
1015041 3210 Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей у головному корпусі КП "Спортивно - оздоровчий комплекс "Нафтовик" за адресою Львівська область, місто Борислав, вулиця Коновальця,6 126605,00 126605,00 126605,00
1017324 3142 Влаштування безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення до приміщень Народного дому "Просвіта" № 1 по вул.Дрогобицькій, 439 в місті Бориславі (реконструкція)(субв.на мікропроекти) 49226,00 49226,00 49226,00
1017324 3142 Влаштування безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення до приміщень Народного дому "Просвіта" № 1 по вул.Дрогобицькій, 439 в місті Бориславі (реконструкція) 29501,00 29500,80 29500,80
1017325 3142 Реконструкція футбольного поля, легкоатлетичні сектори для стрибків у висоту та довжину, бігові доріжки , крита трибуна з пластиковими кріслами на одну тисячу місць, електронне табло, освітлення та відеоспостереження спортивнооздоровчого комплексу 207624,00 207590,74 207590,74
1017670 3210 Внески до статутного капіталу КП СОК "Нафтовик" ( Придбання тренажерного обладнання для КП СОК "Нафтовик" згідно обласної програми "Розвитку фізичної культури та спорту Львівської області на 2019 рік) 70000,00 70000,00 70000,00
1017670 3210 Внески до статутного капіталу СОК "Нафтовик" 45100,00 45100,00 45100,00
1017670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Бориславський парк культури і відпочинку" (Придбання та встановлення скейт-парку в Бориславському міському парку культури і відпочинку)(субв.на мікропроекти) 200000,00 159485,00 159485,00
1017670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Бориславський парк культури і відпочинку" (Придбання та встановлення скейт-парку в Бориславському міському парку культури і відпочинку) 115745,00 115745,00 115745,00
1017670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Міський парк культури і відпочинку" (Встановлення аптеки-музею світового винахідника нафтової промисловості Йогана Зега - співфінансування з міського бюджету за результатами Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад) 80000,00 79392,00 79392,00
1216011 3131 Капітальний ремонт середньої несучої стінки на цокольному поверсі (підвалі) житлового будинку №3 на площі І.Франка в м.Бориславі Львівської обл.виготовлення проектно-кошторисної документації 28000,00    
1216011 3210 Капітальний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку № 5 на вулиці Шкільній в місті Бориславі Львівської області (субв.на мікропроекти) 139673,00 120839,00 120839,00
1216011 3210 Капітальний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку № 5 на вулиці Шкільній в місті Бориславі Львівської області   72504,00 72503,03 72503,03
1216011 3210 Капытальний ремонт ремонт вузла підкачування води до квартир будинку №17 , по вулиці Шкільна в місті Бориславі Львівської області 32000,00 0,00 0,00
1216013 3132 Капітальний ремонт ливневої каналізації на вул.В.Великого (від перехрестя із дорогою на вул. Коваліва до кладовища на вул. В. Великого) в м. Бориславі Львівської обл. 207000,00 200106,69 200106,69
1216014 2610 Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у м.Бориславі, смт.Східниця, с.Попелі та с.Ясениця-Сільна (Ясениця-Сільна) 17554,00 17551,86 17551,86
1216015 3131 Проведення  експертизи пасажирських ліфттів, граничний термін проведення яких припадає на 2017 рік 49057,00 49056,95 49056,95
1216015 3131  Заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано пасажирського ліфта  на вулиці В.Великого,171(1 під’їзд) в м. Бориславі. Капітальний ремонт 178453,00 172372,42 172372,42
1216015 3131  Капітальний ремонт пасажирського ліфта на вулиці В.Великого,177 (1 підїзд) в місті Бориславі 33126,00 38457,71 38457,71
1216015 3131 Капітальний ремонт пасажирського ліфта  на вулиці Коваліва, 39 (1 підїзд) в місті Бориславі 115000,00 113372,98 113372,98
1216015 3210 Капітальний ремонт пасажирських ліфтів у житловому будинку №35 (1,2 підїзд) по вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської обл. 125000,00 125000,00 125000,00
1216030 3132 Капітальний ремонт тротуару на парній стороні   дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. на вул. Травневій до перехрестя із дорогю на вул. Героїв ОУН-УПА    в м. Бориславі   10000,00 9990,00 9990,00
1216030 3132 Капітальний ремонт тротуару на вулиці Трускавецькій від будинку №103 до автомобільного мосту через річку "Лошань" в м. Бориславі Львівської обл.  680760,00 680691,49 680691,49
1216030 3132 Капітальний ремонт тротуару на вулиці В.Великого  від будинку №31 до костелу польскої громади в місті Бориславі Львівської області 411802,95 404248,74 404248,74
1216030 3132 Капітальний ремонт тротуару на вулиці Героїв ОУН УПА в районі костелу польскої громади в місті Бориславі Львівської області 169787,45 169341,21 169341,21
1217310 3122 Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (3черга) в м. Бориславі Львівської області 300000,00 299270,60 299270,60
1217310 3122 Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (2черга) в м. Бориславі Львівської області 70300,00 70281,59 70281,59
1217310 3122 Будівництво (повне відновлення) автомобільного мосту через річку Тисменицю по вулиці Героїв ОУН - УПА в м. Бориславі Львівської області 758089,00 758088,98 758088,98
1217310 3142 Реконструкція водопроводу, який ролягає  на вулицях Івасюка, Січових Стрільців,Куліша,Тихого в м. Бориславі Львівської області (співфінансування 30%) 277169,00 276424,11 276424,11
1217310 3142 Реконструкція ділянки водопроводу   на вул. Б. Хмельницькогов від будинку № 68 до будинку № 3  м. Бориславі Львівської області  477240,00 450667,98 450667,98
1217310 3142 Реконструкція ділянки водопроводу   на вул. Б. Хмельницькогов від будинку № 68 до будинку № 3  м. Бориславі Львівської області  476125,00 476125,00 476125,00
1217310 3142 Реконструкція мережі водопостачання на вулиці Степана Бандери в районі будинку № 68 б в  м. Бориславі Львівської області  189952,00 176670,40 176670,40
1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської області(2черга) 434430,00 434427,40 434427,40
1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської області(3черга) 300000,00 299994,00 299994,00
1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулицях В.Великого та 600-річчя м.Борислава Львівської області виготовлення проектно-кошторисної документації 138100,00 138095,10 138095,10
1217310 3142 Реконструкція ділянки водопроводу на вулиці Коваліва від перехрестя з вулицею Зеленою до перехрестя з вулицею В.Великого у місті Бориславі Львівської області 230000,00 229440,47 229440,47
1217310 3142 Реконструкція ділянки водопроводу на вулиці Коваліва від перехрестя з вулицею Зеленою до перехрестя з вулицею В.Великого у місті Бориславі Львівської області-виготовлення проектно-кошторисної документації 10800,00 10800,00 10800,00
1217310 3142 Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків № 4 по вулиці Палія в м. Бориславі Львівської області 494640,00 486491,22 486491,22
1217310 3142 Реконструкція водопроводу від бойлерної №2 на вулиці Коваліва до житлового будинку № 148 на вул. В.Великого в м. Бориславі Львівської області. 27422,00 27422,00 27422,00
1217310 3142 Реконструкція водопроводу від бойлерної №2 на вулиці Коваліва до житлового будинку № 148 на вул. В.Великого в м. Бориславі Львівської області. 266242,00 266241,60 266241,60
1217310 3142 Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків № 38-58 на вулиці Коваліва в м. Бориславі Львівської області 116096,00 116095,20 116095,20
1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вул.Довженка в м. Бориславі Львівської області (з'єднання водопроводу на вул.Нафтовій із водопроводом на вул.Дорошенка через вул.Довженка) 500000,00 500000,00 500000,00
1217310 3142 Реконструкція прибудинкової території на вул.Шевченка 14-1 в м. Бориславі Львівської області 100000,00 100000,00 100000,00
1217310 3142 Реконструкція ділянки водопроводу по вул.Героїв ОУН - УПА від будинку № 25 до будинку № 12 у м. Бориславі Львівської області 499000,00 497069,09 497069,09
1217310 3142 Реконструкція благоустрою центральної площі імені І.Франка  у місті Бориславі Львівської  області 57288,40 57287,47 57287,47
1217461 3132 Капітальний ремонт вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій в частині відновлення  проїзної частини дороги   в м. Бориславі Львівської області  2939895,00 2939973,22 2939973,22
1217461 3132 Капітальний ремонт вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Коваліва до кладовища на вул. В. Великого в частині відновлення  проїзної частини дороги на  в м. Бориславі  Львівської області 2821581,00 2816908,19 2816908,19
1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул. Героїв ОУН-УПА (від перехрестя із вул. В. Великого до перехрестя із вулицею М.Грушевського ) в м. Бориславі Львівської області  1034000,00 1033275,88 1033275,88
1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул. Міцкевича в м.Бориславі Львівської області 226200,00 225454,67 225454,67
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області 16480,80 16480,80 16480,80
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області 73445,00 57994,00 57994,00
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області 106206,00 106162,48 106162,48
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109на вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області 53635,00 53577,45 53577,45
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленкав м.Бориславі Львівської області 13142,40 13142,40 13142,40
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Озерній м.Бориславі Львівської області 868615,00 859150,69 859150,69
1217461 3132 Капітальний ремонт вулиці Коваліва в районі будинків №39,41 у м.Бориславі Львівської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) 295660,00 295659,37 295659,37
1217463 3132 Капітальний ремонт вулиці В. Великого ( від перехрестя із вул. Коваліва до кладовища по вул. В. Великого) в м. Бориславі  Львівської області (Субв.з ДБ) 500000,00 500000,00 500000,00
1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Бориславтеплоенерго" 1200000,00 1200000,00 1200000,00
1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Еко-місто"" 52000,00 52000,00 52000,00
1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Вододар" 1250000,00 1250000,00 1250000,00
1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Зелений світ" 30000,00 30000,00 30000,00
1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Бориславсвітло" (придбання та встановлення системи відеоспостереження на вулиці Дрогобицькій в місті Бориславі)(субв.на мікропроекти) 63201,00 63201,00 63201,00
1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Бориславсвітло" (придбання та встановлення системи відеоспостереження на вулиці Дрогобицькій в місті Бориславі) 37863,00 37863,00 37863,00
1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Еко Місто" (запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів в мікрорайоні "Губичі" в м.Бориславішляхом (субв.на мікропроекти) 62590,00 62590,00 62590,00
1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Еко Місто" (запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів в мікрорайоні "Губичі" в м.Бориславішляхом 37546,00 37490,00 37490,00
1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "ЖЕК 1" 300000,00 300000,00 300000,00
1219750 3220 Субвенція з міського бюджету міста Борислава обласному бюджету Львівської області на співфінансування інвестиційних проектів ( Реконструкція водопроводу на вулицях В.Великого та 600-річчя Борислава в  м.Борислава Львівської області) 962900,00 962900,00 962900,00
3110160 3110 Придбання комп'ютерної техніки 33000,00 33000,00 33000,00
3117650 2281 Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок , що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України 50757,00 50757,00 50757,00
3710160 3110 Придбання основних засобів 23500,00 23480,00 23480,00
3712010 3210 Придбання медичного обладнання і апаратури 732001,00 732000,00 732000,00
3712010 3210 Капітальний ремонт стаціонарного флюрографа 12Ф7К із встановленням нових вузлів, агрегатів та приймача з числовою обробкою зображення "ЮНА2-R-3643" 260000,00 260000,00 260000,00
3712010 3210 Капітальний ремонт санвузлів поліклініки на вулиці Куліша,41 "А"в м.Бориславі Львівської області (комунального некомерційного підприємства "Центральної міської лікарні") (субв.на мікропроекти) 144815,00 144365,40 144365,40
3712010 3210 Капітальний ремонт санвузлів поліклініки на вулиці Куліша,41 "А"в м.Бориславі Львівської області (комунального некомерційного підприємства "Центральної міської лікарні") 85707,00 85707,00 85707,00
3717322 3210 Реконструкція приміщення поліклініки комунального некомерційного підприємства "Центральної міської лікарні" по вулиці Куліша,41А під стаціонарне відділення на 50 ліжок 326026,00 326025,60 326025,60
3737670 3210 Внески до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" на реалізацію проекту "Врятуй життя" відповідно до "Програми підтримки співробітництва територіальних громад на 2019-2020 роки" на придбання медичного обладнання (апарату штучної вентиляції легень , дефібрилятора-монітора пацієнта, приліжкові монітори пацієнта) 250000,00 239000,00 239000,00
3737670 3210 Внески до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" по проекту "Врятуй життя" відповідно до "Програми підтримки співробітництва територіальних громад на 2019-2020 роки" на придбання медичного обладнання (апарату штучної вентиляції легень , дефібрилятора-монітора пацієнта, приліжкові монітори пацієнта) (Субвенція з ОБ) 259997,00 239100,00 239100,00
Всього по міському бюджету  м.Борислава 31797102,00 30803415,93 30803415,93
0116011 3131 Капітальний ремонт даху буд.№1 на вул.Золота Баня в смт.Східниця 147647,00 147094,00 147094,00
0116011 3131 Капітальний ремонт фасаду буд.№6 на вул.Золота Баня,6 299300,00 299238,40 299238,40
0116011 3131 Капітальний ремонт даху ж/б на вул.промисловій ,41 334556,00 335169,80 335169,80
0117310 3122 Каналізування району вул.Коновальця у смт.Східниця м.Борислава Львівської обл. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод 3066269,00 1563252,00 1563252,00
0117310 3122 Каналізування району вул.Котляревського у смт.Східниця м.Борислава Львівської обл. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод 3066537,00 1562984,00 1562984,00
0117310 3122 Будівництво каналізаційного колектору по вул.Шевченка 585459,00 584727,60 584727,60
0117310 3122 Каналізування,водопостачання та облаштування пішоходів до території галереї джерела 2с Східницького родовища мінеральних вод по вул.Шевченка в смтСсхідниця 297324,00 297324,00 297324,00
0117310 3122 Будівництво моста на вул.І.Франка  в смт.Східниця 2486872,00 2477500,77 2477500,77
0117310 3122 Будівництво каналізаційного колектору по вул.Котляревського 9990,00 9990,00 9990,00
0117310 3122 Огородження суворої зони охорони  свердловини дж.№31 родовищ мінеральних вод в смт.Східниця 49700,00 49491,00 49491,00
0117310 3122 Облаштування пішохідної доріжки парк Пантелеймона 59901,00 59901,00 59901,00
0117310 3122 Облаштування пішохідної доріжки від прим. Вул.промислова та Л.Українки  до терит.парк Пантелеймона в смт.Східниця 282752,00 282550,00 282550,00
0117310 3132 Капітальний ремонт покрівлі НД "Просвіта" в смт.Східниця 203889,00 203888,40 203888,40
0117310 3132 Капітальний ремонт скверу "Джерело" на вул.Промисловій ,1 в смт.Східниця 47431,00 47429,00 47429,00
0117310 3142 Реконструкція надкаптажної споруди джерела №15 на вул.промислова в смт.Східниця 14250,00 14250,00 14250,00
0117310 3142 Реконструкція вуличного освітлення на вул.Зарічній (джерело №1)    в смт.Східниця 175029,00 175029,00 175029,00
0117310 3142 Реконструкція надкаптажної споруди і підпірної стінки дж.№15 у смт.Східниця  270292,00 270291,80 270291,80
0117310 3142 Реконструкція вуличного освітлення вул.Незалежності   в смт.Східниця Львівської області 76590,00 75478,00 75478,00
0117310 3142 Реконструкція спортивного майданчика із штучним покриттям по вул.Промисловій 5 в смт.Східниця 38902,00 38901,79 38901,79
0117310 3142 Реконструкція вуличного освітлення вул.І.Франка від №26 по №50  в смт.Східниця 135123,00 135123,00 135123,00
0117310 3142 Реконструкція вуличного освітлення вул.Кропивницька   в смт.Східниця 71614,00 71614,00 71614,00
0117310 3142 Реконструкція накриття (навісу) джерела №15 на вул.Промисловій   в смт.Східниця 162800,00 161362,00 161362,00
0117310 3142 Реконструкція вуличного освітлення на вул.І.Франка від №26 до №41 в смт.Східниця Львівської області 152261,00 152261,00 152261,00
0117310 3142 Реконструкція вуличного освітлення на вул.Зарічній    в смт.Східниця 163704,00 163584,00 163584,00
0117350 2281 Розробка детального плану території забудови по вул.Об"їздній 50329,00 50329,00 50329,00
0117461 3132 Капітальний ремонт трасового (бар"єрного) огородження автомобільної дороги по вул.Шевченка 48380,00 48380,00 48380,00
0117461 3132 Капітальний ремонт доріжки до питтєвої галереї  №10 на  вул. Шевченка в смт.Східниця 89727,00 89522,10 89522,10
0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 26 до №41 в смт.Східниця 1408831,00 1408830,56 1408830,56
0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 2 до №26 в смт.Східниця (експертиза) 14608,44 14608,44 14608,44
0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 33 до №39а в смт.Східниця (експертиза) 80643,42 80643,42 80643,42
0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.Грушевського  від №2 до №21а в смт.Східниця (експертиза) 66786,00 66786,00 66786,00
0117461 3132 Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Золота баня №41бдо вул.Промислова №32б в смт.Східниця 69875,14 69875,14 69875,14
0117461 3132 Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Шевченка №60 до вул.З.Баня №19 в смт.Східниця 9433,00 9432,67 9432,67
0117461 3132 Капітальний ремонт  покриття  автомобільної дороги на вул.Т.Шевченка (газовий перекоп) в смт.Східниця 486106,00 485335,57 485335,57
0117461 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.16 липня в смт.Східниця 269156,00 264182,00 264182,00
0117461 3142 Реконструкція проїзду по вул.Костельна на діл. Від вул.Шевченка буд.№64 до вул.Золота Баня буд.№41б в смт.Східниця 62480,00 62479,53 62479,53
0117670 3210 Внески в статутний фонд КП"Господарник" 615600,00 615600,00 615600,00
0117670 3210 Внески в статутний фонд КП"Східницькі джерела" 75204,00 75204,00 75204,00
9770 3220 Субвенція міському бюджету 49000,00 49000,00 49000,00
    Всього по селищному бюджету смт. Східниця 15594351,00 12568642,99 12568642,99
    Всього видатків по бюджету розвитку 47391453,00 43372058,92 43372058,92
 
            Протягом звітного періоду видатки на дорожнє господарство становлять 11517,8 тис.грн.
                                                                                                                                                  грн.
ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2019 року  Профінансовано станом  на 01.01.
2020 року
Освоєно станом  на 01.01.2020 року.
1217461 3132 Капітальний ремонт вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій в частині відновлення  проїзної частини дороги   в м. Бориславі Львівської області  2939895,00 2939973,22 2939973,22  
1217461 3132 Капітальний ремонт вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Коваліва до кладовища на вул. В. Великого в частині відновлення  проїзної частини дороги на  в м. Бориславі  Львівської області 2821581,00 2816908,19 2816908,19  
1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул. Героїв ОУН-УПА (від перехрестя із вул. В. Великого до перехрестя із вулицею М.Грушевського ) в м. Бориславі Львівської області  1034000,00 1033275,88 1033275,88  
1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул. Міцкевича в м.Бориславі Львівської області 226200,00 225454,67 225454,67  
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області 16480,80 16480,80 16480,80  
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області 73445,00 57994,00 57994,00  
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області 106206,00 106162,48 106162,48  
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109на вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області 53635,00 53577,45 53577,45  
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленкав м.Бориславі Львівської області 13142,40 13142,40 13142,40  
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Озерній м.Бориславі Львівської області 868615,00 859150,69 859150,69  
1217461 3132 Капітальний ремонт вулиці Коваліва в районі будинків №39,41 у м.Бориславі Львівської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) 295660,00 295659,37 295659,37  
1217463 3132 Капітальний ремонт вулиці В. Великого ( від перехрестя із вул. Коваліва до кладовища по вул. В. Великого) в м. Бориславі  Львівської області (Субв.з ДБ) 500000,00 500000,00 500000,00  
0117461 3132 Капітальний ремонт трасового (бар"єрного) огородження автомобільної дороги по вул.Шевченка 48380,00 48380,00 48380,00  
0117461 3132 Капітальний ремонт доріжки до питтєвої галереї  №10 на  вул. Шевченка в смт.Східниця 89727,00 89522,10 89522,10  
0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 26 до №41 в смт.Східниця 1408831,00 1408830,56 1408830,56  
0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 2 до №26 в смт.Східниця (експертиза) 14608,44 14608,44 14608,44  
0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 33 до №39а в смт.Східниця (експертиза) 80643,42 80643,42 80643,42  
0117461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.Грушевського  від №2 до №21а в смт.Східниця (експертиза) 66786,00 66786,00 66786,00  
0117461 3132 Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Золота баня №41бдо вул.Промислова №32б в смт.Східниця 69875,14 69875,14 69875,14  
0117461 3132 Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Шевченка №60 до вул.З.Баня №19 в смт.Східниця 9433,00 9432,67 9432,67  
0117461 3132 Капітальний ремонт  покриття  автомобільної дороги на вул.Т.Шевченка (газовий перекоп) в смт.Східниця 486106,00 485335,57 485335,57  
0117461 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.16 липня в смт.Східниця 269156,00 264182,00 264182,00  
0117461 3142 Реконструкція проїзду по вул.Костельна на діл. Від вул.Шевченка буд.№64 до вул.Золота Баня буд.№41б в смт.Східниця 62480,00 62479,53 62479,53  
Всього видатків по капітальному ремонту доріг 11554886,20 11517854,58 11517854,58  
           
            За рахунок природоохоронного фонду протягом звітного періоду проведено видатки в сумі 109,1 тис.грн.
грн.
ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточне-ний план на 2019 р.  Профінансовано станом  на 01.01. 2020 року Освоєно станом  на 01.01. 2020 року
1218340 2281 Природоохоронні заходи по м.Бориславу 15848,00    
1218340 3132 Руслорегулюючі та берегоукріплюючі роботи на р. Тисмениця в районі вулиць Д. Галицького, В.Чорновола в м.Бориславі 63625,00 61180,08 61180,08
0218340 2281 Повний хімічний аналіз води (аніоно-катіонний склад) та спектральний півкількісний аналіз сухого залишку 22927,00 22833,60 22833,60
0118312 3110 Придбання контейнерів для збору ТПВ в смт. Східниці 25105,00 25105,00 25105,00
    Всього 127505,00 109118,68 109118,68

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                       Ю.Химин