РІШЕННЯ № 2330

Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.


БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 27 лютого  2020 року   Борислав                              №2330       
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 1320210
 (код бюджету)

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 04 лютого  2020 року №54/0/5-19 «Про розподіл субвенції», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26 лютого 2020 року №82/2 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 11 лютого   2020 року  №01-35/81, міська  рада

 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 1010700 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом збільшити на суму 1010700 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     274787034 гривні, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 234146409 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 40640625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 35570043 гривні» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 1010700 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 662700 гривень, за спеціальним фондом збільшити   на суму 348000 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 274787034 гривні, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 233798409 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 40988625  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   35918043 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 348000 гривень за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 348000 гривень.
 Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 348000 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 348000 гривень. »
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
  1. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4.
 
  1. Внести зміни до додатку 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об´єктами   у 2020 році» до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» і викласти його в редакції згідно з додатком 5.

 
4. Вважати додатки 1-5  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський

Додаток 1
до рішення міської ради
27 лютого 2020 року №2330
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
4E+07 Офіційні трансферти 1010700,00 1010700,00 0,00 0,00
4,1E+07 Від органів державного управління 1010700,00 1010700,00 0,00 0,00
4,1E+07 Субвенції  1010700,00 1010700,00 0,00 0,00
4,1E+07 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1010700,00 1010700,00 0,00 0,00
4,1E+07 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам  з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1010700,00 1010700,00 0,00 0,00
х Разом доходів 1010700,00 1010700,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                      Ю.Химин


 

Додаток 2
до рішення міської ради
27 лютого  2020 року №2330
Уточнене фінансування міського бюджету  на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора 0,00 348000,00 -348000,00 -348000,00
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -348000,00 348000,00 348000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -348000,00 348000,00 348000,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -348 000,00 348 000,00 348 000,00
Х  Загальне фінансування 
Фінансування за типом боргового зобов"язання 0,00 -348 000,00 348 000,00 348 000,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -348000,00 348000,00 348000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -348000,00 348000,00 348000,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -348 000,00 348 000,00 348 000,00
Х Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.Химин
до рішення міської ради
 27 лютого 2020 року №2330
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 662700,00 662700,00 380238,00 0,00 0,00 348000,00 348000,00 0,00 0,00 0,00 348000,00 1010700,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 662700,00 662700,00 380238,00 0,00 0,00 348000,00 348000,00 0,00 0,00 0,00 348000,00 1010700,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної  освіти 104000,00 104000,00 59672,00 0,00 0,00 52000,00 52000,00 0,00 0,00 0,00 52000,00 156000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) 558700,00 558700,00 320566,00 0,00 0,00 296000,00 296000,00 0,00 0,00 0,00 296000,00 854700,00
х х х Усього 662700,00 662700,00 380238,00 0,00 0,00 348000,00 348000,00 0,00 0,00 0,00 348000,00 1010700,00
Секретар міської  ради Ю.Химин
Додаток 4
до рішення міської ради 
 27 лютого 2020 року №2330
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам  з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41051200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний  бюджет 0,00 1010700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
х Усього 0,00 1010700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.Химин
 
Додаток 5
до рішення міської ради                                                                                                                  27 лютого 2020 року №2330
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами   у 2020 році
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва , гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді,  гривень Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217330 7330 0443 Будівництво інших обєктів комунальної власності Будівництво питтєвої галереї на вулиці Джерельній у місті Бориславі Львівської області ( виготовлення проектно-кошторисної документації) -100000,00
1217330 7330 0443 Будівництво інших обєктів комунальної власності Будівництво питтєвої галереї на вулиці Транспортній у місті Бориславі Львівської області ( виготовлення проектно-кошторисної документації) 100000,00
х х х Усього х х х 0,00 0,00 х
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.Химин