РІШЕННЯ № 2331

Про внесення змін в додатки  1,3,4,5 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.

РІШЕННЯ

 27 лютого 2020 року   Борислав                             № 2331      
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року №116-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету , передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», рішення Львівської обласної ради від 11 лютого 2020 року №981 «Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету на 2020 рік», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26 лютого 2020 року №82/3 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 17 лютого   2020 року  №01-35/94, міська  рада

 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:

         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 4207300 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом збільшити на суму 2907300 гривень, обсяг доходів за спеціальним фондом збільшити на суму 1300000 згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     278994334 гривні, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 237053709 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 41940625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 36870043 гривні» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 4636020 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 2866057 гривень, за спеціальним фондом збільшити   на суму 1769963 гривні, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 279423054 гривні, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 236664466 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 42758588  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   37688006 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 469963 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду  до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 41243 гривень та залишок коштів, який склався на початок 2020 року у бюджеті розвитку ( спеціальний фонд)  міського бюджету міста Борислава в сумі 428720 гривень.»
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
2. Доповнити п.17 рішення міської ради від  20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» підпунктом 11 такого змісту:
«17.11) субвенцію з міського бюджету міста Борислава міському бюджету міста Трускавця на співфінансування інвестиційних проєктів ( на виготовлення проєктно-кошторисної документації по реалізації проєкту "ВелоБескиди: розвиток пішоходно-трекінгової та велисопедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець-Борислав-Східниця" в сумі 75000 гривень»
 
3.Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 4.
 
4.Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об´єктами   у 2020 році згідно з додатком 5.
 
5.Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 6.
 
6. Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський

 
Додаток 1
до рішення міської ради
27 лютого  2020 року №
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 4207300,00 2907300,00 1300000,00 1300000,00
41000000 Від органів державного управління 4207300,00 2907300,00 1300000,00 1300000,00
41030000 Субвенції  4207300,00 2907300,00 1300000,00 1300000,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2907300,00 2907300,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1300000,00 0,00 1300000,00 1300000,00
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 1300000,00 0,00 1300000,00 1300000,00
х Разом доходів 4207300,00 2907300,00 1300000,00 1300000,00
Секретар міської ради                                      Ю.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
27 лютого  2020 року №
Уточнене фінансування міського бюджету  на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 428720,00 -41243,00 469963,00 469963,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 428720,00 -41243,00 469963,00 469963,00
208100 На початок періоду 428720,00 0,00 428720,00 428720,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -41 243,00 41 243,00 41 243,00
Х  Загальне фінансування  428 720,00 -41 243,00 469 963,00 469 963,00
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  428720,00 -41243,00 469963,00 469963,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 428720,00 -41243,00 469963,00 469963,00
602100 На початок періоду 428720,00 0,00 428720,00 428720,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -41 243,00 41 243,00 41 243,00
Х Загальне фінансування 428 720,00 -41 243,00 469 963,00 469 963,00
Секретар міської ради                           Ю.Химин
 
Додаток 3
до рішення міської ради
27 лютого 2020 року №
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 2907300,00 2907300,00 2383000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2907300,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 2907300,00 2907300,00 2383000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2907300,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) 2907300,00 2907300,00 2383000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2907300,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1769963,00 1769963,00 0,00 0,00 0,00 1769963,00 1769963,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217000 7000 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1694963,00 1694963,00 0,00 0,00 0,00 1694963,00 1694963,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641463,00 641463,00 0,00 0,00 0,00 641463,00 641463,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611463,00 611463,00 0,00 0,00 0,00 611463,00 611463,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1053500,00 1053500,00 0,00 0,00 0,00 1053500,00 1053500,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1053500,00 1053500,00 0,00 0,00 0,00 1053500,00 1053500,00
1219700 9700 Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 75000,00
1219750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 75000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради -41243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41243,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3718700 8700 0133 Резервний фонд -41243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41243,00
х х х Усього 2866057,00 2907300,00 2383000,00 0,00 0,00 1769963,00 1769963,00 0,00 0,00 0,00 1769963,00 4636020,00
Секретар міської  ради Ю.Химин
 
Додаток 4
до рішення міської ради 
 27 лютого 2020 року №
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41033900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-державний  бюджет 0,00 2907300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2907300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 0,00 0,00 1300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Трускавця/ надавач-міський бюджет міста Борислава 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 0,00 0,00 75000,00
х Усього 0,00 2907300,00 0,00 0,00 1300000,00 0,00 0,00 4207300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 0,00 0,00 75000,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.Химин
 
Додаток 5
до рішення міської ради                                                                                                                  27 лютого 2020 року №2331
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами   у 2020 році
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва , гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді,  гривень Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 1769963,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу по вул.Куліша та вул.О.Тихого в м.Бориславі Львівської області 1100000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція прибудинкової території по вул.Шевченка,14 м.Борислава 200000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу по вул.Куліша та по вул.О.Тихого в м.Бориславі Львівської області -1300000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція передпідключень абонентів вул.Куліша та вул.О.Тихогодо поліетиленового водопроводу діаметром 160 та 110 мм. В м.Бориславі Львівської області  159000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Підключення індивідуальних житлових будинків на вул.Довбуша , які розташовані в районі озера у мікрорайоні тустановичі , до міської мережі побутової каналізації (4 черга) в м.Бориславі Львівської області 300,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу на вулиці І.Мазепи  в м.Бориславі 57200,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Капітальний ремонт конструкції середньої несучої стіни у підвальному приміщенні житлового будинку №3 на площі Івана Франка в м.Бориславі  41243,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул.Коваліва 58, 1/2 підїзди в м.Бориславі Львівської області 263720,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі будинку №63, на вул.Трускавецькій в м.Бориславі Львівської області 130000,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі будинку №53, на вул.Трускавецькій в м.Бориславі Львівської області -40000,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Виготовлення схеми оптимізації роботи системи теплопостачання міста Борислава Львівської області 30000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.В.Великого в районі будинку №171 в м.Бориславі Львівської області 195000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.В.Великого в районі будинку №177 в м.Бориславі Львівської області 205000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.Коваліва в районі будинку №22 та 26 А в м.Бориславі Львівської області 653500,00
1219750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів Субвенція з міського бюджету міста Борислава міському бюджету міста Трускавця на співфінансування інвестиційних проєктів ( на виготовлення проєктно-кошторисної документації по реалізації проєкту "ВелоБескиди: розвиток пішоходно-трекінгової та велисопедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець-Борислав-Східниця" 75000,00
х х х Усього х х х 0,00 1769963,00 х
Секретар міської ради                                                                                                        Ю.Химин
Додаток 6
до рішення міської ради
27 лютого 2020 року  №
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році.
13202100000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 1769963,00 0,00 1769963,00 1769963,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борислава  на 2020 рік 611463,00 0,00 611463,00 611463,00
1217350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борислава  на 2020 рік 30000,00 0,00 30000,00 30000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт, повязанизх з каптіальним та поточним ремонтом доріг міста Борислава на 2020 рік рішення міської ради від 27 лютого 2020 року №2349 1053500,00 0,00 1053500,00 1053500,00
1219750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борислава  на 2020 рік 75000,00 0,00 75000,00 75000,00
х х х Усього х х 1769963,00 0,00 1769963,00 1769963,00
Секретар міської ради                                                                      Ю.Химин