РІШЕННЯ № 2332

Про внесення змін в додатки  1,3,4 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним фондом.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
  27 лютого 2020 року   Борислав                              №2332       
 
Про внесення змін в додатки  1,3,4 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)

Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Львівської облдержадміністрації від 18 лютого 2020 року №84/0/5-20  «Про виділення субвенції», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26 лютого 2020 року №82/4 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 19 лютого   2020 року  №01-35/98, міська  рада

 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
         1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 47700 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом збільшити на суму 47700 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     279042034 гривні, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 237101409 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 41940625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 36870043 гривні» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 47700 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 47700 гривень згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 279042034 гривні, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 236753409 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 42288625  гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   37218043 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 
  1. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 3.

 
         3. Вважати додатки 1-4  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  І.Яворський
 

Додаток 1
до рішення міської ради
27 лютого 2020 року №2332
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
4E+07 Офіційні трансферти 47700,00 47700,00 0,00 0,00
4,1E+07 Від органів державного управління 47700,00 47700,00 0,00 0,00
4,1E+07 Субвенції  47700,00 47700,00 0,00 0,00
4,1E+07 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 47700,00 47700,00 0,00 0,00
4,1E+07 Субвенція з місцевого бюджету на здйснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 47700,00 47700,00 0,00 0,00
х Разом доходів 47700,00 47700,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                      Ю.Химин
 
до рішення міської ради
27 лютого  2020 року №2332
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 47700,00 47700,00 39623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47700,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 47700,00 47700,00 39623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47700,00
0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 47700,00 47700,00 39623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47700,00
х х х Усього 47700,00 47700,00 39623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47700,00
Секретар міської  ради Ю.Химин
Додаток 3
до рішення міської ради 
27 лютого 2020 року №2332
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41034200 41051000 41053900 41053900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний  бюджет 0,00 0,00 47700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
х Усього 0,00 0,00 47700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                                               Ю.Химин