РІШЕННЯ № 2335

Про затвердження Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку на 2020 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

27 лютого  2020 року Борислав №2335

 
Про затвердження Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку на 2020 рік
 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету міської ради від 05 лютого 2020 року № 31 „Про погодження Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень- рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку на 2020 рік”, беручи до уваги лист головного управління ДПС у Львівській області від 22 жовтня 2019 року № 1541/9/53.06-08 рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26.02.2020 р. №82/7, для підвищення рівня правової освіти населення міста, міська рада
 
 
 
В И Р І Ш И Л А
 
1. Затвердити Програму забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку на 2020 рік, що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко, керуючого справами виконкому І.Кобилецького та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
 
Міський голова                                                                                                І.Яворський

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  міської ради
від 27.02.2020 р. №2335
 
 
ПРОГРАМА
забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку на 2020 рік
 
1. Правові підстави
Програма забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень- рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
2. Загальна частина
 
Одна з важливих передумов становлення демократичної держави - це розвиток місцевого самоврядування. При цьому функціонування бюджетної системи має здійснюватись на засадах децентралізації, яка є фундаментальною основою забезпечення незалежності та життєздатності органів місцевої влади. Ефективна діяльність органів місцевого самоврядування неможлива без достатнього обсягу фінансових ресурсів, які формуються за рахунок власних податкових доходів місцевого бюджету. Тому в більшості розвинутих країн світу основою фінансової незалежності місцевої влади слугують місцеві податки та збори, основними серед яких прийнято вважати майнові податки.
Майнові податки - це ефективний інструмент формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Такий висновок зроблено на основі класичного податкового принципу вигоди, за яким суспільні послуги повинні оплачувати ті, хто отримує вигоди від їхнього надання. Надходження від цього податку використовуються для фінансування послуг на місцевому рівні. Спектр майнових податків - земельний податок та орендна плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок.
Поряд із цим проблемами майнового оподаткування є відсутність:
  1. єдиної бази платників податку власників майна, що оподатковується;
  2. достатніх фінансових ресурсів для забезпечення вручення фізичним особам - платникам майнових податків сформованих податкових повідомлень - рішень.
Надходження до місцевого бюджету м. Борислав за 9 місяців 2019 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачують фізичні особи, склали 2124.7 тис. грн., що на 1532.1 тис. грн. або на 358.5 % більше від фактичних надходжень за аналогічний період 2018 року. По платі за землю з фізичних осіб за 9 місяців 2019 року надійшло до Бориславського міського бюджету 1091,8 тис. грн., що на 193,6 тис. грн. або на 21,6 % більше від фактичних надходжень за аналогічний період 2018 року . Відповідно до п.58.3 ст.58 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення (далі - ППР) вважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення. Дрогобицьким управлінням ГУ ДПС у Львівській області в поточному році фізичним особам - власникам нерухомості у м. Бориславі сформовано 2,9 тис. ППР по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на суму 3479,7 тис. грн. та 2,7 тис. ППР по земельному податку (в т.ч. орендної плати) на суму 679,6 тис. гривень.
Враховуючи, що вартість одного поштового відправлення з повідомленням про вручення становить 38 грн., Головному управлінню ДПС у Львівській області необхідно 212,8 тис. грн. для вручення платникам ППР на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку.
3. Мета Програми
 
Головною метою Програми є своєчасне інформування фізичних осіб щодо проведених нарахувань податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку, виконання вимог Податкового кодексу щодо надсилання податкових повідомлень-рішень, збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Борислав.
У цьому контексті поглиблення тісної взаємодії Бориславської міської ради та Головного управління ДПС у Львівській області в частині виділення коштів на відправленням фізичним особам - власникам нерухомості у м.Бориславі ППР на сплату податку на нерухоме майно та земельного податку сприятиме своєчасному інформуванню платників щодо нарахованих сум, збільшить надходження місцевого бюджету, що забезпечить зміцнення добробуту мешканців міста.
4. Основні завдання Програми
 
Реалізація завдань Програми спрямована на забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень рішень на сплату податку на нерухомість та земельного податку спрямована на своєчасне інформування громадян - платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку, щодо нарахованих сум, дотримання передбачених законодавством вимог для виконання податкових обов'язків кожним громадянином та підвищення рівня сплати податків.
Завдання Програми спрямовані на вирішення питань:
  • забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області необхідним фінансуванням для відправлення фізичним особам - власникам об'єктів нерухомого майна у м. Бориславі сформованих ППР на сплату податку на нерухомість та земельного податку;
  • забезпечення надходжень від податку на нерухомість та земельного податку до міського бюджету.
 
5. Фінансування Програми
 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Борислав на 2020 рік в сумі 50 тис. грн., відповідно до паспорта Програми, що додається у вигляді субвенції з міського бюджету державному бюджетові за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджетові на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів” (КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів”).
Фінансування Програми можливе за умови перевиконання затверджених показників міського бюджету у 2020 році.
Бюджетні кошти використовуються для фінансування поштових відправлень фізичним особам - власникам нерухомого майна та земельних ділянок у м. Бориславі ППР на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю до місцевого бюджету.
Про проведені заходи та використані кошти виконавець робіт подає звіт Бориславській міській раді.
6. Відповідальні виконавці Програми
Головним розпорядником коштів, передбачених на виконання цієї Програми є виконавчий комітет Бориславської міської ради, а її виконавцем - Головне управління ДПС у Львівській області.
7. Очікувані результати від реалізації Програми
Виконання Програми дасть змогу:
  • забезпечення ГУ ДПС у Львівській області необхідним фінансуванням для відправлення фізичним особам - власникам об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок у м.Бориславі сформованих ППР на сплату податку на нерухомість та земельного податку;
  • своєчасність вручення фізичним особам - власникам нерухомості та земельних ділянок ППР на сплату податку на нерухоме майно та земельного податку;
  • забезпечення надходжень від податку на нерухомість та земельного податку до міського бюджету.
8. Контроль за виконанням Програми
Бориславська міська рада в межах передбачених асигнувань у частині міжбюджетних трансфертів, перераховує кошти Головному управлінню ДПС у Львівській області на окремий спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий у встановленому порядку.
Кошти виділяються на підставі договору про міжбюджетний трансфер (субвенція). Одержані кошти на виконання Програми відображаються в обліку, кошторисі та звітності про виконання державного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів КПКВ 9800.
Головне управління ДПС у Львівській області перераховує кошти Укрпошті на підставі укладених юридичних угод, актів виконаних робіт і несе повну відповідальність за їх цільове та ефективне використання у межах визначених бюджетних призначень.
За підсумками виконання заходів Програми Головне управління ДПС у Львівській області надає Бориславській міській раді узагальнений звіт про стан виконання Програми.
Секретар міської ради                                                            Ю.Химин
 
Додаток
до Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень- рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік
 
ПАСПОРТ
програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік
 
 
1. Ініціатор розроблення Програми - Головне управління ДПС у Львівській області.
 
2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Бориславської міської ради від 27.02.2020 р. №2335.
 
3. Розробник Програми – відділ правового забезпечення Бориславської міської ради.
 
4. Відповідальні виконавці Програми - головним розпорядником коштів, передбачених на виконання цієї Програми є виконавчий комітет Бориславської міської ради, а її виконавцем - Головне управління ДПС у Львівській області.
 
5. Учасники Програми - Бориславська міська рада, Дрогобицьке управління ГУ ДПС у Львівській області.
 
6. Термін реалізації Програми - 2020 рік.
 
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми - 50 тис. грн.
 
 
Секретар міської ради                                                                                       Ю.Химин